LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

(Từ ngày: 17/5 đến ngày 23/05/2021)

 

QCT HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

17/05

(Sáng)

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

8h00: Chủ trì họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

Trực tuyến

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

8h00: Họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

Chủ trì: PHT Vũ Thị Lan Anh

TP: theo QĐ

Trực tuyến

CHIỀU

15h30: Chủ trì họp Thường trực Hội đồng Trường

TP: thành viên Thường trực Hội đồng Trường

Phòng: A207

14h00: Chủ trì họp Hội đồng Thi đua khen thưởng

TP: theo Quyết định

Phòng: A207

 

15h30: Họp Thường trực Hội đồng Trường

TP: thành viên Thường trực Hội đồng Trường

Phòng: A207

 

17h30: Thảo luận chuyên đề lớp NCS K26A

 

14h00: Họp Hội đồng Thi đua khen thưởng

TP: theo Quyết định

Phòng: A207

 

 

14h00: Họp Hội đồng Thi đua khen thưởng

TP: theo Quyết định

Phòng: A207

 

 

14h00: Họp Hội đồng Thi đua khen thưởng

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo Quyết định

Phòng: A207

 

15h30: Họp Thường trực Hội đồng Trường

TP: thành viên Thường trực Hội đồng Trường

Phòng: A207

Thứ Ba

18/05

(Sáng)

 

8h00: Dự gặp mặt chào mừng Ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam

Phòng:A.402

 

 

8h00: Chủ trì gặp mặt chào mừng Ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam

Phòng:A.402

8h00: Dự gặp mặt chào mừng Ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam

Phòng:A.402

8h00: Dự gặp mặt chào mừng Ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam

Phòng:A.402

8h00: Dự gặp mặt chào mừng Ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam

Phòng:A.402

 

9h-17h00: Chủ trì Hội thảo khoa học cấp Trường “Những vấn đề pháp lý đặt ra trong giai đoạn hiện nay – Nghiên cứu của sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội

Trực tuyến

8h00: Gặp mặt chào mừng Ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Ban Giám hiệu, toàn thể viên chức Phòng QLKH&TSTC; Trưởng các đơn vị: HCTH, TCCB, TCKT, Quản trị, Công đoàn, Đoàn TNCS,

Phòng:A.402

 

9h-17h00: Hội thảo khoa học cấp Trường “Những vấn đề pháp lý đặt ra trong giai đoạn hiện nay – Nghiên cứu của sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội

Trực tuyến

CHIỀU

 

14h00: Chủ trì làm việc với cấp uỷ, lãnh đạo Khoa pháp luật hành chính - nhà nước

Phòng: A.207

15h00: Chủ trì họp Ban Giám hiệu

Phòng: A.207

13h30: Dự diễn đàn pháp luật Saint Peterburg 2021 (trực tuyến)

Hội trường A-BTP

 

15h00: Họp Ban Giám hiệu

Phòng: A.207

15h00: Họp Ban Giám hiệu

Phòng: A.207

14h00: Dự buổi làm việc với cấp uỷ, lãnh đạo Khoa pháp luật hành chính - nhà nước

Phòng: A.207

 

15h00: Họp Ban Giám hiệu

Phòng: A.207

14h00: Hiệu trưởng làm việc với cấp uỷ, lãnh đạo Khoa pháp luật hành chính - nhà nước

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: cấp uỷ, lãnh đạo Khoa Pháp luật hành chính - nhà nước, trưởng phòng TCCB

Phòng: A.207

 

15h00: Họp Ban Giám hiệu

Phòng: A.207

Thứ Tư

19/05

(Sáng)

08h00: Chủ trì họp Ban Thường vụ Đảng ủy

Phòng: A207

08h00: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy

Phòng: A207

Làm việc tại Trường

08h00: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy

Phòng: A207

08h00: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy

Phòng: A207

08h00: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy

Phòng: A207

CHIỀU

 

 

 

Làm việc tại Trường

14h00: Chủ trì làm việc với nhóm xây dựng Quy chế tài chính

Phòng: A.207

14h00: Dự diễn đàn pháp luật Saint Peterburg 2021 (trực tuyến)

 

14h00: Dự buổi làm việc với nhóm xây dựng Quy chế tài chính

Phòng: A.207

Làm việc tại Trường

14h00: Hiệu trưởng làm việc với nhóm xây dựng Quy chế tài chính (Phòng TCKT chuẩn bị nội dung)

Phòng: A.207

Thứ Năm

20/05

(Sáng)

Làm việc tại Trường

09h00: Chủ trì họp Ban Giám hiệu

Phòng: A207

 

10h30: Chủ trì làm việc với Tạp chí Luật học

Phòng: A.207

09h00: Họp Ban Giám hiệu

Phòng: A207

 

10h30: Dự buổi làm việc với Tạp chí Luật học

Phòng: A.207

09h00: Họp Ban Giám hiệu

Phòng: A207

09h00: Họp Ban Giám hiệu

Phòng: A207

 

10h30: Dự buổi làm việc với Tạp chí Luật học

Phòng: A.207

09h00: Họp Ban Giám hiệu nghe báo cáo về Dự thảo Quy chế tài chính (Phòng TCKT chuẩn bị nội dung)

TP: nhóm xây dựng Quy chế, mời Trưởng các đơn vị: HCTH, TCCB, Thanh tra cùng dự

Phòng: A207

 

10h30: Làm việc với Tạp chí luật học

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: TBT, PTBT tạp chí, Lãnh đạo và các chuyên viên làm công tác tạp chí của phòng QLKH & TSTC

Phòng: A.207

CHIỀU

Làm việc tại Trường

 

14h00: Dự diễn đàn pháp luật Saint Peterburg 2021 (trực tuyến)

14h00: Chủ trì họp Hội đồng xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 (2020-2021) cho

sinh viên các khóa 42,43 và 44

(Họp trực truyến)

Phòng: A207

 

15h00: Họp Ban xây dựng Quy chế làm việc đối với giảng viên

TP: theo Quyết định

Phòng: A401

 

14h00: Họp Hội đồng xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 (2020-2021) cho

sinh viên các khóa 42,43 và 44

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP: Đại diện lãnh đạo: Phân hiệu, các đơn vị quản lý sinh viên, Phòng ĐTĐH,

TCKT, Thanh tra; Giám đốc TTCNTT, Bí thư Đoàn trường; Cán bộ quản lý

khóa của Phòng ĐT, Phòng CTSV; Trợ lý các đơn vị quản lý sinh viên.

(Họp trực truyến)

Phòng: A207

 

15h00: Họp Ban xây dựng Quy chế làm việc đối với giảng viên

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP: theo Quyết định

Phòng: A401

Thứ Sáu

21/05

(Sáng)

Làm việc tại Trường

 

9h30: Chủ trì họp đảng uỷ

Phòng: A.207

08h00: Chủ trì họp Hội đồng tuyển sinh cao học luật đợt 1/2021

TP: theo Quyết định

Phòng: A207

 

9h30: dự họp đảng uỷ

Phòng: A.207

 

08h00: Họp Hội đồng tuyển sinh cao học luật đợt 1/2021

TP: theo Quyết định

Phòng: A207

 

9h30: dự họp đảng uỷ

Phòng: A.207

 

08h00: Họp Hội đồng tuyển sinh cao học luật đợt 1/2021

TP: theo Quyết định

Phòng: A207

 

9h30: dự họp đảng uỷ

Phòng: A.207

 

08h00: Dự họp Hội đồng khoa hoc tại Bộ Tư pháp.

 

08h00: Họp Hội đồng tuyển sinh cao học luật đợt 1/2021

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo Quyết định

Phòng: A207

 

9h30: Họp đảng uỷ cho ý kiến về chuẩn bị nội dung họp HĐT

Phòng: A.207

 

 

CHIỀU

 

 

 

14h00: Dự diễn đàn pháp luật Saint Peterburg 2021 (trực tuyến)

 

 

14h00: [HOÃN] Họp Hội đồng Trường

TP: thành viên Hội đồng Trường

Phòng: A207

Thứ Bảy

22/05

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

23/05

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU