LỊCH CÔNG TÁC TUN TỪ 25/10 ĐẾN 31/10/2021

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

25/10

(Sáng)

11h00: Chủ trì họp triển khai 2 nhiệm vụ khoa học cấp thành phố Hà Nội

Phòng: A.207

10h00: Chủ trì họp Họp Hội đồng Tuyển sinh Sau đại học

Phòng: A.207

 

11h00: Dự họp triển khai 2 nhiệm vụ khoa học cấp thành phố Hà Nội

Phòng: A.207

 

8h00: Chủ trì họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

Phòng: A.207

 

10h00: Họp Hội đồng Tuyển sinh Sau đại học

Phòng: A.207

 

 

10h00: Họp Hội đồng Tuyển sinh Sau đại học

Phòng: A.207

 

 

10h00: Họp Hội đồng Tuyển sinh Sau đại học

Phòng: A.207

11h00: Dự họp triển khai 2 nhiệm vụ khoa học cấp thành phố Hà Nội

Phòng: A.207

10h00: Họp Hội đồng Tuyển sinh Sau đại học

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo QĐ

Phòng: A.207

 

11h00: Họp triển khai 2 nhiệm vụ khoa học cấp thành phố Hà Nội

Chủ trì: CT Chu Mạnh Hùng

Phòng: A.207

 

 

CHIỀU

 

14h00: Nghe Phòng Đào tạo đại học báo cáo về tình hình nhập học K46

Phòng: A.207

 

15h30: Nghe Phòng HCTH báo cáo về tình hình chấm điểm thi đua năm 2021 theo Bảng tiêu chí của Vụ Thi đua – khen thưởng

Phòng: A.207

16h30: Chủ trì họp . Hội đồng duyệt đề cương giáo trình tiếng Anh pháp lý cơ bản, giáo trình tiếng Anh pháp lý nâng cao.

TP: theo Quyết định

Phòng: A.401

 

14h00: Nghe Phòng Đào tạo đại học báo cáo về tình hình nhập học K46

Phòng: A.207

15h30: Nghe Phòng HCTH báo cáo về tình hình chấm điểm thi đua năm 2021 theo Bảng tiêu chí của Vụ Thi đua – khen thưởng

Phòng: A.207

 

 

14h00: Dự Tọa đàm chuyên gia xây dựng chuyên đề phục vụ Đề án xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam tại UBTW MTTQ Việt Nam, Số 45 Tràng Thi.

14h00: Phòng Đào tạo đại học báo cáo về tình hình nhập học K46

TP: Lãnh đạo Phòng Đào tạo đại học

Phòng: A.207

15h30: Họp nghe báo cáo về tình hình chấm điểm thi đua năm 2021 theo Bảng tiêu chí của Vụ Thi đua – khen thưởng, mời Trưởng phòng TCKT dự (Phòng HCTH chuẩn bị nội dung)

Phòng: A.207

Thứ Ba

26/10

(Sáng)

Làm việc ở Trường

9h00: Chủ trì họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207

08h00: Chủ trì Hội thảo khoa học cấp Trường: “Hợp đồng BOT trong pháp luật một số quốc gia và những kinh nghiệm cho Việt Nam”

TP: Theo Kế hoạch, Giấy mời (Các giảng viên, sinh viên có quan tâm đến nội dung Hội thảo)

Phòng: A.402

 

9h00: Chủ trì họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207

 

9h00: Họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207

9h00: Họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207

9h00: Họp Ban giám hiệu về công tác cán bộ (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung)

Phòng: A.207

CHIỀU

14h00: Dự họp giao ban Thử trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Hội trường đa năng - BTP

14h00: Dự họp giao ban Thử trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Hội trường đa năng - BTP

14h00: Chủ trì họp về xây dựng phần mềm Tạp chí Luật học

TP: Lãnh đạo Tạp chí Luật học, Lãnh đạo Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin, BTV Hoàng Quỳnh Hoa

Phòng: A.401

 

14h00: Chủ trì họp triển khai công tác đào tạo với toàn thể Phòng Đào tạo Đại học

Phòng: A.402

 

 

Thứ Tư

27/10

(Sáng)

8h00: Dự họp BCH Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội

Trụ sở Đảng uỷ khối các trường ĐH,CĐ Hà Nội

08h30: Chủ trì họp thương thảo hợp đồng tư vấn của gói thầu Tư vấn quản lý dự án thuộc Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở 2 của Trường

Phòng: A.207

 

9h30: Chủ trì họp với Lãnh đạo Ban QLDA và đơn vị tư vấn QLDA

Phòng: A.207

 

08h30: Tham dự họp về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2018/NĐ-CP

Bộ Giáo dục và Đào tạo

08h30: Họp thương thảo hợp đồng tư vấn của gói thầu Tư vấn quản lý dự án thuộc Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở 2 của Trường

Phòng: A.207

 

9h30: Họp với Lãnh đạo Ban QLDA và đơn vị tư vấn QLDA

Phòng: A.207

08h30 : Dự họp Ban chấp hành đảng bộ khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội,

 Số 219, Trần Phú, Hà Đông.

 

08h30: Họp thương thảo hợp đồng tư vấn của gói thầu Tư vấn quản lý dự án thuộc Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở 2 của Trường

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Trưởng phòng: Quản trị, TCKT, Thanh tra

Phòng: A.207

 

9h30: Họp với Lãnh đạo Ban QLDA và đơn vị tư vấn QLDA

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Lãnh đạo Ban QLDA, đơn vị tư vấn QLDA, Tổ công tác tiếp nhận nhiệm vụ Chủ đầu tư

Phòng: A.207

CHIỀU

 

 

 

14h30: Dự họp Chi bộ Khoa pháp luật quốc tế

Phòng: A.401

14h30: Chủ trì họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207

14h30: Họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207

14h30: Họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207

15h30: Chủ trì  họp về công tác văn bằng.

TP:lãnh đạo phòng Thanh tra; lãnh đạo phòng Đào tạo Đại học 

Phòng: A.207

16h00: Chủ trì họp Ban tổ chức diễn án.

TP: Lãnh đạo phòng ĐBCLĐT&KT; trưởng Bộ môn Luật Đất đai, Hành chính, Tố tụng HS, tố tụng DS; đại diện lãnh đạo Phòng HCTH, CTSV, QT,

Y tế, TTCNTT,

TCKT, ĐTĐH, Đoàn TN.

Phòng: A.207

14h30: Họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207

15h30: Họp về công tác văn bằng.

Phòng: A.207

14h30: Họp Ban giám hiệu về việc chuẩn bị Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống của Trường, Ngày 20/11

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Trưởng phòng: HCTH, TCCB, QLKH&TSTC, CTSV, Quản trị, TCKT, Trạm Y tế, Công đoàn trường, Phân hiệu (Phân hiệu dự trực tuyến)

Phòng: A.207

15h30: Họp về công tác văn bằng.

TP:lãnh đạo phòng Thanh tra; lãnh đạo phòng Đào tạo Đại học 

Phòng: A.207

 

16h00: Chủ trì họp Ban tổ chức diễn án.

TP: Lãnh đạo phòng ĐBCLĐT&KT; trưởng Bộ môn Luật Đất đai, Hành chính, Tố tụng HS, tố tụng DS; đại diện lãnh đạo Phòng HCTH, CTSV, QT,

Y tế, TTCNTT,

TCKT, ĐTĐH, Đoàn TN.

Phòng: A.207

Thứ Năm

28/10

(Sáng)

10h30: Chủ trì họp Thường vụ Đảng uỷ

Phòng: A.207

8h00: Dự họp Ban chỉ đạo Đề án giải thể Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và mua sắm tài sản tập trung Bộ Tư pháp

Nhà N1-BTP

 

10h30: Họp Thường vụ Đảng uỷ

Phòng: A.207

08h30: Dự Hội thảo lấy ý kiến hồ sơ đề nghị sửa đổi Luật Hợp tác xã.

Khách sạn Pan Pacific

08h00: Chủ trì họp triển khai thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022.

Phòng A.207

10h30: Họp Thường vụ Đảng uỷ

Phòng: A.207

 

 

08h00: Họp triển khai thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022.

TP: đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng ĐTĐH, ĐTSĐH, TCKT, CTSV, CNTT, đ/c Phạm Hoài Điệp - CV phòng ĐTĐH, đ/c Nguyễn Thị Mai - CV Phòng TCKT

Phòng A.207

CHIỀU

14h00: Dự họp Ban chỉ đạo 35 của Bộ tư pháp

Bộ Tư pháp

 

16h00: Chủ trì họp Tổ công tác tiếp nhận nhiệm vụ chủ đầu tư dự án CS2

Phòng: A.207

14h00: Chủ trì họp Ban tổ biên tập Đề án tiếp tục xây dựng trường trọng điểm

Phòng: A. 401

14h00: Họp Ban tổ biên tập Đề án tiếp tục xây dựng trường trọng điểm

Phòng: A. 401

 

 

16h00: Chủ trì làm việc với Bộ môn Tâm lý học và Trưởng Khoa Pháp luật hình sự.

TP:Tập thể viên chức Bộ môn, TK PLHS, Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ

Phòng: A. 401

16h00: Họp Tổ công tác tiếp nhận nhiệm vụ chủ đầu tư dự án CS2

Phòng: A.207

 

 

14h00: Họp Ban tổ biên tập Đề án tiếp tục xây dựng trường trọng điểm

Chủ trì: PHT Vũ Thị Lan Anh

TP: theo QĐ

Phòng: A. 401

 

16h00:Làm việc với Bộ môn Tâm lý học và Trưởng Khoa Pháp luật hình sự.

TP:Tập thể viên chức Bộ môn, TK PLHS, Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ

Phòng: A. 401

16h00: Họp Tổ công tác tiếp nhận nhiệm vụ chủ đầu tư dự án CS2

Phòng: A.207

Thứ Sáu

29/10

(Sáng)

Làm việc ở Trường

9h00: Chủ trì Họp Giao ban Chủ đầu tư với các nhà thầu về dự án cơ sở 2 của Trường.

Phòng A.207

10h30: Chủ trì họp BTC Hội thảo quốc tế "Chính sách, pháp luật về BĐS du lịch - những vấn đề đặt ra cho Việt Nam"

Phòng: A.207

 

10h00: Chủ trì tiếp Tham tán chính trị Đại sứ quán CHLB Đức và các đối tác CHLB Đức để thảo luận về việc triển khai các hoạt động trong thời gian tới. 

Phòng: A.402

 

 

8h00:  Họp bàn về Kế hoạch Khai giảng K46

Phòng: A. 402

10h00: Họp bàn về Kế hoạch bế giảng  K42.

Phòng: A.401

 

8h30: Nghe phòng QLKH&TSTC báo cáo giải trình tiếp thu góp ý dự thảo Quy chế Quản lý khoa học

TP: lãnh đạo, chuyên viên phòng QLKH

Phòng: A.401

 

10h30: Họp BTC Hội thảo quốc tế "Chính sách, pháp luật về BĐS du lịch - những vấn đề đặt ra cho Việt Nam"

Phòng: A.207

8h00:  Họp bàn về Kế hoạch Khai giảng K46.

TP: lãnh đạo Phòng ĐTĐH, CTSV; đại diện lãnh đạo phòng HCTH, TCCB, QT, TCKT, TTCNTT,HTQT, Y tế, Đoàn TN, Hội SV

Phòng: A. 402

10h00: Họp bàn về Kế hoạch bế giảng  K42.

TP: lãnh đạo Phòng ĐTĐH, CTSV; đại diện lãnh đạo phòng HCTH, TCCB, QT, TCKT, TTCNTT,HTQT, Y tế, Đoàn TN, Hội SV

Phòng: A. 401

10h00: Tiếp Tham tán chính trị Đại sứ quán CHLB Đức và các đối tác CHLB Đức để thảo luận về việc triển khai các hoạt động trong thời gian tới.

TP: Trưởng phòng: Hợp tác quốc tế, QLKH và TSTC, HCTH, Điều phối viên TTPLĐ, Mời: GS. Simon

Phòng: A.402

09h00: Họp Giao ban Chủ đầu tư với các nhà thầu về dự án cơ sở 2 của Trường.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Ban QLDA, Tổ công tác tiếp nhận nhiệm vụ chủ đầu tư, Đại diện lãnh đạo các nhà thầu.

Phòng A.207

09h00: Tập huấn về xử lý văn bản trên trục thông tin.

TP: Trưởng các đơn vị, lãnh đạo TTCNTT, đại diện Cục CNTT - Bộ Tư pháp và Chuyên Viên Văn Phòng.

 Phòng 301 nhà B

 

10h30: Họp BTC Hội thảo quốc tế "Chính sách, pháp luật về BĐS du lịch - những vấn đề đặt ra cho Việt Nam"

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo QĐ

Phòng: A.207

 

 

 

CHIỀU

Làm việc ở Trường

Làm việc ở Trường

14h00: Dự Tập huấn và Hội thảo " Các giải pháp thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam" 

Khách sạn Fortuna - Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

Làm việc ở Trường

14h00: Tham dự Hội đồng khoa học  tại Bộ Tư pháp.

 

Thứ Bảy

30/10

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

31/10

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU