LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 04/10 ĐẾN 10/10/2021

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

04/10

(Sáng)

Làm việc tại Trường

9h00: Chủ trì họp rà soát chấm điểm thi đua năm 2021

Phòng: A11

 

10h00: Nghe  báo cáo về công  tác chuẩn bị họp Hội nghị giao ban quý 3, tổng  kết  năm học 2020-2021 và  Kế  hoạch  kỷ  niệm  Ngày  truyền  thống  của  Trường

TP: Trưởng  các  đơn  vị: HCTH, TCCB, CTSV, ĐTN

Phòng: A.211

8h00: Chủ trì họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

Phòng: A401

 

10h30: Chủ trì họp quy trình bổ nhiệm Tổ trưởng Tổ bộ môn Tiếng anh

Phòng: A.401

08h30: Chủ trì  Hội thảo khoa học cấp Trường: “Thương mại hóa tài sản trí tuệ trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế”

Phòng: A.402

 

9h00: Họp rà soát chấm điểm thi đua năm 2021

Phòng: A211

 

10h00: Nghe  báo cáo về công  tác chuẩn bị họp Hội nghị giao ban quý 3, tổng  kết  năm học 2020-2021 và  Kế  hoạch  kỷ  niệm  Ngày  truyền  thống  của  Trường

TP: Trưởng  các  đơn  vị: HCTH, TCCB, CTSV, ĐTN

Phòng: A.211

Làm việc tại Trường

08h30: Hội thảo khoa học cấp Trường: “Thương mại hóa tài sản trí tuệ trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế”

TP: Theo Kế hoạch, Giấy mời (Các giảng viên, sinh viên có quan tâm đến nội dung Hội thảo)

Phòng: A.402

 

9h00: Họp rà soát chấm điểm thi đua năm 2021

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Trưởng Phòng: HCTH, TCCB, CNTT

Phòng: A11

 

10h00: Nghe  báo cáo về công  tác chuẩn bị họp Hội nghị giao ban quý 3, tổng  kết  năm học 2020-2021 và  Kế  hoạch  kỷ  niệm  Ngày  truyền  thống  của  Trường

TP: Trưởng  các  đơn  vị: HCTH, TCCB, CTSV, ĐTN

Phòng: A.211

CHIỀU

14h00:  Hội đồng nghiệm thu sơ bộ đề tài “Kỹ năng tranh luận của sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội” do TS. Nguyễn Đắc Tuân làm chủ nhiệm

TP; theo Quyết định

Họp trực tuyến

 

16h00: Chủ trì họp chuẩn bị Hội nghị mạng lưới các cơ sở đào tạo luật (mời Trưởng phòng: HCTH, QLKH&TSTC cùng dự)

Phòng: A.207

 

14h00: Chủ trì họp HĐTS sau đại học

Phòng: A.207

15h00: Chủ  trì họp  về công tác truyền thông

Phòng: A.207

14h00: Họp HĐTS sau đại học

Phòng: A.207

 

14h30: Chủ trì họp với sinh viên lớp liên kết đào tạo K45

TP: Trưởng phòng HTQT, ĐTĐH, chuyên viên phụ trách của 2 Phòng, Cố vấn học tập

Họp Trực tuyến

14h00: Họp HĐTS sau đại học

Phòng: A.207

 

14h00: Họp HĐTS sau đại học

Phòng: A.207

 

14h00: Họp HĐTS sau đại học

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo QĐ

Phòng: A.207

15h00: Họp  về công tác truyền  thông

Chủ  trì: Hiệu  trưởngg

TP: Đại  diện Lãnh đạo  Phòng HCTH, Trưởng: ĐTĐH, ĐTSĐH, ĐBCLĐT&KT

Phòng: A.207

 

Thứ Ba

05/10

(Sáng)

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

8h00: Chủ trì họp Họp Ban tổ chức Hội thảo cấp Trường: “Cơ sở khoa học của việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản 2014”

TP; theo Quyết định

Phòng: A.207

8h00: Chủ trì họp bàn về Kế hoạch tổ chức các hoạt động Ngày Pháp luật VN, ngày tuyền thống của Trường 10/11 và ngày Nhà giáo VN 20/11.

TP: đại diện lãnh đạo Phòng HCTH, CTSV, QT, Đoàn TN và đài truyền hình Hà Nội

Phòng: 401

Làm việc tại Trường

 

CHIỀU

Làm việc tại Trường

14h00: Chủ trì họp Ban Giám hiệu về công tác cán bộ

Phòng: A207

14h00: Họp Ban Giám hiệu về công tác cán bộ

Phòng: A207

 

14h00: Họp Ban Giám hiệu về công tác cán bộ

Phòng: A207

 

14h00: Họp Ban Giám hiệu về công tác cán bộ

Phòng: A207

 

14h00: Họp Ban Giám hiệu về công tác cán bộ

Phòng: A207

 

Thứ Tư

06/10

(Sáng)

 

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

 

 

CHIỀU

 

 

 

14h00: Chủ trì  Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu hoàn thiện pháp luật đáp ứng các khuyến nghị của Liên Hợp quóc đối với việc thực hiện Công ước ICCPR” do TS. Nguyễn Thị Hồng Yến làm chủ nhiệm

TP; theo Quyết định

Họp trực tuyến

 

14h00: Chủ trì họp giao ban công tác quý III.

Phòng: A.402

 

14h00: Họp giao ban công tác quý III.

Phòng: A.402

14h00: Họp giao ban công tác quý III.

Phòng: A.402

14h00: Họp giao ban công tác quý III.

Phòng: A.402

14h00: Họp giao ban công tác quý III.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP:

- Ban Giám hiệu, trưởng  các đơn vị, các  tổ  chức  đoàn  thể dự trực tiếp.

- Phó  trưởng các đơn  vị, lãnh đạo các bộ môn chuyên môn thuộc Khoa, Viện dự trực tuyến

Phòng: A.402 và trực tuyến

Thứ Năm

07/10

(Sáng)

08h00:  Chủ trì họp Ban Thường vụ Đảng ủy

Phòng: A.207

 

09h00:  Chủ trì họp Đảng ủy

Phòng: A.207

 

08h00:  Họp Ban Thường vụ Đảng ủy

Phòng: A.207

 

09h00:  Họp Đảng ủy

Phòng: A.207

 

09h00:  Họp Đảng ủy

Phòng: A.207

 

08h00:  Họp Ban Thường vụ Đảng ủy

Phòng: A.207

 

09h00:  Họp Đảng ủy

Phòng: A.207

 

08h00:  Họp Ban Thường vụ Đảng ủy

Phòng: A.207

 

09h00:  Họp Đảng ủy

Phòng: A.207

 

08h00:  Họp Ban Thường vụ Đảng ủy

Phòng: A.207

 

09h00:  Họp Đảng ủy

Phòng: A.207

 

CHIỀU

16h30: Dự Lễ Ký thoả thuận hợp tác với Quỹ Hoà Bình

Phòng: A.402

16h30: Chủ trì Ký thoả thuận hợp tác với Quỹ Hoà Bình

Phòng: A.402

16h30: Dự Lễ Ký thoả thuận hợp tác với Quỹ Hoà Bình

Phòng: A.402

16h30: Dự Lễ Ký thoả thuận hợp tác với Quỹ Hoà Bình

Phòng: A.402

16h30: Dự Lễ Ký thoả thuận hợp tác với Quỹ Hoà Bình

Phòng: A.402

14h00: Khai mạc,

Huấn luyện Tự vệ năm 2021

- Trao QĐ kiện toàn chỉ huy Trưởng, Chính trị viên, Ban chỉ huy quân sự.

- Tập trung huấn luyện Tự vệ năm 2021

TP: Ban chỉ huy quân sự Trường, Trung Đội dân quân Tự vệ; cán bộ Ban chỉ huy QS Quận, Giáo viên Ban chỉ huy QS Quận

Phòng: A.403

 

16h30: Lễ Ký thoả thuận hợp tác với Quỹ Hoà Bình

TP: Ban giám hiệu, Thường trực HĐT, Thường vụ Đảng uỷ, Trưởng các đơn vị: HCTH, HTQT, TCCB, Khoa PLQT,TMQT

Phòng: A.402

 

Thứ Sáu

08/10

(Sáng)

Làm việc tại Trường

8h00: Chủ trì Buổi kiểm tra hiện trường Dự án cơ sở 2

TX Từ Sơn – Bắc Ninh

Làm việc tại Trường

8h00: Tham gia Buổi kiểm tra hiện trường Dự án cơ sở 2

TX Từ Sơn – Bắc Ninh

Làm việc tại Trường

8h00: Kiểm tra hiện trường Dự án cơ sở 2

TP: Trưởng các đơn vị: Quản trị, TCKT

TX Từ Sơn – Bắc Ninh

 

CHIỀU

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

 

Thứ Bảy

09/10

(Sáng)

 

 

08h00: Chủ trì họp với Phụ huynh lớp liên kết đào tạo K44

TP: Ban điều hành Chương trình liên kết đào tạo

Họp Trực tuyến

 

09h00: Chủ trì họp với Phụ huynh lớp liên kết đào tạo K45

TP: Ban điều hành Chương trình liên kết đào tạo

Họp Trực tuyến

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

10/10

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU