LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

(Từ ngày: 22 đến ngày 28/03/2021)

 

QCT HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Ghi chú

Thứ Hai

22/03

(Sáng)

 

10h30: Chủ trì họp Họp Hội đồng cấp chứng chỉ tin học.

        Phòng: A207

 

9h00: Chủ trì Họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

Phòng: A.207

 

9h00: Họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

Chủ trì: PHT Vũ Thị Lan Anh

TP: theo QĐ

Phòng: A.207

10h30: Chủ trì họp Họp Hội đồng cấp chứng chỉ tin học.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo Quyết định

        Phòng: A207

 

CHIỀU

14h30: Chủ trì họp thường vụ Đảng uỷ

Phòng: A.207

14h30: Họp thường vụ Đảng uỷ

Phòng: A.207

 

 

 

 

13h30: Chủ trì Hội đồng nghiệm thu đề tài NC khoa học năm 2020.

Phòng: A401

 

14h30: Họp thường vụ Đảng uỷ

Phòng: A.207

 

13h30: Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài NC khoa học năm 2020.

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP: theo Quyết định

Phòng: A401

 

14h30: Họp thường vụ Đảng uỷ: làm việc với các tổ chức đoàn thể nghe báo cáo về kết quả công tác quý 1, kế hoạch công tác quý 2

TP: mời Chủ tịch, PCT Hội CCB, Ban Thường vụ công đoàn, thường vụ Đoàn 

Thứ Ba

23/03

(Sáng)

 

10h00: Chủ trì họp Hội đồng trường

Phòng: A.207

 

08h00: Chủ trì họp Họp Hội đồng tuyển sinh SĐH.

Phòng: A207

 

09h00: Chủ trì họp xét tốt nghiệp Lớp cao học khóa 26 (đợt 2)

Phòng: A207

 

10h00: Họp Hội đồng trường

Phòng: A.207

 

 

 

 

 

 

 

08h00: Họp Họp Hội đồng tuyển sinh SĐH.

Phòng: A207

 

09h00: Họp xét tốt nghiệp Lớp cao học khóa 26 (đợt 2)

Phòng: A207

10h00: Họp Hội đồng trường

Phòng: A.207

 

08h00: Chủ trì  Họp Ban xây dựng Đề án đào tạo chất lượng cao ngành Luật Kinh tế

         Phòng: A401

 

10h00: Họp Hội đồng trường

Phòng: A.207

 

08h00: Họp Ban xây dựng Đề án đào tạo chất lượng cao ngành Luật Kinh tế

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP: theo Quyết định

         Phòng: A401

 

08h00: Chủ trì họp Hội đồng tuyển sinh Sau đại học

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP; theo Quyết định.

        Phòng: A207

 

09h00: Họp xét tốt nghiệp Lớp cao học khóa 26 (đợt 2)

TP: theo Quyết định

            Phòng: A207

 

10h00: Họp Hội đồng trường

Phòng: A.207

 

 

CHIỀU

 

 

14h00: Chủ trì họp về xây dựng phần mềm quản lý Tạp chí Luật học

Phòng: A207

 

14h00: Chủ trì họp triển khai kế hoạch ngoại khoá cho sinh viên CLC

         Phòng: A401

 

14h00: Họp triển khai kế hoạch ngoại khoá cho sinh viên CLC

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP: Ban điều hành CLC

         Phòng: A401

14h00: Họp về xây dựng phần mềm quản lý Tạp chí Luật học

Chủ trì: PHT Vũ Thị Lan Aanh

TP: Lãnh đạo Tạp chí Luật học, Trưởng Phòng QLKH&TSTC, Thư ký Tạp chí

Luật học, chuyên viên Đỗ Thị Hiển, Nguyễn Thị Thu

Phòng: A207

Thứ Tư

24/03

(Sáng)

 

 

 

07h30: Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng 90 năm kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Viện Huyết học - Truyền máu TW

10h00: Họp Ban Tổ chức "Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2021".

Phòng A.207

07h30: Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng 90 năm kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

TP: Thường trực Đoàn TN - HSV, viên chức - người lao động, sinh viên

Viện Huyết học - Truyền máu TW

10h00: Họp Ban Tổ chức "Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2021".

Tp: Theo Quyết định

Phòng A.207

CHIỀU

 

 

 

 

14h00: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt công bố Nghị quyết bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng

Phòng: A.402

14h00: Chủ trì Hội nghị cán bộ chủ chốt công bố Nghị quyết bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng

Phòng: A.207

 

15h30: Chủ trì họp Ban Giám hiệu

Phòng: A.402

14h00: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt công bố Nghị quyết bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng

Phòng: A.402

 

15h30: Họp Ban Giám hiệu

Phòng: A.402

14h00: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt công bố Nghị quyết bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng

Phòng: A.402

 

15h30: Họp Ban Giám hiệu

Phòng: A.402

14h00: Hội nghị cán bộ chủ chốt công bố Nghị quyết bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Hội đồng trường, Đảng ủy, Ban giám hiệu, cán bộ chủ chốt, trưởng các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Trường (trực tuyến với Phân hiệu), lãnh đạo các Bộ môn của Khoa PL HCNN.

Phòng: A.402

 

15h30: Họp Ban Giám hiệu

Phòng: A.402

Thứ Năm

25/03

(Sáng)

08h30: Gặp mặt chúc mừng lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCSHCM.

Phòng A.402

08h30: Chủ trì gặp mặt chúc mừng lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCSHCM.

Phòng A.402

08h30: Gặp mặt chúc mừng lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCSHCM.

Phòng A.402

07h30: Dự Hội nghị tuyển sinh Đại học năm 2021 tại Bộ GD&ĐT.

 

08h30: Gặp mặt chúc mừng lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCSHCM.

TP: Đảng ủy, BGH, trưởng phòng: HCTH, TCCB, TCKT, Quản trị, lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội, BCH Đoàn thanh niên, Hội sinh viên;. Bí thư các liên chi đoàn, chủ nhiệm các CLB và theo Giấy mời.

Phòng A.402

10h00: Họp chuẩn bị đón tiếp Đoàn kiểm tra của Đảng ủy Khối.

TP: các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, mời đồng chí Trần Ngọc Định, đồng chí Nguyễn Quang Tuyến, đồng chí Vũ Phương Đông dự

Phòng A.207

CHIỀU

 

14h00: Dự họp tại Cục Kế hoạch - Tài chính Bộ Tư pháp (mời Trưởng các đơn vi: TCKT, Quản trị, TCCB)

Phòng họp số 2, nhà N1 BTP

 

14h00: Dự Hội nghị triển khai kế hoạch giảng dạy năm học 2021-2022.

Hội trường: A403

 

14h00: Chủ trì Hội nghị triển khai kế hoạch giảng dạy năm học 2021-2022.

Hội trường: A403

 

14h00: Hội nghị triển khai kế hoạch giảng dạy năm học 2021-2022.

TP: Quyền Chủ tịch HĐ Trường, Ban Giám hiệu, Lãnh đạo các đơn vị. Lãnh đạo các Bộ môn chuyên môn (Phân hiệu tham gia trực tuyến), Bí thư ĐTN.

Hội trường: A403

 

Thứ Sáu

26/03

(Sáng)

8h00: Dự Buổi gặp mặt Chúc mừng Ngày thể thao Việt Nam

Phòng: A.207

8h00: Chủ trì gặp mặt Chúc mừng Ngày thể thao Việt Nam

Phòng: A.207

8h00: Dự Buổi gặp mặt Chúc mừng Ngày thể thao Việt Nam

Phòng: A.207

8h00: Dự Buổi gặp mặt Chúc mừng Ngày thể thao Việt Nam

Phòng: A.207

8h00: Gặp mặt Chúc mừng Ngày thể thao Việt Nam

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: mời QCT Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, Bộ môn Giáo dục thể chất. Trưởng các đơn vị: HCTH, TCCB, TCKT, Quản trị, Công đoàn, Đoàn TNCS

Phòng: A.207

 

CHIỀU

 

 

 

 

14h00: Chủ trì Làm việc với lãnh đạo Phân hiệu và Chánh văn phòng, Cán bộ phụ trách công tác đào tạo và quản lý sinh viên của Phân hiệu

Phòng họp tại Phân hiệu

 

14h00: Chủ trì Làm việc với lãnh đạo Phân hiệu và Chánh văn phòng, Cán bộ phụ trách công tác đào tạo và quản lý sinh viên của Phân hiệu

TP:  Lãnh đạo Phân hiệu và Chánh văn phòng, Cán bộ phụ trách công tác đào tạo và quản lý sinh viên của Phân hiệu.

Phòng họp tại Phân hiệu

Thứ Bảy

27/03

(Sáng)

 

 

 

08h00: Chủ trì Hội thảo “Tăng cường vai trò của tổ chức Đoàn thanh nieenvaf các CLB sinh viên tại Phân hiệu Trường ĐHLHN tại tỉnh Đắk Lắk”

Phòng họp tại Phân hiệu

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

28/03

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

CHIỀU