LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 15/11 ĐẾN 21/11/2021

 

 

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

15/11

(Sáng)

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

 

CHIỀU

13h40:  Dự Lễ tốt nghiệp Khóa 42 và K17, K18 VB2 chính quy.

Hội trường A. 403

 

15h30: Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập Đề án tiếp tục xây dựng trường trọng điểm đào tạo nguồn nhân lực pháp luật

Phòng: A.207

13h40:  Chủ trì Lễ tốt nghiệp Khóa 42 và K17, K18 VB2 chính quy.

Hội trường A. 403

 

15h30: Chủ trì họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập Đề án tiếp tục xây dựng trường trọng điểm đào tạo nguồn nhân lực pháp luật

Phòng: A.207

13h40:  Dự Lễ tốt nghiệp Khóa 42 và K17, K18 VB2 chính quy.

Hội trường A. 403

 

15h30: Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập Đề án tiếp tục xây dựng trường trọng điểm đào tạo nguồn nhân lực pháp luật

Phòng: A.207

13h40:  Chủ trì làm việc với Chi bộ Phòng HCTH

Phòng: A.207

 

15h30: Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập Đề án tiếp tục xây dựng trường trọng điểm đào tạo nguồn nhân lực pháp luật

Phòng: A.207

 

13h40:  Dự Lễ tốt nghiệp Khóa 42 và K17, K18 VB2 chính quy.

Hội trường A. 403

 

15h30: Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập Đề án tiếp tục xây dựng trường trọng điểm đào tạo nguồn nhân lực pháp luật

Phòng: A.207

13h40:  Lễ tốt nghiệp Khóa 42 và K17, K18 VB2 chính quy.

TP: Đảng ủy, Hội đồng Trường

TP; theo Kế hoạch và Giấy mời

Trực tiếp và

Trực tuyến

Hội trường A. 403

 

15h30: Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập Đề án tiếp tục xây dựng trường trọng điểm đào tạo nguồn nhân lực pháp luật

Phòng: A.207

Thứ Ba

16/11

(Sáng)

08h00:Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp Bộ tại học viện Chính trị Quốc gia HCM.

07h30: Chủ trì Hội thảo quốc tế “Chính sách, pháp luật về bất động sản du lịch – Những vấn đề đặt ra cho Việt Nam ”

Phòng: A.402

07h30: Dự Hội thảo quốc tế “Chính sách, pháp luật về bất động sản du lịch – Những vấn đề đặt ra cho Việt Nam”

Phòng: A.402

07h30: Dự Hội thảo quốc tế “Chính sách, pháp luật về bất động sản du lịch – Những vấn đề đặt ra cho Việt Nam”

Phòng: A.402

07h30: Dự Hội thảo quốc tế “Chính sách, pháp luật về bất động sản du lịch – Những vấn đề đặt ra cho Việt Nam”

Phòng: A.402

07h30: Dự Hội thảo quốc tế “Chính sách, pháp luật về bất động sản du lịch – Những vấn đề đặt ra cho Việt Nam”

TP: Chủ tịch Hội đồng Trường, Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban tổ chức hội thảo, đại biểu Khoa Pháp luật kinh tế, theo Giấy mời

Dự trực tuyến: đại biểu của các đơn vị theo Kế hoạch Hội thảo

Phòng: A.402

CHIỀU

 

 

13h30: Hiệu trưởng dự Lễ tri ân Ngày Nhà giáo Việt Nam của Học viện Tư pháp

Trực tuyến tại A.207

15h00: Chủ trì nghe báo cáo về triển khai xây dựng kế hoạch chuyển đổi số.

Phòng: A.207

 

Làm việc tại Trường

15h00:  Chủ trì tiếp công an PCCC Quận Đống Đa.

Phòng: A.401

 

15h00: nghe báo cáo về triển khai xây dựng kế hoạch chuyển đổi số.

Phòng: A.207

 

15h00: Chủ trì nghe báo cáo về triển khai xây dựng kế hoạch chuyển đổi số.

TP: lãnh đạo, chuyên viên có liên quan của Trung tâm CNTT, đại diện đơn vị tư vấn CĐS

Phòng: A.207

 

15h00:  Chủ trì tiếp công an PCCC Quận Đống Đa.

TP: Lãnh đạo Phòng Quản trị, đ/c Đặng Văn Long QT

Phòng: A.401

Thứ Tư

17/11

(Sáng)

08h00: Chủ trì họp chuẩn bị Hội nghị Ban điều hành mạng lưới các cơ sở đào tạo luật.

TP: đ/c Trần Kim Liễu, Hoàng Ly Anh, Phạm Văn Hạnh.

Phòng: A.401

 

10h00: Chủ trì làm việc với Vụ Thi đua Khen thưởng

Phòng: A.207

 

 08h00: Chủ trì Hội thảo khoa học cấp Trường: “Tổng kết Mã ngành Ngôn ngữ Anh chuyên ngành Tiếng Anh pháp lý”

TP: Theo Kế hoạch, Giấy mời (Các giảng viên, sinh viên có quan tâm đến nội dung Hội thảo)

Phòng: A.402

 

10h00: Làm việc với Vụ Thi đua Khen thưởng

Phòng: A.207

 

08h00: Chủ trì Họp Ủy ban kiểm tra.

TP: ủy viên UBKT, đ/c Hiền VP Đảng ủy.

Phòng: A.207

 

08h00: Hội thảo khoa học cấp Trường: “Tổng kết Mã ngành Ngôn ngữ Anh chuyên ngành Tiếng Anh pháp lý”

TP: Theo Kế hoạch, Giấy mời (Các giảng viên, sinh viên có quan tâm đến nội dung Hội thảo)

Phòng: A.402

 

10h00: Làm việc với Vụ Thi đua Khen thưởng

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Hội đồng thi đua Trường

Phòng: A.207

 

CHIỀU

 

 

 

13h30: Tham dự Hội thảo khoa học “ Mô hình tổ chức chính quyền đô thị”

Ban tổ chức TW

 

14h00: Dự buổi Bộ trưởng Làm việc trực tuyến với các Trường và HVTP rà soát, báo cáo kết quả công tác đào tạo, giảng dạy năm học 2020-2021 và tình hình công tác tuyển sinh năm 2021-2022

Phòng: A.402 và trực tuyến

 

14h00: Dự buổi Bộ trưởng Làm việc trực tuyến với các Trường và HVTP rà soát, báo cáo kết quả công tác đào tạo, giảng dạy năm học 2020-2021 và tình hình công tác tuyển sinh năm 2021-2022

Phòng: A.402 và trực tuyến

 

14h00: Dự buổi Bộ trưởng Làm việc trực tuyến với các Trường và HVTP rà soát, báo cáo kết quả công tác đào tạo, giảng dạy năm học 2020-2021 và tình hình công tác tuyển sinh năm 2021-2022

Phòng: A.402 và trực tuyến

 

14h00: Dự buổi Bộ trưởng Làm việc trực tuyến với các Trường và HVTP rà soát, báo cáo kết quả công tác đào tạo, giảng dạy năm học 2020-2021 và tình hình công tác tuyển sinh năm 2021-2022

Phòng: A.402 và trực tuyến

 

14h00: Bộ trưởng Làm việc trực tuyến với các Trường và HVTP rà soát, báo cáo kết quả công tác đào tạo, giảng dạy năm học 2020-2021 và tình hình công tác tuyển sinh năm 2021-2022

TP: Đại diện Hội đồng Trường, Đảng ủy ; Lãnh đạo các đơn vị quản lý đào tạo, CTSV, HCTH, TCCB, QLKH&TSTC, Phân hiệu, TT Công nghệ TT, Trạm y tế

Phòng: A.402 và trực tuyến

 

Thứ Năm

18/11

(Sáng)

Làm việc tại Trường

8h30: Chủ trì họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207

8h30: Họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207

8h30: Họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207

8h30: Họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207

8h30: Họp Ban giám hiệu: Báo cáo về công tác cán bộ

Phòng: A.207

09h00: Làm việc với Công ty Cổ phần và thiết kế kiến trúc Việt Nam.

TP: Chủ đầu tư, Tư vấn quản lý dự án, Tư vấn thiết kế và các nhà thầu liên quan; Trưởng Phòng QT, TCKT.

Phòng: A.402

CHIỀU

15h00: Chủ trì Họp xét phát triển Đảng cho sinh viên các khóa.

Phòng: A.401

 

14h00:Tập huấn Hội thảo tham vấn” các giải pháp thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam”

Khách sạn Pulima 40 Cát Linh

 

 

15h00: Họp xét phát triển Đảng cho sinh viên các khóa.

TP:BCH Đoàn thanh niên, đại diện chi bộ sinh viên

Phòng: A.401 và Trực tuyến

Thứ Sáu

19/11

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

14h00: Chủ trì giao ban công tác tạp chí

Phòng A.207

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

14h00: Giao ban công tác tạp chí

TP: lãnh đạo TC, Trưởng phòng QLKH&TSTC thư ký tòa soạn mời Giám đốc TTCNTT.

Phòng A.207

Thứ Bảy

20/11

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

21/11

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU