LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 14/6 ĐẾN 20/6/2021

 

 

 

QCT HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

14/06

(Sáng)

Làm việc tại Trường

9h00: Nghe báo cáo về công tác chuẩn bị Tuần lễ nghiên cứu khoa học

Phòng: A.402

08h30: Chủ trì  họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

TP: Theo Quyết định

  Họp trực tuyến

 

10h00: : Chủ trì  họp với lãnh đạo, cấp ủy Bộ môn Ngoại ngữ (mời lãnh đạo Phòng TCCB dự cùng)

    Phòng: A401

Làm việc tại Trường

9h00: Dự họp rà soát công tác chuẩn bị Tuần lễ nghiên cứu khoa học

Phòng: A.402

9h00: Họp rà soát công tác chuẩn bị Tuần lễ nghiên cứu khoa học

TP: Ban Tổ chức Tuần lễ Nghiên cứu khoa học, Ban truyền thông, Lãnh đạo Phòng, 03 chuyên viên QLKH&TSTC đồng chí: Nguyễn Thị Hồng Yến (PLQT)

Phòng: A.402 và trực tuyến

CHIỀU

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

14h0: Chủ trì  họp  Hội đồng thẩm định, tư vấn công nhận nhóm nghiên cứu (các nhóm nghiên cứu do TS. Vũ Văn Tuấn làm trưởng nhóm, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Ngân làm trưởng nhóm, PGS.TS Nguyễn Quang Tuyến làm trưởng nhóm, PGS.TS Nguyễn Bá Bình làm trưởng nhóm)

TP: theo Quyết định

Phòng: A402

 

14h00: Chủ trì  họp  Hội đồng thẩm định, tư vấn công nhận nhóm nghiên cứu (các nhóm nghiên cứu do TS. Nguyễn Toàn Thắng làm trưởng nhóm, PGS.TS Nguyễn Minh Đoan làm trưởng nhóm, PGS.TS Đỗ Thị Phượng làm trưởng nhóm, PGS.TS Cao Thị Oanh làm trưởng nhóm)

TP: theo Quyết định

Phòng: A401

 

 

 

Thứ Ba

15/06

(Sáng)

08h00: Chủ trì Lễ khai mạc Tuần lễ Nghiên cứu khoa học năm 2021

Lễ ra mắt Diễn đàn Luật học và Phát triển

Phòng: A402 và trực tuyến

 

08h45: Chủ trì Hội thảo khoa học cấp Trường trọng điểm: “Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và những vấn đề đặt ra cho việc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (phiên tổng thể)

Phòng: A402

 

08h00: Chủ trì  Lễ khai mạc Tuần lễ Nghiên cứu khoa học năm 2021

Lễ ra mắt Diễn đàn Luật học và Phát triển

Phòng: A402 và trực tuyến

 

08h45: Chủ trì  Hội thảo khoa học cấp Trường trọng điểm: “Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và những vấn đề đặt ra cho việc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (phiên tổng thể)

Phòng: A402

 

 

 

 

08h00: Dự Lễ khai mạc Tuần lễ Nghiên cứu khoa học năm 2021

Lễ ra mắt Diễn đàn Luật học và Phát triển

Phòng: A402 và trực tuyến

 

08h00: Dự Lễ khai mạc Tuần lễ Nghiên cứu khoa học năm 2021

Lễ ra mắt Diễn đàn Luật học và Phát triển

Phòng: A402 và trực tuyến

 

08h00: Dự Lễ khai mạc Tuần lễ Nghiên cứu khoa học năm 2021

Lễ ra mắt Diễn đàn Luật học và Phát triển

Phòng: A402 và trực tuyến

 

08h45: Dự Hội thảo khoa học cấp Trường trọng điểm: “Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và những vấn đề đặt ra cho việc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (phiên tổng thể)

Phòng: A402

 

08h00: Lễ khai mạc Tuần lễ Nghiên cứu khoa học năm 2021

Lễ ra mắt Diễn đàn Luật học và Phát triển

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP:  Dự trực tiếp: Ban Giám hiệu, Trưởng các đơn vị thuộc Trường, Đại diện Đoàn Thanh niên, đại diện Hội sinh viên, đại diện Câu lạc bộ sinh viên nghiên cứu khoa học, theo Giấy mời.

+ Dự trực tuyến: Lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường, theo Giấy mời, các giảng viên, sinh viên có quan tâm

Phòng: A402 và trực tuyến

 

08h45: Hội thảo khoa học cấp Trường trọng điểm: “Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và những vấn đề đặt ra cho việc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

- Phiên toàn thể: Những vấn đề mới về Nhà nước pháp quyền, kiểm soát quyền lực, xây dựng Đảng, cải cách tư pháp

TP: Theo Kế hoạch, Giấy mời (các giảng viên, sinh viên có quan tâm)

Phòng: A402 và trực tuyến

 

CHIỀU

Làm việc tại Trường

14h00: Tiếp viên chức, người lao động

Phòng: A.205

13h45: Chủ trì  Hội thảo Tiểu ban 2: Hoàn thiện pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật theo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII

TP: Theo Kế hoạch, Giấy mời (các giảng viên, sinh viên có quan tâm)

Trực tiếp và trực tuyến

Phòng: A402

 

 

Làm việc tại Trường

13h45: Chủ trì  Hội thảo Tiểu ban 1: Xây dựng và hoàn thiện bộ máy Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII  

TP: Theo Kế hoạch, Giấy mời (các giảng viên, sinh viên có quan tâm)

Trực tiếp và trực tuyến

Phòng: A207

 

Thứ Tư

16/06

(Sáng)

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

8h00: [HOÃN] Chủ trì họp triển khai xây dựng Đề án E-learning

Phòng: A.401

08h00: Chủ trì  Toạ đàm khoa học cấp Trường: “Kinh nghiệm viết và công bố quốc tế trong khoa học pháp lý”

TP: Theo Kế hoạch, Giấy mời (các giảng viên, sinh viên có quan tâm)

Trực tiếp và trực tuyến

Phòng: A402

 

8h00: [HOÃN] Họp triển khai xây dựng Đề án E-learning

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP: trưởng các đơn vị: CNTT, HCTH, Đào tạo đại học (Đào tạo đại học chuẩn bị nội dung)

Phòng: A.401

 

08h00:  Toạ đàm khoa học cấp Trường: “Kinh nghiệm viết và công bố quốc tế trong khoa học pháp lý”

TP: Theo Kế hoạch, Giấy mời (các giảng viên, sinh viên có quan tâm)

Trực tiếp và trực tuyến

Phòng: A402

CHIỀU

 

 

 

Làm việc tại Trường

14h00: Chủ trì họp Ban giám hiệu

Phòng: 402

14h00: họp Ban giám hiệu

Phòng: 402

14h00: họp Ban giám hiệu

Phòng: 402

14h00: họp Ban giám hiệu

Phòng: 402

14h00: họp Ban giám hiệu về công tác cán bộ (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung)

Phòng: 402

Thứ Năm

17/06

(Sáng)

8h00: Dự Hội nghị tổng kết hoạt động Nghiên cứu khoa học năm 2020.

Lễ Khai mạc “Bình chọn các công trình nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội”

Lễ trao quyết định và ra mắt các nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Luật Hà Nội.

Lễ Bế mạc Tuần lễ nghiên cứu khoa học.

Trực tiếp và trực tuyến

Phòng: A402

08h00: Chủ trì  Hội nghị tổng kết hoạt động Nghiên cứu khoa học năm 2020.

Lễ Khai mạc “Bình chọn các công trình nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội”

Lễ trao quyết định và ra mắt các nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Luật Hà Nội.

Lễ Bế mạc Tuần lễ nghiên cứu khoa học.

TP: Theo Kế hoạch,

Trực tiếp và trực tuyến

Phòng: A402

 

 

8h00: Dự Hội nghị tổng kết hoạt động Nghiên cứu khoa học năm 2020.

Lễ Khai mạc “Bình chọn các công trình nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội”

Lễ trao quyết định và ra mắt các nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Luật Hà Nội.

Lễ Bế mạc Tuần lễ nghiên cứu khoa học.

TP: Theo Kế hoạch,

Trực tiếp và trực tuyến

Phòng: A402

8h00: Dự Hội nghị tổng kết hoạt động Nghiên cứu khoa học năm 2020.

Lễ Khai mạc “Bình chọn các công trình nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội”

Lễ trao quyết định và ra mắt các nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Luật Hà Nội.

Lễ Bế mạc Tuần lễ nghiên cứu khoa học.

TP: Theo Kế hoạch,

Trực tiếp và trực tuyến

Phòng: A402

8h00: Dự Hội nghị tổng kết hoạt động Nghiên cứu khoa học năm 2020.

Lễ Khai mạc “Bình chọn các công trình nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội”

Lễ trao quyết định và ra mắt các nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Luật Hà Nội.

Lễ Bế mạc Tuần lễ nghiên cứu khoa học.

TP: Theo Kế hoạch,

Trực tiếp và trực tuyến

Phòng: A402

08h00: Hội nghị tổng kết hoạt động Nghiên cứu khoa học năm 2020; Lễ Khai mạc “Bình chọn các công trình nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội”; Lễ trao quyết định và ra mắt các nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Luật Hà Nội; Bế mạc Tuần lễ nghiên cứu khoa học.

TP:  Dự trực tiếp: Quyền Chủ tịch Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu, Trưởng các đơn vị thuộc Trường, Trưởng các nhóm nghiên cứu

+ Dự trực tuyến: Lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường, theo Theo Kế hoạch, các giảng viên, sinh viên có quan tâm

Trực tiếp và trực tuyến

Phòng: A402

 

CHIỀU

13h45: Chủ trì Họp Thường vụ Đảng ủy

Phòng: A402

 

14h30: Chủ trì Họp BCH Đảng ủy phiên thường kỳ tháng 6

Phòng: A402

 

16h30:  Gặp mặt chúc mừng ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6

Phòng: A402

 

 

 

13h40: Họp Thường vụ Đảng ủy

Phòng: A402

14h30: Họp BCH Đảng ủy phiên thường kỳ tháng 6

Phòng: A402

16h30: Chủ trì gặp mặt chúc mừng ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6

Phòng: A402

 

15h00: Dự Buổi trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp tư pháp cho Bí thư thứ nhất, ĐSQ Nhật Bản tại Việt Nam

Phòng tiếp khách-BTP

 

16h30:  Gặp mặt chúc mừng ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6

Phòng: A402

13h45: Họp Thường vụ Đảng ủy

Phòng: A402

 

14h30: Họp BCH Đảng ủy phiên thường kỳ tháng 6

Phòng: A402

 

16h30:  Gặp mặt chúc mừng ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6

Phòng: A402

 

13h45: Họp Thường vụ Đảng ủy

Phòng: A402

 

14h30: Họp BCH Đảng ủy phiên thường kỳ tháng 6

Phòng: A402

 

16h30:  Gặp mặt chúc mừng ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6

Phòng: A402

 

13h45:  Họp Thường vụ Đảng ủy

TP: thường vụ Đảng ủy( Đ/c Đoàn Trung Kiên, Đ/c Tô Văn Hòa, Đồng chí Lê Đình Nghị, Đ/c Nguyễn Thị Kim Ngân; Đ/c trần Ngọc Định

Phòng: A402

 

14h00: Họp BCH Đảng ủy phiên thường kỳ tháng 6.

TP: các đảng ủy viên

Phòng: A402

 

16h30:  Gặp mặt chúc mừng ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6

TP:Trưởng các đơn vị thuộc Trường; Hội đồng biên tập Tạp chí Luật học; Phòng QLKH&TSTC.

Phòng: A402

 

 

Thứ Sáu

18/06

(Sáng)

8h00: Dự họp tại Thành uỷ Hà Nội

 

 

09h00: Chủ trì họp Hội đồng tuyển sinh Sau đại học

TP: theo Quyết định

Phòng: A401

 

09h00: Họp Hội đồng tuyển sinh Sau đại học

TP: theo Quyết định

Phòng: A401

09h00: Họp Hội đồng tuyển sinh Sau đại học

TP: theo Quyết định

Phòng: A401

 

8h00: Chủ  trì làm việc với Chi uỷ chi bộ Khoa  Pháp  luật  thương  mại  quốc  tế (mời  đ/c  Nguyễn  Văn  Quang  cùng  dự)

Phòng: A401

 

09h00: Họp Hội đồng tuyển sinh Sau đại học

TP: theo Quyết định

Phòng: A401

 

09h00: Họp Hội đồng tuyển sinh Sau đại học

TP: theo Quyết định

Phòng: A401

 

 

CHIỀU

14h00: (Hoãn) Chủ trì  Hội đồng nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng nội dung báo cáo tự đánh giá cơ sở vật chất và trang thiết bị, chất lượng các dịch vụ hồ trợ và tiện ích phục vụ kiểm định chương trình đào tạo của Trường Đại học Luật Hà Nội” do ThS. Lê Thị Hạnh làm chủ nhiệm.

TP: theo Quyết định

Phòng: A401

 

 

14h00: Chủ trì họp Ban xây dựng Dự thảo Quyết định phân cấp quản lý một số hoạt động chuyên môn cho Phân hiệu

Phòng: A402 và trực tuyến

 

 

14h00: Họp Ban xây dựng Dự thảo Quyết định phân cấp quản lý một số hoạt động chuyên môn cho Phân hiệu

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP: theo Quyết định (Lãnh đạo Phân hiệu họp trực tuyến)

Phòng: A402 và trực tuyến

Thứ Bảy

19/06

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

20/06

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU