LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 23/8 ĐẾN 29/08/2021

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

23/08

(Sáng)

Làm việc tại Trường

10h00: Chủ  trì  họp triển khai công tác hỗ trợ sinh viên khó khăn đang tạm trú trên địa bàn thủ đô Hà  Nội và tỉnh Đắk  Lắk

Phòng: A207 và  trực  tuyến

08h00: Họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19

Họp trực tuyến

 

10h00: Họp triển khai công tác hỗ trợ sinh viên khó khăn đang tạm trú trên địa bàn thủ đô Hà  Nội và tỉnh Đắk  Lắk

Phòng: A207 và  trực  tuyến

Làm việc tại Trường

08h00: Họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19

Chủ trì: PHT Vũ Thị Lan Anh

Họp trực tuyến

 

10h00: Họp triển khai công tác hỗ trợ sinh viên khó khăn đang tạm trú trên địa bàn thủ đô Hà  Nội và tỉnh Đắk  Lắk

Chủ  trì: Hiệu  trưởng

TPP: Lãnh  đạo Phòng Đào tạo, Trưởng  các  đơn  vị: CTSV, Quản  trị, TCKT, Y  tế, Đoàn  TNCS, Lãnh  đạo Phân hiệu

Phòng: A207 và  trực  tuyến

 

CHIỀU

Làm việc tại Trường

14h00: Chủ trì họp Tổ công tác tiếp nhận vai trò chủ đầu tư Dự án cơ sở 2 của Trường

Phòng: A.207 và trực tuyến

Làm việc tại Trường

14h00: Họp Tổ công tác tiếp nhận vai trò chủ đầu tư Dự án cơ sở 2 của Trường

Phòng: A.207 và trực tuyến

Làm việc tại Trường

14h00: Họp Tổ công tác tiếp nhận vai trò chủ đầu tư Dự án cơ sở 2 của Trường

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo QĐ

Phòng: A.207 và trực tuyến

Thứ Ba

24/08

(Sáng)

08h00: Tham dự Hội nghị trực tuyến Giáo dục Đại học năm 2021

Phòng A.207 và Họp trực tuyến

08h00: Tham dự Hội nghị trực tuyến Giáo dục Đại học năm 2021 Phòng A.207 và Họp trực tuyến

08h00: Tham dự Hội nghị trực tuyến Giáo dục Đại học năm 2021

Phòng A.207 và Họp trực tuyến

08h00: Tham dự Hội nghị trực tuyến Giáo dục Đại học năm 2021

Phòng A.207 và Họp trực tuyến

08h00: Tham dự Hội nghị trực tuyến Giáo dục Đại học năm 2021

Phòng A.207 và Họp trực tuyến

08h00: Hội nghị trực tuyến Giáo dục Đại học năm 2021.

TP: Trưởng phòng ĐTĐH, ĐTSĐH, HCTH. Thanh tra , ĐBCLĐT&KT, TCCB

Phòng A.207 và Họp trực tuyến

 

 

CHIỀU

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

14h00: Nghe báo cáo Đề án thành lập Khoa Tiếng Anh Pháp lý .

Họp trực tuyến

 

Làm việc tại Trường

14h00: Chủ trì họp Hội đồng đánh giá, xét chọn đề tài sinh viên tham gia Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka 23 năm 2021

    Họp trực tuyến

14h00: Họp Hội đồng đánh giá, xét chọn đề tài sinh viên tham gia Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka 23 năm 2021

Chủ trì: PHT Tô Văn Hoà

TP: theo Quyết định

    Họp trực tuyến

 

14h00: Họp báo cáo Đề án thành lập Khoa Tiếng Anh Pháp lý .

Chủ trì: PHT Vũ Thị Lan Anh

TP: Phó Trưởng PT BMNN và giáo viên Trần Thị Thương

Họp trực tuyến

 

Thứ Tư

25/08

(Sáng)

Làm việc tại Trường

8h30: Chủ trì làm việc với Cục KHTC, Ban quản lý dự án về việc tiếp nhận Dự án cơ sở 2 của Trường

Phòng: A.207 và trực tuyến

10h00: Chủ trì Buổi làm việc với Lãnh đạo, cấp uỷ Ban Quản lý dự án, Cục KHTC về việc tiếp nhận viên chức quản lý

Phòng: A.207 và trực tuyến

Làm việc tại Trường

8h30: Dự buổi làm việc với Cục KHTC, Ban quản lý dự án về việc tiếp nhận Dự án cơ sở 2 của Trường

Phòng: A.207 và trực tuyến

Làm việc tại Trường

8h30: Làm việc với Cục KHTC, Ban quản lý dự án về việc tiếp nhận Dự án cơ sở 2 của Trường

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Đại diện Lãnh đạo Cục KHTC, Ban giám đốc BQLDA, Tổ công tác tiếp nhận vai trò chủ đầu tư dự án CS2 của Trường

Phòng: A.207 và trực tuyến

 

10h00: Làm việc với Lãnh đạo, cấp uỷ Ban Quản lý dự án, Cục KHTC về việc tiếp nhận viên chức quản lý

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Trưởng phòng TCCB; Lãnh đạo, cấp uỷ Ban QLDA, Cục KHTC

Phòng: A.207 và trực tuyến

CHIỀU

 

 

 

Làm việc tại Trường

14h00: Chủ trì Họp hội đồng nâng lương thường xuyên tháng 9 năm 2021.

Phòng: A.207 và trực tuyến

 

14h30: Chủ trì họp về công tác cán bộ của Phân hiệu

Phòng: A.207 và trực tuyến

 

 

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

14h00: Họp hội đồng nâng lương thường xuyên tháng 9 năm 2021.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo Quyết định

Phòng: A.207 và trực tuyến

 

14h30: Họp về công tác cán bộ của Phân hiệu

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Lãnh đạo Phòng TCCB; Giám đốc, Phó giám đốc, Chánh  văn phòng Phân hiệu

Phòng: A.207 và trực tuyến

 

 

Thứ Năm

26/08

(Sáng)

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

 

CHIỀU

Làm việc tại Trường

14h00: Nghe báo cáo về việc xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ sửa đổi

Phòng: A.207 và trực tuyến

Làm việc tại Trường

14h00: Nghe báo cáo về việc xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ sửa đổi

Phòng: A.207 và trực tuyến

Làm việc tại Trường

14h00: Họp về việc xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ sửa đổi

TP: Lãnh đạo Phòng TCKT, nhóm chuyên gia xây dựng Quy chế

Phòng: A.207 và trực tuyến

Thứ Sáu

27/08

(Sáng)

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

 

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

 

 

 

 

CHIỀU

Làm việc tại Trường

14h00: Chủ trì họp Ban Giám hiệu về công tác cán bộ

 Phòng: A.207 và trực tuyến

14h00: Họp Ban Giám hiệu về công tác cán bộ

 Phòng: A.207 và trực tuyến

17h00: Dự họp tại cuộc họp giao ban Lãnh đạo Bộ

Hội trường N6-BTP

14h00: Họp Ban Giám hiệu về công tác cán bộ

 Phòng: A.207 và trực tuyến

14h00: Họp Ban Giám hiệu về công tác cán bộ

 Phòng: A.207 và trực tuyến

14h00: Họp Ban Giám hiệu về công tác cán bộ

 Phòng: A.207 và trực tuyến

Thứ Bảy

28/08

(Sáng)

08h00: Tham dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2020 - 2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 Trực tuyến

08h00: Tham dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2020 - 2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 Trực tuyến

08h00: Tham dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2020 - 2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 Trực tuyến

08h00: Tham dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2020 - 2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 Trực tuyến

08h00: Tham dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2020 - 2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 Trực tuyến

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

29/08

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU