LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 09/8 ĐẾN 15/8/2021

 

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

09/08

(Sáng)

Làm việc tại Trường

Làm việc trực tuyến

8h30: Chủ trì họp Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19

Họp trực tuyến

8h00: Chủ trì họp về thi Chuẩn đầu ra ngoại ngữ

Họp trực tuyến

Làm việc tại Trường

8h00: Họp về thi CĐR Ngoại ngữ đối với sinh viên các khóa từ 42 trở về trước Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

 Thành phần: Lãnh đạo Phòng ĐTĐH, Trưởng phòng: Thanh tra, ĐBCLĐT&KT, Giám đốc TTCNTT, Trưởng BM Ngoại ngữ, Tổ trưởng tổ tiếng Anh, Nga, Trung

Họp Trực tuyến

CHIỀU

Làm việc tại Trường

14h00: Nghe báo cáo về một số nội dung công tác tổ chức cán bộ trong 05 tháng cuối năm

Phòng: A.207 và trực tuyến

14h00: Họp về sửa chương trình Thạc sĩ, Tiến sĩ.

Thành phần: Ban sửa đổi chương trình sau đại học và trưởng các khoa chuyên môn.

Họp trực tuyến

Làm việc tại Trường

14h00: Chủ trì họp về kê khai lý lịch khoa học của giảng viên

Họp trực tuyến

14h00: Họp báo cáo về một số nội dung công tác tổ chức cán bộ trong 05 tháng cuối năm (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung)

TP: Lãnh đạo Phòng TCCB

Chủ trì: Hiệu trưởng

Phòng: A.207 và trực tuyến

14h00: Họp kê khai lý lịch khoa học của giảng viên

Chủ trì: PHT Tô Văn Hòa

tp: Lãnh đạo phòng QlKH&TSTC, Đại diện lãnh đạo: Trung tâm CNTT, TCCB

 

Thứ Ba

10/08

(Sáng)

Làm việc tại Trường

8h30: Dự Buổi họp giữa Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, mua sắm tập trung BTP, Cục Kế hoạch - Tài chính

Phòng làm việc Thứ trưởng

 

10h30: Nghe báo cáo một số nội dung công tác hành chính – tổng hợp

Phòng: A.207 

09h00: Chủ trì họp Ban hoàn thiện xây dựng  chương trình môn học tiếng Anh Pháp lý

TP: Theo Quyết định

Họp trực tuyến

10h30: Chủ trì họp báo cáo một số nội dung công tác về hành chính – tổng hợp

Phòng: A.207

Làm việc tại Trường

10h30: Họp nghe báo cáo một số công tác về hành chính – tổng hợp (Phòng HCTH chuẩn bị nội dung)

TP: Lãnh đạo phòng HCTH

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

Phòng: A.207 

CHIỀU

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

 

15h15: Chủ trì họp về công tác chuẩn bị Hội  thảo quốc tế với Trường Đại học Nagoya.

TP: lãnh đạo Phòng HTQT&TSTC, đại diện lãnh đạo Phòng HTQT, chuyên viên Đào Ánh Vân.

Họp trực tuyến

 

 

Thứ Tư

11/08

(Sáng)

Làm việc tại Trường

Làm việc trực tuyến

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

09h00: Chủ trì họp về công tác chuẩn bị  tổng kết phong trào thi đua theo chuyên đề.

Họp trực tuyến

Làm việc tại Trường

09h00: Chủ trì họp về công tác chuẩn bị  tổng kết phong trào thi đua theo chuyên đề.

TP: Trưởng phòng: TCCB, Thanh tra, TCKT, HCTH.

Họp trực tuyến

CHIỀU

 

 

 

14h40: Chủ trì họp Ban thường vụ Đảng uỷ

Phòng: A.207 và trực tuyến

14h00: Chủ trì họp Ban giám hiệu về công tác cán bộ

Phòng: A.207 và trực tuyến

14h40: Dự họp Ban thường vụ Đảng uỷ

Phòng: A.207 và trực tuyến

 

15h30: Nghe báo cáo một số nội dung công tác về tài chính

Phòng: A.207 và trực tuyến

14h00: Họp Ban giám hiệu về công tác cán bộ

Phòng: A.207 và trực tuyến

 

14h00: Họp Ban giám hiệu về công tác cán bộ

Phòng: A.207 và trực tuyến

14h40: Họp Ban thường vụ Đảng uỷ

Phòng: A.207 và trực tuyến

15h30: Chủ trì họp báo cáo một số nội dung công tác về công tác tài chính

Họp trực tuyến

14h00: Họp Ban giám hiệu về công tác cán bộ

Phòng: A.207 và trực tuyến

14h40: Họp Ban thường vụ Đảng uỷ

Phòng: A.207 và trực tuyến

14h00: Họp Ban giám hiệu về công tác cán bộ (mời đ/c Trần Anh Tuấn - Trưởng khoa PLDS. đ/ Nguyễn Văn Hợi - PTBM Luật dân sự cùng dự)

Phòng: A.207 và trực tuyến

14h40: Họp Ban thường vụ Đảng uỷ

Phòng: A.207 và trực tuyến

15h30: Họp nghe báo cáo một số nội dung công tác về công tác tài chính (Phòng TCKT chuẩn bị nội dung)

TP: Lãnh đạo Phòng TCKT

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

Phòng: A.207 và trực tuyến

Thứ Năm

12/08

(Sáng)

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

8h00: Dự họp triển khai đề án đào tạo nâng cao năng lực xét xử các vụ án về sở hữu trí tuệ cho cán bộ của hệ thống tư pháp

Họp trực tuyến

8h00: Dự họp triển khai đề án đào tạo nâng cao năng lực xét xử các vụ án về sở hữu trí tuệ cho cán bộ của hệ thống tư pháp

Họp trực tuyến

8h00: Chủ trì họp triển khai đề án đào tạo nâng cao năng lực xét xử các vụ án về sở hữu trí tuệ cho cán bộ của hệ thống tư pháp

Họp trực tuyến

8h00: Họp triển khai đề án đào tạo nâng cao năng lực xét xử các vụ án về sở hữu trí tuệ cho cán bộ của hệ thống tư pháp

Chủ trì: PHT Tô Văn Hoà

TP: PGS. TS. Vũ Hải Yến, TS. Vương Thanh Thúy, TS.  Nguyễn Văn Cương, đại diện 01 viên chức: Khoa PLDS, Trung tâm TVPL

Họp trực tuyến

CHIỀU

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

 

Thứ Sáu

13/08

(Sáng)

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

08h30: Họp với lãnh đạo Phòng đào tạo sau đại học nghe báo cáo về chuẩn bị năm học 2021-2022.

Phòng: A.207 và trực tuyến

Làm việc tại Trường

09h00: Chủ trì Hội đồng thẩm định, tư vấn công nhận nhóm nghiên cứu.

TP: theo Quyết định

  Họp trực tuyến 

 

 

CHIỀU

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

 

Thứ Bảy

14/08

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

15/08

(Sáng)

 

 

8h00: Họp triển khai và áp dụng Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường (QC 2719).

Họp trực tuyến

8h00: Chủ trì triển khai và áp dụng Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường (QC 2719).

Họp trực tuyến

8h00: Họp triển khai và áp dụng Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường (QC 2719).

Họp trực tuyến

8h00: Họp triển khai và áp dụng Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường (QC 2719).

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP: Lãnh đạo: các khoa, Viện Luật So sánh, Trung tâm, Bộ môn trực thuộc Trường; Trưởng, phó các Bộ môn chuyên môn. Lãnh đạo phòng: ĐTĐH, Thanh tra, ĐBCLĐT&KT, CTSV, TCCB, HCTH

Họp trực tuyến

 

CHIỀU