LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 19/7 ĐẾN 25/7/2021

 

 

 

Chủ tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

19/07

(Sáng)

8h00: Chủ trì họp Ban thường vụ Đảng uỷ

Phòng: A.207

8h00: Họp Ban thường vụ Đảng uỷ

Phòng: A.207

 

9h30: Làm việc với Cục Kế hoạch – Tài chính 

Bộ Tư pháp

8h30: Chủ trì họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

A.401 và Trực tuyến

 

9h30: Họp với toàn thể viên chức Phòng Đào tạo sau đại học

Phòng: A.401

Tham dự học QPANĐT2

8h00: Họp Ban thường vụ Đảng uỷ

Phòng: A.207

08h30: Dự Đại hội Chi bộ Khoa Pháp luật Hình sự

Phòng: A.402

8h00: Họp Ban thường vụ Đảng uỷ

Phòng: A.201

 

8h30: Họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

Chủ trì: PHT Vũ Thị Lan Anh

A.401 và Trực tuyến

CHIỀU

Làm việc tại Trường

16h15: Chủ trì họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207

16h15: Họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207

16h15: Họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207

16h15: Họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207

16h15: Họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207

Thứ Ba

20/07

(Sáng)

Làm việc tại Trường

8h00: Chủ trì họp hội đồng tuyển sinh sau đại học

Phòng: A.207

 

8h40: Chủ trì họp hội đồng tuyển sinh đại học

Phòng: A.207

8h00: Họp hội đồng tuyển sinh sau đại học

Phòng: A.207

8h40: Họp hội đồng tuyển sinh đại học

Phòng: A.207

10h00: Chủ trỉ họp giao ban công tác giữa Tổng biên tập Tạp chí Luật học và Trưởng Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí.

Phòng: A207

 

Tham dự học QPANĐT2

8h00: Họp hội đồng tuyển sinh sau đại học

Phòng: A.207

8h40: Họp hội đồng tuyển sinh đại học

Phòng: A.207

10h00: Chủ trì Hội đồng duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học năm 2021 do TS. Ngọ Văn Nhân làm chủ nhiệm.

TP: theo Quyết đinh

Phòng: A401

 

11h00: Hội đồng duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học năm 2021 do TS. Nguyễn Văn Khoa làm chủ nhiệm

TP: theo Quyết đinh

Phòng: A401

 

8h00: Họp hội đồng tuyển sinh sau đại học

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo QĐ

- Dự trực tiếp: Ban giám hiệu, Lãnh đạo Phòng Đào tạo sau đại học

- Dự trực tuyến: các thành viên còn lại trong Hội đồng

Phòng: A.207

8h40: Họp hội đồng tuyển sinh đại học

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo QĐ

- Dự trực tiếp: Ban giám hiệu, Lãnh đạo Phòng Đào tạo đại học

- Dự trực tuyến: các thành viên còn lại trong Hội đồng

Phòng: A.207

 

10h00: Họp giao ban công tác giữa Tổng biên tập Tạp chí Luật học và Trưởng Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí.

TP: Tổng biên tập Tạp chí Luật học, Trưởng Phòng QLKH&TSTC; mời Phó Tổng biên tập và Thư ký toà soạn dự họp.

Phòng: A207

 

CHIỀU

Làm việc tại Trường

14h30: Chủ tịch Hội đồng duyệt đề cương đề tài NCKH do TS. Nguyễn Thị Yến chủ nhiệm

Phòng:A.207

 

16h00: Chủ tịch Hội đồng duyệt đề cương đề tài NCKH do ThS. Nguyễn Như Chính chủ nhiệm

Phòng:A.207

 

14h00: Chủ trì Lễ tốt nghiệp sinh viên Trung tâm đào tạo và nghiên cứu luật Nhật Bản

TP: lãnh đạo P.HTQT, Đại diện lãnh đạo Phòng Đào tạo đại học và phòng công tác sinh viên.

Phòng:A.902

15h30:  Chủ trì Hội đồng duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học năm 2021 do TS. Vũ Văn Tuấn làm chủ nhiệm

TP: theo Quyết đinh

Phòng: A401

 

16h30:Chủ trì Hội đồng duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học năm 2021 do ThS. Nguyễn Thị Hương Lan là chủ nhiệm đề tài

TP: theo Quyết đinh

Phòng: A401

 

14h00: Chủ trì tập huấn phổ biến nội dung 5 chương trình đào tạo đại học

TP: theo quyết định           

Phòng: A.402 và trực tuyến

16h00: Chủ trì Hội đồng duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học năm 2021 do TS. Hoàng Thị Loan là chủ nhiệm đề tài

TP: theo Quyết đinh

Phòng: A 402

16h45: Chủ trì Hội đồng duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học năm 2021 do PGS.TS Nguyễn Minh Đoan là chủ nhiệm đề tài

TP: theo Quyết đinh

Phòng: A 402

 

Làm việc tại Trường

14h00: Tập huấn phổ biến nội dung 5 chương trình đào tạo đại học

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP:

- Dự trực tiếp: Trưởng các đơn vị: Phòng ĐBCLĐT&KT, Đào tạo đại học, 5 Khoa chuyên môn chủ trì rà soát, cập nhật 5 chương trình đào tạo.

- Dự trực tuyến: Lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường, Trưởng, phó Bộ môn thuộc Khoa.      

Phòng: A.402 và trực tuyến

Thứ Tư

21/07

(Sáng)

8h00: Dự họp Ban chấp hành Đảng bộ khối

10h00: Chủ trì họp thường vụ đảng uỷ về công tác cán bộ

Phòng: A.207

 

10h00: Họp thường vụ đảng uỷ về công tác cán bộ

Phòng: A.207

09h00: Chủ trì họp Ban Điều hành Dự án “Phát triển Chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Luật và Chính sách Biến đổi khí hậu” (CCP_LAW) để bàn về việc triển khai các hoạt động Dự án

TP: theo Quyết đinh

Phòng: A207

 

 

Tham dự học QPANĐT2

10h00: Họp thường vụ đảng uỷ về công tác cán bộ

Phòng: A.207

 

10h00: Họp thường vụ đảng uỷ về công tác cán bộ

Phòng: A.207

CHIỀU

 

 

 

 

 

13h00: Chủ trì họp đảng uỷ về công tác cán bộ

Phòng: A.207

 

 

13h00: Họp đảng uỷ về công tác cán bộ

Phòng: A.207

13h00: Họp đảng uỷ về công tác cán bộ

Phòng: A.207

 

16h00: Chủ trì họp  Ban tổ chức tuần lễ pháp luật Đức

Phòng: A.401

16h00:  Làm việc tại Trường

 

 

13h00: Họp đảng uỷ về công tác cán bộ

Phòng: A.207

 

 

13h00: Họp đảng uỷ về công tác cán bộ

Phòng: A.207

 

16h00: Họp  Ban tổ chức tuần lễ pháp luật Đức

Chủ trì: PHT Vũ Thị Lan Anh

TP: theo QĐ

Phòng: A.401

 

Thứ Năm

22/07

(Sáng)

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

09h00: Chủ trì họp với Trung tâm pháp Luật Đức để bàn về việc triển khai các hoạt động trong thời gian tới.

TP: Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, Điều phối viên TTPLĐ, Mời: GS. Simon

Phòng: A207

 

Tham dự học QPANĐT2

Làm việc tại Trường

 

CHIỀU

 

Làm việc tại Trường

16h00: Chủ trì họp hội đồng xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy

Phòng: A.207

16h00: Họp hội đồng xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy

Phòng: A.207

16h00: Họp hội đồng xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy

Phòng: A.207

14h00: (hoãn) Làm việc với Viện khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp

TP:Đại diện lãnh đạo Phòng QLKH&TSTC, Phòng TCKT cùng dự.

 Trụ sở Bộ Tư pháp 60 Trần Phú

16h00: Họp hội đồng xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy

Phòng: A.207

 

16h00: Họp hội đồng xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo QĐ (Ban giám hiệu, Lãnh đạo Phòng Đào tạo đại học dự trực tiếp, các thành viên còn lại dự trực tuyến)

Phòng: A.207 và trực tuyến

 

Thứ Sáu

23/07

(Sáng)

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

08h00: Chủ trì họp với lãnh đạo Đại học Arizona.

TP: lãnh đạo phòng HTQT, chuyên  viên Nguyễn Tài Tuấn Anh (họp trực tuyến)

Phòng: A.402

Tham dự học QPANĐT2

08h30:Chủ trì  làm việc với toàn thể viên chức Trung tâm Thông tin Thư viện

TP:Toàn thể viên chức Trung tâm Thông tin Thư viện

Phòng: A.207

10h00: Lãnh đạo Phòng TCCB làm việc với Vụ Thi đua Khen thưởng Bộ Tư pháp tại Bộ Tư pháp

 

CHIỀU

Làm việc tại Trường

 

Làm việc tại Trường

 

14h00: Chủ trì thực hiện quy trình kiện toàn Trưởng  Bộ môn Ngoại ngữ theo quy trình 4 bước.

TP: toàn thể cán bộ, viên chức BMNN, mời đại diện lãnh đạo Phòng TCCB

Phòng: A.402

 

 

 

14h00: Họp thực hiện quy trình kiện toàn Trưởng  Bộ môn Ngoại ngữ theo quy trình 4 bước.

Chủ trì: PHT Vũ Thị Lan Anh

TP: toàn thể cán bộ, viên chức BMNN, mời đại diện lãnh đạo Phòng TCCB

Phòng: A.402

 

 

Thứ Bảy

24/07

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

25/07

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU