LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ  NGÀY  07/6 ĐẾN  NGÀY  13/6/2021

 

 

 

QCT HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

07/06

(Sáng)

Làm việc tại Trường

9h00: Chủ trì làm việc với Đoàn kiểm tra của Cục Kế hoạch -Tài chính về quyết toán ngân sách 2020

Phòng: A.207

 

10h00: Chủ trì họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207

08h00: Chủ trì  họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

TP: Theo Quyết định

  Họp trực tuyến

 

10h00: Họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207

10h00: Họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207

10h00: Họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207

9h00: Làm việc với Đoàn kiểm tra của Cục Kế hoạch -Tài chính về quyết toán ngân sách 2020

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Lãnh đạo phòng TCKT, trưởng phòng HCTH, Quản trị cùng dự

Phòng: A.207

 

10h00: Họp Ban giám hiệu về công tác đào tạo

TP: Đại diện Lãnh đạo: Đào tạo đại học, Sau đại học, TCCB, TCKT, Quản trị, Phòng ĐBCL&KT, Thanh tra, các Khoa chuyên môn, Viện Luật so sánh, các Bộ môn thuộc Trường

Phòng: A.207 và trực tuyến

CHIỀU

14h30: Họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207

14h30: Chủ trì họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207

14h30: Họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207

14h30: Họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207

14h30: Họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207

14h30: Ban giám hiệu làm việc với Trưởng khoa PL Dân sự về công tác đào tạo sau đại học

TP: Trưởng các đơn vị: TCCB, Đào tạo SĐH, Thanh tra, Khoa PL Dân sự.

Phòng: A.207

Thứ Ba

08/06

(Sáng)

Làm việc tại Trường

8h00: Chủ trì họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207

8h00: Họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207

8h00: Họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207

8h00: Họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207

8h00: Họp Ban giám hiệu về công tác xây dựng thể chế (Phòng TCCB chuẩn bị tài liệu)

- Báo cáo về Dự thảo Quy định nhiệm vụ, chức năng của Phòng ĐBCLĐT&KT, Viện LSS, Phòng HCTH

- Báo cáo về dự thảo  Quy định về chế độ làm việc của giảng viên

Phòng: A.207

CHIỀU

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

14h00: Chủ trì họp rà soát công tác chuẩn bị Tuần lễ nghiên cứu khoa học 2021

TP: Lãnh đạo Phòng QLKH&TSTC, các chuyên viên phụ trách một số hoạt động của tuần lễ NCKH, Ban Truyền thông Tuần lễ nghiên cứu khoa học năm 2021

(Họp trực tuyến)

Phòng: A207

14h00: Họp rà soát công tác chuẩn bị Tuần lễ nghiên cứu khoa học 2021

TP: Lãnh đạo Phòng QLKH&TSTC, các chuyên viên phụ trách một số hoạt động của tuần lễ NCKH, Ban Truyền thông Tuần lễ nghiên cứu khoa học năm 2021

(Họp trực tuyến)

Phòng: A207

Thứ Tư

09/06

(Sáng)

8h00: Dự họp Ban giám hiệu về đề án xây dựng Trường Đại học Luật thành trường trọng điểm

Phòng: A207

10h30: Chủ trì họp Hội đồng trường

Phòng: A.207

08h00:Chủ trì họp Ban Giám hiệu về đề án xây dựng trường Đại học Luật Hà Nội thành trường trọng điểm.

Phòng: A.207

10h30: họp Hội đồng trường

Phòng: A.207

08h00: Họp Ban Giám hiệu về đề án xây dựng trường Đại học Luật Hà Nội thành trường trọng điểm.

Phòng: A.207

10h30: họp Hội đồng trường

Phòng: A.207

08h00: Họp Ban Giám hiệu về đề án xây dựng trường Đại học Luật Hà Nội thành trường trọng điểm.

Phòng: A.207

 

09h00: Chủ trì họp Hội đồng xét học bổng khuyến khích học tập

(Họp trực tuyến)

10h30: họp Hội đồng trường

Phòng: A.207

 

08h00: Họp Ban Giám hiệu về đề án xây dựng trường Đại học Luật Hà Nội thành trường trọng điểm.

Phòng: A.207

09h00: Chủ trì tập huấn về công tác thanh tra thi THPT 2021

Phòng: A.402

 

10h30: họp Hội đồng trường

Phòng: A.207

 

08h00: Họp Ban Giám hiệu về đề án xây dựng trường Đại học Luật Hà Nội thành trường trọng điểm.

TP: Trưởng phòng HCTH, TCCB, QLKH&TSTC, TCKT, QT, (Phòng HCTH chuẩn bị)

Phòng: A.207

 

09h00: Họp Hội đồng xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 (2020-2021) cho sinh viên các khóa 42,43 và 44

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP: Đại diện lãnh đạo: Phân hiệu, các đơn vị quản lý sinh viên, Phòng ĐTĐH, TCKT, Thanh tra; Giám đốc TTCNTT, Bí thư ĐTN; Cán bộ quản lý khóa của Phòng ĐT, Phòng CTSV; Trợ lý các đơn vị quản lý sinh viên.

(Họp trực tuyến)

09h00: Tập huấn về công tác thanh tra thi THPT 2021

Chủ trì: PHT Tô Văn Hoà

TP: Lãnh đạo phòng Thanh tra, Đại diện lãnh đạo Phòng Đào tạo đại học, 03 chuyên viên phòng Thanh tra cùng dự

Phòng: A.402

 

10h30: Họp Hội đồng trường

Chủ trì: Q Chủ tịch

Phòng: A.207

CHIỀU

 

 

 

14h00: Dự Buổi làm việc của Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh về việc triển khai Kết luận của trưởng ban CCTPTW

Phòng họp số 2-BTP

14h00: Dự Buổi làm việc của Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh về việc triển khai Kết luận của trưởng ban CCTPTW

Phòng họp số 2-BTP

 

16h00: Chủ trì họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207

14h00: Chủ trì  Hội đồng nghiệm thu đề tài “Đổi mới nội dung chương trình môn học giáo dục thể chất

cho sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội” do TS. Đỗ Thị Tươi làm chủ nhiệm.

TP: theo Quyết định

   Phòng: A207

 

16h00: Họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207

14h00: Dự Buổi làm việc của Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh về việc triển khai Kết luận của trưởng ban CCTPTW

Phòng họp số 2-BTP

 

16h00: Họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207

16h00: Họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207

16h00: Họp Ban giám hiệu về công tác nghiên cứu khoa học

TP: mời lãnh đạo phòng: QLKH&TSTC; ĐBCLĐT&KT, 01 chuyên viên phòng QLKH

Phòng: A.207

Thứ Năm

10/06

(Sáng)

Làm việc tại Trường

8h00: Chủ  trì họp Hội đồng khoa học và Đào tạo

Phòng: A402

8h00: Họp Hội đồng khoa học và Đào tạo

Phòng: A402

8h00: Họp Hội đồng khoa học và Đào tạo

Phòng: A402

8h00: Họp Hội đồng khoa học và Đào tạo

Phòng: A402

8h00: Họp Hội đồng khoa học và Đào tạo

Chủ  trì: Hiệu  trưởngg

TP: Ban Giám hiệu và Trưởng các đơn vị thuộc Trường trong HĐKH&ĐT họp trực tiếp; Các thành viên khác của HĐKH&ĐT và Ban xây dựng chương trình đào tạo họp trực tuyến

Phòng: A402

CHIỀU

14h00: Họp với Bộ Trưởng BTP về đề án xây dựng trường Đại học Luật Hà Nội thành trường trọng điểm.

   Bộ Tư pháp

14h00: Họp với Bộ Trưởng BTP về đề án xây dựng trường Đại học Luật Hà Nội thành trường trọng điểm.

   Bộ Tư pháp

Làm việc tại Trường

14h00: Họp với Bộ Trưởng BTP về đề án xây dựng trường Đại học Luật Hà Nội thành trường trọng điểm.

   Bộ Tư pháp

14h00: Chủ trì quy trình kiện toàn trưởng Khoa PL HCNN

Phòng: A402

14h00: Họp triển khai quy trình kiện toàn trưởng Khoa PL HCNN

Chủ trì: PHT Tô Văn Hoà

Bước 1 tổ chức Hội nghị tập thể Lãnh đạo - cấp ủy của Khoa PLHCNN.

TP:Lãnh đạo Khoa và cấp ủy Khoa. Lãnh đạo Phòng Tổ chức
cán bộ cùng dự.

Bước 2: Tổ chức Hội nghị tập thể Lãnh đạo Khoa mở rộng

TP:Lãnh đạo Khoa, chi ủy Khoa, trưởng hoặc người phụ trách
các bộ môn thuộc Khoa, Chủ tịch Công đoàn Khoa và Bí thư Chi đoàn Khoa.Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ cùng dự.

Bước 3: Tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo Khoa

TP:Lãnh đạo Khoa. Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ cùng dự.

Bước 4: Tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt của Khoa

TP:Tập thể lãnh đạo, cấp uỷ khoa, trưởng, phó các bộ môn thuộc Khoa, Chủ tịch Công đoàn Khoa, Bí thư Chi đoàn Khoa.

Phòng: A402

Thứ Sáu

11/06

(Sáng)

8h00: Họp Giao ban Thủ trưởng các đơn vị.

Phòng: A402

8h00: Chủ trì  họp Giao ban Thủ trưởng các đơn vị.

TP: Trưởng các đơn vị, đại diện các tổ chức Chính trị - Xã hội; Bí thư Đoàn TN.

 Phòng: A402

11h45: Chủ trì họp Ban Giám hiệu

Phòng: A.402

08h00: Họp Giao ban Thủ trưởng các đơn vị.

Phòng: A402

 

 

11h45: họp Ban Giám hiệu

Phòng: A.402

08h00: Họp Giao ban Thủ trưởng các đơn vị.

Phòng: A402

 

 

11h45: họp Ban Giám hiệu

Phòng: A.402

08h00: Họp Giao ban Thủ trưởng các đơn vị.

Phòng: A402

 

 

11h45: họp Ban Giám hiệu

Phòng: A.402

08h00: Họp Giao ban Thủ trưởng các đơn vị.

- Công bố Quyết định công tác cán bộ.

- Chúc mừng sinh nhật viên chức, người lao động tháng 5,6

- Cho ý kiến về Dự thảo Quy định về chế độ làm việc của giảng viên

- Giao ban công tác tháng 5

TP: Trưởng các đơn vị, đại diện các tổ chức Chính trị - Xã hội; Bí thư Đoàn TN. Viên chức, người lao động có sinh nhật trong tháng 5,6 không thuộc thành phần họp sẽ dự trực tuyến

 Phòng: A402 và trực tuyến

 

11h45: Họp Ban Giám hiệu

Phòng: A.402

 

CHIỀU

Làm việc tại Trường

14h00: chủ trì họp Hội đồng khoa học và Đào tạo

Phòng: A402

14h00: Họp Hội đồng khoa học và Đào tạo

Phòng: A402

14h00: Họp Hội đồng khoa học và Đào tạo

Phòng: A402

14h00: Họp Hội đồng khoa học và Đào tạo

Phòng: A402

14h00: Họp Hội đồng khoa học và Đào tạo

Chủ  trì: Hiệu  trưởngg

TP: Ban Giám hiệu và Trưởng các đơn vị thuộc Trường trong HĐKH&ĐT họp trực tiếp; Các thành viên khác của HĐKH&ĐT và Ban xây dựng chương trình đào tạo họp trực tuyến

Phòng: A402

Thứ Bảy

12/06

(Sáng)

8h00: Dự họp trực tuyến tổng kết thực hiện chỉ thị 05/CT-TW về "học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Trực tuyến tại A.207

8h00: Dự họp trực tuyến tổng kết thực hiện chỉ thị 05/CT-TW về "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Trực tuyến tại A.207

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

13/06

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU