LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

(Từ ngày: 05 đến ngày 11/04/2021)

 

QCT HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

05/04

(Sáng)

 

10h00: Chủ trì Họp Ban Giám hiệu về công tác phôi bằng.

Phòng: A.207

8h30: Làm việc với Lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế (mời đ/c Hoàng Trang Ly, Nguyễn Tài Tuấn Anh cùng dự)

Phòng: A.207

10h00:  Họp Ban Giám hiệu về công tác phôi bằng.

Phòng: A.207

10h00:  Họp Ban Giám hiệu về công tác phôi bằng.

Phòng: A.207

9h00: Chủ trì họp chuẩn bị triển khai Tuần lễ Nghiên cứu khoa học (mời Lãnh đạo Phòng QLKH&TSTC, đ/c Nguyễn T. T. Huyền)

Phòng: A.401

 

10h00:  Họp Ban Giám hiệu về công tác phôi bằng.

Phòng: A.207

10h00:  Họp Ban Giám hiệu về công tác phôi bằng.

TP: Trưởng: Phòng HCTH, ĐBCL&KT, ĐT Sau Đại học, Phòng HTQT.

Phòng: A.207

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba

06/04

(Sáng)

 

08h00: Dự Hội nghị Quán triệt NQ Đại hội Đảng XIII và Pháp luật về Bầu cử đối với sinh viên.

Hội trường A.403

8h00: Dự Hội nghị Quán triệt NQ Đại hội Đảng XIII và Pháp luật về Bầu cử đối với sinh viên.

Hội trường A.403

 

8h00: Dự Họp Ban tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Pháp luật về Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân"

Phòng họp số 1, Bộ Tư pháp

 

10h00: Chủ trì Họp liên kết xuất bản năm 2021 với nhà xuất bản Tư pháp.

TP: Lãnh đạo Phòng QLKH&TSTC, đại diện nhà xuất bản tư pháp, mời CV Nguyễn Thị Hải Đường dự

Phòng A.207

 

CHIỀU

14h00: Dự Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường.

Phòng: A402

14h00: Chủ trì Họp Ban tổ chức Hội thảo khoa học “Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và những vấn đề đặt ra cho việc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

TP: theo Quyết định

   Phòng: A207

 

14h00: Chủ trì Họp Ban tổ chức Hội thảo cấp Trường “Thể chế pháp lý ASEAN và vai trò của Việt Nam”

TP: theo Quyết định

   Phòng: A207

 

14h00: Chủ trì họp Ban tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế "Pháp luật Việt Nam trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ Tư và hội nhập quốc tế"

TP: theo Quyết định

   Phòng: A207

14h00: Họp Ban tổ chức Hội thảo khoa học “Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và những vấn đề đặt ra cho việc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

TP: theo Quyết định

   Phòng: A207

 

14h00:  Họp Ban tổ chức Hội thảo cấp Trường “Thể chế pháp lý ASEAN và vai trò của Việt Nam”

TP: theo Quyết định

   Phòng: A207

 

14h00: Họp Ban tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế "Pháp luật Việt Nam trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ Tư và hội nhập quốc tế"

TP: theo Quyết định

   Phòng: A207

 

Đi công tác Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh đến ngày 9/4/2021.

14h00: Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường.

Phòng: A402

Thứ Tư

07/04

(Sáng)

08h00: Chủ trì họp Đảng ủy

TP: các Đảng ủy viên.

Phòng: A207

08h00: Họp Đảng ủy

TP: các Đảng ủy viên.

Phòng: A207

09h00: Kiểm tra tiến độ xây dựng Cơ sở 2 của Trường tại Bắc Ninh (trưởng Phòng Quản trị đi cùng).

Cơ sở 2 Đại học Luật Hà Nội tại Bắc Ninh)

08h00: Họp Đảng ủy

TP: các Đảng ủy viên.

Phòng: A207

08h00: Chủ trì trao đổi kinh nghiệm về quản lý đào tạo, công tác sinh viên, công tác văn phòng và công tác đoàn TN tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

 

08h00: Trao đổi kinh nghiệm về quản lý đào tạo, công tác sinh viên, công tác văn phòng và công tác đoàn TN tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

TP: Lãnh đạo: Phòng Đào tại ĐH, HCTH, CTSV và Bí thư đoàn (xe xuất phát từ trường lúc 7h30)

08h00: Họp Đảng ủy

TP: các Đảng ủy viên.

Phòng: A207

CHIỀU

 

 

 

 

14h00: Dự Họp Dự thảo Đề án giải thể Ban Quảng lý dự án đầu tư xây dựng và mua sắm tài sản tập trung thuộc Cục Kế hoạch - Tài chính.

TP: Trưởng phòng TCCB, Quản trị dự cùng

Phòng: Phòng họp số 1, Nhà N1, trụ sở Bộ Tư pháp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm

08/04

(Sáng)

 

 

08h00: Chủ trì làm việc Khoa PL Quốc tế.

TP: toàn thể viên chức Khoa PL Quốc tế

   Phòng: A207

 

08h00: Chủ trì họp Hội đồng xét Hỗ trợ chi phí học tập, Trợ cấp xã hội cho sinh viên các khóa 42,43,44 và 45 học kỳ 2 năm học 2020-2021

TP: Đại diện lãnh đạo: Các đơn vị quản lý sinh viên, Phòng ĐTĐH, TCKT, Trưởng phòng Thanh tra ĐT; Giám đốc TTCNTT, Bí thư Đoàn trường;

Phân hiệu dự họp trực tuyến.

(Phòng CTSV chuẩn bị)

Phòng: A402

 

 

CHIỀU

 

14h00: Dự họp Ban Thư ký Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương.

Phòng họp 206, tầng 2, nhà A4, Nguyễn Cảnh Chân, Ba Đình, Hà Nội

 

14h00: Chủ trì họp Ban xây dựng chương trình đào tạo ngành luật, chuyên ngành luật Sở hữu trí tuệ và PL Thi hành án Dân sự .

Phòng: A207

 

 

Thứ Sáu

09/04

(Sáng)

 

8h00: Chủ trì họp Hội đồng tốt nghiệp các lớp hệ vừa làm vừa học

Phòng: A.207

 

8h00: Họp Hội đồng tốt nghiệp các lớp hệ vừa làm vừa học

Phòng: A.207

 

 

 

CHIỀU

 

14h00: Dự giao ban cấp vụ các đơn vị thuộc Bộ

 (Địa điểm : Hội trường đa năng -BTP)

14h00: Dự giao ban cấp vụ các đơn vị thuộc Bộ

 (Địa điểm : Hội trường đa năng - BTP)

14h00: Dự giao ban cấp vụ các đơn vị thuộc Bộ

 (Địa điểm : Hội trường đa năng - BTP

14h00: Dự giao ban cấp vụ các đơn vị thuộc Bộ

 (Địa điểm : Hội trường đa năng - BTP

14h00: Dự giao ban cấp vụ các đơn vị thuộc Bộ

 (Địa điểm : Hội trường đa năng - BTP

14h00: Hội nghị Hội Cựu chiến binh Khối 487 Hội Cựu chiến binh Thành phố Hà Nội tại trường Đại học Luật Hà Nội.

TP: Đại diện Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội CCB TP Hà Nội; Lãnh đạo Hội CCB Khối các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Hà Nội;  Ban chấp hành Hội CCB trường ĐH Luật HN.

Phòng: A402

17h00: Ký thoả thuận hợp tác với Đại học  Kiểm sát, Học viện Toà án

TP: theo  KH

Học Viện Toà án

 

Thứ Bảy

10/04

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

11/04

(Sáng)

 

 

 

10h30: Trưởng đoàn gặp mặt chúc mừng đoàn lưu học sinh Lào – Campuchia nhân dịp Tết cổ truyền
nước CHDCND Lào

TP: Đại diện lãnh đạo: Phòng CTSV, Phòng ĐTĐH, Phòng Đào tại sau ĐH, Phòng
HTQT, Phòng Quản trị, Đoàn Thanh niên;
Căng tin Trường ĐH Luật HN

 

 

 

CHIỀU