LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 02/8 ĐẾN 08/8/2021

 

 

 

Chủ tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

02/08

(Sáng)

Làm việc tại Trường

Làm việc trực tuyến

8h30: Chủ trì họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19

Họp trực tuyến

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

 

CHIỀU

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

14h00: Chủ trì họp về công tác nhập học cho học viên cao học khoá 28

Họp trực tuyến

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

14h00: Họp về công tác nhập học cho học viên cao học khoá 28

Chủ trì: PHT Vũ Thị Lan Anh

TP: mời Lãnh đạo Phòng ĐT SĐH, Trưởng: Phòng Thanh tra, TCKT, Trung tâm CNTT, chuyên viên P.T.M. Dung 

Họp trực tuyến

Thứ Ba

03/08

(Sáng)

Làm việc tại Trường

Làm việc trực tuyến

Làm việc tại Trường

8h00: Chủ trì họp về xây dựng quy định, quy trình thanh lý tài sản

Họp trực tuyến

Làm việc tại Trường

8h00: Họp về xây dựng quy định, quy trình thanh lý tài sản

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP: Trưởng phòng Quản trị, lãnh đạo Phòng TCKT, chuyên viên phụ trách tài sản, thanh lý tài sản của hai đơn vị

Họp trực tuyến

CHIỀU

Làm việc tại Trường

14h00: Chủ trì họp Hội đồng tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2021.

TP: theo Quyết định

Phòng: A.207 và trực tuyến

15h00: Chủ trì họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207 và trực tuyến

14h00: Họp Hội đồng tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2021.

TP: theo Quyết định

Phòng: A.207 và trực tuyến

 

15h00:  Họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207 và trực tuyến

14h00: Họp Hội đồng tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2021.

TP: theo Quyết định

Phòng: A.207 và trực tuyến

 

15h00:  Họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207 và trực tuyến

14h00: Họp Hội đồng tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2021.

TP: theo Quyết định

Phòng: A.207 và trực tuyến

 

15h00:  Họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207 và trực tuyến

14h00: Họp Hội đồng tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2021.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo Quyết định

Phòng: A.207 và trực tuyến

 

15h00:  Họp Ban giám hiệu nghe báo cáo về Dự thảo Quy chế đào tạo tiến sĩ (Phòng Đào tạo sau đại học chuẩn bị)

TP: Trưởng các khoa chuyên môn, Trưởng các đơn vị: Đào tạo sau đại học, Thanh tra, Công nghệ thông tin, TCKT

Phòng: A.207 và trực tuyến

Thứ Tư

04/08

(Sáng)

Làm việc tại Trường

Làm việc trực tuyến

Làm việc tại Trường

8h00: Chủ trì họp về xây dựng tư liệu cho Lễ tốt nghiệp Khóa 42

Họp trực tuyến

Làm việc trực tuyến

8h00: Họp về xây dựng tư liệu cho Lễ tốt nghiệp Khóa 42

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP: Lãnh đạo Phòng CTSV, lãnh đạp Phòng ĐTĐH; Chuyên viên phụ trách Khóa 42 của 2 đơn v

Họp trực tuyến

CHIỀU

 

 

 

Làm việc tại Trường

14h00: Chủ trì họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207 và trực tuyến

15h00: Chủ trì họp Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy

Phòng: A.207 và trực tuyến

14h00: Họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207 và trực tuyến

15h00: Họp Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy

Phòng: A.207 và trực tuyến

14h00: Họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207 và trực tuyến

15h00: Họp Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy

Phòng: A.207 và trực tuyến

14h00: Họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207 và trực tuyến

15h00: Họp Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy

Phòng: A.207 và trực tuyến

14h00: Họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207 và trực tuyến

15h00: Họp Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy

Phòng: A.207 và trực tuyến

Thứ Năm

05/08

(Sáng)

Làm việc tại Trường

9h00: Chủ trì Họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207 và trực tuyến

9h00: Họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207 và trực tuyến

9h00: Họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207 và trực tuyến

9h00: Họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207 và trực tuyến

9h00: Họp Ban giám hiệu

Nội dung: nghe báo cáo về Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ và một số nội dung khác

Phòng: A.207 và trực tuyến

CHIỀU

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc trực tuyến

14h00: Chủ trì họp quán triệt nội dung Quy định về chế độ làm việc của giảng viên cơ hữu; Chế độ làm việc của giảng viên thỉnh giảng, báo cáo viên

Họp trực tuyến

Làm việc tại Trường

14h00: Họp quán triệt nội dung Quy định về chế độ làm việc của giảng viên cơ hữu; Chế độ làm việc của giảng viên thỉnh giảng, báo cáo viên

TP: Lãnh đạo đơn vị thuộc Trương, toàn thể giảng viên của Trường

Họp trực tuyến

 

Thứ Sáu

06/08

(Sáng)

Làm việc tại Trường

Làm việc trực tuyến

8h00: Chủ trì làm việc với Lãnh đạo Phòng Đào tạo sau đại học

Họp trực tuyến

Làm việc tại Trường

09h00: Họp Ban chỉ đạo thực hiện dân chủ.

Họp trực tuyến

Làm việc trực tuyến

09h00: Chủ trì họp Ban chỉ đạo thực hiện dân chủ.

Họp trực tuyến

09h00: Họp Ban chỉ đạo thực hiện dân chủ.

TP: Theo Quyết định

Họp trực tuyến

 

CHIỀU

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc việc tuyến

Làm việc tại Trường

Làm việc trực tuyến

 

Thứ Bảy

07/08

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

08/08

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU