LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 16/8 ĐẾN 22/8/2021

 

 

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

16/08

(Sáng)

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

8h00: Dự họp về công tác chuẩn bị nhập học cho thí sinh trúng tuyển CT liên kết đào tạo với ĐH Arizona, Hoa Kỳ

Phòng họp: A402 và trực tuyến

09h30: Chủ trì họp về chương trình liên kết đào tạo với Trưởng phòng HTQT và ông Nguyễn Tài Tuấn Anh.

Phòng họp: A402

8h00: Chủ trì họp về công tác chuẩn bị nhập học cho thí sinh trúng tuyển CT liên kết đào tạo với ĐH Arizona, Hoa Kỳ

Phòng họp: A402 và trực tuyến

 

Làm việc tại Trường

8h00: Họp về công tác chuẩn bị nhập học cho thí sinh trúng tuyển CT liên kết đào tạo với ĐH Arizona, Hoa Kỳ

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP: Lãnh đạo phòng: ĐTĐH; HTQT, TCKT; cán bộ kế hoạch của Phòng ĐTĐH; mời đ/c Nguyễn Tài Tuấn Anh (Khoa PL Dân sự)

Phòng họp: A402 và trực tuyến

CHIỀU

Làm việc tại Trường

14h00: Tiếp viên chức, người lao động

Phòng: A.205

 

15h00: Làm việc với Lãnh đạo Trung tâm Công nghệ thông tin về chuyển đổi số

Phòng: A207 và trực tuyến

14h00: Họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19

Họp trực tuyến

14h00: Chủ trì họp về họp về liên kết đào tạo VLVH

Họp trực tuyến

Làm việc tại Trường

14h00: Chủ trì họp về họp về liên kết đào tạo VLVH

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

Thành phần: Lãnh đạo Phòng ĐTĐH và Phòng TCKT

Họp trực tuyến

 

Thứ Ba

17/08

(Sáng)

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

 

 

CHIỀU

Làm việc tại Trường

14h00: Chủ trì họp Hội đồng tuyển sinh đại học

Phòng: A.207 và trực tuyến

 

15h00: Chủ trì họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học

Phòng: A.207 và trực tuyến

14h00: Họp Hội đồng tuyển sinh đại học

Phòng: A.207 và trực tuyến

 

15h00: Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học

Phòng: A.207 và trực tuyến

14h00: Họp Hội đồng tuyển sinh đại học

Phòng: A.207 và trực tuyến

 

15h00: Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học

Phòng: A.207 và trực tuyến

14h00: Họp Hội đồng tuyển sinh đại học

Phòng: A.207 và trực tuyến

 

15h00: Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học

Phòng: A.207 và trực tuyến

14h00: Họp Hội đồng tuyển sinh đại học

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo QĐ

Phòng: A.207 và trực tuyến

 

15h00: Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo QĐ

Phòng: A.207 và trực tuyến

Thứ Tư

18/08

(Sáng)

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

09h00: Chủ trì Họp báo cáo về Dự thảo Quy chế quản lý khoa học.

TP:Lãnh đạo Phòng QLKH&TSTC, chuyên viên Nguyễn Thị Thu Huyền, Đào Ánh Vân

Họp trực tuyến

 

CHIỀU

 

 

 

Làm việc tại Trường

14h00: Chủ trì họp với Nhóm chuyên gia xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ

Phòng: A.207 và trực tuyến

Làm việc tại Trường

14h00: Dự họp với Nhóm chuyên gia xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ

Phòng: A.207 và trực tuyến

 

14h00: Họp với Nhóm chuyên gia xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: lãnh đạo Phòng TCKT, nhóm chuyên gia

Phòng: A.207 và trực tuyến

Thứ Năm

19/08

(Sáng)

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

8h00: Làm việc với viên chức Phòng Công tác sinh viên

TP: toàn thể viên chức Phòng Công tác sinh viên

Phòng: A.207 và trực tuyến

09h00: Chủ trì họp triển khai xây dựng Đề án đào tạo SHTT cho cán bộ cơ quan Tư pháp.

 

Họp trực tuyến

09h00: Họp triển khai xây dựng Đề án đào tạo SHTT cho cán bộ cơ quan Tư pháp.

Chủ trì: PHT Tô Văn Hoà

TP: các thành viên: Cô Yến, cô Thúy, cô Huyền Tổ SHTT; thầy Cương TTTVPL, cô Hường phòng TCKT

Họp trực tuyến

CHIỀU

Làm việc tại Trường

14h00: Chủ trì họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207 và trực tuyến

14h00: Họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207 và trực tuyến

14h00: Họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207 và trực tuyến

14h00: Họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207 và trực tuyến

14h00: Họp Ban giám hiệu về công tác thể chế (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung)

TP: Trưởng các đơn vị: HCTH, TCCB, Thanh tra, Bộ môn Ngoại ngữ, Bộ môn Giáo dục thể chất cùng dự

Phòng: A.207 và trực tuyến

Thứ Sáu

20/08

(Sáng)

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

8h30: Chủ trì họp Ban xây dựng chương trình tiếng anh pháp lý

Họp trực tuyến

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

[HOÃN] Hội nghị về phổ biến và triển khai các Quy chế đào tạo trình độ đại học, sau đại học (Phòng Đào tạo đại học, Phòng ĐH SĐH chuẩn bị nội dung)

 

 

CHIỀU

Làm việc tại Trường

 

Làm việc tại Trường

 

Làm việc tại Trường

 

Làm việc tại Trường

 

Làm việc tại Trường

[HOÃN] Họp giao ban công tác tháng 8

 

 

Thứ Bảy

21/08

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

22/08

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU