LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 01/11 ĐẾN NGÀY 07/11/2021

 

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

01/11

(Sáng)

08h00: Chủ trì họp chuẩn bị Hội nghị Ban điều hành mạng lưới các cơ sở đào tạo luật.

TP: đ/c Trần Kim Liễu, Hoàng Ly Anh, Phạm Văn Hạnh.

Phòng: A.401

9h00: Chủ trì họp Ban soạn thảo – Tổ biên tập Đề án tiếp tục xây dựng trường trọng điểm

Phòng: A.402

 

 

9h00: Họp Ban soạn thảo – Tổ biên tập Đề án tiếp tục xây dựng trường trọng điểm

Phòng: A.402

 

 

9h00: Họp Ban soạn thảo – Tổ biên tập Đề án tiếp tục xây dựng trường trọng điểm

Phòng: A.402

 

 

9h00: Họp Ban soạn thảo – Tổ biên tập Đề án tiếp tục xây dựng trường trọng điểm

Phòng: A.402

 

 

 

 

9h00: Họp Ban soạn thảo – Tổ biên tập Đề án tiếp tục xây dựng trường trọng điểm

TP: theo QĐ

Phòng: A.402

CHIỀU

 

14h00: Chủ trì họp Ban soạn thảo – Tổ biên tập Đề án tiếp tục xây dựng trường trọng điểm

Phòng: A.402

 

14h00: Họp Ban soạn thảo – Tổ biên tập Đề án tiếp tục xây dựng trường trọng điểm

Phòng: A.402

 

14h00: Họp Ban soạn thảo – Tổ biên tập Đề án tiếp tục xây dựng trường trọng điểm

Phòng: A.402

 

14h00: Họp Ban soạn thảo – Tổ biên tập Đề án tiếp tục xây dựng trường trọng điểm

Phòng: A.402

 

14h00: Họp Ban soạn thảo – Tổ biên tập Đề án tiếp tục xây dựng trường trọng điểm

TP: theo QĐ

Phòng: A.402

 

Thứ Ba

02/11

(Sáng)

 

10h30: Chủ trì họp Ban Giám hiệu.

Phòng: A.207

10h30: Họp Ban Giám hiệu.

Phòng: A.207

08h00: Chủ trì họp Ban xây dựng CTĐT ngành Luật chuyên ngành SHTT.

TP: theo Quyết định

Phòng: A.207

10h30: Họp Ban Giám hiệu.

Phòng: A.207

10h30: Họp Ban Giám hiệu.

Phòng: A.207

 

10h30: Họp Ban Giám hiệu.

TP: Trưởng: phòng HCTH, TCKT, Quản trị, Chủ tịch Công đoàn, Đại diện Trạm y tế

Phòng: A.207

CHIỀU

 

14h00: Chủ trì họp với Nhóm chuyên gia xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ

Phòng: A.207

 

14h00: Họp với Nhóm chuyên gia xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ

Phòng: A.207

16h00: Chủ trì họp báo cáo tình hình tổ chức Cuộc thi Sáng tác tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật

TP: thường trực Đoàn TN, đại diện lãnh đạo Phòng HCTH, TCCB, QT, CTSV, TCKT, Trạm Y tế.

Phòng: A.401

 

14h00: Họp với Nhóm chuyên gia xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ

Phòng: A.207

 

16h00: Chủ trì họp báo cáo tình hình tổ chức Cuộc thi Sáng tác tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật

TP: thường trực Đoàn TN, đại diện lãnh đạo Phòng HCTH, TCCB, QT, CTSV, TCKT, Trạm Y tế.

Phòng: A.401

Thứ Tư

03/11

(Sáng)

08h00: Bảo vệ thuyết minh tài chính 02 đề tài NCKH cấp Thành phố.

Sở Khoa học Công nghệ Hà Nội

08h00: Bảo vệ thuyết minh tài chính 02 đề tài NCKH cấp Thành phố.

Sở Khoa học Công nghệ Hà Nội

08h00: Chủ trì họp Ban Điều hành chương trình Arizona với Lãnh đạo Đại học Arizona.

TP: theo Quyết định

Phòng: A.207

08h00: Chủ trì họp Hội đồng xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 (2020-2021) cho sinh viên các khóa 45

Phòng: A.402

08h00: Bảo vệ thuyết minh tài chính 02 đề tài NCKH cấp Thành phố.

Sở Khoa học Công nghệ Hà Nội

08h00: Họp Hội đồng xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 (2020-2021) cho sinh viên các khóa 45

TP:  Đại diện lãnh đạo các đơn vị quản lý sinh viên, Phòng ĐTĐH, TCKT,

TT; Giám đốc TTCNTT, Bí thư Đoàn trường; Cán bộ quản lý khóa của

Phòng ĐT, Phòng CTSV; Trợ lý các đơn vị quản lý sinh viên.

(Phân hiệu dự Họp trực tuyến)

Phòng: A.402

 

08h00: Bảo vệ thuyết minh tài chính 02 đề tài NCKH cấp Thành phố (các đ/c được triệu tập)

Sở Khoa học Công nghệ Hà Nội

CHIỀU

 

 

 

 

14h00: Tham dự Hội đồng đánh giá đề tài khoa học cấp Bộ

Bộ Tư pháp

14h00: Chủ trì họp triển khai kế hoạch rà soát, đánh giá, cập nhật chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ.

TP:Lãnh đaoh Phòng sau đại học và Trưởng khoa chuyên môn phụ trách các ngành đào tạo

Phòng: A.401

14h00: Chủ trì họp Ban xây dựng CTĐT ngành Luật chuyên ngành THADS.

TP: theo Quyết định

Phòng: A.211

14h00: Chủ trì Họp rà soát công tác tổ chức Hội thảo quốc tế “Chinh sách, pháp luật về bất động sản du lịch - Kinh nghiệm quốc tế cho Việt Nam”

Phòng: A.207

 

14h00: Họp rà soát công tác tổ chức Hội thảo quốc tế “Chinh sách, pháp luật về bất động sản du lịch - Kinh nghiệm quốc tế cho Việt Nam”

TP: Thành viên Ban tổ chức Hội thảo của các đơn vị Phòng QLKH&TSTC, Phòng Hành chính – tổng hợp, Phòng Hợp tác quốc tế, Đoàn Thanh niên, Trung tâm Công nghệ thông tin

Phòng: A.207

 

Thứ Năm

04/11

(Sáng)

08h30: Dự Hội nghị Tập huấn công tác tuyên giáo Đảng ủy Khối.

Hội trường A1

Đại học Hà Nội

9h00: Chủ trì họp công tác chuẩn bị Hội nghị chào mừng Ngày truyền thống 

TP: Trưởng: HCTH, Công đoàn, Đoàn TNCS, đc Nguyễn Thị Hồng Yến

Phòng: A207

 

08h30: Dự Hội nghị Tập huấn công tác tuyên giáo Đảng ủy Khối.

Hội trường A1

Đại học Hà Nội

08h30: Chủ trì họp chuẩn bị lễ phát động Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2022.

TP: Lãnh đạo P.QLKH&TSTC, Đại diện Đoàn Thanh niên, CV Đào Ánh Vân, CV Phan Thị Phương Thanh.

Phòng: A.401

08h30: Họp chuẩn bị lễ phát động Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2022.

TP: Lãnh đạo P.QLKH&TSTC, Đại diện Đoàn Thanh niên, CV Đào Ánh Vân, CV Phan Thị Phương Thanh.

Phòng: A.401

CHIỀU

14h00: Dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 Khối các Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Hà Nội (Khối 487).

14h00:Dự họp trực tuyến ttuyể khai kế hoạch thực hiện vốn đầu tư công trung hạn BTP

Phòng: A207

16h00: Chủ trì họp Ban tổ chức Hội thảo quốc tế “Chinh sách, pháp luật về bất động sản du lịch - Kinh nghiệm quốc tế cho Việt Nam”

Phòng: A.207

 

 

 

 

14h00: Chủ trì Họp Ban Điều hành CLC..

TP: theo quyết định 

Phòng: A.401

 

16h00: họp Ban tổ chức Hội thảo quốc tế “Chinh sách, pháp luật về bất động sản du lịch - Kinh nghiệm quốc tế cho Việt Nam”

TP: theo Quyết định

Phòng: A.207

 

14h00: Chủ tịch HĐT Chu Mạnh Hùng dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 Khối các Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Hà Nội (Khối 487).

Phòng: A.402

 

Thứ Sáu

05/11

(Sáng)

Làm việc tại Trường

11h00: Họp chuẩn bị giao ban nhà thầu Dự án cs2 (Trưởng phòng: Quản trị, TCKT, đc Sơn, Định, Hiền cùng dự)

Phòng: A.207

08h00: Tham dự cuộc họp "Các vấn đề phát lý phát sinh trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và định hướng giải pháp"

Phòng họp Hoa Mai, 1A8 Nhà Quốc Hội. BĐ-HN

 

 

10h00: Chủ trì họp rà soát công tác chuẩn bị cho trao giải cuộc thi Sprit of Law.

TP: theo Quyết định.

Phòng: A.207

11h00: Chủ trì họp Hội đồng tốt nghiệp lớp Trung cấp Luật (mở tại phân hiệu)

TP: theo Quyết định

Phòng: A.401

 

 

Làm việc tại Trường

8h30: [HOÃN] Họp Đảng uỷ

Phòng: A.207

10h00: Họp rà soát công tác chuẩn bị cho trao giải cuộc thi Sprit of Law.

TP: theo Quyết định.

Phòng: A.207

 

11h00: Họp Hội đồng tốt nghiệp lớp Trung cấp Luật (mở tại phân hiệu)

TP: theo Quyết định

Phòng: A.401

 

CHIỀU

18h00: Dự Lễ trao giải Cuộc thi sáng tác tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật - Siprit of Law 2021.

Hội trường A.403

14h00: Chủ trì Họp Giao ban Chủ đầu tư với các nhà thầu về dự án cơ sở 2 

Phòng: A207 và trực tuyến

 

16h00: Chủ trì họp Ban Giám hiệu

Phòng: A.207

 

16h00: Họp Ban Giám hiệu

Phòng: A.207

14h00: Họp Giao ban Chủ đầu tư với các nhà thầu về dự án cơ sở 2 của Trường.

Phòng: A207 và trực tuyến

 

16h00: Họp Ban Giám hiệu

Phòng: A.207

 

18h00: Dự Lễ trao giải Cuộc thi sáng tác tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật - Siprit of Law 2021.

Hội trường A.403

 

14h00: Dự họp về chuyên đè của Đảng đoàn Quốc hội về đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Toà nhà Quốc hội

 

16h00: Họp Ban Giám hiệu

Phòng: A.207

14h00: Họp Giao ban Chủ đầu tư với các nhà thầu về dự án cơ sở 2 của Trường.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Tổ công tác tiếp nhận nhiệm vụ chủ đầu tư, các nhà thầu, Ban QLDA

Phòng: A207 và trực tuyến

 

16h00: Họp Ban Giám hiệu

TP: Trưởng phòng HCTH, TCCB, TCKT và Chủ tịch Công đoàn

Phòng: A.207

18h00: Lễ trao giải Cuộc thi sáng tác tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật - Siprit of Law 2021.

TP: Đ/c Chu Mạnh Hùng - Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐ Trường Đ/c Lê Đình Nghị - Phó Hiệu trưởng - Khách mời: Đại diện Lãnh đạo Đảng uỷ khối các trường ĐH, CĐ, Sở Tư pháp Hà Nội, Lãnh đạo Thành Đoàn Hà Nội - Đoàn Thanh niên trường.

Hội trường A.403

 

 

Thứ Bảy

06/11

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

07/11

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

16h00: Tuyển chọn các đội sinh viên tham dự  Cuộc thi Phiên toà giả định cấp Quốc gia Vmoot 2021.

Chủ trì: Trưởng khoa PLKT Nguyễn Quang Tuyến.

TP:Ban giám khảo (theo quyết định)

Phòng: A207 và trực tuyến