Lịch tuần từ Ngày 19/4 đến 25/4/2021

 

QCT HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

19/04

(Sáng)

8h00:  Dự Khai mạc “Ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam”, phát động cuộc thi Đại sứ văn hoá đọc và “Hội nghị bạn đọc năm 2021”

Sánh tầng 1- nhà A

8h00:  Dự Khai mạc “Ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam”, phát động cuộc thi Đại sứ văn hoá đọc và “Hội nghị bạn đọc năm 2021”

Sánh tầng 1- nhà A

 

9h45: Chủ trì họp Ban Giám hiệu

Phòng: A.207

 

10h30: Chủ trì họp Ban tổ chức Đảng uỷ

Phòng:A.207

 

 

8h00:  Dự Khai mạc “Ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam”, phát động cuộc thi Đại sứ văn hoá đọc và “Hội nghị bạn đọc năm 2021”

Sánh tầng 1- nhà A

 

9h45: họp Ban Giám hiệu

Phòng: A.207

 

8h00:  Dự Khai mạc “Ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam”, phát động cuộc thi Đại sứ văn hoá đọc và “Hội nghị bạn đọc năm 2021”

Sánh tầng 1- nhà A

 

9h45: họp Ban Giám hiệu

Phòng: A.207

 

8h00:  Dự Khai mạc “Ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam”, phát động cuộc thi Đại sứ văn hoá đọc và “Hội nghị bạn đọc năm 2021”

Sánh tầng 1- nhà A

 

9h45: họp Ban Giám hiệu

Phòng: A.207

 

 

8h00:  Khai mạc “Ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam”, phát động cuộc thi Đại sứ văn hoá đọc và “Hội nghị bạn đọc năm 2021”

TP: BGH, Đại diện Lãnh đạo đơn vị và 1 giảng viên được cử

Sánh tầng 1- nhà A

 

9h00 - 11h30: Hội nghị bạn đọc năm 2021

Chủ trì: PHT Tô Văn Hoà

TP: Đại diện Lãnh đạo đơn vị và 1 giảng viên được cử

Phòng: A.402

 

9h45: Họp Ban Giám hiệu (Trưởng phòng: TCCB, QLKH&TSTC cùng dự)

Phòng: A.207

 

CHIỀU

 

15h30: Chủ trì họp thường vụ Đảng uỷ

Phòng: A.207

 

15h30: Chủ trì họp Đảng uỷ

Phòng: A.207

14h00: Chủ trì họp Hội đồng khoa học và đào tạo

Phòng: A.207

 

15h30: Họp thường vụ Đảng uỷ

Phòng: A.207

 

16h00: Họp Đảng uỷ

Phòng: A.207

14h00: họp Hội đồng khoa học và đào tạo

Phòng: A.207

 

 

16h00: Họp Đảng uỷ

Phòng: A.207

14h00: họp Hội đồng khoa học và đào tạo

Phòng: A.207

 

15h30: Họp thường vụ Đảng uỷ

Phòng: A.207

 

16h00: Họp Đảng uỷ

Phòng: A.207

14h00: họp Hội đồng khoa học và đào tạo

Phòng: A.207

 

15h30: họp thường vụ Đảng uỷ

Phòng: A.207

 

16h00: Họp Đảng uỷ

Phòng: A.207

14h00: họp Hội đồng khoa học và đào tạo

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo QĐ, mời TS. Trần Vũ Hải, Đại diện Lãnh đạo phòng: TCCB, ĐBCLĐT&KT

Phòng: A.207

 

Thứ Ba

20/04

(Sáng)

 

 

8h00:  Chủ trì Hội thảo cấp Trường “Vận dụng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong nghiên cứu và giảng dạy tại trường Đại học Luật Hà Nội”

Phòng: A.402

 

8h00:  Dự Hội thảo cấp Trường “Vận dụng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong nghiên cứu và giảng dạy tại trường Đại học Luật Hà Nội”

Phòng: A.402

09h00: Tham dự Lễ hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam năm 2021.

      Bộ Tư pháp

10h30: Chủ trì Họp Ban tổ chức Tọa đàm khoa học cấp Trường “Kinh nghiệm viết và công bố quốc tế trong khoa học pháp lý”

Chủ trì: PHT Tô Văn Hoà

TP: theo QĐ

Phòng: A.207

8h00: Hội thảo cấp Trường “Vận dụng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong nghiên cứu và giảng dạy tại trường Đại học Luật Hà Nội”

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo Kế hoạch

Phòng: A.402

CHIỀU

14H00: Làm việc với Quỹ Hoà bình và Phát triển Việt Nam để bàn về khả năng hợp tác nghiên cứu, giảng dạy.

Trụ sở Quỹ: 105 A Quán Thánh 

14h00: (Hoãn)Chủ trì họp Ban tổ chức Lễ Kỷ niệm Ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam, kỷ niệm 5 năm ngày tổ chức Tuần lễ Nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Luật Hà Nội (18/5/2017 – 18/5/2021), Lễ tôn vinh các nhà khoa học của Trường Đại học Luật Hà Nội

Phòng: A.207

 

15h30: Chủ trì Họp hội đồng cấp chứng chỉ CNTT

Phòng: A.207

 

 

14h00: Họp với Vụ Hợp tác quốc tế - Bộ Tư pháp về tổ chức Tọa đàm với Hội hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển.

TP: đại diện lãnh đạo Phòng HTQT, chuyên viên Phòng HTQT, đại diện Chi hội Hữu nghị tại HLU.

        Phòng A.401

 

16h00: Chủ trì Hội đồng nghiệm thu giáo trình “Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực dân sự”

Phòng: A.401

14H00: Làm việc với Quỹ Hoà bình và Phát triển Việt Nam để bàn về khả năng hợp tác nghiên cứu, giảng dạy.

TP: Trưởng các đơn vị: Khoa Pháp luật quốc tế, Khoa Pháp luật thương
mại quốc tế, Viện Luật so sánh, Phòng Hợp tác quốc tế; Mời: Quyền Chủ tịch Hội đồng Trường Chu Mạnh Hùng tham dự.(Xe xuất phát từ Trường lúc 13 giờ 30)

Trụ sở Quỹ: 105 A Quán Thánh 

 

 

 

14h00: (Hoãn) Họp Ban tổ chức Lễ Kỷ niệm Ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam, kỷ niệm 5 năm ngày tổ chức Tuần lễ Nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Luật Hà Nội (18/5/2017 – 18/5/2021), Lễ tôn vinh các nhà khoa học của Trường Đại học Luật Hà Nội

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo QĐ

Phòng: A.207

 

14H00: Làm việc với Quỹ Hoà bình và Phát triển Việt Nam để bàn về khả năng hợp tác nghiên cứu, giảng dạy.

TP: Trưởng các đơn vị: Khoa Pháp luật quốc tế, Khoa Pháp luật thương
mại quốc tế, Viện Luật so sánh, Phòng Hợp tác quốc tế; Mời: Quyền Chủ tịch Hội đồng Trường Chu Mạnh Hùng tham dự.(Xe xuất phát từ Trường lúc 13 giờ 30)

Trụ sở Quỹ: 105 A Quán Thánh 

 

15h30: Họp hội đồng cấp chứng chỉ CNTT

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo QĐ

Phòng: A.207

 

 

15h00: (Hoãn) Họp Ban tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường ”Những vấn đề pháp lý đặt ra trong giai đoạn hiện nay – Nghiên cứu của sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội

Chủ trì: PHT Tô Văn Hoà

TP: theo QĐ

Phòng: A.401

 

 

 

 

ThứTư

21/04

(Sáng)

Nghỉ lễ Giỗ tổ

Nghỉ lễ Giỗ tổ

Nghỉ lễ Giỗ tổ

Nghỉ lễ Giỗ tổ

Nghỉ lễ Giỗ tổ

Nghỉ lễ Giỗ tổ

CHIỀU           

Nghỉ lễ Giỗ tổ

Nghỉ lễ Giỗ tổ

Nghỉ lễ Giỗ tổ

Nghỉ lễ Giỗ tổ

Nghỉ lễ Giỗ tổ

Nghỉ lễ Giỗ tổ

Thứ Năm

22/4

(Sáng)

 

8h00: Chủ trì họp với Lãnh đạo Phòng Đào tạo đại học

Phòng: A207

08h00: Tham dự tọa đàm triển khai Quyết đinh số 89/QĐ-TTg ngày 18/01/2019.

Đại học kinh tế quốc dân

8h00: Dự họp cùng lãnh đạo phòng Đào tạo đại học

Phòng: A207

 

08h00: Họp về công tác đào tạo

Chủ trì:Hiệu trưởng

TP: Lãnh đạo phòng: Đào tạo đại học, TCKT, trưởng phòng Thanh tra

Phòng: A207

 

CHIỀU           

 

14h00: Chủ trì họp Ban tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2020 và Bế mạc Tuần nghiên cứu khoa học năm 2021

Phòng: A.207

15h00: Chủ trì họp Ban tổ chức Lễ Kỷ niệm Ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam, kỷ niệm 5 năm ngày tổ chức Tuần lễ Nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Luật Hà Nội (18/5/2017 – 18/5/2021), Lễ tôn vinh các nhà khoa học của Trường Đại học Luật Hà Nội

Phòng: A.207

 

16h00: : Chủ trì Hội dồng nghiệm thu giáo trình

Phòng: A.207

 

16h00: : Chủ trì Hội dồng nghiệm thu giáo trình

Phòng: A.207

 

15h00:  Họp Ban tổ chức Lễ Kỷ niệm Ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam, kỷ niệm 5 năm ngày tổ chức Tuần lễ Nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Luật Hà Nội (18/5/2017 – 18/5/2021), Lễ tôn vinh các nhà khoa học của Trường Đại học Luật Hà Nội

Phòng: A.207

 

14h00: Họp Ban tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2020 và Bế mạc Tuần nghiên cứu khoa học năm 2021

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo QĐ

Phòng: A.207

 

15h00:  Họp Ban tổ chức Lễ Kỷ niệm Ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam, kỷ niệm 5 năm ngày tổ chức Tuần lễ Nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Luật Hà Nội (18/5/2017 – 18/5/2021), Lễ tôn vinh các nhà khoa học của Trường Đại học Luật Hà Nội.

TP: theo Quyết định

Phòng: A.207

 

 

Thứ Sáu

23/4

(sáng)

 

09h00: Chủ trì họp về thi đua khen thưởng theo chuyên đề.

TP: PHT Lê Đình Nghị, PHT Tô Văn Hoà, Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng, Lãnh đạo Phòng QLKH&TSTC.

Phòng A.207

09h30: Chủ trì họp Ban điều hành Chương trình liên lết đào tạo Arizona.

TP: theo Quyết định

       Phòng A.211

09h30: Họp Ban điều hành Chương trình liên lết đào tạo Arizona.

TP: theo Quyết định

       Phòng A.211

8h00: Chủ trì họp về công tác thư viện phục vụ người học tại các địa phương có liên kết đào tạo với Trường

TP: Đại diện Lãnh đạo Trung tâm TT thư viện, Đào tạo đại học, TT CNTT

Phòng: A.401

 

CHIỀU           

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

(24/4)

Sáng   

800: Dự Hội thảo cấp Trường “Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trường Đại học Luật Hà Nội giai đoạn tự chủ đại học”

Phân hiệu Đắk Lắk

 

 

800: Chủ trì Hội thảo cấp Trường “Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trường Đại học Luật Hà Nội giai đoạn tự chủ đại học”

Phân hiệu Đắk Lắk

 

800: Hội thảo cấp Trường “Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trường Đại học Luật Hà Nội giai đoạn tự chủ đại học”

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP: theo QĐ

Phân hiệu Đắk Lắk

CHIỀU           

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

(25/4)

Sáng   

 

 

 

 

 

 

CHIỀU