LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

(Từ ngày: 22 đến ngày 28/03/2021)

 

QCT HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hoà 

Ghi chú

Thứ Hai

22/03

(Sáng)

 

10h30: Chủ trì họp Họp Hội đồng cấp chứng chỉ tin học.

        Phòng: A207

 

 

 

 

10h30: Chủ trì họp Họp Hội đồng cấp chứng chỉ tin học.

TP: theo Quyết định

        Phòng: A207

 

CHIỀU

14h30: Chủ trì họp thường vụ Đảng uỷ

Phòng: A.207

14h30: Họp thường vụ Đảng uỷ

Phòng: A.207

 

16h00: Chủ trì họp Hội đồng nâng bậc lương thường xuyên tháng 4/2021

Phòng: A207

 

 

 

13h30: Chủ trì Hội đồng nghiệm thu đề tài NC khoa học năm 2020.

Phòng: A401

 

14h30: Họp thường vụ Đảng uỷ

Phòng: A.207

 

 

13h30: Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài NC khoa học năm 2020.

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP: theo Quyết định

Phòng: A401

 

14h30: Họp thường vụ Đảng uỷ làm việc với các tổ chức đoàn thể nghe báo cáo về kết quả công tác quý 1, kế hoạch công tác quý 2

TP: mời Chủ tịch, PCT Hội CCB, Ban Thường vụ công đoàn, thường vụ Đoàn TNCS

Phòng: A.207

 

16h00: Họp Hội đồng nâng bậc lương thường xuyên tháng 4/2021

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo QĐ

Phòng: A207

 

Thứ Ba

23/03

(Sáng)

 

10h00: Chủ trì họp Hội đồng trường

Phòng: A.207

 

08h00: Chủ trì họp Họp Hội đồng tuyển sinh SĐH.

Phòng: A207

 

09h00: Họp xét tốt nghiệp Lớp cao học khóa 26 (đợt 2)

Phòng: A207

 

10h00: Họp Hội đồng trường

Phòng: A.207

 

 

 

 

 

 

 

10h00: Họp Hội đồng trường

Phòng: A.207

 

08h00: Chủ trì  Họp Ban xây dựng Đề án đào tạo chất lượng cao ngành Luật Kinh tế

         Phòng: A401

 

10h00: Họp Hội đồng trường

Phòng: A.207

 

 

08h00: Họp Ban xây dựng Đề án đào tạo chất lượng cao ngành Luật Kinh tế

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP: theo Quyết định

         Phòng: A401

 

08h00: Chủ trì họp Họp Hội đồng tuyển sinh Sau đại học

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP; theo Quyết định.

        Phòng: A207

 

09h30: Họp xét tốt nghiệp Lớp cao học khóa 26 (đợt 2)

TP: theo Quyết định

            Phòng: A207

 

10h00: Họp Hội đồng trường

Phòng: A.207

 

 

CHIỀU

 

 

 

14h00: Chủ trì họp triển khai kế hoạch ngoại khoá cho sinh viên CLC

         Phòng: A207

 

 

14h00: Họp triển khai kế hoạch ngoại khoá cho sinh viên CLC

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP: Ban điều hành CLC

         Phòng: A207

Thứ Tư

24/03

(Sáng)

14h00: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt công bố Nghị quyết bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng

Phòng: A.402

14h00: Chủ trì Hội nghị cán bộ chủ chốt công bố Nghị quyết bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng

Phòng: A.402

 

15h30: Họp Ban Giám hiệu

Phòng: A.207

14h00: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt công bố Nghị quyết bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng

Phòng: A.402

 

15h30: Họp Ban Giám hiệu

Phòng: A.207

14h00: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt công bố Nghị quyết bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng

Phòng: A.402

 

15h30: Họp Ban Giám hiệu

Phòng: A.207

14h00: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt công bố Nghị quyết bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng

Phòng: A.402

 

15h30: Họp Ban Giám hiệu

Phòng: A.207

14h00: Hội nghị cán bộ chủ chốt công bố Nghị quyết bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng

Phòng: A.402

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14h00: Họp về xây dựng phần mềm quản lý Tạp chí Luật học

Chủ trì: PHT Vũ Thị Lan Aanh

TP: Lãnh đạo Tạp chí Luật học, Trưởng Phòng QLKH&TSTC, Thư ký Tạp chí

Luật học, chuyên viên Đỗ Thị Hiển, Nguyễn Thị Thu

Phòng: A207

Thứ Năm

25/03

(Sáng)

8h00: Dự Buổi gặp mặt Chào mừng 90 Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Phòng: A.402

8h00: Dự Buổi gặp mặt Chào mừng 90 Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Phòng: A.402

8h00: Dự Buổi gặp mặt Chào mừng 90 Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Phòng: A.402

8h00: Dự Buổi gặp mặt Chào mừng 90 Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Phòng: A.402

 

 

CHIỀU

14h00:  Dự Hội nghị triển khai kế hoạch giảng dạy năm học 2021-2022

Hội trường: A403

14h00:  Dự họp tại Cục Kế hoạch - Tài chính Bộ Tư pháp

Phòng họp N1

 

 

14h00: Dự Hội nghị triển khai kế hoạch giảng dạy năm học 2021-2022.

Hội trường: A403

 

14h00: Chủ trì Hội nghị triển khai kế hoạch giảng dạy năm học 2021-2022.

Hội trường: A403

 

 

14h00: Hội nghị triển khai kế hoạch giảng dạy năm học 2021-2022.

TP: Ban Giám hiệu, Lãnh đạo các đơn vị. Lãnh đạo các Bộ môn chuyên môn (Phân hiệu tham gia trực tuyến

Hội trường: A403

 

Thứ Sáu

26/03

(Sáng)

8h00: Dự Buổi gặp mặt Chúc mừng Ngày thể thao Việt Nam

Phòng: A.207

8h00: Làm việc với UBND tỉnh Bắc Ninh về dự án cơ sở 2 (Trưởng phòng Quản trị cùng dự)

Thành phố Bắc Ninh

8h00: Chủ trì Buổi gặp mặt Chúc mừng Ngày thể thao Việt Nam

Phòng: A.207

9h00: Dự Buổi làm việc với Đại sứ quán Pháp

Bộ Tư pháp

10h30: Làm việc với Lãnh đạo Viện Khoa học pháp lý về tổ chức Hội thảo cấp Bộ

8h00: Đi công tác Đắk Lắk

 

8h00: Dự Buổi gặp mặt Chúc mừng Ngày thể thao Việt Nam

Phòng: A.207

10h30: Làm việc với Lãnh đạo Viện Khoa học pháp lý về tổ chức Hội thảo cấp Bộ

8h00: Gặp mặt Chúc mừng Ngày thể thao Việt Nam

Chủ trì: PHT Thường trực Vũ Thị Lan Anh

TP: mời QCT Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, Bộ môn Giáo dục thể chất. Đại diện Lãnh đạo: HCTH, TCCB, TCKT, Quản trị, Công đoàn, Đoàn TNCS

Phòng: A.207

 

CHIỀU

 

 

 

 

14h00: Chủ trì Làm việc với lãnh đạo Phân hiệu và Chánh văn phòng, Cán bộ phụ trách công tác đào tạo và quản lý sinh viên của Phân hiệu

Phòng họp tại Phân hiệu

 

 

14h00: Làm việc với lãnh đạo Phân hiệu và Chánh văn phòng, Cán bộ phụ trách công tác đào tạo và quản lý sinh viên của Phân hiệu

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP:  Lãnh đạo Phân hiệu và Chánh văn phòng, Cán bộ phụ trách công tác đào tạo và quản lý sinh viên của Phân hiệu.

Phòng họp tại Phân hiệu

Thứ Bảy

27/03

(Sáng)

 

 

 

08h00: Chủ trì Hội thảo “Tăng cường vai trò của tổ chức Đoàn thanh nieenvaf các CLB sinh viên tại Phân hiệu Trường ĐHLHN tại tỉnh Đắk Lắk”

Phòng họp tại Phân hiệu

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

28/03

(Sáng)

Đi công tác TP Hồ Chí Minh

 

 

 

Đi công tác TP Hồ Chí Minh

 

 

CHIỀU