LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

(Từ ngày: 15 đến ngày 21/03/2021)

 

QCT HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Ghi chú

Thứ Hai

15/03

(Sáng)

09h30: Họp liên tịch Thường vụ Đảng ủy – Ban Giám hiệu.

Phòng: A207

 

9h30: Chủ trì Họp liên tịch Thường vụ Đảng ủy – Ban Giám hiệu.

Phòng: A207

 

08h00: Chủ trì Hội đồng nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu học liệu các học phần thuộc các chương trình đào tạo của Trường Đại học Luật Hà Nội” do ThS. Lê Thị Hạnh làm chủ nhiệm

Phòng: A207

 

09h00: Chủ trì Hội đồng nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng Bộ từ khóa Luật học phục vụ hoạt động thông tin thư viện tại Trường Đại học Luật Hà Nội” do ThS. Phạm Thị Mai làm chủ nhiệm

Phòng: A207

 

9h30: Họp liên tịch Thường vụ Đảng ủy – Ban Giám hiệu.

Phòng: A207

 

09h30: Họp liên tịch Thường vụ Đảng ủy – Ban Giám hiệu.

Phòng: A207

 

08h00: Hội đồng nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu học liệu các học phần thuộc các chương trình đào tạo của Trường Đại học Luật Hà Nội” do ThS. Lê Thị Hạnh làm chủ nhiệm

TP: theo Quyết định

Phòng: A207

09h00: Hội đồng nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng Bộ từ khóa Luật học phục vụ hoạt động thông tin thư viện tại Trường Đại học Luật Hà Nội” do ThS. Phạm Thị Mai làm chủ nhiệm

TP: theo Quyết định

Phòng: A207

 

9h30: Họp liên tịch Thường vụ Đảng ủy – Ban Giám hiệu.

TP: các đ/c Thường vụ Đảng ủy

Phòng: A207

 

CHIỀU

14h00: Họp Hội nghị tập thế lãnh đạo và cấp ủy đơn vị.

Phòng: A207

 

14h00: Chủ trì họp Hội nghị tập thế lãnh đạo và cấp ủy đơn vị.

Phòng: A207

 

14h00: Họp Hội nghị tập thế lãnh đạo và cấp ủy đơn vị.

Phòng: A207

 

 

 

14h00: Họp Hội nghị tập thế lãnh đạo và cấp ủy đơn vị.

Phòng: A207

 

14h00: Họp Hội nghị tập thế lãnh đạo và cấp ủy đơn vị.

TP: Đảng uỷ, Ban Giám hiệu và Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ. 

Phòng: A207

Thứ Ba

16/03

(Sáng)

 

08h00: Họp Hội nghị tập thế lãnh đạo mở rộng.

            Phòng: A402

10h30:  Họp Hội nghị cán bộ chủ chốt.

  Phòng: A402

 

08h00: Chủ trì họp Hội nghị tập thế lãnh đạo mở rộng.

                Phòng: A402

09h30: Chủ trì họp Hội nghị tập thế lãnh đạo

                  Phòng: A402

10h30:  Chủ trì họp Hội nghị cán bộ chủ chốt.

  Phòng: A402

12h00:  Chủ trì  Hội nghị tập thể lãnh đạo đơn vị

Phòng: A402

 

 

 

 

08h00: Họp Hội nghị tập thế lãnh đạo mở rộng.

                Phòng: A402

09h30: Họp Hội nghị tập thế lãnh đạo

                  Phòng: A402

10h30:  Họp Hội nghị cán bộ chủ chốt.

  Phòng: A402

12h00:  Họp Hội nghị tập thể lãnh đạo đơn vị

Phòng: A402

 

08h00: Họp Hội nghị tập thế lãnh đạo mở rộng.

         Phòng: A402

09h30: Họp Hội nghị tập thế lãnh đạo

                  Phòng: A402

10h30:  Họp Hội nghị cán bộ chủ chốt.

  Phòng: A402

12h00:  Họp Hội nghị tập thể lãnh đạo đơn vị

Phòng: A402

 

 

08h00: Họp Hội nghị tập thế lãnh đạo mở rộng.

TP: Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, Đảng ủy, Trưởng phòng và đương tương, Chủ tịch BCH Công đoàn Trường, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Trường.  Đại diện Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp

                Phòng: A402

 

09h30: Họp Hội nghị tập thế lãnh đạo

TP:  Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng và Trưởng phòng Tổ chức cán bộ. Đại diện Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp                   Phòng: A402

 

10h30:  Họp Hội nghị cán bộ chủ chốt.

TP: Đảng ủy, Chủ tịch BCH Công đoàn Trường, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Trường, trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương. Đại diện Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp. Phân hiệu họp trực tuyến.

  Phòng: A402

 

12h00:  Hội nghị tập thể lãnh đạo đơn vị.

TP:  Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng và Trưởng phòng Tổ chức cán bộ. Đại diện Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp

Phòng: A402

CHIỀU

14h30: Chủ trì họp Thường vụ Đảng ủy.

Phòng: A207

 

15h00: Chủ trì họp  Đảng ủy.

Phòng: A207

 

 

14h30: Họp Thường vụ Đảng ủy.

Phòng: A207

 

15h00: Họp  Đảng ủy.

Phòng: A207

 

 

15h00: Họp  Đảng ủy.

Phòng: A207

 

14h30: Họp Thường vụ Đảng ủy.

Phòng: A207

 

15h00: Họp  Đảng ủy.

Phòng: A207

 

14h30: Họp Thường vụ Đảng ủy.

TP:Thường vụ Đảng ủy

Phòng: A207

 

15h00: Họp  Đảng ủy.

TP: các Đảng ủy

Phòng: A207

 

 

Thứ Tư

17/03

(Sáng)

08h00: Chủ trì Hội đồng nghiệm thu đề tài “Các giải pháp triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và Nghị định số 99/2019/NĐ-CP tại Trường Đại học Luật Hà Nội” do PGS.TS Vũ Thị Lan Anh làm chủ nhiệm

Phòng: A401

 

08h00: Chủ trì làm việc với lãnh đạo Trung tâm CNTT

Phòng: A207

 

9h30: Hiệu trưởng tiếp viên chức, người lao động

Phòng: A.205

09h30: Chủ trì Hội đồng nghiệm thu đề tài “Xây dựng phần mềm đăng ký online và phê duyệt đề tài luận văn của học viên cao học tại Trường Đại học Luật Hà Nội” do ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy làm chủ nhiệm

Phòng: A401

 

08h00: Chủ trì họp Ban văn bằng chứng chỉ.

Phòng: A211

 

08h00:  Hội đồng nghiệm thu đề tài “Các giải pháp triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và Nghị định số 99/2019/NĐ-CP tại Trường Đại học Luật Hà Nội” do PGS.TS Vũ Thị Lan Anh làm chủ nhiệm

TP: theo Quyết định

Phòng: 401

08h00: Chủ trì họp Ban văn bằng chứng chỉ.

TP: theo Quyết định

Phòng: A211

 

09h30:  Hội đồng nghiệm thu đề tài “Xây dựng phần mềm đăng ký online và phê duyệt đề tài luận văn của học viên cao học tại Trường Đại học Luật Hà Nội” do ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy làm chủ nhiệm

TP: theo Quyết định

Phòng: A401

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

14h00: Dự Hội thảo triển khai dự án "Mục tiêu xã hội trong tăng trưởng xanh bền vững ở Việt Nam"

Bà Vì, Hà Nội

 

14h00: Dự họp tại Hội trường A Bộ Tư pháp

(Hoãn) 15h30: Chủ trì Hội đồng nghiệm thu đề tài “Xây dựng phần mềm in văn bằng chứng chỉ tích hợp liên thông với phần mềm CMC và cổng tra cứu văn bản chứng chỉ tích hợp trên cổng thông tin Trường Đại học Luật Hà Nội” do ThS. Phạm Văn Hạnh làm chủ nhiệm

Phòng: A207

 

 

Thứ Năm

18/03

(Sáng)

08h00: Chủ trì họp Hội đồng Trường

.Phòng: A207

08h00: Họp Hội đồng Trường

.Phòng: A207

8h00: [HOÃN] Chủ trì họp Ban tổ chức Tuần lễ Nghiên cứu khoa học năm 2021.

Phòng: A207

 

9h00: [HOÃN] Chủ trì họp Hội đồng xác định giá trị tài liệu lưu trữ của trường Đại học Luật Hà Nội

Phòng: A402

 

8h45:Chủ trì họp Hội đồng tốt nghiệp hệ đại học chính quy

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo QĐ

Phòng: A.207

 

08h00: Họp Hội đồng Trường

.Phòng: A207

 

08h00: Họp Hội đồng Trường

.Phòng: A207

8h45: Họp Hội đồng tốt nghiệp hệ đại học chính quy

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo QĐ

Phòng: A.207

 

10h30: Làm việc với BCH Đoàn TNCS, Hội sinh viên

Phòng: A.207

11h00: Họp về tổ chức Lễ mitting chào mừng ngày 26/3

Phòng A.207

08h00: Họp Hội đồng Trường

TP: các thành viên Hội đồng Trường.

.Phòng: A207

8h45: Họp Hội đồng tốt nghiệp hệ đại học chính quy

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo QĐ

Phòng: A.207

08h00: [HOÃN] Họp Ban tổ chức Tuần lễ Nghiên cứu khoa học năm 2021.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo Quyết định

Phòng: A207

 

9h00: [HOÃN] Họp Hội đồng xác định giá trị tài liệu lưu trữ của trường Đại học Luật Hà Nội

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP:theo Quyết định

Phòng: A402

 

11h00: Họp về tổ chức Lễ mitting chào mừng ngày 26/2

TP: BCH Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Trưởng Phòng: HCTH, TCKT.

Phòng A.207

 

CHIỀU

 

14h00: Dự họp Ban Cán sự Đảng BTP

Bộ Tư pháp

 

14h00: Chủ trì họp Ban tổ chức Hội thảo cấp Trường “Vận dụng Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong giảng dạy tại Trường Đại học Luật Hà Nội”

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP: theo Quyết định

Phòng: A207

15h00: Họp Ban tổ chức Hội thảo cấp Trường “Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trường Đại học Luật Hà Nội giai đoạn tự chủ đại học”

     Phòng: A401

16h00:  Chủ trì Họp Ban tổ chức Hội thảo cấp Trường “Tăng cường vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên và các câu lạc bộ sinh viên tại Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk”

         Phòng: A401

14h00: Họp Ban tổ chức Hội thảo cấp Trường “Vận dụng Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong giảng dạy tại Trường Đại học Luật Hà Nội”

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP: theo Quyết định

Phòng: A207

 

15h00:Họp Ban tổ chức Hội thảo cấp Trường “Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trường Đại học Luật Hà Nội giai đoạn tự chủ đại học”

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP; theo Quyết định

     Phòng: A401

16h00: Họp Ban tổ chức Hội thảo cấp Trường “Tăng cường vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên và các câu lạc bộ sinh viên tại Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk”

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP; theo Quyết định

         Phòng: A401

 

Thứ Sáu

19/03

(Sáng)

 

8h00: Làm việc với Lãnh đạo các đơn vị: Khoa Pháp luật kinh tế, Khoa Pháp luật quốc tế, Viên Luật so sánh, Khoa Pháp luật hình sự

Phòng: A.207

 

9h00: Chủ trì họp Ban tổ chức Tuần lễ Nghiên cứu khoa học năm 2021.

Phòng: A207

 

[Hoãn] 10h00: Chủ trì họp Hội đồng xác định giá trị tài liệu lưu trữ của trường Đại học Luật Hà Nội

Phòng: A207

 

 

9h00: Họp Ban tổ chức Tuần lễ Nghiên cứu khoa học năm 2021.

Phòng: A207

 

[Hoãn]10h00: Họp Hội đồng xác định giá trị tài liệu lưu trữ của trường Đại học Luật Hà Nội

Phòng: A207

 

8h00: Hiệu trưởng làm việc với Lãnh đạo các đơn vị: Khoa Pháp luật kinh tế, Khoa Pháp luật quốc tế, Viên Luật so sánh, Khoa Pháp luật hình sự

TP: mời Trưởng các đơn vị: TCCB, HCTH, Quản trị, TCKT cùng dự

Phòng: A.207

9h00: Họp Ban tổ chức Tuần lễ Nghiên cứu khoa học năm 2021.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo QĐ

Phòng: A207

 

[Hoãn]10h00: Chủ trì họp Hội đồng xác định giá trị tài liệu lưu trữ của trường Đại học Luật Hà Nội

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo QĐ

Phòng: A207

 

CHIỀU

 

15h00: Dự họp Ban Cán sự Đảng BTP (mời Trưởng phòng: TCCB, HCTH cùng dự)

Bộ Tư pháp

15h00: Dự họp Ban Cán sự Đảng BTP (mời Trưởng phòng: TCCB, HCTH cùng dự)

Bộ Tư pháp

14h00: Dự họp góp ý cho dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ (đ/c Nguyễn Thị Vân Anh dự cùng)

        Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

 

Thứ Bảy

20/03

(Sáng)

8h00: Dự Lễ Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Thành đoàn Hà Nội

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

21/03

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

CHIỀU