LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 26/7/2021 ĐẾN 01/8/2021

 

 

Chủ tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

26/07

(Sáng)

Làm việc tại Trường

08h30: làm việc với Cục kế hoạch Tài chính Bộ Tư pháp 

      Bộ Tư pháp.

 

Làm việc tại Trường

Tham gia học ANQP

Làm việc tại Trường

 

CHIỀU

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

 

Tham gia học ANQP

 

 

Thứ Ba

27/07

(Sáng)

Làm việc trực tuyến 

9h00: Chủ trì họp về cải tạo văn phòng đại diện của ĐH Arizona

A.207 và Họp trực tuyến

 

 

10h00: Chủ trì Hội đồng tuyển sinh về xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển

A.207 và Họp trực tuyến

8h00: Chủ trì họp Hội đồng chuyền chức danh nghề nghiệp giảng viên

Họp trực tuyến

 

9h00: Họp về cải tạo văn phòng đại diện của ĐH Arizona

A.207 và Họp trực tuyến

 

10h00: Họp Hội đồng tuyển sinh về xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển

Họp trực tuyến

8h00: Dự họp Hội đồng chuyền chức danh nghề nghiệp giảng viên

Họp trực tuyến

 

9h00: Chủ trì họp Ban xây dựng CTĐT CLC Ngành luật kinh tế

Họp trực tuyến

10h00: Họp Hội đồng tuyển sinh về xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển

Họp trực tuyến

 

10h00: Họp Hội đồng tuyển sinh về xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển

Họp trực tuyến

8h00: Họp Hội đồng chuyển chức danh nghề nghiệp giảng viên

Chủ trì: PHT Vũ Thị Lan Anh

TP: theo QĐ, mời Trưởng phòng Thanh tra cùng dự

Họp trực tuyến

 

9h00: Họp về cải tạo văn phòng đại diện của ĐH Arizona

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Trưởng các đơn vị: HTQT, Quản trị, TCKT.

A.207 và Họp trực tuyến

9h00: Họp Ban XD CTĐT CLC ngành Luật Kinh tế

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP: Theo QĐ

Họp trực tuyến

 

10h00: Hội đồng tuyển sinh về xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo QĐ

A.207 và Họp trực tuyến

CHIỀU

Làm việc trực tuyến 

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

14h00:  Chủ trì họp Ban XD CTĐT ngành Luật chuyên ngành Thi hành án dân sự

Họp trực tuyến

Làm việc tại Trường

14h00:  Họp Ban XD CTĐT ngành Luật chuyên ngành Thi hành án dân sự

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP: Theo QĐ

Họp trực tuyến

Thứ Tư

28/07

(Sáng)

Làm việc tại Trường

 

 

9h00: Chủ trì họp về ủng hộ đồng bào miền Nam chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

A.207 và Họp trực tuyến

 

 

10h00: Chủ trì họp Hội đồng nâng bậc lương thường xuyên tháng 8/2021

TP: theo Quyết định

A.207 và Họp trực tuyến

9h00: Dự họp về ủng hộ đồng bào miền Nam chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

A.207 và Họp trực tuyến

Làm việc tại Trường

 

09h00: Chủ trì họp với lãnh đạo Phòng QLKH&TSTC về công tác xây dựng thể chế. 

TP: lãnh đạo Phòng QLKH&TSTC

Họp trực tuyến

9h00: Chủ trì họp về ủng hộ đồng bào miền Nam chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: trưởng các đơn vị: Quản trị, TCKT, HCTH, Trạm y tế, Chủ tịch Công đoàn Trường

A.207 và Họp trực tuyến

 

10h00: Họp Hội đồng nâng bậc lương thường xuyên tháng 8/2021

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo Quyết định

A207 và Họp trực tuyến

CHIỀU

 

 

 

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc trực tuyến

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

 

Thứ Năm

29/07

(Sáng)

Làm việc trực tuyến

Làm việc tại Trường

09h00: Chủ trì họp giao ban công tác giữa Tổng biên tập Tạp chí Luật học và Trưởng Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí.

TP: Tổng biên tập Tạp chí Luật học, Trưởng Phòng QLKH&TSTC; mời Phó Tổng biên tập và Thư ký toà soạn dự họp.

Họp trực tuyến

8h00:  Chủ trì họp Ban XD CTĐT ngành Luật chuyên ngành Luật SHTT

Họp trực tuyến

 

Làm việc tại Trường

8h00:  Họp Ban XD CTĐT ngành Luật chuyên ngành Luật SHTT

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP: Theo QĐ

Họp trực tuyến

 

 

09h00: Họp giao ban công tác giữa Tổng biên tập Tạp chí Luật học và Trưởng Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí.

TP: Tổng biên tập Tạp chí Luật học, Trưởng Phòng QLKH&TSTC; mời Phó Tổng biên tập và Thư ký toà soạn dự họp.

Họp trực tuyến

CHIỀU

Làm việc tại tuyến

 

Làm việc tại Trường

15h30: Chủ trì họp về rà soát, cảnh báo học tập và xóa tên khỏi  danh sách sinh viên các hệ đào tạo trình độ đại học

Họp trực tuyến

 

Làm việc tại Trường

 

 

15h30: Họp về rà soát, cảnh báo học tập và xóa tên khỏi  danh sách sinh viên các hệ đào tạo trình độ đại học

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP: Lãnh đạo Phòng ĐTĐH, Phòng CTSV, Phòng Thanh tra

Họp trực tuyến

 

 

Thứ Sáu

30/07

(Sáng)

Làm việc tại Trường

9h00: Chủ trì họp Ban giám hiệu

Họp trực tuyến

9h00: Họp Ban giám hiệu

Họp trực tuyến

9h00: Họp Ban giám hiệu

Họp trực tuyến

9h00: Họp Ban giám hiệu

Họp trực tuyến

9h00: Họp Ban giám hiệu (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung)

- Báo cáo về công tác xây dựng thể chế.

- Báo cáo về công tác cán bộ

 

Họp trực tuyến

 

CHIỀU

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

14h00: Chủ trì họp Hội đồng thanh lý tài sản

Họp trực tuyến

Làm việc tại Trường

14h00: Họp Hội đồng thanh lý tài sản

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP: theo QĐ

Họp trực tuyến

Thứ Bảy

31/07

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

01/08

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU