LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

(Từ ngày: 08 đến ngày 14/03/2021)

 

QCT HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Ghi chú

Thứ Hai

08/03

(Sáng)

09h00:  Tham dự Buổi gặp mặt chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và  chúc mừng sinh nhật viên chức và người lao động tháng 3 và  tháng 4.

   Hội trường: A403

09h00: Chủ trì Buổi gặp mặt chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và  chúc mừng sinh nhật viên chức và người lao động tháng 3 và  tháng 4.

        Hội trường: A403

09h00:  Tham dự Buổi gặp mặt chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và  chúc mừng sinh nhật viên chức và người lao động tháng 3 và  tháng 4.

   Hội trường: A403

09h00:  Tham dự Buổi gặp mặt chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và  chúc mừng sinh nhật viên chức và người lao động tháng 3 và  tháng 4.

   Hội trường: A403

09h00: Tổ chức Buổi gặp mặt chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và  chúc mừng sinh nhật viên chức và người lao động tháng 3,4/2021.

TP: Quyền Chủ tịch Hội đồng trường, Đảng ủy,  Ban Giám hiệu, và toàn thể viên chức và người lao động.

        Hội trường: A403

CHIỀU

 

 

 

 

 

Thứ Ba

09/03

(Sáng)

 

 

8h00: Làm việc với viên chức Phòng Tài chính – Kế toán

Phòng: A.207

10h00: Chủ trì họp Ban Giám hiệu.

Phòng: A.207

10h00: Họp Ban Giám hiệu.

Phòng: A.207

08h00: Chủ trì làm việc với tập thể viên chức Khoa Pháp luật dân sự triển khai nhiệm vụ công tác 2021

Phòng: A403

 

10h00: Họp Ban Giám hiệu.

Phòng: A.207

 

8h00: Hiệu trưởng làm việc với viên chức Phòng Tài chính – Kế toán

Phòng: A.207

 

08h00: Chủ trì làm việc với tập thể viên chức Khoa Pháp luật dân sự triển khai nhiệm vụ công tác 2021

TP: Toàn thể viên chức Khoa Pháp luật dân sự

 

Phòng: A403

 

10h00: Họp Ban Giám hiệu.

(đ/c Đỗ Quốc Tuấn cùng dự)

Phòng: A.207

 

CHIỀU

 

 

15h00: Chủ trì họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

Phòng: A.207

14h00: Chủ trì làm việc với tập thể viên chức Khoa Lý luận chính trị triển khai nhiệm vụ công tác 2021

Phòng: A402

 

 

14h00: Chủ trì làm việc với tập thể viên chức Khoa Lý luận chính trị triển khai nhiệm vụ công tác 2021

TP: Toàn thể viên chức Khoa Lý luận chính trị

Phòng: A402

 

15h00: Họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

Chủ trì: PHT Vũ Thị Lan Anh

TP: theo QĐ

Phòng: A.207

 

Thứ Tư

10/03

(Sáng)

08h00: Tham dự Hội nghị đại diện cử tri và Hội nghị lãnh đạo BTP mở rộng

        Bộ Tư pháp

8h00: Tham dự Hội nghị đại diện cử tri và Hội nghị lãnh đạo BTP mở rộng

        Bộ Tư pháp

 

8h00: Chủ trì họp về dự kiến kế hoạch giảng dạy

Phòng: A402

 

8h00: Họp dự kiến kế hoạch giảng dạy năm học 2021-2022 va kế hoạch học giáo dục quốc phòng của khoá 46

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP: Lãnh đạo Phòng ĐTĐH; trưởng các đơn vị chuyên môn, Khoa Lý luận chính trị, Bộ môn NN, Phòng CTSV, Phòng TCKT, Phòng Quản trị

Phòng: A.402

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

14h00: Làm việc với toàn thể viên chức phòng Hợp tác quốc tế

Phòng: A.207

 

14h00: PHT Vũ Thị Lan Anh làm việc với toàn thể viên chức phòng Hợp tác quốc tế

Phòng: A.207

 

Thứ Năm

11/03

(Sáng)

08h00: Họp Giao ban Thủ trưởng các đơn vị

Phòng: A402

08h00: Chủ trì họp Giao ban Thủ trưởng các đơn vị

Phòng: A402

08h00: Họp Giao ban Thủ trưởng các đơn vị

Phòng: A402

08h00: Họp Giao ban Thủ trưởng các đơn vị

Phòng: A402

08h00: Họp Giao ban Thủ trưởng các đơn vị

TP: Trưởng các đơn vị

( trưởng vắng cử phó dự thay) trưởng các tổ chức CTXH.

Phòng: A402

CHIỀU

16h00: Dự Hội nghị giới thiệu công chức tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV (Vụ TCCB chuẩn bị) 

(Địa điểm : Hội trường Đa năng + Hội trường A - BTP)

16h00: Dự Hội nghị giới thiệu công chức tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV (Vụ TCCB chuẩn bị) 

(Địa điểm : Hội trường Đa năng + Hội trường A - BTP)

14h00: Chủ trì họp về liên kết đào tạo

Phòng: A207

14h00: Dự họp về liên kết đào tạo

Phòng: A207

15h00: Chủ trì họp Quảng bá tuyển sinh.

Phòng: 402

14h00: Họp về liên kết đào tạo

Chủ trì: PHT Vũ Thị Lan Anh

TP: Trưởng các đơn vị: HTQT, Đào tạo đại học, chuyên viên chuyên quản của 2 phòng

Phòng: A.207

 

15h00: Họp Quảng bá tuyển sinh.

TP: đại diện Lãnh đạo Phòng ĐTĐH, SĐH, CTSV, HCTH, Phân hiệu Đắk lắk

Phòng: 402

Thứ Sáu

12/03

(Sáng)

 

 

8h00: Chủ trì họp với Đại học Arizona (trực tuyến)

Phòng: A.207

 

8h00: Họp với Đại học Arizona về chương trình liên kết đào tạo (họp trực tuyến)

Chủ trì: PHT Vũ Thị Lan Anh

TP: Trưởng các đơn vị: HTQT, Đào tạo đại học, chuyên viên chuyên quản của 2 phòng

Phòng: A.207

 

08h00: Họp về công tác khắc phục tồn tại.

TP: lãnh đạo Phòng TCCB, ĐBCLĐT&KT

  Phòng: A401

 

CHIỀU

 

 

 

 

14h00: Quảng bá tuyển sinh tại Trung tâm Học mãi.

14h00: Quảng bá tuyển sinh tại Trung tâm Học mãi.

TP: đ/c Nguyễn Triều Dương, đ/c Nguyễn Thu Thủy, đ/c Phạm Hoài Điệp và 01 sinh viên.

Thứ Bảy

13/03

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

14/03

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

CHIỀU