LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 28/6 ĐẾN 04/7/2021

 

Chủ tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

28/06

(Sáng)

Làm việc tại Trường

9h00: Chủ trì họp với các đơn vị chủ trì sửa đổi chương trình đào tạo đại học

Phòng:207

8h30: Chủ trì họp BCĐ phòng, chống dịch Covid-19

Phòng: A401 và trực tuyến

9h00: Dự họp với các đơn vị chủ trì sửa đổi chương trình đào tạo đại học

Phòng:207

Làm việc tại Trường

9h00: Họp với các đơn vị chủ trì sửa đổi chương trình đào tạo đại học

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Đại diện Lãnh đạo 6 khoa chủ trì sửa đổi chương trình ĐTĐH, Trưởng các đơn vị: Phòng ĐBCLĐT&KT, TCKT

Phòng: A.207

CHIỀU

14h00: Họp thẩm định Đề án của TP Hà Nội

14h00: Nghe báo cáo công tác chuẩn bị thi cao học Khoá 29

Phòng: A.207

 

15h00: Chủ trì họp Ban giám hiệu với Thường vụ Công đoàn Trường

Phòng: A.207

14h00: Dự họp báo cáo công tác chuẩn bị thi cao học Khoá 29

Phòng: A.207

 

15h00: họp Ban giám hiệu với Thường vụ Công đoàn Trường

Phòng: A.207

14h00: Dự họp báo cáo công tác chuẩn bị thi cao học Khoá 29

Phòng: A.207

 

15h00: họp Ban giám hiệu với Thường vụ Công đoàn Trường

Phòng: A.207

14h00: Tham dự Buổi mở hồ sơ nhiệm vụ khoa học cấp bộ năm 2022 (Trưởng phòng QlKH&TSTC, đ/c Phạm Thị Hằng cùng dự)

Viện KHPL

15h30: Làm việc với VP Hội đồng lí luận TW tại trụ sở HĐLLTW (d/c Nguyễn Quang Tuyến, Đại diện LĐ phòng QLKH&TSTC cùng dự)

 

14h00: Họp rà soát công tác chuẩn bị thi cao học Khoá 29

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Lãnh đạo Phòng Đào tạo sau đại học, Trưởng phòng: quản trị, Thanh tra, Trạm y tế.

Phòng: A.207

 

15h00: họp Ban giám hiệu với Thường vụ Công đoàn Trường

Phòng: A.207

 

Thứ Ba

29/6

(Sáng)

8h00: tham dự Hội nghị cán bộ chủ chốt Đảng uỷ khối

Nhà G3- tầng 2, ĐH Xây dựng HN

8h00: tham dự Hội nghị cán bộ chủ chốt Đảng uỷ khối

Nhà G3- tầng 2, ĐH Xây dựng HN

8h00: Chủ trì Hội thảo khoa học ấp Trường: “Thể chế pháp lý ASEAN và vai trò của Việt Nam”

Phòng: A402 và trực tuyến

8h00: tham dự Hội nghị cán bộ chủ chốt Đảng uỷ khối

Nhà G3- tầng 2, ĐH Xây dựng HN

Công tác tại tỉnh Lào Cai

8h00: Hội thảo khoa học ấp Trường: “Thể chế pháp lý ASEAN và vai trò của Việt Nam”

Chủ trì: PHT TT Vũ Thị Lan Anh

TP: theo Kế hoạch

Phòng: A402 và trực tuyến

CHIỀU

Làm việc tại Trường

15h00: Chủ trì Hội đồng nghiệm thu giáo trình

Phòng: A.207

14h00: Chủ trì họp Ban tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường: “Tổng kết Mã ngành Ngôn ngữ Anh chuyên ngành Tiếng Anh pháp lý”

Địa điểm: A.402

15h30: Chủ trì họp Ban tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường: “Nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học tại Trường Đại học Luật Hà Nội trong bối cảnh tự chủ đại học và hội nhập”

Địa điểm: A.402

 

 

Làm việc tại Trường

 

14h00: Họp Ban tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường: “Tổng kết Mã ngành Ngôn ngữ Anh chuyên ngành Tiếng Anh pháp lý”

Chủ trì: PHT Vũ Thị Lan Anh

Thành phần: Theo Quyết định

Địa điểm: A402

 

Thứ Tư

30/6

(Sáng)

Làm việc tại Trường

8h00: Chủ trì họp Hội đồng tốt nghiệp  hệ vừa làm vừa học

Phòng: A.207

 

8h30: Chủ trì họp Hội đồng tốt nghiệp hệ chính quy

Phòng: A.207

8h00: họp Hội đồng tốt nghiệp  hệ vừa làm vừa học

Phòng: A.207

 

8h30: họp Hội đồng tốt nghiệp hệ chính quy

Phòng: A.207

8h00: họp Hội đồng tốt nghiệp  hệ vừa làm vừa học

Phòng: A.207

 

8h30: họp Hội đồng tốt nghiệp hệ chính quy

Phòng: A.207

8h00: họp Hội đồng tốt nghiệp  hệ vừa làm vừa học

Phòng: A.207

 

8h30: họp Hội đồng tốt nghiệp hệ chính quy

Phòng: A.207

8h00: họp Hội đồng tốt nghiệp  hệ vừa làm vừa học

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo QĐ

Phòng: A.207

 

8h30: họp Hội đồng tốt nghiệp hệ chính quy

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo QĐ, mời Trưởng phòng Thanh tra cùng dự

Phòng: A.207

CHIỀU

15h30: Dự họp Ban Giám hiệu về Dự thảo Quy định về chế độ làm việc của giảng viên cơ hữu

Phòng:A207

14h00: Chủ trì họp Ban Giám hiệu

Phòng: A.207

14h00: Họp Ban Giám hiệu

Phòng: A.207

14h00: Họp Ban Giám hiệu

Phòng: A.207

14h00: Họp Ban Giám hiệu

Phòng: A.207

14h00: Họp Ban Giám hiệu

TP cùng dự: Lãnh đạo Phòng TCCB, Trưởng phòng: Thanh tra, HCTH

Nội dung:

- 14h đến 15h30: Báo cáo về Dự thảo Quy định tổ chức và hoạt động của Phân hiệu và một số văn bản phân cấp, uỷ quyền. Thành phần: Lãnh đạo Phân hiệu (họp trực tuyến); Trưởng phòng: TCKT, Quản trị, Ban xây dựng phân cấp một số hoạt động chuyên môn

- 15h30 đến 17h00: Báo cáo về Dự thảo Quy định về chế độ làm việc của Giảng viên cơ hữu. Thành phần: Ban xây dựng Dự thảo

Phòng: A.207

Thứ Năm

01/7

(Sáng)

Làm việc tại Trường

8h00: Chủ trì họp Ban Giám hiệu

Phòng: A.207

8h00: Họp Ban Giám hiệu

Phòng: A.207

8h00: Họp Ban Giám hiệu

Phòng: A.207

8h00: Họp Ban Giám hiệu

Phòng: A.207

8h00: Họp Ban giám hiệu (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung)

- Thực hiện các bước kiện toàn Phó trưởng phòng CTSV

- Báo cáo một số nội dung về công tác cán bộ

Phòng: A.207

CHIỀU

Làm việc tại Trường

15h00: Chủ trì làm việc với Đoàn cán bộ đi làm nhiệm vụ thanh tra kỳ thi THPT năm 2021

Phòng: A.402

 

15h30: Chủ trì họp Ban tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường: “Hợp đồng BOT trong pháp luật một số quốc gia - Kinh nghiệm cho Việt Nam”

Phòng: A.207

17h00: Họp với Ban đại diện học viên CH, NCS về chuẩn bị tổ chức Hội thảo quốc tế.

TP:lãnh đạo Phòng ĐT SĐH, Phòng Quản lý khoa học và TSTC, đại diện học viên CH và NCS

Phòng: A.402

14h00: Chủ trì Họp Ban tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường: “Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk với các đơn vị thuộc Trường”

Địa điểm: A.207

 

15h00: Chủ trì họp triển khai hoạt động đánh giá công tác sinh viên.

Phòng: A.401

 

Làm việc tại Trường

15h30: Họp Ban tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường: “Hợp đồng BOT trong pháp luật một số quốc gia - Kinh nghiệm cho Việt Nam”

Chủ trì: PHT TT Vũ Thị Lan Anh

Thành phần: Theo Quyết định

Địa điểm: A.207

15h00: Làm việc với Đoàn cán bộ đi làm nhiệm vụ thanh tra kỳ thi THPT năm 2021.

TP: Đoàn kiểm tra ký thi THPT năm 2021 (Phòng Thanh tra chuẩn bị); Phân hiệu họp trực tuyến 

Phòng: A.402

 

15h00: Họp triển khai hoạt động đánh giá công tác sinh viên.

​​​​​chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP: Toàn bộ viên chức Phòng CTSV.

Phòng: A.401

 

17h00: Họp với Ban đại diện học viên CH, NCS về chuẩn bị tổ chức Hội thảo quốc tế.

TP:lãnh đạo Phòng ĐT SĐH, Phòng Quản lý khoa học và TSTC, đại diện học viên CH và NCS

Phòng: A.402

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

02/7

(Sáng)

8h00: Chủ trì họp Thường vụ Đảng uỷ

Phòng: A.207

 

8h30: Chủ trì họp Đảng uỷ

Phòng: A.207

9h00: Dự Hội nghị liên tịch Đảng uỷ - Ban giám hiệu - Người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội

Phòng: A.207

 

9h30: Dự họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học

Phòng: A.207

8h00: Họp Thường vụ Đảng uỷ

Phòng: A.207

 

8h30: Họp Đảng uỷ

Phòng: A.207

 

9h00: Dự Hội nghị liên tịch Đảng uỷ - Ban giám hiệu - Người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội

Phòng: A.207

 

9h30: Chủ trì họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học

Phòng: A.207

 

8h30: Họp Đảng uỷ

Phòng: A.207

 

9h00: Dự Hội nghị liên tịch Đảng uỷ - Ban giám hiệu - Người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội

Phòng: A.207

9h30: Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học

Phòng: A.207

8h00: Dự Buổi họp do Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh chủ trì về nội dung trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

Phòng họp số 1-N1-BTP

 

 

8h00: Họp Thường vụ Đảng uỷ

Phòng: A.207

 

8h30: Họp Đảng uỷ

Phòng: A.207

 

9h00: Dự Hội nghị liên tịch Đảng uỷ - Ban giám hiệu - Người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội

Phòng: A.207

 

9h30: Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học

Phòng: A.207

     8h00: Họp Thường vụ Đảng uỷ

Phòng: A.207

     8h30: Họp Đảng uỷ

Phòng: A.207

     9h00: Hội nghị liên tịch Đảng uỷ - Ban giám hiệu - Người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội

Phòng: A.207

    9h30: Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo QĐ

Phòng: A.207

CHIỀU

Làm việc tại Trường

14h00: Chủ trì họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207

14h00: Họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207

16h30: Chủ trì tập huấn công tác coi thi cao học K29

Phòng: A.403

14h00: Họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207

 

16h30: Chủ trì họp về xác định giá của giáo trình 

Phòng: A.401

 

13h30: Chủ trì tập huấn nghiệp vụ kiểm tra thi cho Đoàn cán bộ làm công tác kiểm tra thi THPT tại tỉnh ĐắcLắc.

TP: Trưởng phòng Thanh tra. các cán bộ của Phân hiệu làm công tác kiểm tra thi THPT tại tỉnh Đắc Lắc(họp trực tuyến)

Phòng: A.402

16h30: Dự họp về xác định giá của giáo trình 

Phòng: A.401

14h00: Họp Ban Giám hiệu

- Báo cáo về tự đánh giá các chương trình đào tạo. TP: Lãnh đạo: Phòng ĐBCLĐT&KT; Đào tạo đại học; Trưởng các Khoa: PL Dân sự, PL Hình sự, PL kinh tế, PL TMQT.

- Báo cáo về việc triển khai xây dựng Đề án đào tạo E-learning. TP: mời lãnh đạo Phòng ĐTĐH, Giám đốc trung tâm CNTT cùng dự

Phòng: A.207

13h30: Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra thi cho Đoàn cán bộ làm công tác kiểm tra thi THPT tại tỉnh ĐắcLắc.

TP: Trưởng phòng Thanh tra. các cán bộ của Phân hiệu làm công tác kiểm tra thi THPT tại tỉnh Đắc Lắc(họp trực tuyến), đại diện Trung tâm CNTT

Phòng: A.402

16h30: Họp về xác định giá của giáo trình 

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP: mời PHT Tô Văn Hoà dự cùng, Trưởng: Phòng QLKH&TSTC, Tài chính - kế toán.

Phòng: A.401

 

16h30: Tập huấn công tác coi thi cao học K29

TP: Lãnh đạo Phòng Đào tạo sau đại học, cán bộ, viên chức tham gia coi thi theo Kế hoạch

Phòng: A.403

Thứ Bảy

03/7

(Sáng)

 

 

 

 

 

Thi tuyển sinh cao học Khóa 29 (cả ngày)- theo Kế hoạch

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

CHỦ NHẬT

04/7

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

CHIỀU