LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

(Từ ngày: 29/3 đến ngày 04/04/2021)

 

QCT HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

29/03

(Sáng)

08h00: Đi công tác TP HCM đến hết ngày 30/3

9h00: Họp Ban tổ chức Đảng uỷ

Phòng: A.207

 

10h00: Chủ trì họp Hội đồng nâng bậc lương thường xuyên

Phòng: A.207

 

10h30: Chủ trì họp về tiến độ thực hiện các hạng mục cải tạo, sửa chữa (mời Trưởng phòng: TCKT, Quản trị cùng dự)

Phòng: A.207

 

 

 

08h00: Đi công tác TP HCM đến hết ngày 30/3

08h30: Họp góp ý cho sản phẩm của các khoa chủ trì sửa đổi CTĐT đại học (Phòng ĐBCL&KT chuẩn bị nội dung)

       Phòng A.402

09h00: Họp Ban tổ  chức Đảng uỷ

TP: thành viên BTC Đảng uỷ

Phòng: A.207

 

10h30: Họp Hội đồng nâng bậc lương thường xuyên tháng 4/2021

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo Quyết định

Phòng: A207

 

CHIỀU

 

14h00: Chủ trì Hội nghị đánh giá, lấy phiếu giới thiệu quy hoạch viên chức lãnh đạo cấp phòng

Phòng: A.207

 

 

 

14h00: Hội nghị đánh giá, lấy phiếu giới thiệu quy hoạch viên chức lãnh đạo cấp phòng: Phòng Đào tạo đại học và Phân hiệu

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP:

- Toàn thể viên chức phòng Đào tạo Đại học (dự từ 14h đến 15h30)

- Toàn thể viên chức Phân hiệu dự trực tuyến (từ 15h30)

Phòng: A.207

Thứ Ba

30/03

(Sáng)

 

 

08h15: Chủ trì làm việc với Vụ các vấn đề chung về XDPL

Phòng: A.211

 

9h00: Chủ trì Bế giảng và phát Bằng tốt nghiệp  lớp K17I VB2 Chính qui.

TP: Theo Kế hoạch Phòng: A402

 

 

08h00: Dự họp cho ý kiến về Dự thảo Bảng tiêu chí chấm điểm, đánh giá thi đua các đơn vị thuộc Bộ năm 2021

Hội trường N6-BTP

 

08h15: Làm việc với Vụ các vấn đề chung về XDPL

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: mời Lãnh đạo Phòng Đào tạo cùng dự

Phòng: A.211

 

9h00:  Bế giảng và phát Bằng tốt nghiệp  lớp K17I VB2 Chính qui.

TP: Theo Kế hoạch Phòng: A402

 

10h00:[HOÃN] Họp Ban xây dựng Đề án mã chuyên ngành Luật Sở hữu trí tuệ và Luật Thi hành án dân sự

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP: theo QĐ

Phòng: A.211

 

CHIỀU

 

14h00: Chủ trì Toạ đàm “Nghiên cứu giải pháp phát huy vai trò của sinh viên là người dân tộc thiểu số tham gia công tác phổ biển pháp luật tại cơ sở”

Phòng: A.402

 

14h00: Dự Toạ đàm “Nghiên cứu giải pháp phát huy vai trò của sinh viên là người dân tộc thiểu số tham gia công tác phổ biển pháp luật tại cơ sở”

Phòng: A.402

16h15: Chủ trì làm việc với Khoa Pháp luật hành chính nhà nước (mời Đại diện Lãnh đạo Phòng TCCB; Chi uỷ, Lãnh đạo Khoa Pháp luật HCNN)

Phòng: A. 401

14h00: Toạ đàm “Nghiên cứu giải pháp phát huy vai trò của sinh viên là người dân tộc thiểu số tham gia công tác phổ biển pháp luật tại cơ sở”

TP: theo Kế hoạch

Phòng: A.402

Thứ Tư

31/03

(Sáng)

08h30: Dự Hội nghị phổ biến pháp luật về  bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026  do Đảng ủy Khối các trường Đại học, cao đẳng tổ chức

Hội Trường Đại học Hà Nội

 

11h30: Dư họp rà soát công tác chuẩn bị Gặp mặt các thế hệ cán bộ Đoàn TN

Phòng: A.207

08h30: Dự Hội nghị phổ biến pháp luật về  bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026  do Đảng ủy Khối các trường Đại học, cao đẳng tổ chức

Hội Trường Đại học Hà Nội

 

11h30: Nghe báo cáo công tác chuẩn bị Gặp mặt các thế hệ cán bộ Đoàn TN

Phòng: A.207

08h30: Dự Hội nghị phổ biến pháp luật về  bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026  do Đảng ủy Khối các trường Đại học, cao đẳng tổ chức

Hội Trường Đại học Hà Nội

 

11h30: Họp rà soát công tác chuẩn bị Gặp mặt các thế hệ cán bộ Đoàn TN

Phòng: A.207

08h00: Dự tập huấn, phổ biến các văn bản hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 2020

Số 37 Lê Đại Hành, Hà Nội

 

11h30: Họp rà soát công tác chuẩn bị Gặp mặt các thế hệ cán bộ Đoàn TN

Phòng: A.207

08h30: Dự Hội nghị phổ biến pháp luật về  bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026  do Đảng ủy Khối các trường Đại học, cao đẳng tổ chức

Hội Trường Đại học Hà Nội

 

11h30: Họp rà soát công tác chuẩn bị Gặp mặt các thế hệ cán bộ Đoàn TN

Phòng: A.207

11h30: Họp rà soát công tác chuẩn bị Gặp mặt các thế hệ cán bộ Đoàn TN

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Ban Giám hiệu, Bí thư Đoàn TNCS; Trưởng các đơn vị: HCTH, TCCB, Quản trị

Phòng: A.207

CHIỀU

 

 

 

 

14h00: Dự Hội nghị liên tịch BGH với thường vụ đảng uỷ, trưởng các tổ chức đoàn thể

Phòng: A.207

 

17h30: Gặp mặt các thế hệ

cán bộ Đoàn thanh niên Trường Đại học Luật Hà Nội nhân kỉ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Phòng: A402

14h00: Chủ trì Hội nghị liên tịch BGH với thường vụ đảng uỷ, trưởng các tổ chức đoàn thể

Phòng: A.207

 

15h00: Họp Ban Giám hiệu về công tác công nghệ thông tin

Phòng: A.207

 

 

17h30: Gặp mặt các thế hệ

cán bộ Đoàn thanh niên Trường Đại học Luật Hà Nội nhân kỉ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Phòng: A402

14h00: Dự Hội nghị liên tịch BGH với thường vụ đảng uỷ, trưởng các tổ chức đoàn thể

Phòng: A.207

 

15h00: Họp Ban Giám hiệu về công tác công nghệ thông tin

Phòng: A.207

 

 

17h30: Gặp mặt các thế hệ

cán bộ Đoàn thanh niên Trường Đại học Luật Hà Nội nhân kỉ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Phòng: A402

14h00: Dự Hội nghị liên tịch BGH với thường vụ đảng uỷ, trưởng các tổ chức đoàn thể

Phòng: A.207

 

15h00: Họp Ban Giám hiệu về công tác công nghệ thông tin

Phòng: A.207

15h30: Chủ trì họp về đào tạo ngắn hạn

Phòng: A.401

 

 

17h30: Gặp mặt các thế hệ

cán bộ Đoàn thanh niên Trường Đại học Luật Hà Nội nhân kỉ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Phòng: A402

14h00: Dự Hội nghị liên tịch BGH với thường vụ đảng uỷ, trưởng các tổ chức đoàn thể

Phòng: A.207

 

15h00: Họp Ban Giám hiệu về công tác công nghệ thông tin

Phòng: A.207

 

 

17h30: Gặp mặt các thế hệ

cán bộ Đoàn thanh niên Trường Đại học Luật Hà Nội nhân kỉ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Phòng: A402

14h00: Hội nghị liên tịch BGH với thường vụ đảng uỷ, trưởng các tổ chức đoàn thể

TP: Ban Giám hiệu, Thường vụ Đảng uỷ, trưởng các đơn vị: Công đoàn, Hội CCB, Đoàn TN

Phòng: A.207

 

15h00: Họp Ban Giám hiệu về công tác công nghệ thông tin (Lãnh đạo TT CNTT cùng dự và chuẩn bị nội dung)

Phòng: A.207

15h30: Họp bàn về đào tạo ngắn hạn

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP: Lãnh đạo Phòng Đào tạo đại học, Trưởng Phòng Thanh tra, mời GS.TS. Nguyễn Ngọc Hoà, Ths. Trần Thị Ánh Tuyết

Phòng: A.401

 

17h30: Gặp mặt các thế hệ

cán bộ Đoàn thanh niên Trường Đại học Luật Hà Nội nhân kỉ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

TP: Đảng ủy, Ban giám hiệu, Quyền chủ tịch Hội đồng Trường, Trưởng các đơn vị thuộc Trường, Đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - Xã hội, Các thế hệ cán bộ Đoàn thanh niên Trường, Bí thư các Liên chi đoàn, BCH Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và theo giấy mời.

    Phòng: A402

 

18h30: Giao lưu truyền thống các thế hệ cán bộ Đoàn thanh niên Trường Đại học Luật Hà Nội nhân kỉ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

TP: Đảng ủy, Ban giám hiệu, Quyền chủ tịch Hội đồng Trường, Trưởng các đơn vị thuộc Trường, Đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - Xã hội, Các thế hệ cán bộ Đoàn thanh niên Trường, Bí thư các Liên chi đoàn, BCH Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và theo giấy mời.

    Phòng: A403

Thứ Năm

01/04

(Sáng)

08h00: Chủ trì hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, NQ ĐH Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 và  phổ biến pháp luật về  bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Phòng: A403

08h00:  Dự hội nghị quán  triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, NQ ĐH Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 và  phổ biến pháp luật về  bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Phòng: A403

08h00:  Dự hội nghị quán  triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, NQ ĐH Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 và  phổ biến pháp luật về  bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Phòng: A403

08h00:  Dự hội nghị quán  triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, NQ ĐH Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 và  phổ biến pháp luật về  bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Phòng: A403

08h00:  Dự hội nghị quán  triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, NQ ĐH Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 và  phổ biến pháp luật về  bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Phòng: A403

08h00: Hội nghị quán  triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, NQ ĐH Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 và  phổ biến pháp luật về  bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Báo cáo viên: Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn- Bí thư Đảng ủy Khối

TP: Toàn thể cán bộ, đảng viên viên chức và người lao động (Phân hiệu dự trực tuyến)

Phòng: A403

CHIỀU

15h30: Dự Buổi làm việc với Viện Nhà nước và pháp luật – HV chính trị Quốc gia

Phòng: A.207

 

15h30: Chủ trì làm việc với Viện Nhà nước và pháp luật – HV chính trị Quốc gia 

Phòng: A.207

 

16h30: Chủ trì họp Hội đồng tốt nghiệp các lớp hệ chính quy và hệ Vừa làm vừa học

Phòng: A.207

 

14h00: Chủ trì  Họp Hội đồng xét Miễn giảm học phí cho sinh viên

Hội trường: A402

 

16h30: Họp Hội đồng tốt nghiệp các lớp VB2 chính quy và Vừa làm vừa học

Phòng: A.207

 

13h30: Chủ trì họp Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ

Phòng: A.207

 

15h30: Dự Buổi làm việc với Viện Nhà nước và pháp luật – HV chính trị Quốc gia

Phòng: A.207

 

13h30: Họp Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ

TP: UBKT Đảng uỷ

Phòng: A.207

14h00: Họp Hội đồng xét Miễn giảm học phí cho sinh viên các khóa 42,43,44 và 45 học kỳ 2 năm học 2020-2021.

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP: Đại diện lãnh đạo: Các đơn vị quản lý sinh viên, Phòng ĐTĐH, TCKT.

Trưởng phòng Thanh tra ĐT; Giám đốc TTCNTT, Bí thư Đoàn trường;

Phân hiệu dự họp trực tuyến.

(Phòng CTSV chuẩn bị)

Hội trường: A402

 

 

16h30: Họp Hội đồng tốt nghiệp các lớp hệ chính quy và hệ Vừa làm vừa học

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo QĐ

Phòng: A.207

 

Thứ Sáu

02/04

(Sáng)

8h00: Dự Hội nghị giao ban cán bộ quý 1/2021

Phòng: A402

 

10h00: Dự Hội nghị Lãnh đạo đơn vị mở rộng về công tác quy hoạch viên chức lãnh đạo cấp vụ

Phòng: A.402

 

10h45: Chủ trì họp Đảng uỷ

Phòng: A.402

 

 

 

 

8h00: Chủ trì Hội nghị giao ban cán bộ quý 1/2021

Phòng: A402

 

10h00: Chủ trì họp Hội nghị Lãnh đạo đơn vị mở rộng về công tác quy hoạch viên chức lãnh đạo cấp vụ

Phòng: A.402

 

10h30: Chủ trì họp Ban giám hiệu

Phòng: A.402

 

10h45: dự họp Đảng uỷ

Phòng: A.402

 

11h15: Chủ trì họp Ban giám hiệu

Phòng: A.402

 

 

 

8h00: Dự Hội nghị giao ban cán bộ quý 1/2021

Phòng: A402

 

10h00: Dự Hội nghị Lãnh đạo đơn vị mở rộng về công tác quy hoạch viên chức lãnh đạo cấp vụ

Phòng: A.402

 

10h30:  họp Ban giám hiệu

Phòng: A.402

 

10h45: dự họp Đảng uỷ

Phòng: A.402

 

11h15: họp Ban giám hiệu

Phòng: A.402

 

8h00: Dự Hội nghị giao ban cán bộ quý 1/2021

Phòng: A402

 

10h00: Dự Hội nghị Lãnh đạo đơn vị mở rộng về công tác quy hoạch viên chức lãnh đạo cấp vụ

Phòng: A.402

 

10h30:  họp Ban giám hiệu

Phòng: A.402

 

10h45: dự họp Đảng uỷ

Phòng: A.402

 

11h15: họp Ban giám hiệu

Phòng: A.402

 

8h00: Dự Hội nghị giao ban cán bộ quý 1/2021

Phòng: A402

 

10h00: Dự Hội nghị Lãnh đạo đơn vị mở rộng về công tác quy hoạch viên chức lãnh đạo cấp vụ

Phòng: A.402

 

10h30:  họp Ban giám hiệu

Phòng: A.402

 

10h45: dự họp Đảng uỷ

Phòng: A.402

11h15: họp Ban giám hiệu

Phòng: A.402

 

 

8h00: Hội nghị giao ban cán bộ quý 1/2021

Nội dung:

- Nhận xét, đánh giá và lấy phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch viên chức lãnh đạo cấp vụ, phòng

- Giao ban công tác quý

TP: Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, cán bộ chủ chốt, Trưởng các đơn vị: Đoàn TNCS, Hội cựu chiến binh, Công đoàn, Nữ công

Phòng: A402

 

10h00: Hội nghị Lãnh đạo đơn vị mở rộng về công tác quy hoạch viên chức lãnh đạo cấp vụ

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, Trưởng phòng và tương đương

Phòng: A.402

 

10h45: Họp đảng uỷ

Chủ trì: Bí thư

TP: các đảng uỷ viên

Phòng: A.402

 

CHIỀU

 

 

 

 

14h00: Chủ trì làm việc với viên chức Khoa Pháp luật hình sự

Phòng: A.207

15h30: Chủ trì làm việc với viên chức Phòng Hành chính – Tổng hợp

Phòng: A.207

 

 

Thứ Bảy

03/04

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

04/04

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU