LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 26/4 ĐẾN 02/5/2021

(Cập nhật lúc 13h Thứ bảy, ngày 24/4/2021)

 

 

QCT HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

26/04

(Sáng)

Công tác tại Đắk Lắk

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

11h00: lễ trao giải cuộc thi góc làm việc xanh.

Nhà A, Trường Đại học Luật Hà Nội

 

Làm việc tại Trường

 

CHIỀU

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

 

Thứ Ba

27/04

(Sáng)

 

08h30: Dự họp Ban chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học Cao đẳng.

   Đảng Bộ Khối 

8h30: Chủ trì họp Hội đồng năng bậc lương thường xuyên Tháng 5/2021.

TP: theo Quyết định

Phòng: A207

 

9h30: Chủ trì họp Hội đồng tốt nghiệp các lớp VLVH

Phòng:A.207

9h30: họp Hội đồng tốt nghiệp các lớp VLVH

Phòng:A.207

9h30: họp Hội đồng tốt nghiệp các lớp VLVH

Phòng:A.207

08h30: Dự họp  Đảng bộ Khối các trường Đại học Cao đẳng.

   Đảng Bộ Khối 

 

 

9h30: họp Hội đồng tốt nghiệp các lớp VLVH

Phòng:A.207

 

10h00: Chủ trì họp Ban tổ chức hoạt động thông tin truyền thông trong tuần lễ nghiên cứu khoa học 2021

Phòng: A.401

8h30: Họp Hội đồng năng bặc lương thường xuyên Tháng 5/2021.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo Quyết định

Phòng: A207

 

9h30: Họp Hội đồng tốt nghiệp các lớp VLVH

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo QĐ

Phòng:A.207

10h00: Họp Ban tổ chức hoạt động thông tin truyền thông trong tuần lễ nghiên cứu khoa học 2021

Chủ trì: PHT Tô Văn Hòa

Phòng: A.401

CHIỀU

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

14h00: Chủ trì họp Hội đồng nghiệm thu sách chuyên khảo “Triết học” (dành cho hệ đào tạo Sau đại học)

TP: theo Quyết định

            Phòng: A207

15h30:Họp triển khai các hoạt động thông tin truyền thông trong Tuần lễ nghiên cứu khoa học năm 2021

TP: theo Quyết định

Phòng: A207

14h00: Họp Hội đồng nghiệm thu sách chuyên khảo “Triết học” (dành cho hệ đào tạo Sau đại học)

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP: theo Quyết định

            Phòng: A207

 

Thứ Tư

28/04

(Sáng)

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

 

 

09h00: Chủ trì họp trực tuyến với Trường Đại học Nagoya, Nhật Bản.

TP: lãnh đạo Phòng HTQT, đại diện lãnh đạo Phòng Đào tạo đại học; Trung tâm thư viện; Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu luật NB.

 Phòng: A402

8h00: Chủ trì họp trao đổi vướng mắc của Dự thảo Quy chế thi, kiểm tra cho các trình độ, bậc, hệ đào tạo

Phòng: A.403

Làm việc tại Trường

8h00: Họp trao đổi vướng mắc của Dự thảo Quy chế thi, kiểm tra cho các trình độ, bậc, hệ đào tạo

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP: Lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường, Lãnh đạo các bộ môn chuyên môn, trợ lý các khoa

Phòng: A.403

09h00: Họp trực tuyến với Trường Đại học Nagoya, Nhật Bản.

TP: lãnh đạo Phòng HTQT, đại diện lãnh đạo Phòng Đào tạo đại học; Trung tâm thư viện; Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu luật NB.

 Phòng: A402

CHIỀU

 

 

 

Làm việc tại Trường

14h00: Dự họp cùng Thường trực Ban chỉ đạo cải cách tư pháp TW.

Phòng họp Quốc phòng an ninh, Phủ chủ tịch.

[hoãn] 14h00: Chủ trì họp Ban Giám hiệu

Phòng: A.207

 

17h30: Chủ trì gặp gỡ các tác giả đăng ký viết bài Hội thảo quốc tế: “Pháp luật trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và hội nhập quốc tế”

Phòng: A.402

 

[hoãn]14h00: họp Ban Giám hiệu

Phòng: A.207

14h00: Chủ trì họp hội đồng đánh giá, xét chọn đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm 2021

Phòng: A.207

 

17h30: Dự buổi gặp gỡ các tác giả đăng ký viết bài Hội thảo quốc tế: “Pháp luật trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và hội nhập quốc tế”

Phòng: A.402

 

14h00: Dự họp cùng Thường trực Ban chỉ đạo cải cách tư pháp TW.

Phòng họp Quốc phòng an ninh, Phủ chủ tịch.

hoãn]14h00: họp Ban Giám hiệu

Phòng: A.207

 

18h00: Chủ trì Lễ Bế giảng và phát bằng cho sinh viên K17 (đợt 1) hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy.

Hội trường A.403

 

[hoãn]14h00: họp Ban Giám hiệu

Phòng: A.207

 

14h00:  Họp hội đồng đánh giá, xét chọn đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm 2021

Phòng: A.207

 

 

 

14h00: (hoãn) họp Ban Giám hiệu cho ý kiến về Dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu và tổ chức một số đơn vị thuộc Trường (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung)

Phòng: A.207

 

17h30: Buổi gặp gỡ các tác giả đăng ký viết bài Hội thảo quốc tế: “Pháp luật trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và hội nhập quốc tế”

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Lãnh đạo các phòng: QLKH&TSTC, TCKT, ĐT sau đại học, các tác giả đăng ký viết bài

Phòng: A.402

 

 

18h00: Lễ Bế giảng và phát bằng cho sinh viên K17 (đợt 1) hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy.

TP: đại diện lãnh đạo các Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm, Bộ môn trực thuộc Trường; giáo viên chủ nhiệm , cán bộ quản lý Khóa của Phòng ĐTĐH, các đơn vị quản lý sinh viên và theo Giấy mời

Hội trường A.403

 

Thứ Năm

29/04

(Sáng)

Làm việc tại Trường

8h00: Dự họp cùng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp TW

Bộ Tư pháp

08h30: Chủ trì cuộc họp liên tịch Bộ môn Ngoại ngữ.

TP: Lãnh đạo Bộ môn; đại diện Chi bộ, Công đoàn bộ phận Bộ môn NN.

Phòng: A401

8h00: Chủ trì Họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 1 năm học 2020-2021 cho sinh viên khóa 42,43 và 44.

            Phòng: A402

Làm việc tại Trường

8h00: Chủ trì Họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 1 năm học 2020-2021 cho sinh viên khóa 42,43 và 44.

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP: Đại diện lãnh đạo: Các đơn vị quản lý sinh viên, Phòng Đào tạo đại học,Phòng Thanh tra; Giám đốc TTCNTT, Bí thư Đoàn trường; Cán bộ quản lý khóa 42,43 và 44 của Phòng Đào tạo đại học, Phòng CTSV; Trợ lý các đơn vị quản lý sinh viên (Phân hiệu họp trực tuyến)

           Phòng: A402

CHIỀU

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

 

14H00: Chủ trì họp về liên kết xuất bản năm 2021 với Nhà xuất bản Tư pháp.

TP:Lãnh đạo Phòng: QLKH&TSTC và Phòng TCKT, chuyên viên Nguyễn Thị Hải Đường.

Phòng: A207

14H00: Họp về liên kết xuất bản năm 2021 với Nhà xuất bản Tư pháp.

TP:Lãnh đạo Phòng: QLKH&TSTC và Phòng TCKT, chuyên viên Nguyễn Thị Hải Đường.

Phòng: A207

 

Thứ Sáu

30/04

(Sáng)

Nghỉ Lễ 30/4

Nghỉ Lễ 30/4

Nghỉ Lễ 30/4

Nghỉ Lễ 30/4

Nghỉ Lễ 30/4

Nghỉ Lễ 30/4

 

CHIỀU

 

Nghỉ Lễ 30/4

Nghỉ Lễ 30/4

Nghỉ Lễ 30/4

Nghỉ Lễ 30/4

Nghỉ Lễ 30/4

Nghỉ Lễ 30/4

Thứ Bảy

01/05

(Sáng)

Nghỉ Quốc tế Lao động 1/5

Nghỉ Quốc tế Lao động 1/5

Nghỉ Quốc tế Lao động 1/5

Nghỉ Quốc tế Lao động 1/5

Nghỉ Quốc tế Lao động 1/5

Nghỉ Quốc tế Lao động 1/5

 

CHIỀU

 

Nghỉ Quốc tế Lao động 1/5

Nghỉ Quốc tế Lao động 1/5

Nghỉ Quốc tế Lao động 1/5

Nghỉ Quốc tế Lao động 1/5

Nghỉ Quốc tế Lao động 1/5

Nghỉ Quốc tế Lao động 1/5

Chủ Nhật

02/05

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU