LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 30/8 ĐẾN 05/9/2021

 

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

30/08

(Sáng)

Làm việc tại Trường

9h00: Tham dự Hội đồng nghiệm thu cơ sở Đề án hành chính cấp Bộ

Phòng: A.207 

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

 

CHIỀU

14h30: Làm việc với Cục Kế hoạch – Tài chính, Ban Quản lý dự án, các nhà thầu về thực hiện dự án cơ sở 2 của Trường                   

Phòng A.402 và Họp trực tuyến

14h30: Chủ trì Làm việc với Cục Kế hoạch – Tài chính, Ban Quản lý dự án, các nhà thầu về thực hiện dự án cơ sở 2 của Trường                   

Phòng A.402 và Họp trực tuyến

14h30: Làm việc với Cục Kế hoạch – Tài chính, Ban Quản lý dự án, các nhà thầu về thực hiện dự án cơ sở 2 của Trường                   

Phòng A.402 và Họp trực tuyến

14h30: Làm việc với Cục Kế hoạch – Tài chính, Ban Quản lý dự án, các nhà thầu về thực hiện dự án cơ sở 2 của Trường                   

Phòng A.402 và Họp trực tuyến

17h00: Chủ trì họp tổ chức thi Chuẩn đầu ra cho sinh viên hình thức đào tạo chính qui.

TP: lãnh đạo Phòng ĐTĐH, TTCNTT, Thanh tra; BM Ngoại ngữ: Tổ trưởng Anh, Nga, Trung.

Phòng A.402 và Họp trực tuyến

14h30: Làm việc với Cục Kế hoạch – Tài chính, Ban Quản lý dự án, các nhà thầu về thực hiện dự án cơ sở 2 của Trường                   

Phòng A.402 và Họp trực tuyến

14h30: Làm việc với Cục Kế hoạch – Tài chính, Ban Quản lý dự án, các nhà thầu về thực hiện dự án cơ sở 2 của Trường   

TP:

- Ban Giám hiệu, Thường vụ Đảng uỷ, Thường trực Hội đồng trường, Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Quản trị, TCKT, TCCB, HCTH, Thanh tra và Tổ công tác tiếp nhận vai trò chủ đầu tư Dự án cơ sở 2 của Trường

- Đại diện Lãnh đạo Cục Kế hoạch – Tài chính và cán bộ chuyên quản

- Ban Giám đốc BQLDA và cán bộ chuyên quản

- Các nhà thầu thi công Dự án               

Phòng A.402 và Họp trực tuyến

Thứ Ba

31/08

(Sáng)

8h30: Chủ trì họp thường vụ đảng uỷ

Phòng: A.207 và trực tuyến

8h30: Họp thường vụ đảng uỷ

Phòng: A.207 và trực tuyến

 

10h30: Chủ trì họp Hội đồng tuyển sinh và tốt nghiệp các vừa làm vừa học

Phòng: A.207 và trực tuyến

10h30: Họp Hội đồng tuyển sinh và tốt nghiệp các vừa làm vừa học

Phòng: A.207 và trực tuyến

8h30: Họp thường vụ đảng uỷ

Phòng: A.207 và trực tuyến

 

10h30: Họp Hội đồng tuyển sinh và tốt nghiệp các vừa làm vừa học

Phòng: A.207 và trực tuyến

8h30: Họp thường vụ đảng uỷ

Phòng: A.207 và trực tuyến

 

10h30: Họp Hội đồng tuyển sinh và tốt nghiệp các vừa làm vừa học

Phòng: A.207 và trực tuyến

8h30: Họp thường vụ đảng uỷ

Phòng: A.207 và trực tuyến

 

10h30: Họp Hội đồng tuyển sinh và tốt nghiệp các vừa làm vừa học

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo QĐ

Phòng: A.207 và trực tuyến

CHIỀU

14h30: Chủ trì họp  đảng uỷ

Phòng: A.207 và trực tuyến

14h30: Họp đảng uỷ

Phòng: A.207 và trực tuyến

14h30: Họp đảng uỷ

Phòng: A.207 và trực tuyến

14h30: Họp đảng uỷ

Phòng: A.207 và trực tuyến

14h30: Họp đảng uỷ

Phòng: A.207 và trực tuyến

14h30: Họp đảng uỷ

Phòng: A.207 và trực tuyến

Thứ Tư

01/09

(Sáng)

8h30: Họp Giao ban công tác tháng 7,8.

Phòng A.402 và Họp trực tuyến

8h30: Chủ trì Họp Giao ban công tác tháng 7,8.

Phòng A.402 và Họp trực tuyến

 

8h30: Họp Giao ban công tác tháng 7,8.

Phòng A.402 và Họp trực tuyến

8h30: Họp Giao ban công tác tháng 7,8.

Phòng A.402 và Họp trực tuyến

8h30: Họp Giao ban công tác tháng 7,8.

Phòng A.402 và Họp trực tuyến

8h30: Họp Giao ban công tác tháng 7,8.

TP:

- Hiệu trưởng, Trưởng phòng HCTH dự trực tiếp

- Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐT, các PHT: dự trực tiếp hoặc trực tuyến

- cán  bộ chủ chốt, Lãnh  đạo  Phân  hiệu  (và  các  đầu  mối  đơn  vị của  Phân hiệu), Trưởng các tổ chức đoàn thể, Lãnh đạo các  Bộ  môn  thuộc  Khoa dự trực tuyến

Phòng A.402 và Họp trực tuyến

CHIỀU

 

 

 

 

14h30: Hiệu trưởng làm việc với nhóm xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ.

TP: Lãnh đạo Phòng TCKT, nhóm chuyên gia

Phòng A.207 và Họp trực tuyến

 

14h30: Tham dự buổi làm việc của Hiệu trưởng với nhóm xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ.

Phòng A.207 và Họp trực tuyến

14h00:Chủ trì làm việc với Phòng QLKH&TSTC về quy chế quản lý khoa học

TP:Lãnh đạo Phòng QLKH &TSTC, chuyên viên Nguyễn Thị Thu Huyền, Đào Ánh Vân

Họp trực tuyến

14h30: Hiệu trưởng làm việc với nhóm xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ.

TP: Lãnh đạo Phòng TCKT, nhóm chuyên gia

Phòng A.207 và Họp trực tuyến

 

14h00:PHT Tô Văn Hòa làm việc với Phòng QLKH&TSTC về quy chế quản lý khoa học

TP:Lãnh đạo Phòng QLKH &TSTC, chuyên viên Nguyễn Thị Thu Huyền, Đào Ánh Vân

Họp trực tuyến

Từ 02/9 đến hết 05/9

Nghỉ lễ Quốc khánh