LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 13/9 ĐẾN 19/9/2021

 

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

13/09

(Sáng)

Làm việc tại Trường

10h00: Chủ  trì  họp về công tác chuẩn bị cho nhập học bằng hình thức trực tuyến đối với các khoá trình độ đại học, các hình thức đào tạo tuyển sinh năm 2021.

Phòng: A.207 và trực tuyến

10h00: Họp về công tác chuẩn bị cho nhập học bằng hình thức trực tuyến đối với các khoá trình độ đại học, các hình thức đào tạo tuyển sinh năm 2021.

Phòng: A.207 và trực tuyến

10h00: Họp về công tác chuẩn bị cho nhập học bằng hình thức trực tuyến đối với các khoá trình độ đại học, các hình thức đào tạo tuyển sinh năm 2021.

Phòng: A.207 và trực tuyến

10h00: Họp về công tác chuẩn bị cho nhập học bằng hình thức trực tuyến đối với các khoá trình độ đại học, các hình thức đào tạo tuyển sinh năm 2021.

Phòng: A.207 và trực tuyến

10h00:Họp về công tác chuẩn bị cho nhập học bằng hình thức trực tuyến đối với các khoá trình độ đại học, các hình thức đào tạo tuyển sinh năm 2021. Chủ trì: Hiệu trưởng; thành phần: các PHT; lãnh đạo các đơn vị: Đào tạo đại học; CTSV; Thanh tra; Trung tâm CNTT; Phòng TCKT; Trạm y tế; Đoàn TNCS HCM

Phòng: A.207 và trực tuyến

CHIỀU

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

 

Làm việc tại Trường

 

 

 

 

14h00: [HOÃN] Họp Ban Giám hiệu

Phòng: A.207 và trực tuyến

 

Thứ Ba

14/09

(Sáng)

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

10h00: Họp Ban Giám hiệu nghe báo cáo về đề án thành lập bộ máy. tp: Trưởng bộ môn Ngoại ngữ, Viện luật ss

Phòng: A.207 và trực tuyến

Làm việc tại Trường

10h00: Họp Ban Giám hiệu nghe báo cáo về đề án thành lập bộ máy. tp: Trưởng bộ môn Ngoại ngữ, Viện luật ss

Phòng: A.207 và trực tuyến

8h30: Làm việc với Thường trực Hội đồng TĐKT về tổng kết thi đua chuyên đề xây dựng thể chế

10h00: Họp Ban Giám hiệu nghe báo cáo về đề án thành lập bộ máy. tp: Trưởng bộ môn Ngoại ngữ, Viện luật ss

Phòng: A.207 và trực tuyến

08h30: Nghe báo cáo của  Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí báo cáo về Dự thảo Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Trường.

Họp trực tuyến

 

 

 

10h00: Họp Ban Giám hiệu nghe báo cáo về đề án thành lập bộ máy. tp: Trưởng bộ môn Ngoại ngữ, Viện luật ss

Phòng: A.207 và trực tuyến

 

08h30: Nghe báo cáo của  Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí báo cáo về Dự thảo Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Trường.

Họp trực tuyến

 

10h00: Họp Ban Giám hiệu nghe báo cáo về đề án thành lập bộ máy. tp: Trưởng bộ môn Ngoại ngữ, Viện luật ss.

TP: Trưởng bộ môn Ngoại ngữ, Viện luật ss

Phòng: A.207 và trực tuyến

CHIỀU

14h00: Dự Hội nghị Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Ngành tư pháp

14h00: Chủ trì họp Hội đồng khoa học và đào tạo

Phòng: A.207 và trực tuyến

 

14h00: Họp Hội đồng khoa học và đào tạo

Phòng: A.207 và trực tuyến

 

14h00: Họp Hội đồng khoa học và đào tạo

Phòng: A.207 và trực tuyến

 

15h00: Chủ trì họp về Báo cáo giữa chu kỳ kiểm định.

Phòng: A.207 và trực tuyến

 

14h00: Họp Hội đồng khoa học và đào tạo

Phòng: A.207 và trực tuyến

 

14h00: Họp Hội đồng khoa học và đào tạo

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP:

Phòng: A.207 và trực tuyến

 

 

15h00: Chủ trì họp về Báo cáo giữa chu kỳ kiểm định.

TP: Lãnh đạo Phòng ĐTĐH và lãnh đạo  phòng ĐBCLĐT&KT.

Phòng: A.207 và trực tuyến

 

Thứ Tư

15/09

(Sáng)

Làm việc tại Trường

8h00: Dự Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Làm việc tại Trường

08h00: Chủ trì họp với Nhóm 2 và nhóm 3 Hội đồng tự đánh giá CLĐT Đại học

Phòng: A.207 và trực tuyến

 

 

10h00: Chủ trì họp về phần mềm kê khai giờ NCKH năm học 2020-2021.

 

Trực tuyến

 

 

08h00: Chủ trì họp với Nhóm 2 và nhóm 3 Hội đồng tự đánh giá CLĐT Đại học

TP: các thành viên  Nhóm 2 và nhóm 3; lãnh đạo phòng ĐBCLĐT&KT.

Phòng: A.207 và trực tuyến

 

10h00: Họp về phần mềm kê khai giờ NCKH năm học 2020-2021.

Chủ  trì: PHT  Tô  Văn  Hoà

Thành phần: Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin và chuyên viên có liên quan. Đại diện lãnh đạo, chuyên viên có liên quan của Phòng QLKH&TSTC, Phòng TCCB.

Trực tuyến

 

CHIỀU

 

 

 

 

14h30: Chủ trì họp Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy

Phòng: A.207 và trực tuyến

 

14h30: Họp Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy

Phòng: A.207 và trực tuyến

 

14h30: Họp Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy

Phòng: A.207 và trực tuyến

 

14h30: Họp Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy

Phòng: A.207 và trực tuyến

 

14h30: Họp Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo QĐ

Phòng: A.207 và trực tuyến

 

18h30: Họp Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo QĐ

Phòng: A.207 và trực tuyến

 

Thứ Năm

16/9

(Sáng)

8h00: Chủ trì họp Ban điều hành Mạng lưới các cơ sở đào tạo luật (mời Trưởng phòng: HCTH, QLKH&TSTC cùng dự)

Phòng: A.402 và trực tuyến

8h00: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác xây dựng thể chế

Hội trường A-BTP

09h00: Chủ trì họp Ban tổ chức Hội thảo quốc tế “Thủ tục tố tụng hình sự thân thiện đối với người chưa thành niên của Việt Nam và một số nước trên thế giới”.

TP; theo Quyết định

Họp trực tuyến

 

10h30: Chủ trì Hội đồng duyệt đề cương giáo trình “Đánh giá tác động xã hội của chính sách trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật” do PGS.TS Nguyễn Văn Quang làm chủ biên.

TP; theo Quyết định

Họp trực tuyến

8h00: Chủ trì họp về triển khai hoạt động diễn án

Họp trực tuyến

 

10h00: Chủ trì họp hội đồng xét kỷ luật sinh viên

TP: theo Quyết định

Họp trực tuyến

8h00: Chủ trì họp với Công ty ASC về phần mềm quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học.

TP: : Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và CV Nông Thành Huy. Đại diện lãnh đạo và chuyên viên có liên quan của Phòng QLKH&TSTC, Phòng TCCB.

Trực tuyến

8h00: Họp về triển khai hoạt động diễn án

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP: Lãnh đạo Phòng Đào tạo đại học, Phòng ĐBCLĐT&KT, lãnh đạo các bộ môn có hoạt động diễn án trong Chương trình đào tạo

Họp trực  tuyến

 

08h30:  Họp Ban tổ chức Hội thảo quốc tế “Thủ tục tố tụng hình sự thân thiện đối với người chưa thành niên của Việt Nam và một số nước trên thế giới”.

TP; theo Quyết định

Họp trực tuyến

10h30: Hội đồng duyệt đề cương giáo trình “Đánh giá tác động xã hội của chính sách trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật” do PGS.TS Nguyễn Văn Quang làm chủ biên.

TP; theo Quyết định

Họp trực tuyến

 

CHIỀU

 

14h00: Chủ trì họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207 và trực tuyến

16h00: Chủ trì họp về công tác của Phân hiệu

TP: Trưởng phòng: Quản trị, Tài chính - Kế toán, đ/c Nguyễn Hùng Vừa - Phó GĐ Phân hiệu

Phòng: A.207 và trực tuyến

14h00: Họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207 và trực tuyến

14h00: Họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207 và trực tuyến

 

 

14h00: Họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207 và trực tuyến

14h00: Họp Ban giám hiệu

- 14h đến 15h00:nghe báo cáo về Dự thảo Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Trường (Phòng QLKH &TSTC chuẩn bị nội dung)

TP: mời Trưởng các đơn vị: TCCB, HCTH, Thanh tra, Đào tạo đại học, Đào tạo sau đại học, TCKT

- 15h đến 16h00: báo cáo về công tác tổ chức cán bộ. TP: lãnh đạo Phòng TCCB

Phòng: A.207 và trực tuyến

 

16h00: Họp về công tác của Phân hiệu

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Trưởng phòng: Quản trị, Tài chính - Kế toán, đ/c Nguyễn Hùng Vừa - Phó GĐ Phân hiệu

Phòng: A.207 và trực tuyến

 

Thứ Sáu

17/09

(Sáng)

8h30: Họp Ban giám hiệu về Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ sửa đổi

Phòng: A.207 và trực tuyến

 

8h30: Chủ trì họp Ban giám hiệu về Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ sửa đổi

Phòng: A.207 và trực tuyến

11h00: Chủ trì họp tổ công tác tiếp nhận nhiệm vụ chủ đầu tư dự án cơ sở 2

Phòng: A.207 và trực tuyến

 

8h30: Họp Ban giám hiệu về Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ sửa đổi

Phòng: A.207 và trực tuyến

 

8h30: Họp Ban giám hiệu về Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ sửa đổi

Phòng: A.207 và trực tuyến

8h30: Họp Ban giám hiệu về Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ sửa đổi

Phòng: A.207 và trực tuyến

 

8h30: Họp với Nhóm chuyên gia xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Lãnh đạo Phòng TCKT, Nhóm chuyên gia; Trưởng các đơn vị: TCCB, HCTH, Thanh tra và Chủ tịch Công đoàn Trường

Phòng: A.207 và trực tuyến

 

11h00: Họp tổ công tác tiếp nhận nhiệm vụ chủ đầu tư dự án cơ sở 2

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo QĐ

Phòng: A.207 và trực tuyến

 

 

CHIỀU

 

14h00: Chủ trì Họp Giao ban Chủ đầu tư với các nhà thầu về dự án cơ sở 2 của Trường.

Phòng A.207 và Họp trực tuyến

14h00: Dự buổi tiếp Đại sứ Nhật Bản tại 

Bộ Tư pháp

14h00: Họp Giao ban Chủ đầu tư với các nhà thầu về dự án cơ sở 2 của Trường.

Phòng A.207 và Họp trực tuyến

14h00: Nghe báo cáo tình hình xây dựng kế hoạch chuyển đổi số.

TP: Thành phần: Lãnh đạo, chuyên viên có liên quan của Trung tâm CNTT, Công ty OSP.

Trực tuyến

14h00: Họp Giao ban Chủ đầu tư với các nhà thầu về dự án cơ sở 2 của Trường.

TP: Trưởng Phòng Quản trị, TCKT, Tổ công tác tiếp nhận nhiệm vụ chủ đầu tư của Trường.

Phòng A.207 và Họp trực tuyến

Thứ Bảy

18/09

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

19/09

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU