LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 22/11 ĐẾN 28/11/2021

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

22/11

(Sáng)

08h00: Tham dự Hội đồng luận văn Thạc sĩ.

 

09h00: Họp Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Đề án "Tiếp tục xây dựng Trường ĐHLHN thành trường trọng điểm đào tạo về pháp luật".

Phòng: A.402

09h00: Chủ trì họp Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Đề án "Tiếp tục xây dựng Trường ĐHLHN thành trường trọng điểm đào tạo về pháp luật".

Phòng: A.402

 

09h00: Họp Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Đề án "Tiếp tục xây dựng Trường ĐHLHN thành trường trọng điểm đào tạo về pháp luật".

Phòng: A.402

 

09h00: Họp Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Đề án "Tiếp tục xây dựng Trường ĐHLHN thành trường trọng điểm đào tạo về pháp luật".

Phòng: A.402

 

09h00: Họp Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Đề án "Tiếp tục xây dựng Trường ĐHLHN thành trường trọng điểm đào tạo về pháp luật".

Phòng: A.402

 

09h00: Họp Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Đề án "Tiếp tục xây dựng Trường ĐHLHN thành trường trọng điểm đào tạo về pháp luật". TP: Theo Quyết định

Phòng: A.402

 

CHIỀU

14h00: Họp Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Đề án "Tiếp tục xây dựng Trường ĐHLHN thành trường trọng điểm đào tạo về pháp luật".

Phòng: A.402

 

14h30: Nghe báo cáo về một số vướng mắc Dự án cơ sở 2

Phòng: A.207

 

16h00: Chủ trì họp Hội đồng tuyển sinh và tốt nghiệp các lớp vừa làm vừa học

Phòng: A.207

 

 

 

14h00: Họp Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Đề án "Tiếp tục xây dựng Trường ĐHLHN thành trường trọng điểm đào tạo về pháp luật".

Phòng: A.402

 

16h00: Họp Hội đồng tuyển sinh và tốt nghiệp các lớp vừa làm vừa học

Phòng: A.207

 

14h00: Họp Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Đề án "Tiếp tục xây dựng Trường ĐHLHN thành trường trọng điểm đào tạo về pháp luật".

Phòng: A.402

 

16h00: Họp Hội đồng tuyển sinh và tốt nghiệp các lớp vừa làm vừa học

Phòng: A.207

 

14h00: Họp Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Đề án "Tiếp tục xây dựng Trường ĐHLHN thành trường trọng điểm đào tạo về pháp luật".

Phòng: A.402

 

16h00: Họp Hội đồng tuyển sinh và tốt nghiệp các lớp vừa làm vừa học

Phòng: A.207

 

14h00: Họp Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Đề án "Tiếp tục xây dựng Trường ĐHLHN thành trường trọng điểm đào tạo về pháp luật".

TP: Theo Quyết định

Phòng: A.402

 

14h30: Báo cáo về một số vướng mắc Dự án cơ sở 2

TP: Trưởng phòng: Quản trị, TCKT, đ/c Hiền - PTP Tài chính - Kế toán, Đ/c Định, Đ/c Sơn - Phòng Quản trị, đơn vị tư vấn quản lý dự án

Phòng: A.207

 

16h00: Họp Hội đồng tuyển sinh và tốt nghiệp các lớp vừa làm vừa học

TP: theo QĐ

Phòng: A.207

 

Thứ Ba

23/11

(Sáng)

9h00: Làm việc với Đại học Luật TP HCM về xây dựng Dự thảo Đề án” Tiếp tục xây dựng Trường ĐHLHN thành trường trọng điểm đào tạo về pháp luật".

Phòng: A.207 và trực tuyến

 

9h00: Chủ trì làm việc với Đại học Luật TP HCM về xây dựng Dự thảo Đề án” Tiếp tục xây dựng Trường ĐHLHN thành trường trọng điểm đào tạo về pháp luật".

Phòng: A.207 và trực tuyến

 

 

08h00: Chủ trì  Hội thảo khoa học cấp Trường: “Cơ sở của việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản 2014”

Phòng: A.402

 

9h00: Làm việc với Đại học Luật TP HCM về xây dựng Dự thảo Đề án” Tiếp tục xây dựng Trường ĐHLHN thành trường trọng điểm đào tạo về pháp luật".

Phòng: A.207 và trực tuyến

 

9h00: Làm việc với Đại học Luật TP HCM về xây dựng Dự thảo Đề án” Tiếp tục xây dựng Trường ĐHLHN thành trường trọng điểm đào tạo về pháp luật".

Phòng: A.207 và trực tuyến

 

9h00: Làm việc với Đại học Luật TP HCM về xây dựng Dự thảo Đề án” Tiếp tục xây dựng Trường ĐHLHN thành trường trọng điểm đào tạo về pháp luật".

Phòng: A.207 và trực tuyến

 

11h00: Chủ trì họp với Câu lạc bộ nghiên cứu khoa học của sinh viên .

Phòng: A.401

 

08h00: Hội thảo khoa học cấp Trường: “Cơ sở của việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản 2014”

TP: Theo Kế hoạch, Giấy mời (Các giảng viên, sinh viên có quan tâm đến nội dung Hội thảo)

Phòng: A.402

 

9h00: Làm việc với Đại học Luật TP HCM về xây dựng Dự thảo Đề án” Tiếp tục xây dựng Trường ĐHLHN thành trường trọng điểm đào tạo về pháp luật".

TP: BST, TBT xây dựng Đề án

Phòng: A.207 và trực tuyến

 

11h00: Họp với Câu lạc bộ nghiên cứu khoa học của sinh viên.

TP: Đại diện lãnh đạo, chuyên viên phụ trách của Phòng QLKH&TSTC; đại diện lãnh đạo Đoàn TNCSHCM, chuyên viên văn phòng đoàn; Ban chủ nhiệm, trưởng các ban của CLB nghiên cứu khoa học của sinh viên.

Phòng: A.401

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư

 

24/11

(Sáng)

8h00: Dự Hội nghị văn hóa toàn quốc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Phòng: A207 và trực tuyến

08h00: Chủ trì Hội thảo khoa học cấp Trường: “Bảo đảm quyền con người trong bối cảnh đại dịch Covid-19 – Kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam”

Phòng: A.402

 

8h00: Dự Hội nghị văn hóa toàn quốc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Phòng: A207 và trực tuyến

10h00: Tiếp viên chức, người lao động

Phòng: A.205

08h00: Chủ trì làm việc với lãnh đạo Phòng HTQT

Phòng: A.401

09h00: Chủ trì Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học.

Phòng: A.401

 

 

09h00: Chủ trì họp bàn công tác chuẩn bị cho Lễ Khai giảng K46 và K20VB2 chính quy.

Phòng: A.211

11h00: Chủ trì làm việc với Chi bộ Phòng HCTH

Phòng: A.211

 

08h00: Chủ trì Nghe báo cáo tiến độ xây dựng kế hoạch chuyển đổi số

Phòng: A.208

 

10h00: Chủ trì  họp về hoàn thiện khung phần mềm quản lý khoa học của Trường

 (trực tuyến)

Phòng: A.208

 

08h00: Hội thảo khoa học cấp Trường: “Bảo đảm quyền con người trong bối cảnh đại dịch Covid-19 – Kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam”

Chủ trì: Chủ tịch Hội đồng Trường Chu Mạnh Hùng

Thành phần: Theo Kế hoạch, Giấy mời (Các giảng viên, sinh viên có quan tâm đến nội dung Hội thảo)

Phòng: A.402

 

08h00: Chủ trì Nghe báo cáo tiến độ xây dựng kế hoạch chuyển đổi số

TP: Đại diện lãnh đạo, chuyên viên phụ trách của Trung tâm CNTT, nhà thầu tư vấn CĐS.

Phòng: A.208

 

09h00: Chủ trì Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học.

TP: theo Quyết đinh

Phòng: A.401

 

09h00: Chủ trì họp bàn công tác chuẩn bị cho Lễ Khai giảng K46 và K20VB2 chính quy.

TP: Lãnh đạo Phòng ĐTĐH, CTSV, HCTH; đại diện lãnh đạo Phòng TCCB, TTCNTT, TCKT, QT, Trạm Y tế. Đoàn TN, hội SV.

Phòng: A.211

 

10h00: Họp về hoàn thiện khung phần mềm quản lý khoa học của Trường

TP: Đại diện lãnh đạo TTCNTT, Phòng QLKH&TSTC và Chuyên viên phụ trách; Công ty ASC.

 (trực tuyến)

Phòng: A.208

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

14h00: Chủ trì họp nhóm đề tài NCKH cấp Thành phố.

Phòng: A.402

16h00: Chủ trì họp Ban tổ chức, Tổ giúp việc Hội nghị mạng lưới các cơ sở đào tạo luật

Phòng: A.402

 

13h30: Dự Hội nghị văn hóa toàn quốc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Phòng: A207 và trực tuyến

 

15h30: Chủ trì họp Hội đồng thanh lý tài sản

Phòng: A.211

14h00: Chủ trì Tổ kiểm tra làm việc với cấp ủy Phòng ĐT Sau đại học

Phòng: A.401

 

14h00: họp nhóm đề tài NCKH cấp Thành phố.

TP: nhóm xây dựng đề tài

Phòng: A.402

14h00: Tổ kiểm tra làm việc với cấp ủy Phòng ĐT Sau đại học

Phòng: A.401

 

15h30: Họp Hội đồng thanh lý tài sản

TP: theo Quyết định

Phòng: A.211

 

16h00: Họp Ban tổ chức, Tổ giúp việc Hội nghị mạng lưới các cơ sở đào tạo luật

Chủ trì: Chủ tịch HĐT Chu Mạnh Hùng

TP: theo QĐ

Phòng: A.402

 

Thứ Năm

25/11

(Sáng)

8h00: Chủ trì họp Thường vụ Đảng uỷ

Phòng: A.207

 

9h00: Chủ trì họp Đảng uỷ

Phòng: A.207

8h00: Họp Thường vụ Đảng uỷ

Phòng: A.207

 

9h00: Họp Đảng uỷ

Phòng: A.207

9h00: Họp Đảng uỷ

Phòng: A.207

 

 

10h30: Chủ trì họp Hội đồng kỷ luật sinh viên Khoá 42.

Phòng A.401

 

 

08h00: (cả ngày): Chủ trì dự tập huấn công tác thanh tra nội bộ điểm cầu Trường ĐHLHN

(trực tuyến qua Zoom với Bộ GDĐT).

Phòng: A.402

 

8h00: Họp Thường vụ Đảng uỷ

Phòng: A.207

08h00: (cả ngày): Tập huấn công tác thanh tra nội bộ điểm cầu Trường ĐHLHN

TP: Toàn thể lãnh đạo, chuyên viên Phòng Thanh tra, thanh tra kiêm nhiệm của Trường.

 (trực tuyến qua Zoom với Bộ GDĐT).

Phòng: A.402

( chiều 207)

 

10h30: Họp Hội đồng kỷ luật sinh viên Khoá 42.

TP: Đại diện lãnh đạo: Phòng Đào tạo đại học, Phòng Thanh tra, Khoa Pháp luật quốc tế, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên.Trợ lý Khoa Pháp luật quốc tế, Cố vấn học tập lớp 4219, Phòng Công tác sinh viên chuẩn bị

Phòng A.401

 

 

CHIỀU

14h00:  Làm việc với Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh báo cáo tình hình tiến dộ xây dựng Đề án mới.

Hội trường A-BTP

14h00:  Làm việc với Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh báo cáo tình hình tiến dộ xây dựng Đề án mới.

Hội trường A-BTP

16h00: Chủ trì họp hội đồng tuyển sinh cao học

Phòng: A.207

14h00:  Làm việc với Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh báo cáo tình hình tiến dộ xây dựng Đề án mới.

Hội trường A-BTP

16h00: Họp hội đồng tuyển sinh cao học

Phòng: A.207

13h45: Chủ trì Hội thảo khoa học cấp Trường: “Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Luật Kinh tế tại Trường Đại học Luật Hà Nội”

Phòng: A.402

14h00:  Làm việc với Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh báo cáo tình hình tiến dộ xây dựng Đề án mới.

Hội trường A-BTP

 

16h00: Họp hội đồng tuyển sinh cao học

Phòng: A.207

13h45: Hội thảo khoa học cấp Trường: “Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Luật Kinh tế tại Trường Đại học Luật Hà Nội”

TP: Theo Kế hoạch, Giấy mời (Các giảng viên, sinh viên có quan tâm đến nội dung Hội thảo)

Phòng: A.402

 

14h00:  Làm việc với Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh báo cáo tình hình tiến dộ xây dựng Đề án mới (mời Trưởng Phòng HCTH, TCCB dự cùng)

Hội trường A-BTP

 

16h00: Họp hội đồng tuyển sinh cao học

TP: theo QĐ

Phòng: A.207

Thứ Sáu

26/11

(Sáng)

Đi công tác Phú Quốc đến hết ngày 28/11/2021

9h00: Dự họp Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ

Phòng: A.207

08h00:  Hội thảo quốc tế “Thủ tục tố tụng hình sự thân thiện đối với người chưa thành niên của Việt Nam và một số nước trên thế giới”

Phòng A.402

 

 

 

 

08h00:  Hội thảo quốc tế “Thủ tục tố tụng hình sự thân thiện đối với người chưa thành niên của Việt Nam và một số nước trên thế giới”

TP: Theo Kế hoạch, Giấy mời (Các giảng viên, sinh viên có quan tâm đến nội dung Hội thảo)

Trực tiếp và trực tuyến

Phòng A.402

 

 

CHIỀU

 

 

13h15: Chủ trì Cuộc thi đánh giá, bình luận phiên toà giả định - phiên toà thân thiện đối với người chưa thành niên cho sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội

Phòng: A.402

 

14h00: Dự họp về tiến độ thực hiện Kết luận của Bộ trưởng về (i) triển khai các DA đầu tư công trung hạn 2021-2025 và 2022; (ii) tiến độ giải ngân 2021; (iii) đề án giải thể Ban QLDA

(mời Phó phòng TCKT cùng dự) 

 Phòng họp số 2-BTP

13h15: Chủ trì Cuộc thi đánh giá, bình luận phiên toà giả định - phiên toà thân thiện đối với người chưa thành niên cho sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội

Phòng: A.402

13h15: Chủ trì Cuộc thi đánh giá, bình luận phiên toà giả định - phiên toà thân thiện đối với người chưa thành niên cho sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội

TP: Khách mời, Giảng viên và sinh viên theo kế hoạch

Phòng: A.402

14h00: [HOÃN] Họp Ban giám hiệu

 

 

Thứ Bảy

27/11

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

28/11

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU