LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

(Từ ngày: 01 đến ngày 07/03/2021)

 

QCT HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Ghi chú

Thứ Hai

01/03

(Sáng)

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

8h00: Chủ trì họp về công tác chuẩn bị Gặp mặt kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ

Phòng: A.207

8h00: Họp về công tác chuẩn bị Gặp mặt kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP: Trưởng các đơn vị: Công đoàn Trường (mời Ban nữ công cùng dự), TCCB,  HCTH, TCKT, Đoàn TNCS

Phòng: A.207

CHIỀU

Làm việc tại Trường

14h00: Dự họp tại Bộ Tư pháp về công tác cán bộ (Trưởng phòng TCCB cùng dự)

Bộ Tư pháp

 

L

14h00: Dự họp tại Bộ Tư pháp về công tác cán bộ

Bộ Tư pháp

 

Thứ Ba

02/03

(Sáng)

 

08h00: Chủ trì họp Thường vụ Đảng ủy.

Phòng: A207

 

09h00: Nghe báo cáo Phương án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021.

         Phòng: A207

08h00: Họp Thường vụ Đảng ủy.

Phòng: A207

 

09h00: Chủ trì nghe báo cáo Phương án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021.

             Phòng: A207

 

10h00: Chủ trì họp Ban sửa đổi Chương trình đào tạo đại học.

 Phòng: A207

09h00: Nghe báo cáo Phương án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021.

             Phòng: A207

08h00: Họp Thường vụ Đảng ủy.

Phòng: A207

 

09h00: Nghe báo cáo Phương án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021.

            Phòng: A207

 

10h00: Họp Ban sửa đổi Chương trình đào tạo đại học.

 Phòng: A207

08h00: Họp Thường vụ Đảng ủy.

Phòng: A207

09h00: Họp báo cáo Phương án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: mời QCT Chu Mạnh Hùng, các PHT, Lãnh đạo Phòng Đào tạo, Trưởng các đơn vị: Phòng Thanh tra, Đảm bảo CLĐT & KT; Khoa: PL kinh tế, Thương mại quốc tế, Bộ môn Ngoại ngữ, Phòng Hợp tác quôc tế, Quản trị, TCKT, Phân hiệu dự trực tuyến.

         Phòng: A207

 

10h00: Họp ban sửa đổi Chương trình đào tạo đại học.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo Quyết định

 Phòng: A207

CHIỀU

Làm việc tại Trường

14h00: Chủ trì họp góp ý rà soát chương trình đào tạo.Khoa PL Dân sự.

Phòng: A207

 

 

 

 

 

14h00: Họp góp ý rà soát chương trình đào tạo.Khoa PL Dân sự.

TP: theo Quyết định

Phòng: A207

 

Thứ Tư

03/03

(Sáng)

09h00: Dự họp Ban Giám hiệu về công tác cán bộ.

Phòng: A207

09h00: Chủ trì họp Ban Giám hiệu về công tác cán bộ.

Phòng: A207

09h00: Dự họp Ban Giám hiệu về công tác cán bộ.

Phòng: A207

8h00: Chủ trì làm việc với tập thể viên chức Phòng Công tác sinh viên triển khai nhiệm vụ công tác 2021.

            Phòng: A207

09h00: Dự họp Ban Giám hiệu về công tác cán bộ.

Phòng: A207

 

10h00: Chủ trì làm việc với tập thể viên chức Phòng Đào tạo đại học triển khai nhiệm vụ công tác 2021.

Phòng: A207

 

8h00: PHT Lê Đình Nghị  làm việc với tập thể viên chức Phòng Công tác sinh viên triển khai nhiệm vụ công tác 2021.

TP: Toàn thể viên chức Phòng CTSV mời Trưởng phòng TCCB cùng dự.

             Phòng: A207

 

09h00: Họp Ban Giám hiệu về công tác cán bộ.

TP: BGH, BTĐY quyền Chủ tịch HĐ Trường, đ/c Tô Văn Hòa Phó BTĐY, lãnh đạo Phòng TCCB

Phòng: A207

 

10h00: PHT Lê Đình Nghị  làm việc với tập thể viên chức Phòng Đào tạo đại học triển khai nhiệm vụ công tác 2021.

TP: Toàn thể viên chức Phòng ĐTĐH mời Trưởng phòng TCCB cùng dự.

Phòng: A207

 

CHIỀU

 

 

 

 

14h00: Dự họp Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp.

Bộ Tư pháp

14h00: Dự họp Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp (Trưởng Phòng HCTH cùng dự)

Bộ Tư pháp

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

14h00: Họp về công tác khắc phục tồn tại đánh giá ngoài

TP: Lãnh đạ Phòng Đào tạo, ĐBCLĐT &KT

Phòng: A.207

15h30: Họp về công tác khắc phục tồn tại đánh giá ngoài

TP: Lãnh đạ Phòng TCCB, ĐBCLĐT &KT

Phòng: A.207

Thứ Năm

04/03

(Sáng)

08h00: Chủ trì họp Đảng ủy

Phòng: A207

08h00: Họp Đảng ủy

Phòng: A207

 

10h00: Chủ trì làm việc với Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo khảo thí mời Phòng Thanh tra cùng dự

Phòng: A.207

11h00: Chủ trì làm việc với Phòng Thanh tra  mời Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo khảo thí   cùng dự

Phòng: A.207

 

 

08h00: Họp Đảng ủy

Phòng: A207

8h30: Tham dự Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ

Phòng: A.402

08h00: Họp Đảng ủy

Phòng: A207

 

 

08h00: Họp Đảng ủy

TP: các Đảng ủy viên

Phòng: A207

 

10h00: Hiệu trưởng làm việc với Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo và khảo thí; Phòng Thanh tra triển khai công tác năm 2021

TP: toàn thể viên chức Phòng ĐBCL&KT, Phòng Thanh tra

Phòng: A.207

 

 

CHIỀU

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

14h30: Chủ trì làm việc với Khoa PLHCNN triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021.

Phòng: A.402

 

15h30: Chủ trì làm việc với Trung tâm TVPL triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021.

Phòng: A.402

Làm việc tại Trường

14h30: PHT Vũ Thị Lan Anh  làm việc với Khoa PLHCNN triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021.

TP:Ban chủ nhiệm khoa, Trưởng bộ môn, trợ lý, mời Trưởng phòng TCCB cùng dự.Ban chủ nhiệm khoa, Trưởng bộ môn, trợ lý, mời Trưởng phòng TCCB cùng dự.

Phòng: A.402

Thứ Sáu

05/03

(Sáng)

8h00: Dự họp giao ban trực tuyến trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Phòng: A207

8h00: Dự họp giao ban trực tuyến trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Phòng: A207

 

 

 

08h00: Chủ trì làm việc với Công đoàn triển khai nhiệm vụ công tác 2021

            Phòng: A402

 

09h00: Chủ trì làm việc với Đoàn TN triển khai nhiệm vụ công tác 2021

            Phòng: A402

10h00: Chủ trì làm việc với Hội Cựu chiến binh triển khai nhiệm vụ công tác 2021

            Phòng: A402

 

11h00: Họp xét tốt nghiệp các lớp trung cấp

            Phòng: A207

 

08h00: PHT Lê Đình Nghị làm việc với Công đoàn triển khai nhiệm vụ công tác 2021

TP: Ban chấp hành Công đoàn Trường

             Phòng: A402

09h00: PHT Lê Đình Nghị làm việc với Đoàn TN triển khai nhiệm vụ công tác 2021

TP: Ban chấp hành Đoàn Trường

             Phòng: A402

 

10h00: PHT Lê Đình Nghị làm việc với Hội Cựu chiến binh triển khai nhiệm vụ công tác 2021

TP: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HCCB.

             Phòng: A402

 

11h00:  Họp xét tốt nghiệp các lớp trung cấp

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo Quyết định

             Phòng: A207

 

 

CHIỀU

 

 [Hoãn] 14h00: Dự họp Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp.

Bộ Tư pháp

[Hoãn] 14h00: Dự họp Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp (Trưởng Phòng HCTH cùng dự)

Bộ Tư pháp

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

 

Thứ Bảy

06/03

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

07/03

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

CHIỀU