LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

(Từ ngày: 12 đến ngày 18/04/2021)

 

QCT HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

12/04

(Sáng)

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

10h00: Chủ trì họp Hội đồng thi đua khen thưởng

TP: theo QĐ

Phòng: A.207

Làm việc tại Trường

10h00: họp Hội đồng thi đua khen thưởng

Phòng: A.207

10h00: họp Hội đồng thi đua khen thưởng

Phòng: A.207

CHIỀU

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc 

 

 

14h00: Chủ trì họp Ban tổ chức Hội thảo cấp Trường “Đổi mới công tác tuyển sinh hệ  vừa làm vừa học đáp ứng yêu cầu tự chủ đại học”

TP: theo Quyết định

            Phòng: A207

Làm việc tại Trường

 

Thứ Ba

13/04

(Sáng)

 

Làm việc tại Trường

8h00: Hiệu trưởng tiếp viên chức, người lao động

Phòng: A.205

 

08h30: Chủ trì họp Ban tổ chức Hội thảo cấp Trường “Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong luật phòng, chống tham nhũng”

TP: theo Quyết định

            Phòng: A401

8h00 – 12h00: Chủ trì họp với Lãnh đạo Khoa Pháp luật dân sự về thực hiện quy trình bổ nhiệm Trưởng khoa Pháp luật dân sự (bước 1 đến bước 4)

Phòng: A.207

Làm việc tại Trường

8h00: PHT Lê Đình Nghị làm việc với Lãnh đạo Khoa Pháp luật dân sự về việc thực hiện quy trình bổ nhiệm Trưởng khoa

TP: theo Kế hoạch

Phòng: A.207

 

9h00: PHT Lê Đình Nghị chủ trì Hội nghị tập thể lãnh đạo Khoa pháp luật dân sự mở rộng

TP: theo Kế hoạch

Phòng: A.207

 

10h00: PHT Lê Đình Nghị chủ trì Hội nghị tập thể lãnh đạo Khoa Pháp luật dân sự

TP: theo Kế hoạch

Phòng: A.207

 

11h00: PHT Lê Đình Nghị chủ trì Hội nghị cán bộ chủ chốt Khoa Pháp luật dân sự

TP: theo Kế hoạch

Phòng: A.207

 

 

 

CHIỀU

 

 

14h00: Chủ trì họp Ban tổ chức ngày Sách việt Nam và cuộc thi sứ giả văn hóa đọc.

TP: theo Quyết định

Phòng: A207

14h00: Chủ trì họp với Lãnh đạo Phòng Đào tạo sau đại học, Trưởng phòng TCKT về thực hiện Quy chế đào tạo sau đại học

Phòng: A.401

14h00: Chủ trì nghe báo cáo về tình hình rà soát và kế hoạch triển khai hoàn thiện dự thảo các thể chế nội bộ liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng Đào tạo đại học (Phòng ĐTĐH gửi báo cáo trước ngày họp ít nhất 1 ngày)

TP: lãnh đạo phòng Đào tạo đại học

Phòng: A211

 

15h00: Chủ trì nghe báo cáo về tình hình rà soát và kế hoạch triển khai hoàn thiện dự thảo các thể chế nội bộ liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng Công tác sinh viên (Phòng CTSV gửi báo cáo trước ngày họp ít nhất 1 ngày)

TP: lãnh đạo Phòng Công tác sinh viên

Phòng: A211

 

16h00: Chủ trì nghe báo cáo về tình hình rà soát và kế hoạch triển khai hoàn thiện dự thảo các thể chế nội bộ liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng Hành chính-Tổng hợp (Phòng HCTH gửi báo cáo trước ngày họp ít nhất 1 ngày)

TP: lãnh đạo phòng Hành chính – Tổng hợp

Phòng: A211

 

14h00: Họp Ban tổ chức ngày Sách việt Nam và cuộc thi sứ giả văn hóa đọc.

TP: theo Quyết định

Phòng: A207

14h00: Họp Ban tổ chức ngày Sách việt Nam và cuộc thi sứ giả văn hóa đọc.

TP: theo Quyết định

Phòng: A207

Thứ Tư

14/04

(Sáng)

09h00:  Chủ trì Toạ đàm trực tuyến (webinar) về chủ đề bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học ngoài vùng quyền tài phán quốc gia (viết tắt là BBNJ)

TP: các đại biểu theo Giấy mời

 Phòng: A402

 

 

 

 

08h30: Tham dự họp thông qua Dự án

 “ tăng cường tiếp cận tư pháp và bảo vệ người chưa thành niên có liên quan đến pháp luật”

Hội trường Bộ Tư pháp, Trần Phú

8h00: Chủ trì họp Hội đồng xét học bổng năm 2020 các Lớp Chất lượng cao.

TP: Ban Điều hành chất lượng cao

            Phòng: A401

 

10h00: Chủ trì làm việc về công tác tài chính

TP: Toàn thể viên chức Phòng Tài chính-Kế toán

Phòng: A401

 

 

 

 

09h00:  Dự Toạ đàm trực tuyến (webinar) về chủ đề bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học ngoài vùng quyền tài phán quốc gia (viết tắt là BBNJ)

TP: các đại biểu theo Giấy mời

 Phòng: A402

 

09h00:  Toạ đàm trực tuyến (webinar) về chủ đề bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học ngoài vùng quyền tài phán quốc gia (viết tắt là BBNJ)

TP: các đại biểu theo Giấy mời

 Phòng: A402

 

 

CHIỀU

 

 

 

15h30: Dự họp về việc cung cấp dịch vụ căn tin

Phòng: A.207

14h00: Chủ trì họp triển khai công tác tại Phân hiệu

Phòng: A.207

15h30: Chủ trì họp về việc cung cấp dịch vụ căn tin

Phòng: A.207

14h00: họp triển khai công tác tại Phân hiệu

Phòng: A.207

 

15h30: Dự họp về việc cung cấp dịch vụ căn tin

Phòng: A.207

14h00: họp triển khai công tác tại Phân hiệu

Phòng: A.207

 

15h30: Dự họp về việc cung cấp dịch vụ căn tin

Phòng: A.207

 

14h00: họp triển khai công tác tại Phân hiệu

Phòng: A.207

 

15h30: Dự họp về việc cung cấp dịch vụ căn tin

Phòng: A.207

14h00: họp triển khai công tác tại Phân hiệu

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Ban giám hiệu, Trưởng các đơn vị: TCCB, HCTH, Quản trị, TCKT, CNTT, Quản lý KH&TSTC, Lãnh đạo Phân hiệu và lãnh đạo các đơn vị của Phân hiệu (phân hiệu họp trực tuyến)

Phòng: A.207

 

15h30:Họp về việc cung cấp dịch vụ căn tin

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Ban Giám hiệu, QCT HĐT, Trưởng phòng: TCKT, Quản trị

Phòng: A.207

Thứ Năm

15/04

(Sáng)

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

08h00: Tham gia Hội thảo “ Chuyển đổi số tạp chí khoa học của Việt Nam”

   Hội trường 407, Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia, 24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

 

8h00 – 12h00: Chủ trì họp với Lãnh đạo Khoa Lý luận chính trị về thực hiện quy trình bổ nhiệm Trưởng khoa Lý luận chính trị (bước 1 đến bước 4)

Phòng: A.401

08h00: Chủ trì Hội thảo khoa học "Rà soát việc thực hiện các khuyến nghị của Uỷ ban Nhân quyền Liên Hợp quốc nhằm thực thi Công ước ICCPR tại Việt Nam" thuộc khuôn khổ Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2020 do Trường Đại học Luật Hà Nội chủ trì

TP: theo Kế hoạch

   Phòng: A207

8h00: PHT Lê Đình Nghị làm việc với Lãnh đạo Khoa Lý luận chính trị về việc thực hiện quy trình bổ nhiệm Trưởng khoa

TP: theo Kế hoạch

Phòng: A.401

 

9h00: PHT Lê Đình Nghị chủ trì Hội nghị tập thể lãnh đạo Khoa Lý luận chính trị mở rộng

TP: theo Kế hoạch

Phòng: A.401

 

10h00: PHT Lê Đình Nghị chủ trì Hội nghị tập thể lãnh đạo Khoa Lý luận chính trị

TP: theo Kế hoạch

Phòng: A.401

 

11h00: PHT Lê Đình Nghị chủ trì Hội nghị toàn thể viên chức khoa Lý luận chính trị

TP: theo Kế hoạch

Phòng: A.401

 

CHIỀU

14h00: Chủ trì làm việc với đoàn Phúc tra quân sự quận Đống Đa về nguồn quân nhân dự bị, dân quân tự vệ, phương tiện kỹ thuật trong năm 2021.

Phòng: A.401

14h00 – 16h30: Chủ trì Hội nghị thực hiện quy trình bổ nhiệm Trưởng bộ môn GDTC (bước 1 đến bước 4)

Phòng: A.207

 

17h00: Chủ trì Hội nghị tập thể Lãnh đạo Trường thực hiện bước 5 quy trình bổ nhiệm Trưởng các đơn vị: Khoa LLCT, Khoa PLDS, Bộ môn GDTC

Phòng: A.207

 

14h00 – 16h30: Dự Hội nghị thực hiện quy trình bổ nhiệm Trưởng bộ môn GDTC

Phòng: A.207

 

17h00: Dự Hội nghị tập thể Lãnh đạo Trường thực hiện bước 5 quy trình bổ nhiệm Trưởng các đơn vị: Khoa LLCT, Khoa PLDS, Bộ môn GDTC

Phòng: A.207

 

14h00- 16h30: Dự Hội nghị thực hiện quy trình bổ nhiệm Trưởng bộ môn GDTC

Phòng: A.207

 

17h00: Dự Hội nghị tập thể Lãnh đạo Trường thực hiện bước 5 quy trình bổ nhiệm Trưởng các đơn vị: Khoa LLCT, Khoa PLDS, Bộ môn GDTC

Phòng: A.207

 

14h00 – 16h30: Dự Hội nghị thực hiện quy trình bổ nhiệm Trưởng bộ môn GDTC

Phòng: A.207

 

17h00: Dự Hội nghị tập thể Lãnh đạo Trường thực hiện bước 5 quy trình bổ nhiệm Trưởng các đơn vị: Khoa LLCT, Khoa PLDS, Bộ môn GDTC

Phòng: A.207

 

14h00: Hội nghị tập thể Lãnh đạo Trường (thực hiện quy trình bổ nhiệm Trưởng bộ môn GDTC)

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo Kế hoạch

Phòng: A.207

 

15h00: Hội nghị tập thể Lãnh đạo Trường mở rộng (thực hiện quy trình bổ nhiệm Trưởng bộ môn GDTC)

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo Kế hoạch

Phòng: A.207

 

16h00: Hội nghị tập thể Lãnh đạo Trường (thực hiện quy trình bổ nhiệm Trưởng bộ môn GDTC)

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo Kế hoạch

Phòng: A.207

 

16h30: Hội nghị viên chức Bộ môn GDTC (thực hiện quy trình bổ nhiệm Trưởng bộ môn GDTC)

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo Kế hoạch

Phòng: A.207

 

17h00: Hội nghị tập thể Lãnh đạo Trường thực hiện bước 5 quy trình bổ nhiệm Trưởng các đơn vị: Khoa LLCT, Khoa PLDS, Bộ môn GDTC

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo Kế hoạch

Phòng: A.207

14h00: Làm việc với đoàn Phúc tra quân sự quận Đống Đa về nguồn quân nhân dự bị, dân quân tự vệ, phương tiện kỹ thuật trong năm 2021.

TP: đ/c Chu Mạnh Hùng chỉ huy trưởng, đ/c Trương Đình Ninh chỉ huy phó, đ/c Phan Huy Long chính trị viên phó, đ/c Nguyễn Văn Kiều Trung độii trưởng DQTV.

Phòng: A.401

 

 

 

 

Thứ Sáu

16/04

(Sáng)

08h00: Dự Hội nghị triển khai thi hành “Quy chế đào tạo trình độ đại học” do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và kế hoạch ban hành các quy chế của Trường hướng dẫn Quy chế đào tạo trình độ đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hội trường A403

08h00: Dự Hội nghị triển khai thi hành “Quy chế đào tạo trình độ đại học” do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và kế hoạch ban hành các quy chế của Trường hướng dẫn Quy chế đào tạo trình độ đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hội trường A403

09h30: Họp Ban tổ chức Lễ khai mạc Tuần nghiên cứu khoa học năm 2021, Lễ Khai mạc “Bình chọn các công trình nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội”, Ngày hội giới thiệu, trưng bày sản phẩm nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Luật Hà Nội (2015 - 2020)

TP: theo Quyết định

Phòng: A207

10h30: Chủ trì họp về Bình chọn các công trình nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội.

TP: theo Quyết định

            Phòng: A207

 

 

 

08h30: Tham dự Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch và Đề cương về Tổng kết 20 năm Nghị quyết số 13/NQ-TW ngày 18/3/2002 và Tổng kết 10 năm thi hành luật Hợp tác xã năm 2012

Hội trường Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 6B Hoàng Diệu, Hà Nội

08h00: Chủ trì Hội nghị triển khai thi hành “Quy chế đào tạo trình độ đại học” do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và kế hoạch ban hành các quy chế của Trường hướng dẫn Quy chế đào tạo trình độ đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Mời: Quyền CT HĐ Trường, Hiệu trưởng và các Phó hiệu trưởng

TP: Lãnh đạo các đơn vị, lãnh đạo các Bộ môn chuyên môn (Phân hiệu họp trực tuyến)

  Hội trường A403

 

10h30: Họp về Bình chọn các công trình nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội.

TP: theo Quyết định

            Phòng: A207

 

 

09h30: Họp Ban tổ chức Lễ khai mạc Tuần nghiên cứu khoa học năm 2021, Lễ Khai mạc “Bình chọn các công trình nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội”, Ngày hội giới thiệu, trưng bày sản phẩm nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Luật Hà Nội (2015 - 2020)

TP: theo Quyết định

Phòng: A207

10h30: Họp về Bình chọn các công trình nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội.

TP: theo Quyết định

            Phòng: A207

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

Làm việc tại Trường

14h00: Chủ trì họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207

14h00: Dự họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207

14h00: Dự họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207

14h00: Dự họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207

14h00: Họp Ban giám hiệu

ND:

- Cho ý kiến về Dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, hoạt động của một số đơn vị thuộc Trường (Trưởng các đơn vị: Quản trị, TCKT, Y tế, Thanh tra, CTSV dự phần nội dung liên quan đến đơn vị mình). 

- Cho ý kiến về Dự thảo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng.

Phòng: A.207

Thứ Bảy

17/04

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

18/04

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU