LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 11/10 ĐẾN 17/10/2021

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

11/10

(Sáng)

Làm việc tại Trường

9h00: Chủ trì họp Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy

Phòng: A.207

9h00: Họp Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy

Phòng: A.207

9h00: Họp Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy

Phòng: A.207

9h00: Họp Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy

Phòng: A.207

9h00: Họp Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo QĐ

Phòng: A.207

CHIỀU

14h00: Dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khoá XIII

Phòng: A207 (trực tuyến)

14h00: Dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khoá XIII

Phòng: A207 (trực tuyến)

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

 

Thứ Ba

12/10

(Sáng)

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

9h00: Chủ trì họp với Đại diện Đại học Arizona (trưởng phòng HTQT cùng dự)

Phòng: A.207

08h30: Họp báo cáo hoàn thành xây dựng, hướng dẫn sử dụng Ứng dụng HLU-Connect V1.0 dành cho sinh viên. 

Phòng: A.402

08h30: Chủ trì  họp báo cáo hoàn thành xây dựng, hướng dẫn sử dụng Ứng dụng HLU-Connect V1.0 dành cho sinh viên. 

Phòng: A.402

08h30: Họp báo cáo hoàn thành xây dựng, hướng dẫn sử dụng Ứng dụng HLU-Connect V1.0 dành cho sinh viên. 

TP:  lãnh đạo và chuyên viên triển khai ứng dụng của Trung tâm CNTT, Phòng CTSV, Phòng ĐTĐH, Trung tâm Y tế, Trung tâm thông tin, thư viện, Đoàn thanh tiên Trường, Đại diện Công ty OSP phát triển App.

Phòng: A.402

CHIỀU

Làm việc tại Trường

14h00: Chủ trì họp BTC Hội thảo quốc tế "Chính sách, pháp luật về bất động sản du lịchlịch, Những vấn đề đặt ra cho Việt Nam"

Phòng: A.207

15h00: Tham dự Tọa đàm tại Báo Pháp luật Việt Nam

Làm việc tại Trường

14h00: Họp BTC Hội thảo quốc tế "Chính sách, pháp luật về bất động sản du lịchlịch, Những vấn đề đặt ra cho Việt Nam"

Phòng: A.207

14h00: Họp BTC Hội thảo quốc tế "Chính sách, pháp luật về bất động sản du lịchlịch, Những vấn đề đặt ra cho Việt Nam"

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo QĐ

Phòng: A.207

Thứ Tư

13/10

(Sáng)

8h00: Chủ trì họp Đảng uỷ

Phòng: A.207

8h00: Họp Đảng uỷ

Phòng: A.207

8h00: Họp Đảng uỷ

Phòng: A.207

8h00: Họp Đảng uỷ

Phòng: A.207

 

08h45: Chủ trì Lễ trao giải “Cuộc thi Đại sứ văn hoá đọc năm 2021”

Phòng: A.402

 

 

8h00: Họp Đảng uỷ

Phòng: A.207

8h00: Họp Đảng uỷ

Phòng: A.207

CHIỀU

 

 

 

Làm việc tại Trường

14h00: Chủ trì họp rà soát công việc chuẩn bị hội nghị Tổng kế năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm học 2021-2022.

Phòng: A.207

 

14h00: Chủ trì họp Ban tổ chức hội thảo quốc tế “Đại dịch Covid 19 và những vấn đề pháp lý đặt ra” thuộc “Những ngày pháp luật Việt - Đức 2021”

TP: Theo Quyết định

Họp Trực tuyến

 

15h00: Chủ trì Họp Ban tổ chức “Hoàn thiện pháp luật về quyền tác giả - Nghiên cứu kinh nghiệm của Cộng hòa Liên bang Đức” thuộc “Những ngày pháp luật Việt - Đức 2021”

TP: Theo Quyết định

Họp Trực tuyến

14h00: Họp rà soát công việc chuẩn bị hội nghị Tổng kế năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm học 2021-2022.

Phòng: A.207

Làm việc tại Trường

14h00: Họp rà soát công việc chuẩn bị hội nghị Tổng kế năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm học 2021-2022.

TP: Trưởng phòng HCTH, TCCB, QT, TCKT, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN

Phòng: A.207

​​​16h30: Họp tổ công tác tiếp nhận vai trò chủ đầu tư Dự án cs 2

phòng: A207 và trực tuyến

Thứ Năm

14/10

(Sáng)

Làm việc tại Trường

8h30: Chủ trì họp giao ban các nhà thầu Dự án cơ sở 2

Phòng: A.207 và trực tuyến

8h30: Chủ trì Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ

Phòng: A.402

8h30: Họp giao ban các nhà thầu Dự án cơ sở 2

Phòng: A.207 và trực tuyến

8h30: Chủ trì họp về giao diện phần mềm QLKH của ASC

Chủ trì: PHT Tô Văn Hoà

TP: Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách của Trung tâm CNTT, Phòng QLKH&TSTC, Đại diện Lãnh đạo phòng TCCB

Phòng: A.401

8h30: Họp giao ban các nhà thầu Dự án cơ sở 2

TP: tổ công tác tiếp nhận nhiệm vụ chủ đầu tư, Ban QLDA, chỉ huy trưởng các nhà thầu đang thi công Dự án.

Phòng: A.207 và trực tuyến

CHIỀU

Làm việc tại Trường

14h00: Chủ trì họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207

14h00: Họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207

14h00: Họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207

14h00: Họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207

14h00: Họp Ban giám hiệu

- cho ý kiến về Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ

- Báo cáo về Dự thảo Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ

Phòng: A.207

Thứ Sáu

15/10

(Sáng)

10h30: Họp xây dựng Đề án mới phát triển trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật

Phòng: A.207

10h30: Chủ trì họp xây dựng Đề án mới phát triển trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật

Phòng: A.207

09h00: Chủ trì họp triển khai thực hiện hoạt động 2.9.2.9. Chỉnh sửa và lồng ghép giới vào đề cương 21 môn học trong chương trình đào tạo của Trường Đại học Luật Hà Nội trong khuôn khổ Dự án EU JULE năm 2021

Họp Trực tuyến

 

10h30: Họp xây dựng Đề án mới phát triển trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật

Phòng: A.207

 

10h30: Họp xây dựng Đề án mới phát triển trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật

Phòng: A.207

10h30: Họp xây dựng Đề án mới phát triển trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật

Phòng: A.207

09h00: Họp triển khai thực hiện hoạt động 2.9.2.9. Chỉnh sửa và lồng ghép giới vào đề cương 21 môn học trong chương trình đào tạo của Trường Đại học Luật Hà Nội trong khuôn khổ Dự án EU JULE năm 2021

TP:  ghi chú [1]

Họp Trực tuyến

 

10h30: Họp xây dựng Đề án mới phát triển trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật (Phòng HCTH chuẩn bị nội dung)

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: mời Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐT,Trưởng phòng HCTH, TCCB cùng dự

Phòng: A.207

 

CHIỀU

14h00: Dự hội nghị Tổng kế năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm học 2021-2022.

Hội trường A.403

 

14h00: Chủ trì hội nghị Tổng kế năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm học 2021-2022.

Hội trường A.403

 

14h00: Dự hội nghị Tổng kế năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm học 2021-2022.

Hội trường A.403

 

14h00: Dự hội nghị Tổng kế năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm học 2021-2022.

Hội trường A.403

 

14h00: Dự hội nghị Tổng kế năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm học 2021-2022.

Hội trường A.403

 

14h00: Hội nghị Tổng kế năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm học 2021-2022.

TP:

 - Dự trực tiếp: Đảng ủy, HĐT, Ban Giám hiệu; cán bộ chủ chốt, Trưởng các tổ chức đoàn thể, viên chức có học vị Tiến sĩ, giảng viên chính, chuyên viên chính, Lãnh đạo bộ môn thuộc Khoa, Viện, các trường hợp được khen thưởng và theo Giấy mời.

- Dự trực tuyến: các viên chức, người lao động còn lại

- Phân hiệu: toàn thể viên chức, người lao động dự trực tuyến

Hội trường A.403 và trực tuyến

 

Thứ Bảy

16/10

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

17/10

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng HTQT, ĐTĐH, ĐBCLĐT&KT, QLKH&TSTC, Khoa PL Dân sự, Khoa PL Kinh tế, Khoa PL Hình sự, Khoa Pháp luật Hành chính Nhà nước và tổ trưởng 21 bộ môn: Luật Dân sự, Luật tố tụng dân sự, Tư pháp quốc tế, Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình, Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực dân sự, Luật Đất đai, Luật Lao động, Luật Thương mại, Luật an sinh xã hội, Kỹ năng tư vấn pháp luật lao động, Kỹ năng tư vấn pháp luật đất đai, Tâm lý học tư pháp, Luật hình sự, Luật tố tụng hình sự, Tội phạm học, Luật Hiến pháp, Luật Hành chính, Luật tố tụng hành chính, Xây dựng văn bản pháp luật, Kĩ năng thẩm định, thẩm tra dự thảo VBQPPL; Kỹ năng tư vấn pháp luật hành chính.