LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 27/9 ĐẾN 03/10/2021

 

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

27/09

(Sáng)

Làm việc tại Trường

08h30: Chủ trì họp tuyển sinh nghiên cứu sinh đợt 2/2021

TP: theo Quyết định

Phòng: A.207

 

9h00: Chủ trì họp Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy

Phòng: A.207

 

 

08h30: Họp tuyển sinh nghiên cứu sinh đợt 2/2021

TP: theo Quyết định

Phòng: A.207

 

9h00: Họp Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy

Phòng: A.207

 

08h30: Họp tuyển sinh nghiên cứu sinh đợt 2/2021

TP: theo Quyết định

Phòng: A.207

 

9h00: Họp Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy

Phòng: A.207

 

08h30: Họp tuyển sinh nghiên cứu sinh đợt 2/2021

TP: theo Quyết định

Phòng: A.207

 

9h00: Họp Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy

Phòng: A.207

 

08h30: Họp tuyển sinh nghiên cứu sinh đợt 2/2021

TP: theo QĐ

Phòng: A.207

 

9h00: Họp Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy

TP: theo QĐ

Phòng: A.207

 

CHIỀU

14h00: Chủ trì Hội đồng nghiệm thu đề tài ứng dụng “Xây dựng phương thức đánh giá mức độ rèn luyện của sinh viên thông qua hoạt động của Đoàn Thanh niên Trường Đại học Luật Hà Nội” do ThS. Nguyễn Sơn Tùng làm chủ nhiệm.

TP; theo Quyết định

Họp trực tuyến

 

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

 

 

Làm việc tại Trường

 

 

 

Thứ Ba

28/09

(Sáng)

08h00: Chủ trì  Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Vận dụng phong cách Hồ Chí Minh vào xây dựng phong cách của đội ngũ giảng viên trẻ ở Trường Đại học Luật Hà Nội hiện nay” do TS. Trịnh Thị Phương Oanh làm chủ nhiệm

Họp trực tuyến

 

11h00: Nghe báo cáo về tuyển sinh chương trình chất lượng cao K46

Phòng: A.207

8h00: Chủ trì nhập học Khoá 46 chương trình liên kết đào tạo với ĐH Arizona (cả ngày)

 

8h00: Đồng chủ trì nhập học Khoá 46 chương trình liên kết đào tạo với ĐH Arizona (cả ngày)

11h00: Họp nghe báo cáo về tuyển sinh chương trình chất lượng cao K46

Phòng: A.207

09h30: Chủ trì làm việc với Khoa PL HCNN về việc thực hiện quy trình kiện toàn Phó Trưởng khoa PL HCNN.

TP:: Phòng Tổ chức cán bộ

Thành viên khoa PL HCNN theo yêu cầu.

Phòng A.207

8h00: Nhập học Khoá 46 chương trình liên kết đào tạo với ĐH Arizona (cả ngày)

Chủ trì: PHT Vũ Thị Lan Anh, PHT Lê Đình Nghị

CHIỀU

14h00: tham gia Hội đồng Luận án Tiến sĩ.

14h00: Chủ trì họp hội đồng nâng bậc lương thường xuyên tháng tháng 10/2021.

TP: theo Quyết định

Phòng: A.207 và trực tuyến

14h30: Dự họp Quy trình bổ nhiệm viên chức quản lý của Phân hiệu

Phòng: A.207 và trực tuyến

17h00: Chủ trì họp Ban giám hiệu về công tác cán bộ

Phòng: A.207

 

17h00: Họp Ban giám hiệu về công tác cán bộ

Phòng: A.207

 

14h00: Chủ trì họp thực hiện qui trình kiện toàn lãnh đạo Khoa Lý luận chính trị.

Phòng: A.402 và trực tuyến

 

15h00: Chủ trì buổi trao quà hỗ trợ cho lưu học sinh chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 của Liên hiệp các Hội hữu nghị thành Phố Hà Nội.

TP: mời PHT Vũ Thị Lan Anh; đại diện lãnh đạo Phòng HTQT, CTSV, đại diện lưu học sinh.

Phòng: A.402

 

17h00: Họp Ban giám hiệu về công tác cán bộ

Phòng: A.207

 

 

13h00: Chủ trì Làm việc với Trung tâm Cale, ĐH Nagoya, Nhật Bản về Hội thảo QT  "Hiến Pháp 2013 qua lăng kính của chủ nghĩa Hiến Pháp"

TP: lãnh đạo Phòng HTQT

Họp trực tuyến

 

14h00: Họp hội đồng nâng bậc lương thường xuyên tháng tháng 10/2021.

TP: theo Quyết định

Phòng: A.207 và trực tuyến

 

17h00: Họp Ban giám hiệu về công tác cán bộ

Phòng: A.207

 

 

14h00: Họp hội đồng nâng bậc lương thường xuyên tháng tháng 10/2021.

TP: theo Quyết định

Phòng: A.207 và trực tuyến

 

14h30: Họp triển khai bước 1 đến 3 quy trình bổ nhiệm viên chức quản lý của Phân hiệu (Phân hiệu dự trực tuyến)

TP: theo KH

Phòng: A.207 và trực tuyến

17h00: Họp Ban giám hiệu về công tác cán bộ

Phòng: A.207

 

Thứ Tư

29/09

(Sáng)

08h00: Chủ trì họp Thường trực Hội đồng Trường.

Phòng: A.207

 

08h45:  Chủ trì họp Ban Thường vụ Đảng ủy

Phòng: A.207

 

09h30:  Chủ trì họp Đảng ủy

Phòng: A.207

 

 

08h00: Họp Thường trực Hội đồng Trường.

Phòng: A.207

 

08h45:  Họp Ban Thường vụ Đảng ủy

Phòng: A.207

 

09h30:  Họp Đảng ủy

Phòng: A.207

 

09h30:  Họp Đảng ủy

Phòng: A.207

 

08h45:  Họp Ban Thường vụ Đảng ủy

Phòng: A.207

 

09h30:  Họp Đảng ủy

Phòng: A.207

 

08h45:  Họp Ban Thường vụ Đảng ủy

Phòng: A.207

 

09h30:  Họp Đảng ủy

Phòng: A.207

 

08h00: Họp Thường trực Hội đồng Trường.

Phòng: A.207

 

08h45:  Họp Ban Thường vụ Đảng ủy

Phòng: A.207

09h00:  Gặp mặt trao quà, thư cảm ơn cho các tổ chức, cá nhân đã dồng hành chương trình " Giảng viên trẻ đồng hành cùng sinh viên vượt qua đại dịch"

TP: đại diện nhóm giảng viên trẻ, Đoàn Thanh niên.

Hội trường A.403

 

09h30:  Họp Đảng ủy

TP: các đ/c Đảng ủy viên

Phòng: A.207

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

Làm việc tại Trường

14h00: Chủ trì họp Hội đồng xét tốt nghiệp đại học chính quy

Phòng: A.207

 

15h30: Chủ trì họp Hội đồng tuyển sinh đại học hình thức VLVH

Phòng: A.207

 

17h00: Nghe báo cáo về tuyển sinh chương trình chất lượng cao K46

Phòng: A.207

14h00: Họp Hội đồng xét tốt nghiệp đại học chính quy

Phòng: A.207

 

15h30: Họp Hội đồng tuyển sinh đại học hình thức VLVH

Phòng: A.207

14h00: Họp Hội đồng xét tốt nghiệp đại học chính quy

Phòng: A.207

 

15h30: Họp Hội đồng tuyển sinh đại học hình thức VLVH

Phòng: A.207

13h30: Chủ trì  Hội đồng nghiệm thu giáo trình Thủ tục đặc biệt trong tố tụng hình sự do TS. Vũ Gia Lâm, TS. Phan Thị Thanh Mai làm chủ biên

TP; theo Quyết định

Họp trực tuyến

 

16h00: Chủ trì  Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí báo cáo về việc hoàn thiện Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ

TP: Lãnh đạo phòng QLKH&TSTC, chuyên viên Nguyễn Thị Thu Huyền, Đào
Ánh Vân

Họp trực tuyến

 

14h00: Họp Hội đồng xét tốt nghiệp đại học chính quy

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo QĐ

Phòng: A.207

 

15h30: Họp Hội đồng tuyển sinh đại học hình thức VLVH

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo QĐ

Phòng: A.207

Thứ Năm

30/9

(Sáng)

Làm việc tại Trường

9h00: Chủ trì làm việc với Hiệp hội bất động sản Việt Nam về việc tổ chức Hội thảo quốc tế

Phòng: A.207

08h00: Chủ trì Hội thảo khoa học cấp Trường "Hiệp định RCEP - Nội dung và triển vọng"

TP;  Theo Kế hoạch, Giấy mời (các giảng viên, sinh viên quan tâm đến nội dung Hội thảo)

Phòng A.402 và trực tuyến

 

09h00: Tham dự họp tại Sở Tư pháp về việc lấy ý kiến góp ý dự tháo Kế hoạch hưởng ứng " Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trên địa bàn thành phố năm 2021.

Hội trường tầng 2 - Sở Tư pháp -221 Trần Phú- Hà Đông

 

10h30: Chủ trì buổi gặp mặt trao quà, thư cảm ơn cho các tổ chức, cá nhân đã dồng hành chương trình " Giảng viên trẻ đồng hành cùng sinh viên vượt qua đại dịch"

TP: đại diện nhóm giảng viên trẻ, Đoàn Thanh niên.

Hội trường A.403

 

08h30: Chủ trì làm việc với Công ty Công nghệ ADT.

TP: đại diện lãnh đạo TTCNTT, Phòng HCTH.

Phòng A.401

 

9h00: Làm việc với Hiệp hội bất động sản Việt Nam về việc tổ chức Hội thảo quốc tế

Phòng: A.207

9h00: Làm việc với Hiệp hội bất động sản Việt Nam về việc tổ chức Hội thảo quốc tế

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Trưởng các đơn vị: QLKH&TSTC, Khoa PL kinh tế, Phòng Hợp tác quốc tế

Phòng: A.207

CHIỀU

Làm việc tại Trường

14h00: Chủ trì họp Hội đồng xây dựng Chương trình đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ.

TP: Thành viên xây dựng chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ.

Phòng: A.207

16h30: Chủ trì họp Tổ công tác tiếp nhận nhiệm vụ chủ đầu tư

Phòng: A.207 và trực tuyến

 

14h00: Chủ trì họp thực hiện 4 bước quy trình kiện toàn Phó trưởng Khoa Pháp luật thương mại quốc tế

Phòng: A.402

16h30: Họp Tổ công tác tiếp nhận nhiệm vụ chủ đầu tư

Phòng: A.207 và trực tuyến

Làm việc tại Trường

14h00: Họp thực hiện 4 bước quy trình kiện toàn Phó trưởng Khoa Pháp luật thương mại quốc tế

Chủ trì: PHT Vũ Thị Lan Anh

Phòng: A.402

 

16h30: Họp Tổ công tác tiếp nhận nhiệm vụ chủ đầu tư

Phòng: A.207 và trực tuyến

Thứ Sáu

01/10

(Sáng)

8h00: Dự họp Ban soạn thảo Đề án Các giải pháp kiểm soát chất lượng đào tạo

Bộ Giáo dục và đào tạo

8h00: Chủ trì Họp Giao ban Chủ đầu tư với các nhà thầu về dự án cơ sở 2 của Trường.

Phòng A.207 và Họp trực tuyến

Làm việc tại Trường

08h00: Tham dự họp  về triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam của Thứ trưởng BTP Nguyễn Thanh Tịnh.

Hội trường A- Bộ Tư pháp

Làm việc tại Trường

8h00: Họp Giao ban Chủ đầu tư với các nhà thầu về dự án cơ sở 2 của Trường.

TP: Trưởng Phòng Quản trị, TCKT, Tổ công tác tiếp nhận nhiệm vụ chủ đầu tư của Trường.

Phòng A.207 và Họp trực tuyến

 

CHIỀU

14h00: Chủ trì Họp Hội đồng Trường.

Phòng A.402

14h00: Họp Hội đồng Trường.

Phòng A.402

 

 

14h00: Họp Hội đồng Trường.

Phòng A.402

 

14h00: Họp Hội đồng Trường.

Phòng A.402

 

 

14h00: Họp Hội đồng Trường.

Phòng A.402

 

14h00: Chủ trì Họp Hội đồng Trường.

TP: các thành viên Hội đồng Trường

Phòng A.402

 

 

Thứ Bảy

02/10

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

03/10

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU