LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 24/5 ĐẾN 30/5/2021

 

 

 

QCT HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

24/05

(Sáng)

Làm việc ở Trường

8h00: Chủ trì làm việc với Lãnh đạo, cấp uỷ Khoa Pháp luật kinh tế

Phòng: A.207

 

9h30: Chủ trì họp bố trí mặt bằng làm việc dự kiến chuyển lên tầng 13, 14 nhà A

Phòng: A207

08h30: Chủ trì họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19. (Họp trực tuyến)

TP: Theo Quyết định.

Phòng: A.401

 

10h00: Chủ trì họp Về kế hoạch hợp tác với Viện FES
TP: Trưởng các đơn vị: HTQT, QLKH, ĐT SĐH, điều phối viên TT PL Đức, chuyên viên Hoàng Trang Ly.

Phòng A.401

Làm việc ở Trường

Làm việc ở Trường

8h00: Hiệu trưởng làm việc với Lãnh đạo, cấp uỷ Khoa Pháp luật kinh tế (mời Lãnh đạo Bộ môn Luật Cạnh tranh & BVQLNTD, Trưởng phòng TCCB cùng dự)

Phòng: A.207

 

9h30: Họp bố trí mặt bằng làm việc dự kiến chuyển lên tầng 13, 14 nhà A.

TP: Trưởng các đơn vị: Phòng ĐTĐH, Phòng ĐTSĐH, PhòngThanh tra; Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo và khảo thí; Khoa pháp luật thương mại quốc tế; Bộ môn Giáo dục thể chất; Phòng Quản trị. (Phòng Quản trị chuẩn bị tài liệu)

Phòng: A207

CHIỀU

Làm việc ở Trường

14h00: Chủ trì họp Ban giám hiệu về hoàn thiện hồ sơ báo cáo Bộ GD&ĐT mã ngành Luật TMQT.

Phòng:A207 và trực tuyến

 

16h30: Chủ trì họp Hội đồng nâng bậc lương thường xuyên tháng 6/2021.

TP: theo Quyết định

Phòng: A207

 

14h00: Họp về hoàn thiện hồ sơ báo cáo Bộ GD&ĐT mã ngành Luật TMQT.

Phòng:A207 và trực tuyến

 

14h00: Họp về hoàn thiện hồ sơ báo cáo Bộ GD&ĐT mã ngành Luật TMQT.

Phòng:A207 và trực tuyến

 

14h00: Họp về hoàn thiện hồ sơ báo cáo Bộ GD&ĐT mã ngành Luật TMQT.

Phòng:A207 và trực tuyến

 

14h00: Họp Ban giám hiệu về hoàn thiện hồ sơ báo cáo Bộ GD&ĐT mã ngành Luật TMQT.

TP: Lãnh đạo Phòng Đào tạo đại học và Lãnh đạo Khoa PL TMQT; Trưởng các

Bộ môn chuyên môn Khoa PLTMQT

Phòng:A207 và trực tuyến

 

16h30: Họp Hội đồng nâng bậc lương thường xuyên tháng 6/2021.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo Quyết định

Phòng: A207

 

Thứ Ba

25/05

(Sáng)

 

Làm việc ở Trường

8h00: Dự buổi làm việc giữa Thủ tướng với Bộ Tư pháp

Trụ sở Chính phủ

08h00: Chủ tịch Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Trường

Phòng: A402

Làm việc ở Trường

Làm việc ở Trường

 

CHIỀU

Làm việc ở Trường

14h00: Chủ trì làm việc với lãnh đạo các bộ môn thuộc Khoa

Họp trực tuyến

14h00: Dự buổi làm việc với lãnh đạo các bộ môn thuộc Khoa

Họp trực tuyến

14h00: Dự buổi làm việc với lãnh đạo các bộ môn thuộc Khoa

Họp trực tuyến

 

16h00: Chủ trì họp Ban xây dựng Dự thảo Quyết định phân cấp quản lý một số hoạt động chuyên môn cho Phân hiệu.

TP: theo Quyết định, Mời Trưởng Phòng Công tác sinh viên cùng dự. 

Phòng: A207

14h00: Làm việc với lãnh đạo Cục Sở hữu trí tuệ.

386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân.

14h00: Ban giám hiệu làm việc với lãnh đạo bộ môn về kế hoạch giảng dạy

TP: Trưởng các đơn vị thuộc Trường, Lãnh đạo các Bộ môn trực thuộc Khoa, Viên, Bộ môn thuộc Trường

Họp trực tuyến

16h00: Họp Ban xây dựng Dự thảo Quyết định phân cấp quản lý một số hoạt động chuyên môn cho Phân hiệu.

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP: theo Quyết định, Mời Trưởng Phòng Công tác sinh viên cùng dự. 

Phòng: A207

Thứ Tư

26/05

(Sáng)

08h00: Chủ trì họp Hội đồng Trường.

Phòng: A207

 

08h00: Họp Hội đồng Trường.

Phòng: A207

 

08h00: Họp Hội đồng Trường.

Phòng: A207

 

07h00: Dự họp của Bộ GD&ĐT về phối hợp xây dựng, hoàn thiện Đề án "Tăng cường các giải pháp kiểm soát chất lượng đào tạo luật" 

Phòng họp C, Bộ GD&ĐT

 

08h00: Họp Hội đồng Trường.

Phòng: A207

 

08h00: Họp Hội đồng Trường.

TP: các thành viên Hội đồng Trường

Phòng: A207

 

CHIỀU

 

 

 

14h00: Chủ trì họp Đảng ủy.

Phòng: A207

 

14h00: Họp Đảng ủy.

Phòng: A207

 

14h00: Họp Đảng ủy.

Phòng: A207

 

14h00: Họp Đảng ủy.

Phòng: A207

 

16h00: Chủ trì làm việc với Lãnh đạo Phòng TCCB chuẩn bị Dự thảo Quy định về chế độ làm việc của giảng viên

Phòng: A.207

 

14h00: Họp Đảng ủy.

Phòng: A207

 

14h00: Họp Đảng ủy.

TP: các Đảng ủy viên

Phòng: A207

 

Thứ Năm

27/05

(Sáng)

Làm việc ở Trường

9h00: Chủ trì họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207

9h00: họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207

9h00: họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207

9h00: họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207

9h00: họp Ban giám hiệu nghe báo cáo về xây dựng Quy định chế độ làm việc của giảng viên (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung). Mời Trưởng phòng Thanh tra cùng dự

Phòng: A.207

CHIỀU

Làm việc ở Trường

14h00: Chủ trì họp Ban giám hiệu

Phòng: A.402

14h00: họp Ban giám hiệu

Phòng: A.402

14h00: họp Ban giám hiệu

Phòng: A.402

14h00: họp Ban giám hiệu

Phòng: A.402

14h00: họp Ban giám hiệu (Lãnh đạo Phòng TCCB, Trưởng phòng: Thanh tra, HCTH cùng dự)

14h-14h45: Cho ý kiến thông qua Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các khoa chuyên môn

TP họp trực tuyến: đại diện lãnh đạo các Khoa chuyên môn, Bộ môn thuộc Trường; Phòng Đào tạo đại học, Phòng Đào tạo sau đại học, Phòng Công tác sinh viên, Phân hiệu

14h45-17h00: Nghe báo cáo, thảo luận về Quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị: Phòng ĐBCLĐT&KT; HTQT; Viện LSS, HCTH

TP: Lãnh đạo có Dự thảo chức năng nhiệm vụ họp trực tiếp:      

- TP họp trực tuyến: đại diện lãnh đạo các đơn vị khác thuộc Trường

Phòng: A.402

Thứ Sáu

28/05

(Sáng)

Làm việc ở Trường

08h00: Chủ tịch Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp cơ sở

Phòng: A.207

10h00: Chủ trì họp xét chọn đề tài tham gia Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

TP: theo Quyết định Phòng: A207

8h00: Chủ trì họp HĐ xét học bổng KKHT và Hỗ trợ CPHT cho sinh viên hệ chính quy.

TP:theo Quyết định

Phòng:A402và trực tuyến

10h00: Chủ  trì họp về công tác chuẩn bị tổ chức thi học kỳ

Phòng:A402và trực tuyến

10h00: Họp xét chọn đề tài tham gia Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

TP: theo Quyết định Phòng: A207

10h00: Họp về công tác chuẩn bị tổ chức thi học kỳ

Chủ  trìì: PHT  Lê  Đình  Nghị

TPP: lãnh  đạo  các đơn vị: Đào  tạo  đại  học, CTSV, CNTT, BĐBCLĐT  &KT, Thanh  tra

Phòng:A402và trực tuyến

 

CHIỀU

 

14h00: Chủ trì họp thường trực Hội đồng Trường

Phòng: A.207

14h00: Chủ trì họp thường trực Hội đồng Trường

Phòng: A.207

 

 

 

14h00: Họp thường trực Hội đồng Trường (Phòng TCKT chuẩn bị tài liệu), mời nhóm chuyên gia xây dựng Dự thảo Quy chế tài chính cùng dự

Phòng: A.207

Thứ Bảy

29/05

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

30/05

 

 

 

 

14h00: Chủ trì họp về triển khai tổ chức thi trực tuyến

Họp trực tuyến

 

14h00: Họp về triển khai tổ chức thi trực tuyến

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP: Trưởng các đơn vị thuộc Trường, Lãnh đạo các bộ môn thuộc khoa, viện, bộ môn thuộc Trường

Họp trực tuyến