LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 06/9 ĐẾN 12/9/2021

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

06/09

(Sáng)

08h00: Tham dự Lễ Khai giảng của Trường Quốc tế Hàn Quốc.

 

8h30: Chủ trì họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

Họp trực tuyến

 

Làm việc tại Trường

 

CHIỀU

Làm việc tại Trường

14h00: Chủ trì làm việc với Lãnh đạo Trung tâm Công nghệ thông tin

Phòng: A.207 và trực tuyến

 

15h30: Chủ trì làm việc với Lãnh đạo Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo và Khảo thí

Phòng: A.207 và trực tuyến

Làm việc tại Trường

15h30:  Dự Buổi làm việc của Hiệu trưởng với Lãnh đạo Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo và Khảo thí

Phòng: A.207 và trực tuyến

14h00: Dự Buổi làm việc của Hiệu trưởng với Lãnh đạo Trung tâm Công nghệ thông tin

Phòng: A.207 và trực tuyến

14h00: Hiệu trưởng làm việc với Lãnh đạo Trung tâm Công nghệ thông tin

Phòng: A.207 và trực tuyến

 

15h30:  Hiệu trưởng làm việc với Lãnh đạo Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo và Khảo thí

TP: mời Lãnh đạo Phòng Đào tạo đại học cùng dự

Phòng: A.207 và trực tuyến

Thứ Ba

07/09

(Sáng)

10h00: Dự họp tại Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội

10h00: Làm việc với Kho bạc Nhà nước quận Đống Đa (đ/c Hiền - PTP TCKT cùng dự)

10h00:Làm việc với Lãnh đạo Bộ môn Ngoại ngữ về một số nhiệm vụ của Bộ môn

Họp trực tuyến

10h00: Chủ trì họp Hội đồng tốt nghiệp chính quy văn bằng 1

Họp trực tuyến

10h30: Chủ trì Họp Hội đồng xét chọn thủ khoa xuất sắc

Họp trực tuyến

Làm việc tại Trường

10h00: Họp Hội đồng tốt nghiệp chính quy văn bằng 1

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP: theo QĐ

Họp trực tuyến

10h30: Họp Hội đồng xét chọn thủ khoa xuất sắc

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP: theo QĐ

Họp trực tuyến

CHIỀU

Làm việc tại Trường

14h00: Họp Ban chỉ đạo thực hiện Đề án giải thể Ban Quản lý dự án và công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

Hội trường A-BTP

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

14h30: Chủ trì họp triển khai chuẩn bị cho phiên họp giữa các cơ sở đào tạo luật để thảo luận về việc phát triển
và tổ chức chuỗi Tọa đàm khoa học trực tuyến mang tên “Legal Talkshow”.

TP:TS. Hoàng Ly Anh Q.TP QLKH&TSTC, TS. Trần Vũ Hải Phó TP QLKH&TSTC, BTV
Hoàng Quỳnh Hoa.

Họp trực tuyến

 

Thứ Tư

08/09

(Sáng)

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

8h00: Dự họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Bộ Tư pháp

9h00: Chủ trì làm việc với Lãnh đạo Phòng Đào tạo đại học về công tác tuyển sinh (đ/c Điệp cùng dự)

Hợp trực tuyến

10h00: Chủ trì họp triển khai một số nhiệm vụ công tác sinh viên.

TP: Lãnh đạo Phòng Công tác sinh viên.

Phòng: A.207 và trực tuyến

Làm việc tại Trường

 

CHIỀU

 

 

 

Làm việc tại Trường

14h00: Chủ trì họp với Nhóm chuyên gia xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ

Phòng: A.207 và trực tuyến

 

Làm việc tại Trường

14h00: Tham dự họp với Nhóm chuyên gia xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ

Phòng: A.207 và trực tuyến

 

15h00: Họp với đại diện các cơ sở đào tạo luật để thảo luận về việc phát triển và tổ chức chuỗi Tọa đàm
khoa học trực tuyến mang tên “Legal Talkshow”.
TP: PHT Tô Văn Hòa, Phó TPQLKH&TSTC Trần Vũ Hải, BTV Hoàng Quỳnh Hoa.

Họp trực tuyến

14h00: Làm việc với với Nhóm chuyên gia xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Lãnh đạo Phòng TCKT, nhóm chuyên gia

Phòng: A.207 và trực tuyến

 

Thứ Năm

09/9

(Sáng)

Làm việc tại Trường

10h00: Chủ trì họp về công tác chuẩn bị nội dung phiên họp Hội đồng trường quý 3/2021

Phòng: A.207 và trực tuyến

10h00: Chủ trì họp Tổng kết việc học Cao học online.

TP: Lãnh đạo Phòng ĐTSĐH, Trưởng phòng Thanh tra, TTCNTT và chuyên viên Phạm Thị Mỹ Dung.

Họp trực tuyến

Làm việc tại Trường

 

10h00: Họp chuẩn bị nội dung phiên họp Hội đồng trường quý 3/2021

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Trưởng phòng TCCB, Quản trị, HCTH cùng dự

Phòng: A.207 và trực tuyến

CHIỀU

Làm việc tại Trường

14h00: Chủ trì Họp Tổ công tác tiếp nhận vai trò chủ đầu tư Dự án cơ sở 2

Phòng: A.207 và trực tuyến

Làm việc tại Trường

14h00:Dự họp Tổ công tác tiếp nhận vai trò chủ đầu tư Dự án cơ sở 2

Phòng: A.207 và trực tuyến

14h00: Tham dự họp tại UBTWMTTQVN về chuyên đề phục vụ xây dựng chiến lược Nhà nước pháp quyền .

14h00: Họp Tổ công tác tiếp nhận vai trò chủ đầu tư Dự án cơ sở 2

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo QĐ, Đ/c Lê Thị Thu Hiền - PTP Tài chính - Kế toán, Đ/c Nguyễn Thanh Sơn - Phòng Quản trị cùng dự

Phòng: A.207 và trực tuyến

Thứ Sáu

10/09

(Sáng)

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

8h00: Chủ trì làm việc với viên chức Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo và Khảo thí

Họp trực tuyến

Làm việc tại Trường

 

 

CHIỀU

Làm việc tại Trường

14h00: Chủ trì Họp Giao ban Chủ đầu tư với các nhà thầu về dự án cơ sở 2 của Trường.

Phòng A.207 và Họp trực tuyến

Làm việc tại Trường

14h00: Họp Giao ban Chủ đầu tư với các nhà thầu về dự án cơ sở 2 của Trường.

Phòng A.207 và Họp trực tuyến

14h00: Chủ trì họp về công tác chuyển đổi số công tác khai lý lịch khoa học và hồ sơ nhân sự 

TP: mời Lãnh đạo Phòng QLKH&TSTC + đ/c Huyền, Vân, Trưởng phòng TCCB + chuyên viên phụ trách kê khai giờ NCKH

Họp trực tuyến

15h00: Chủ trì tập huấn và hướng dẫn thực hiện hội đồng nghiệm thu theo hình thức trực tuyến
TP: Thư ký hội đồng (bắt buộc), các thành viên hội đồng, Phòng QLKHTSTC, đại diện Trung tâm Công nghệ thông tin

Họp trực tuyến

14h00: Họp Giao ban Chủ đầu tư với các nhà thầu về dự án cơ sở 2 của Trường.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Trưởng Phòng Quản trị, TCKT, Tổ công tác tiếp nhận nhiệm vụ chủ đầu tư của Trường.

Phòng A.207 và Họp trực tuyến

Thứ Bảy

11/09

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

12/09

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU