LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 20/9 ĐẾN 26/9/2021

 

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

20/09

(Sáng)

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

8h30: Họp tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo Arizona

Họp trực tuyến

8h30: Chủ trì họp tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo Arizona

Họp trực tuyến

9h00: Chủ trì họp  Hội đồng nghiệm thu sơ bộ đề tài “Lịch sử lập hiến của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và một số gợi mở cho hoạt động lập hiến ở Việt Nam hiện nay” do ThS. Trần Thị Hoa làm chủ nhiệm.

TP: theo Quyết định

Họp trực tuyến

8h30: Họp tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo Arizona

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP: Trưởng phòng HTQT, Lãnh đạo Phòng ĐTĐH, chuyên viên chuyên quản

Họp trực tuyến

CHIỀU

Làm việc tại Trường

 

Làm việc tại Trường

14h00: Chủ trì họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

Họp trực tuyến

 

 

16h00: Chủ trì họp Hội đồng thi đua – khen thưởng

Họp trực tuyến

 

Làm việc tại Trường

14h00: Họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

Chủ trì: PHT Vũ Thị Lan Anh

Họp trực tuyến

 

16h00: Họp Hội đồng thi đua – khen thưởng

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP: theo QĐ

Họp trực tuyến

Thứ Ba

21/09

(Sáng)

08h00: Chủ trì họp Ban Chuyên môn Mạng lưới các cơ sở đào tạo luật (mời Trưởng phòng: HCTH, QLKH&TSTC cùng dự)

Phòng: A.402 và trực tuyến

 

9h00: Chủ trì làm việc về triển khai App nhập học trực tuyến

Phòng: A.207 và trực tuyến

Làm việc tại Trường

9h00: Dự buổi làm việc về triển khai App nhập học trực tuyến

Phòng: A.207 và trực tuyến

9h00: Dự buổi làm việc về triển khai App nhập học trực tuyến

Phòng: A.207 và trực tuyến

9h00: Làm việc về triển khai App nhập học trực tuyến (Trung tâm CNTT chuẩn bị tài liệu)

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Trưởng các đơn vị: CNTT, ĐTĐH, ĐTN.

Phòng: A.207 và trực tuyến

CHIỀU

Làm việc tại Trường

 

 

14h00: Nghe báo cáo về công tác chuẩn bị họp Hội đồng trường và Hội nghị tổng kết công tác năm học 2020-2021

Phòng: A.207 và trực tuyến

 

Làm việc tại Trường

 

14h00:  Họp Ban tổ chức Hội thảo quốc tế “Hiến pháp Việt Nam thông qua lăng kính của Chủ nghĩa Hiến pháp”.

TP: theo Quyết định

Họp trực tuyến

 

 

14h00: Họp báo cáo về công tác chuẩn bị họp Hội đồng trường và Hội nghị tổng kết năm học 2020-2021

Chủ trì: Hiệu trưởng

ND:

- báo cáo về công tác chuẩn bị họp Hội đồng trường: Trưởng phòng: TCCB, HCTH, Quản trị, TCKT cùng dự (TCCB chuẩn bị nội dung)

- báo cáo về Hội nghị tổng kết công tác năm học: Trưởng phòng: HCTH, TCCB cùng dự.

Phòng: A.207 và trực tuyến

 

Thứ Tư

22/09

(Sáng)

Làm việc tại Trường

 

10h00: Chủ trì họp Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy VB2

Phòng: A.207 và trực tuyến

9h00: Họp Ban điều hành Dự án "Phát triển chương trình đào tạo thạc sĩ ngành luật và chính sách biến đổi khí hậu"

Họp trực tuyến

 

10h00: Họp Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy VB2

Phòng: A.207 và trực tuyến

10h00: Họp Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy VB2

Phòng: A.207 và trực tuyến

 

8h00: Chủ trì họp về cổng thông tin điện tử của Trường

Phòng: A.207 và trực tuyến

 

10h00: Họp Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy VB2

Phòng: A.207 và trực tuyến

8h00: Họp về cổng thông tin điện tử của Trường

Chủ trì: PHT Tô Văn Hoà

TP: Giám đốc Trung tâm CNTT, chuyên viên phụ trách và đơn vị thiết kế

Phòng: A.207 và trực tuyến

 

10h00: Họp Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy VB2

Phòng: A.207 và trực tuyến

CHIỀU

 

 

 

 14h00: Tham dự họp Giao ban Trực tuyến Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ 

(Địa điểm : Hội trường A + Hội trường Đa năng)

 14h00: Tham dự họp Giao ban Trực tuyến Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ 

 (Địa điểm : Hội trường A + Hội trường Đa năng)

14h00: Chủ trì họp với Trung tâm pháp luật Đức về triển khai các nhiệm vụ công tác

Họp trực tuyến

15h00: Chủ trì họp phối hợp giải quyết công tác văn bằng.

TP: Lãnh đạo Phòng ĐTĐH, Thanh tra, HCTH; các đ/c nguyên lãnh đạo  và chuyên viên phụ trách văn bằng phòng ĐT.

Phòng: A.207

20h00: Chủ trì họp Hội đồng Ban giám khảo cuộc thi Uniforn

TP: Ban giám khảo, Đoàn TN.

Họp trực tuyến

Làm việc tại Trường

14h00: Chủ tịch HĐT, Hiệu trưởng tham dự họp Giao ban Trực tuyến Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ 

ND:

- Phòng ĐTĐH chuẩn bị báo cáo công tác tuyển sinh.

- Phòng Quản trị báo cáo công tác Dự án cơ sở 2

(Địa điểm : Hội trường A + Hội trường Đa năng)

Thứ Năm

23/9

(Sáng)

10h00: Chủ trì Họp Ban tổ chức hội thảo cấp Trường “Bảo đảm quyền con người trong bối cảnh
đại dịch Covid 19 – Kinh nghiệm của Việt Nam và các nước trên thế giới”

TP: theo Quyết định

Phòng: A.402

 

08h00: Hiệu trưởng dự họp Ban soạn thảo Nghị định thay thế Nghị định số 96/2017/NĐ-CP tại Bộ Tư pháp.

11h00: Chủ trì họp với Nhóm chuyên gia xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ

Phòng: A.207 và trực tuyến

09h00: Hội đồng nghiệm thu sơ bộ đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở do TS. Nguyễn Thị Yến là chủ nhiệm đề tài.

TP: theo Quyết định

Họp trực tuyến

11h00: Dự họp với Nhóm chuyên gia xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ

Phòng: A.207 và trực tuyến

10h00: Chủ trì họp phối hợp giải quyết công tác văn bằng.

TP: Lãnh đạo Phòng ĐTĐH, Thanh tra, HCTH; các đ/c nguyên lãnh đạo  và chuyên viên phụ trách văn bằng phòng ĐT.

Phòng: A.207

11h00: Họp với Nhóm chuyên gia xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ

Phòng: A.207 và trực tuyến

CHIỀU

14h00: Chủ trì nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học

Trực tuyến

14h00: Tiếp viên chức, người lao động

Phòng: A.205

16h00: Chủ trì họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207

14h00: Hội đồng nghiệm thu sơ bộ đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở do ThS. Nguyễn Ngọc Quyên là chủ nhiệm đề tài.

TP: theo Quyết định

Họp trực tuyến

16h00: Hội đồng nghiệm thu sơ bộ đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở do ThS. Trần Thu Yến là chủ nhiệm đề tài.

TP: theo Quyết định

Họp trực tuyến

13h00: Chủ trì thực hiện từ bước 1đến bước 4 của Quy trình kiện toàn Phó trưởng khoa Pháp luật Hình Sự.

Phòng: A.402

15h00: Chủ trì thực hiện từ bước 1đến bước 3 của Quy trình kiện toàn Phó trưởng Bộ môn Luật TTHS và Phó Trưởng BM khoa Pháp luật Hình Sự.

Phòng: A.402

 

 

16h00: Họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207

16h00: Họp Ban giám hiệu: nghe báo cáo dự thảo Quy chế đào tạo thạc sĩ và kết quả thu nhận hồ sơ tuyển sinh tiến sĩ

TP: lãnh đạo Phòng ĐTSĐH, Trưởng phòng: Thanh tra, HCTH

Phòng: A.207

13h00: Chủ trì thực hiện từ bước 1đến bước 4 của Quy trình kiện toàn Phó trưởng khoa Pháp luật Hình Sự.

Phòng: A.402

 

16h00: Họp Ban giám hiệu

 

Phòng: A.207

Thứ Sáu

24/09

(Sáng)

09h00: Chủ trì họp Hội đồng nghiệm thu đề tài ứng dụng “Nghiên cứu xây dựng phần tiêu chuẩn 9 và một số tiêu chí trong tiêu chuẩn 10-11 của các báo cáo tự đánh giá phục vụ kiểm định chương trình đào tạo đại học” do ThS. Lê Thị Hạnh làm chủ nhiệm

TP:theo Quyết định

Họp trực tuyến

 

8h00: Trưởng đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công Dự án Cơ sở 2 họp giao ban với các nhà thầu

Từ Sơn, Bắc Ninh

Làm việc tại Trường

8h00: Tham dự đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công Dự án Cơ sở 2 họp giao ban với các nhà thầu

Từ Sơn, Bắc Ninh

Làm việc tại Trường

8h00: Kiểm tra tiến độ thi công Dự án Cơ sở 2 và họp giao ban với các nhà thầu

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: mời PHT Lê Đình Nghị, Tổ công tác tiếp nhận nhiệm vụ chủ đầu tư

Từ Sơn, Bắc Ninh

 

CHIỀU

Làm việc tại Trường

 

Làm việc tại Trường

 

14h00: Chủ trì họp về triển khai Kế hoạch xây dựng thí điểm APP sinh viên.

TP: lãnh đạo TTCNTT và chuyên viên phụ trách, Bí thư Đoàn TN, đại diện lãnh đạo Phòng CTSV, Phòng ĐTĐH, Công ty phần mềm.

Họp trực tuyến

 

Thứ Bảy

25/09

(Sáng)

 

 

 

08h00: Chủ trì họp Hội đồng Ban giám chấm vòng Sơ khảo cuộc thi Uniforn

TP: Ban giám khảo, Đoàn TN.

Họp trực tuyến

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

26/09

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU