LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

(Từ ngày: 05 đến ngày 11/07/2021)

 

Chủ tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

05/07

(Sáng)

Công tác tại Lạng Sơn

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Đi học lớp ANQP đối tượng 2 (đến hết ngày 26/7/2021)

Công tác tại Lạng Sơn (đến hết ngày 9/7/2021)

5h00: Đoàn công tác của Trường thực hiện nhiệm vụ thanh tra kỳ thi THPT năm 2021 tại Lạng Sơn (Từ ngày 5/7 đến hết 09/7)

Trưởng đoàn: PHT Tô Văn Hoà

TP: theo QĐ

CHIỀU

 

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

 

 

 

Thứ Ba

06/07

(Sáng)

 

10h00: Nghe báo cáo công tác chuẩn bị Hội nghị công tác 6 tháng đầu năm 2021

Phòng: A.207

 

Làm việc tại Trường

10h00: Dự họp báo cáo công tác chuẩn bị Hội nghị công tác 6 tháng đầu năm 2021

Phòng: A.207

 

 

10h00: Họp báo cáo công tác chuẩn bị Hội nghị công tác 6 tháng đầu năm 2021

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Lãnh đạo Phòng HCTH, Đại diện Lãnh đạo Phòng TCCB

Phòng: A.207

 

CHIỀU

 

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

 

 

 

Thứ Tư

07/07

(Sáng)

 

 

9h00: Chủ trì họp về công tác công nghệ thông tin

Phòng: A.207

Làm việc tại Trường

 

 

 

 

9h00: Chủ trì họp về công tác công nghệ thông tin

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Lãnh đạo Trung tâm Công nghệ thông tin; Trưởng phòng: TCKT, Quản trị.

Phòng: A.207

CHIỀU

 

 

 

14h30: Chủ trì  Toạ đàm trực tuyến(webinar) về chủ đề bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học ngoài vùng quyền tài phán quốc gia (viết tắt là BBNJ)

Phòng: A402

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

 

 

14h30: Chủ trì  Toạ đàm trực tuyến(webinar) về chủ đề bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học ngoài vùng quyền tài phán quốc gia (viết tắt là BBNJ)

Phòng: A402

Thứ Năm

08/07

(Sáng)

 

9h00: Chủ trì họp về thành lập tổ công tác nhận bàn giao hồ sơ, tài liệu của Dự án đầu tư, xây dựng cơ sở 2 của Trường

Phòng: A.207

Làm việc tại Trường

9h00: Dự họp về thành lập tổ công tác nhận bàn giao hồ sơ, tài liệu của Dự án đầu tư, xây dựng cơ sở 2 của Trường

Phòng: A.207

 

9h00: Họp về thành lập tổ công tác nhận bàn giao hồ sơ, tài liệu của Dự án đầu tư, xây dựng cơ sở 2 của Trường (phòng tccb chuẩn bị)

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Trưởng phòng: Quản trị, TCCB, TCKT cùng dự

Phòng: A.207

CHIỀU

 

14h30: Chủ trì họp về bộ nhận diện thương hiệu của Trường.

Phòng: A.207

Làm việc tại Trường

 

 

14h30: Họp về bộ nhận diện thương hiệu của Trường.

TP: Lãnh đạo Phòng HCTH, đại diện lãnh đạo Phòng HTQT, CTSV; Chuyên viên phụ trách truyền thông

Phòng: A.207

Thứ Sáu

09/07

(Sáng)

 

 

08h30: Họp về sửa đổi Luật Hợp tác xã.

Bộ Kế hoạch Đầu tư

 

 

 

 

CHIỀU

14h00: Họp Giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Hội trường N6-BTP

14h00: Họp Giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Hội trường N6-BTP

 

16h00: Chủ trì họp Hội đồng tuyển sinh nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2021

Phòng: A.207

16h00: Họp Hội đồng tuyển sinh nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2021

Phòng: A.207

 

16h00: Họp Hội đồng tuyển sinh nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2021

Phòng: A.207

16h00: Họp Hội đồng tuyển sinh nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2021

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo QĐ

Phòng: A.207

Thứ Bảy

10/07

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

11/07

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU