LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 08/11 ĐẾN 14/11/2021

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

08/11

(Sáng)

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

10h30: Chủ trì họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

Phòng: A.207 và trực tuyến

 

09h00: Chủ trì Họp rà soát công tác tổ chức Hội thảo quốc tế “Hiến pháp Việt Nam thông qua lăng kính của Chủ nghĩa Hiến pháp”.

TP; theo Quyết định

Phòng: A.207

8h00: Test Covid cho viên chức, người lao động Trường

Trạm Y tế

 

08h00: Họp Ban tổ chức Hội thảo cấp Trường “Nghiên cứu xây dựng chương tình đào tạo chất lượng cao ngành Luật Kinh tế tại Trường Đại học Luật Hà Nội”.

TP; theo Quyết định

Phòng: A.207

 

09h00: Chủ trì Họp rà soát công tác tổ chức Hội thảo quốc tế “Hiến pháp Việt Nam thông qua lăng kính của Chủ nghĩa Hiến pháp”.

TP; theo Quyết định

Phòng: A.207

CHIỀU

14h00: Họp giao ban Thủ trưởng các đơn vị.

Phòng: A.402

 

18h00: Dự Lễ tôn vinh “Gương sáng pháp luật”

Trung tâm Hội nghị quốc tế

14h00: Chủ trì họp giao ban Thủ trưởng các đơn vị.

Phòng: A.402

 

18h00: Dự Lễ tôn vinh “Gương sáng pháp luật”

Trung tâm Hội nghị quốc tế

14h00: Họp giao ban Thủ trưởng các đơn vị.

Phòng: A.402

14h00: Họp giao ban Thủ trưởng các đơn vị.

Phòng: A.402

14h00: Họp giao ban Thủ trưởng các đơn vị.

 

Phòng: A.402

 

16h00: Dự toạ đàm “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bnar, phát hành sách pháp luật:

Nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật

14h00: Họp giao ban Thủ trưởng các đơn vị.

- Trao quyết định công tác cán bộ

- Giao ban công tác tháng

TP: Trưởng các đơn vị, đại diện các tổ chức thuộc Trường (Phân hiệu dự trực tuyến)

Phòng: A.402

Thứ Ba

09/11

(Sáng)

08h00: Dự Hội nghị viên chức và người lao động lấy ý kiến về Quy chế chi tiêu nội bộ.

Hội trường A.403

 

09h40: Dự Hội nghị viên chức và người lao động lấy ý kiến về Dự thảo Đề án tiếp tục xây dựng Trường thành trường trọng điểm đào tạo về pháp luật

Hội trường A.403

 

11h00: Dự sinh nhật cho viên chức, người lao đông có ngày sinh trong tháng 11,12

Hội trường: A.403

08h00: Chủ trì Hội nghị viên chức và người lao động lấy ý kiến về Quy chế chi tiêu nội bộ.

Hội trường A.403

 

09h40: Chủ trì Hội nghị viên chức và người lao động lấy ý kiến về Dự thảo Đề án tiếp tục xây dựng Trường thành trường trọng điểm đào tạo về pháp luật

Hội trường A.403

 

11h00: Dự sinh nhật cho viên chức, người lao đông có ngày sinh trong tháng 11,12

Hội trường: A.403

08h00: Dự Hội nghị viên chức và người lao động lấy ý kiến về Quy chế chi tiêu nội bộ.

Hội trường A.403

 

09h40: Dự Hội nghị viên chức và người lao động lấy ý kiến về Dự thảo Đề án tiếp tục xây dựng Trường thành trường trọng điểm đào tạo về pháp luật

Hội trường A.403

 

11h00: Dự sinh nhật cho viên chức, người lao đông có ngày sinh trong tháng 11,12

Hội trường: A.403

008h00: Dự Hội nghị viên chức và người lao động lấy ý kiến về Quy chế chi tiêu nội bộ.

Hội trường A.403

 

09h40: Dự Hội nghị viên chức và người lao động lấy ý kiến về Dự thảo Đề án tiếp tục xây dựng Trường thành trường trọng điểm đào tạo về pháp luật

Hội trường A.403

 

11h00: Dự sinh nhật cho viên chức, người lao đông có ngày sinh trong tháng 11,12

Hội trường: A.403

08h00: Dự Hội nghị viên chức và người lao động lấy ý kiến về Quy chế chi tiêu nội bộ.

Hội trường A.403

 

09h40: Dự Hội nghị viên chức và người lao động lấy ý kiến về Dự thảo Đề án tiếp tục xây dựng Trường thành trường trọng điểm đào tạo về pháp luật

Hội trường A.403

 

11h00: Dự sinh nhật cho viên chức, người lao đông có ngày sinh trong tháng 11,12

Hội trường: A.403

08h00: Chủ trì Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động lấy ý kiến về Quy chế chi tiêu nội bộ.

TP: toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của Trường (Phân hiệu họp Trực tuyến)

Hội trường A.403

 

09h40: Hội nghị viên chức và người lao động lấy ý kiến về Dự thảo Đề án tiếp tục xây dựng Trường thành trường trọng điểm đào tạo về pháp luật

TP: toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của Trường (Phân hiệu họp Trực tuyến)

Hội trường A.403

 

11h00: Tổ chức sinh nhật cho viên chức, người lao đông có ngày sinh trong tháng 11,12

Hội trường: A.403

CHIỀU

Làm việc tại Trường

14h00: Nghe báo cáo công tác chuẩn bị cho Gặp mặt tri ân Ngày truyền thống Trường và Ngày Nhà giáo Việt Nam

Phòng: A.402

14h00: Họp báo cáo công tác chuẩn bị cho Gặp mặt tri ân Ngày truyền thống Trường và Ngày Nhà giáo Việt Nam

Phòng: A.402

 

 14h30:Tiếp ông Choo JinSuk, Thẩm phán toà án Quan phía Đông Seoul Hàn Quốc-học tập và nghiên cứu tại Trường Đại học Luật Hà Nội

Phòng: A.211

 

14h00: Họp báo cáo công tác chuẩn bị cho Gặp mặt tri ân Ngày truyền thống Trường và Ngày Nhà giáo Việt Nam

Phòng: A.402

13h00: Chủ trì làm việc với ĐH Nagoya, Nhật Bản về HTQT "Hiến pháp Việt Nam thông qua lăng kính của Chủ nghĩa Hiến pháp".

TP: lãnh đạo phòng HTQT.

Phòng: A.207

 

14h00: Họp báo cáo công tác chuẩn bị cho Gặp mặt tri ân Ngày truyền thống Trường và Ngày Nhà giáo Việt Nam

Phòng: A.402

13h00:  Làm việc với ĐH Nagoya, Nhật Bản về HTQT "Hiến pháp Việt Nam thông qua lăng kính của Chủ nghĩa Hiến pháp".

TP: lãnh đạo phòng HTQT.

Phòng: A.207

14h00: Họp báo cáo công tác chuẩn bị cho Gặp mặt tri ân Ngày truyền thống Trường và Ngày Nhà giáo Việt Nam

TP: Trưởng: HCTH, TCCB, TCKT, Công đoàn, ĐTN, Quản trị, trạm y tế, toàn bộ viên chức, người lao động được giao lễ tân, phục vụ theo Kế hoạch

Phòng: A.402

16h00: Giải thi đấu Bóng bàn (tại sảnh tầng 4 nhà A).

Thứ Tư

10/11

(Sáng)

8h00: Dự Dâng hoa phòng Truyền thống, chụp ảnh tập thể

Phòng Truyền thống và Sánh nhà A

 

08h30: Tham dự “Buổi gặp mặt nhân Ngày thành lập Trường Đại học Luật Hà Nội (10/11/1979-10/11/2021) và Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2021”.

Hội trường A.403 Trực tiếp và trực tuyến

 

8h00: Chủ trì Dâng hoa phòng Truyền thống, chụp ảnh tập thể

Phòng Truyền thống và Sánh nhà A

 

08h30: Chủ trì  “Buổi gặp mặt nhân Ngày thành lập Trường Đại học Luật Hà Nội (10/11/1979-10/11/2021) và Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2021”.

Hội trường A.403 Trực tiếp và trực tuyến

 

8h00: Dự Dâng hoa phòng Truyền thống, chụp ảnh tập thể

Phòng Truyền thống và Sánh nhà A

 

08h30: Tham dự “Buổi gặp mặt nhân Ngày thành lập Trường Đại học Luật Hà Nội (10/11/1979-10/11/2021) và Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2021”.

Hội trường A.403 Trực tiếp và trực tuyến

 

8h00: Dự Dâng hoa phòng Truyền thống, chụp ảnh tập thể

Phòng Truyền thống và Sánh nhà A

 

08h30: Tham dự “Buổi gặp mặt nhân Ngày thành lập Trường Đại học Luật Hà Nội (10/11/1979-10/11/2021) và Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2021”.

Hội trường A.403 Trực tiếp và trực tuyến

 

08h30: Tham dự “Buổi gặp mặt nhân Ngày thành lập Trường Đại học Luật Hà Nội (10/11/1979-10/11/2021) và Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2021”.

Hội trường A.403 Trực tiếp và trực tuyến

 

8h00: Dự Dâng hoa phòng Truyền thống, chụp ảnh tập thể

- Dâng hoa: Lãnh đạo Hội đồng Trường, Ban giám hiệu, trưởng các đơn vị

- Chụp ảnh tập thể: toàn thể viên chức, người lao động

Phòng Truyền thống và Sánh nhà A

 

08h30: Chủ trì  “Buổi gặp mặt nhân Ngày thành lập Trường Đại học Luật Hà Nội (10/11/1979-10/11/2021) và Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2021”.

TP: Đảng ủy, Ban Giám hiệu; cán bộ, viên chức và người lao động

Hội trường A.403 Trực tiếp và trực tuyến

CHIỀU

 

 

 

Tham dự các hoạt động thể thao kỷ niệm Ngày truyền thống Trường và Ngày Nhà giáo Việt Nam

Tham dự các hoạt động thể thao kỷ niệm Ngày truyền thống Trường và Ngày Nhà giáo Việt Nam

Tham dự các hoạt động thể thao kỷ niệm Ngày truyền thống Trường và Ngày Nhà giáo Việt Nam

Tham dự các hoạt động thể thao kỷ niệm Ngày truyền thống Trường và Ngày Nhà giáo Việt Nam

Tham dự các hoạt động thể thao kỷ niệm Ngày truyền thống Trường và Ngày Nhà giáo Việt Nam

14h00: Giải Bóng đá giao hữu (tại sân ký túc xá).

15h00: Hội thi kéo co  (tại sân ký túc xá).

16h00:Trò chơi vận động tập thể  (tại sân ký túc xá).

Thứ Năm

11/11

(Sáng)

Làm việc tại Trường

 

8h30: Tham dự Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu chính thức Đề án khoa học cấp Bộ "Bồi dưỡng cán bộ tư pháp địa phương bằng phương thức trực tuyến"

Hội trường A

Làm việc tại Trường

8h00: Chủ trì họp bàn công tác chuẩn bị cho Lễ bế giảng K42 chính quy, VB2CQK17, K18

Phòng: A402

Làm việc tại Trường

 

8h00: Chủ trì họp bàn công tác chuẩn bị cho Lễ bế giảng K42 chính quy, VB2CQK17, K18

TP: Đại diện Lãnh đạo: ĐTĐH, CTSV, HCTH, CNTT, Quản trị, TCCB, TCKT, Y tế, Đoàn TNCS

Phòng: A402

CHIỀU

14h00: Chủ trì họp Đảng ủy.

Phòng: A.402

 

14h00: Tham dự Hội nghị triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Bộ Tư pháp.

Phòng: A.207

 

16h00: Chủ trì họp  Ban tổ chức Hội thảo quốc tế “Chính sách, pháp luật về bất động sản du lịch - Kinh nghiệm quốc tế cho Việt Nam.

Phòng: A.207

 

13h15: Dự họp Ủy ban Quốc gia ALA tại Trung ương Hội luật gia Việt Nam.

14h00: Họp Đảng ủy.

Phòng: A.402

 

14h00: Họp Đảng ủy.

Phòng: A.402

 

14h00: Tham dự Hội nghị triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Bộ Tư pháp.

TP: theo triệu tập

Phòng: A.207

14h00: Họp Đảng ủy.

TP: các Đảng ủy viên

Phòng: A.402

 

16h00: Họp Ban tổ chức Hội thảo quốc tế “Chính sách, pháp luật về bất động sản du lịch - Kinh nghiệm quốc tế cho Việt Nam.

TP: theo Quyết định

Phòng: A.207

 

Thứ Sáu

12/11

(Sáng)

Làm việc tại Trường

9h00: Chủ trì làm việc với Tư vấn quản lý Dự án.

TP: Trưởng phòng QT, TCKT, ông Nguyễn Tiến Định

Phòng: A.207

08h30: Dự họp tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

09h00: Chủ trì Họp Ban tổ chức Hội thảo cấp Trường " Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo chất lượng cao ngành luật Kinh tế tại Trường Đại học Luật Hà Nội" 

TP: theo Quyết định

Phòng: A.402

 

 

CHIỀU

Làm việc tại Trường

15h00: Chủ trì Họp Giao ban Chủ đầu tư với các nhà thầu về dự án cơ sở 2 của Trường.

Phòng A.207

 

16h00: Chủ trì Hội đồng nghiệm thu giáo trình “Đánh giá tác động về xã hội của chính sách trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật”

TP: theo Quyết định

Phòng: A.402

 

15h00: Họp Giao ban Chủ đầu tư với các nhà thầu về dự án cơ sở 2 của Trường.

Phòng A.207

 

14h00: Chủ trì Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2021” và Phát động Cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2022” của Trường Đại học Luật Hà Nội

Phòng: A.402

 

14h00: Chủ trì Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2021” và Phát động Cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2022” của Trường Đại học Luật Hà Nội

TP: : Theo Giấy mời, PhòngQLKH&TSTC,

Đoàn thanh niên; Đại diện lãnh đạo các Khoa chuyên môn, KLLCT, VLSS, BMNN, Phòng CTSV, P.ĐTĐH, Phân hiệu 

Hình thức: Trực tiếp và trực tuyến

Phòng: A.402

16h00: Chủ trì Hội đồng nghiệm thu giáo trình “Đánh giá tác động về xã hội của chính sách trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật”

TP: theo Quyết định

Phòng: A.402

Thứ Bảy

13/11

(Sáng)

 

 

 

 

08h00: Chủ trì Hội thảo quốc tế “Hiến pháp Việt Nam thông qua lăng kính của Chủ nghĩa Hiến pháp”.

TP:  Theo Kế hoạch, Giấy mời (Các giảng viên, sinh viên có quan tâm đến Hội thảo)

Phòng: A.402

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

14/11

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU