LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 12/7 ĐẾN 18/7/2021

 

 

 

Chủ tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

12/07

(Sáng)

08h00: Chủ trì họp Ban Thường vụ đảng ủy.

Phòng: A207

 

9h30: Dự buổi làm việc với Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ Toà án nhân dân tối cao thăm và làm việc với Trường

Phòng: A.207

 

 

 

 

08h00: Họp Ban Thường vụ đảng ủy.

Phòng: A207

 

9h30: Chủ trì làm việc với Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ Toà án nhân dân tối cao thăm và làm việc với Trường

Phòng: A.207

 

 

08h30: Chủ trì họp Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19.

Trực tiếp và trực tuyến

Phòng: A401

 

09h30: Chủ trì họp Ban  điều hành Arizona.

TP: Ban  điều hành Arizona.

Phòng: A401

08h00: Họp Ban Thường vụ đảng ủy.

Phòng: A207

 

 

 

08h00: Họp Ban Thường vụ đảng ủy.

Phòng: A207

8h30: Khai mạc chấm thi tuyển sinh cao học đợt 1

Phòng: A402
 

 

 

08h00: Họp Ban Thường vụ đảng ủy.

TP: các đ/c Ban Thường vụ Đảng ủy

Phòng: A207

 

9h30: Làm việc với Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ Toà án nhân dân tối cao thăm và làm việc với Trường (Phòng HCTH chuẩn bị)

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Trưởng phòng: TCCB, HCTH, ĐTĐH, CTSV, NCKH, HTQT

Phòng: A.207

 

 

 

CHIỀU

16h00: Chủ trì họp Đảng uỷ

Phòng: A.207

 

17h00: Dự họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207

 

14h00: Chủ trì Họp Hội đồng Tự đánh giá CTĐT trình độ đại học.

Phòng: A207

 

16h00: Họp Đảng uỷ

Phòng: A.207

 

17h00: Chủ trì họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207

 

 

 

16h00: Họp Đảng uỷ

Phòng: A.207

 

17h00: Họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207

 

16h00: Họp Đảng uỷ

Phòng: A.207

 

17h00: Họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207

 

16h00: Họp Đảng uỷ

Phòng: A.207

 

17h00: Họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207

 

14h00: Họp Hội đồng Tự đánh giá CTĐT trình độ đại học.

TP: theo Quyết định Phòng ĐBCLĐT&KT chuẩn bị tài liệu.

Phòng: A207

 

16h00: Họp Đảng uỷ

Phòng: A.207

 

17h00: Họp Ban giám hiệu về công tác tiếp nhận vai trò chủ đầu tư dự án cơ sở 2 của Trường

TP: mời Trưởng các đơn vị: TCCB, TCKT, Quản trị

Phòng: A.207

 

 

18h00: Khai giảng lớp Đảng viên mới trực tuyến

TP: + Đại diện Thường vụ Đảng ủy Khối, lãnh đạo Ban tổ chức Đảng ủy, Ban thường vụ Đảng ủy Trường, lãnh đạo ban tuyên giáo Đảng ủy, Ban tổ chức Đảng ủy; Ban Tổ chức lớp học;  Đảng ủy viên phụ trách 02 chi bộ sinh viên;  Văn phòng Đảng ủy

Phòng: A402

 

Thứ Ba

13/07

(Sáng)

 

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

 

09h00: làm việc trực tuyến với Trường ĐH Nagoya, Nhật Bản về việc trao đổi nội dung Hội thảo về hiến pháp.

TP: lãnh đạo Phòng HTQT.

Phòng: A.207

 

 

08h00: Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Tự đánh giá CTĐT.

TP: Thành viên Nhóm 1 Nhóm 2 và Nhóm 6 của các Hội đồng tự đánh giá CTĐT theo Quyết định.

 Phòng: A402

 

 

CHIỀU

 

14h00: Dự buổi thuyết minh nhiệm vụ khoa học cấp Bộ (đ/c Bùi Đăng Hiếu, Hoàng Ly Anh, Phạm Thị Hằng cùng dự)

Hội trường N1-BTP

14h00: Họp trực tuyến giữa Trường Đại học Luật Hà Nội, UNICEF và Ban Quản lý Dự án chuyên trách của Bộ Tư pháp để bàn về việc triển khai thực hiện các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ Dự án: “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam (EU JULE)” năm 2021.

Phòng: A207

 

 

 

14h00: Họp trực tuyến giữa Trường Đại học Luật Hà Nội, UNICEF và Ban Quản lý Dự án chuyên trách của Bộ Tư pháp để bàn về việc triển khai thực hiện các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ Dự án: “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam (EU JULE)” năm 2021.

TP: Lãnh đạo phòng HTQT.

Phòng: A207

 

15h30: Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Tự đánh giá CTĐT.

TP: Thành viên Nhóm 3, 4, 5 và 6 của các Hội đồng tự đánh giá CTĐT theo Quyết định. 

 

 Phòng: A207

Thứ Tư

14/07

(Sáng)

8h00: Dự họp tại Viện kinh tế và phát triển Hà Nội

 

Tiếp viên chức, người lao động

Phòng: A.205

08h30: Chủ trì họp Ban tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường: “Hiệp định RCEP - Nội dung và triển vọng”

TP: theo Quyết định

Phòng: A401

 

 

9h30: Làm việc với viên chức Phòng QLKH&TSTC

Phòng: A.207

08h30: Họp Ban tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường: “Hiệp định RCEP - Nội dung và triển vọng”

TP: theo Quyết định

Phòng: A401

9h30: Làm việc với viên chức Phòng QLKH&TSTC

Phòng: A.207

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

14h00: Chủ tịch Hội đồng duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học 2021 PGS.TS Đặng Thanh Nga

Phòng: A.401

 

15h00: Chủ tịch Hội đồng duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học 2021 PGS.TS Đặng Thị Vân

Phòng: A.401

14h00: Nghe báo cáo công tác chuẩn bị họp giao ban quý

Phòng: A.207

16h00: Chủ trì làm việc với nhóm chuyên gia xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ

Phòng: A.207

 

Làm việc tại Trường

 

 

16h00: Làm việc với nhóm chuyên gia xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ

Phòng: A.207

 

Làm việc tại Trường

 

 

14h00: Nghe báo cáo công tác chuẩn bị họp giao ban quý

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: trưởng các đơn vị: HCTH, TCCB, Trạm y tế

Phòng: A.207

 

16h00: Làm việc với nhóm chuyên gia xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế toán, nhóm chuyên gia

Phòng: A.207

 

 

Thứ Năm

15/07

(Sáng)

8h00: Họp giao ban trưởng các đơn vị thuộc Trường

Phòng: 402

8h00: Chủ trì họp giao ban trưởng các đơn vị thuộc Trường

Phòng: 402

8h00: Họp giao ban trưởng các đơn vị thuộc Trường

Phòng: 402

 

8h00: Họp giao ban trưởng các đơn vị thuộc Trường

Phòng: 402

8h00: Họp giao ban trưởng các đơn vị thuộc Trường

- Công bố quyết định về công tác cán bộ.

- giao ban công tác quý 2

TP: Trưởng các đơn vị thuộc Trường dự trực tiếp, các thành phần dự trực tuyến theo Kế hoạch

Phòng: 402

CHIỀU

14h00: Chủ trì họp Thường vụ Đảng uỷ về công tác cán bộ

Phòng:A.207

15h00: Chủ trì họp Đảng uỷ về công tác cán bộ

Phòng:A.207

 

 

14h00: Họp Thường vụ Đảng uỷ về công tác cán bộ

Phòng:A.207

15h00: Họp Đảng uỷ về công tác cán bộ

Phòng:A.207

 

16h00: Chủ trì họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207

14h00: Chủ tịch Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở

Phòng: A402

 

 

16h00: Họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207

 

 

16h00: Họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207

14h00: Họp Thường vụ Đảng uỷ về công tác cán bộ

Phòng:A.207

15h00: Họp Đảng uỷ về công tác cán bộ

Phòng:A.207

 

16h00: Họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207

14h00: Họp Thường vụ Đảng uỷ về công tác cán bộ (mời đ/c Nguyễn Văn Quang cùng dự)

Phòng:A.206

15h00: Họp Đảng uỷ về công tác cán bộ

Phòng:A.207

16h00: Họp Ban giám hiệu về công tác cán bộ

Phòng: A.207

16h00: Họp triển khai kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022.

TP: lãnh đạo Phòng ĐTĐH, Phòng ĐTSĐH, Phòng ĐBCLĐT&KT, TTCNTT; chuyên viên Phạm Hoài Điệp, Phạm Thị Minh, Trần Lệ Trinh.

Phòng: A.401

Thứ Sáu

16/07

(Sáng)

 

8h00: Chủ trì họp Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy Khoá 46

Phòng: A.207

 

9h00: Chủ trì họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học

Phòng: A.207

8h00: Họp Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy Khoá 46

Phòng: A.207

 

9h00: Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học

Phòng: A.207

8h00: Họp Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy Khoá 46

Phòng: A.207

 

9h00: Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học

Phòng: A.207

8h00: Họp Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy Khoá 46

Phòng: A.207

 

9h00: Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học

Phòng: A.207

8h00: Họp Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy Khoá 46

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo QĐ

Phòng: A.207

 

9h00: Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo QĐ

Phòng: A.207

 

CHIỀU

 

Làm việc tại Trường

14h00: Chủ tịch Hội đồng duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học 2021

TP: theo Quyết định

Phòng: A.207

 

14h00: Chủ trì họp Ban tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường:"Thương mại hó tài sản trí tuệ trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế”

Phòng: A207

15h00: Chủ trì họp Ban tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường:“Đổi mới công tác học sinh, sinh viên trong giai đoạn hiện nay””

Phòng: A207

16h30: Chủ trì họp bàn giải quyết đơn của sinh viên về nộp bài muộn, không nộp được bài thi học phần (Tiểu luận).

TP: Lãnh đạo phòng ĐBCLĐT&KT, ĐTĐH; đại diện lãnh đạo phòng Thanh tra, TTCNTT, Khoa chuyên môn, Viện LSS, Bộ môn NN và Trưởng các bộ môn.

(Hình thức trực tuyến đối với trưởng các Bộ môn các thành phần khác họp trực tiếp)

Phòng: A.207

14h00: Dự Hội nghị trù bị Đại hội Khoa PL Hình sự.

Phòng: A.402

14h00: Họp Ban tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường:"Thương mại hó tài sản trí tuệ trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế”

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP: theo Quyết định

Phòng: A207

15h00: Chủ trì họp Ban tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường:“Đổi mới công tác học sinh, sinh viên trong giai đoạn hiện nay””

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP: theo Quyết định

Phòng: A207

 

16h30: Họp bàn giải quyết đơn của sinh viên về nộp bài muộn, không nộp được bài thi học phần (Tiểu luận).

TP: Lãnh đạo phòng ĐBCLĐT&KT, ĐTĐH; đại diện lãnh đạo phòng Thanh tra, TTCNTT, Khoa chuyên môn, Viện LSS, Bộ môn NN và Trưởng các bộ môn.

(Hình thức trực tuyến đối với trưởng các Bộ môn các thành phần khác họp trực tiếp)

Phòng: A.207

Thứ Bảy

17/07

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

18/07

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU