LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

(Từ ngày: 03/5 đến ngày 09/05/2021)

 

QCT HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

03/05

(Sáng)

Nghỉ bù Quốc tế Lao động 1/5

Nghỉ bù Quốc tế Lao động 1/5

Nghỉ bù Quốc tế Lao động 1/5

Nghỉ bù Quốc tế Lao động 1/5

Nghỉ bù Quốc tế Lao động 1/5

Nghỉ bù Quốc tế Lao động 1/5

CHIỀU

Nghỉ bù Quốc tế Lao động 1/5

Nghỉ bù Quốc tế Lao động 1/5

Nghỉ bù Quốc tế Lao động 1/5

Nghỉ bù Quốc tế Lao động 1/5

Nghỉ bù Quốc tế Lao động 1/5

Nghỉ bù Quốc tế Lao động 1/5

Thứ Ba

04/05

(Sáng)

 

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

11h00: Chủ trì họp Ban Giám hiệu

Phòng:A.207

08h30: Làm việc với lãnh đạo Phòng ĐT sau đại học về việc thực hiện kế hoạch đào tạo SĐH.

TP: Lãnh đao P.ĐT sau đại học

Phòng A.401

 

10h00: Chủ trì họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19.

TP: Theo Quyết định.

Phòng A.401

 

11h00: Họp Ban Giám hiệu

Phòng:A.207

11h00: Họp Ban Giám hiệu

Phòng:A.207

08h30: Chủ trì Làm việc với Viện Luật so sánh.

TP: toàn thể cán bộ viên chức Viện luận So sánh

Phòng: A207

 

11h00: Họp Ban Giám hiệu

Phòng:A.207

10h00: Họp  Ban chỉ  đạo  phòng chống dịch  Covid-19

Chủ trìì: PHT  Vũ  Thị  Lan  Anh

TPP: theo  QĐ

Phòng: A.401

 

11h00: Họp Ban Giám hiệu (mời Trưởng các đơn vị: Trạm y tế, Quản trị, Đào tạo đại học, Đào tạo sau đại học, CTSV, CNTT cùng dự)

Phòng:A.207

CHIỀU

Làm việc tại Trường

14h00: Chủ tri họp Lãnh đạo Ban tổ chức Đảng uỷ

Phòng:A.207

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

14h00: Chủ trì họp rà soát các công cụ truyền thông cho tuần lễ nghiên cứu khoa học.

TP: Ban truyền thông

Phòng:A.401

 

Thứ Tư

05/05

(Sáng)

Làm việc tại Trường

8h00: Chủ trì họp Ban giám hiệu

Phòng: A.402

 

 

 

8h00: Họp Ban giám hiệu

Phòng: A.402

 

 

11h00: (hoãn)Chủ trì họp với viện Fes để thảo luận kế hoạch hoạt động thời gian tới.

TP:Phòng HTQT, TTPL Đức (Mời: GS. Simon, đại diện lãnh đạo phòng QLKH và TSTC.)

Phòng: A.207

 

8h00: Họp Ban giám hiệu

Phòng: A.402

 

8h00: Họp Ban giám hiệu

Phòng: A.402

 

8h00: Họp Ban giám hiệu cho ý kiến về Quy định nhiệm vụ, chức năng, cơ cấu tổ chức và hoạt động của một số đơn vị thuộc Trường (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung)

TP: BGH, Lãnh đạo phòng TCCB, Trưởng phòng: Thanh tra, HCTH

- 8h-9h30: Đại diện lãnh đạo các đơn vị có Dự thảo chức năng nhiệm vụ: PĐTĐH, PĐTSĐH, các Khoa chuyên môn, Bộ môn thuộc Trường. Đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.ĐBCLĐT&KT, P.CTSV, P. QLKH&TSTC, Phân hiệu, Trung tâm CNTT

- 9h30-10h30: đại diện lãnh đạo các đơn vị có Dự thảo chức năng nhiệm vụ: Phòng CTSV, TT CNTT, Phòng QLKH và TSTC. Đại diện lãnh đạo các đơn vị: PĐTĐH, PĐTSĐH, các Khoa chuyên môn, Bộ môn thuộc Trường, Phân hiệu, P.ĐBCLĐT&KT, Phòng TCKT

Phòng: A.402

11h00:  Họp Ban giám hiệu cho ý kiến về Quy định nhiệm vụ, chức năng, cơ cấu tổ chức và hoạt động của một số đơn vị thuộc Trường (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung)(phiên 2)

Phòng: A.402

 

 

CHIỀU

 

 

 

14h30: Chủ trì  Toạ đàm trực tuyến (webinar) về chủ đề bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học ngoài vùng quyền tài phán quốc gia (viết tắt là BBNJ)

TP: các đại biểu và theo Giấy mời

Phòng: A402

16h00: Chủ  trì  họp Thường vụ Đảng uỷ

Phòng: A207

 

 

 

16h00: họp Thường vụ Đảng uỷ

Phòng: A207

Làm việc tại Trường

16h00: họp Thường vụ Đảng uỷ

Phòng: A207

16h00: họp Thường vụ Đảng uỷ

Phòng: A207

14h30: Toạ đàm trực tuyến (webinar) về chủ đề bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học ngoài vùng quyền tài phán quốc gia (viết tắt là BBNJ)

TP: các đại biểu và theo Giấy mời

Phòng: A402

 

Thứ Năm

06/05

(Sáng)

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

08h30: Chủ tịch Hội đồng bảo vệ khóa luận tốt nghiệp.

TP: Các giảng viên bộ môn KN chung về tư vấn pháp luật.

HT tầng 3 nhà F

Làm việc tại Trường

 

CHIỀU

14h00: Dự họp giao ban công tác tháng 5

Phòng:A.402

14h00: Chủ trì họp giao ban công tác tháng 5

Phòng:A.402

 

17h30: Giảng chuyên đề - Lớp NCS Khoá 26A

Phòng: A.207

14h00: Dự họp giao ban công tác tháng 5

Phòng:A.402

14h00: Dự họp giao ban công tác tháng 5

Phòng:A.402

14h00: Dự họp giao ban công tác tháng 5

Phòng:A.402

14h00: Họp giao ban công tác tháng 5

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Ban giám hiệu, Trưởng các đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội thuộc Trường

Phòng:A.402

Thứ Sáu

07/05

(Sáng)

8h00: Dự họp giao ban thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Phòng:A207

8h00: Dự họp giao ban thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Phòng: A207

 

09h00: Chủ trì họp Ban Tuyên giáo Đảng ủy.

TP: các thành viên Ban tuyên giáo Đảng ủy.

Phòng:A.402

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

14h00: Chủ trì họp Đảng uỷ

Phòng:A.207

 

 

14h00: Dự họp Đảng uỷ

Phòng:A.207

14h00: Dự họp Đảng uỷ

Phòng:A.207

 

14h00: Dự họp Đảng uỷ

Phòng:A.207

 

14h00: Dự họp Đảng uỷ

Phòng:A.207

16h00: Chủ trì họp Ban truyền thông của Tuần Nghiên cứu khoa học.

TP: các thành viên  Ban truyền thông của Tuần Nghiên cứu khoa học.

Phòng:A.402

14h00: Họp Đảng uỷ

Chủ trì: Bí thư

TP: các Đảng uỷ viên

Phòng:A.207

Thứ Bảy

08/05

(Sáng)

 

8h00: Thảo luận chuyên đề lớp NCS Khoá 26A (cả ngày)

 

Trực tuyến

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

09/05

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU