LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 29/11 ĐẾN 05/12/2021

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

29/11

(Sáng)

08h00: Dự Hội thảo khoa học cấp Quốc gia " Định hướng xây dựng, hoàn thiện HTPL và TCTHPL theo tinh thần Văn kiện ĐH XIII của Đảng.

Bộ Tư pháp

8h00: Chủ trì họp Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Đề án "Tiếp tục xây dựng Trường ĐHLHN thành trường trọng điểm đào tạo về pháp luật".

Phòng: A.402

 

10h00: Chủ trì họp Ban Giám hiệu

- Kiểm điểm thành viên BGH.

- Đánh giá viên chức, người lao động của Trường

Phòng: A.207

 

 

8h00: Họp Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Đề án "Tiếp tục xây dựng Trường ĐHLHN thành trường trọng điểm đào tạo về pháp luật".

Phòng: A.402

 

10h00: Họp Ban Giám hiệu

- Kiểm điểm thành viên BGH.

- Đánh giá viên chức, người lao động của Trường

Phòng: A.207

 

 

8h00: Họp Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Đề án "Tiếp tục xây dựng Trường ĐHLHN thành trường trọng điểm đào tạo về pháp luật".

Phòng: A.402

 

10h00: Họp Ban Giám hiệu

- Kiểm điểm thành viên BGH.

- Đánh giá viên chức, người lao động của Trường

Phòng: A.207

 

 

8h00: Họp Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Đề án "Tiếp tục xây dựng Trường ĐHLHN thành trường trọng điểm đào tạo về pháp luật".

Phòng: A.402

 

10h00: Họp Ban Giám hiệu

- Kiểm điểm thành viên BGH.

- Đánh giá viên chức, người lao động của Trường

Phòng: A.207

 

 

 

 

08h00: Khảo sát thực trạng chuyển đổi số của trường.

TP: Lãnh đạo Trung tâm CNTT (thường trực), đơn vị tư vấn CĐS, đại diện các đơn vị được triệu tập (theo Thông báo).

Phòng: A.401 (từ ngày 29/11 đến hết ngày 03/12)

8h00: Họp Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Đề án "Tiếp tục xây dựng Trường ĐHLHN thành trường trọng điểm đào tạo về pháp luật".

Phòng: A.402

 

10h00: Họp Ban Giám hiệu

- Kiểm điểm thành viên BGH.

- Đánh giá viên chức, người lao động của Trường

Phòng: A.207

 

CHIỀU

14h00: Dự buổi Làm việc của Bộ trưởng với các đơn vị về việc thực hiện các kết luận của cơ quan có thẩm quyền

Hội trường A-BTP

 

 

14h00: Dự buổi Làm việc của Bộ trưởng với các đơn vị về việc thực hiện các kết luận của cơ quan có thẩm quyền

Hội trường A-BTP

 

16h00: Chủ trì Hội đồng LATS  cấp cơ sở

Phòng: A.207

 

 

14h00: Dự buổi Làm việc của Bộ trưởng với các đơn vị về việc thực hiện các kết luận của cơ quan có thẩm quyền

Hội trường A-BTP

 

16h00: Chủ trì  Hội đồng sáng kiến.

Phòng: A.402

 

 

 

 

14h00: Dự buổi Làm việc của Bộ trưởng với các đơn vị về việc thực hiện các kết luận của cơ quan có thẩm quyền

Hội trường A-BTP

 

14h00: Dự buổi Làm việc của Bộ trưởng với các đơn vị về việc thực hiện các kết luận của cơ quan có thẩm quyền

Hội trường A-BTP

 

16h00: Họp Hội đồng sáng kiến.

Phòng: A.402

 

14h00: Lãnh đạo Trường Dự buổi Làm việc của Bộ trưởng với các đơn vị về việc thực hiện các kết luận của cơ quan có thẩm quyền

TP: Trưởng các đơn vị: HCTH, TCCB, ĐTĐH, ĐTSĐH, Thanh tra

Hội trường A-BTP

 

16h00: Họp Hội đồng sáng kiến.

TP; theo Quyết định

Phòng: A.402

 

Thứ Ba

30/11

(Sáng)

8h00: Dự họp chi bộ Khoa pháp luật quốc tế

07h30: Chủ trì họp Thường trực Hội đồng TĐ-KT

Phòng: A.207

 

09h00: Chủ trì họp Hội đồng TĐ-KT

Phòng: A.207

 

 

 

08h30: Tham dự buổi làm việc của Vụ TCCB với công tác của Bộ Giáo dục Đào tạo

Phòng: A.402

 

10h30: Chủ trì Hội đồng nâng thường xuyên tháng 12/2021.

Phòng: A.211

 

 

07h30: Họp Thường trực Hội đồng TĐ-KT

Phòng: A.207

 

09h00: Họp Hội đồng TĐ-KT

Phòng: A.207

 

08h00: Chủ trì Khảo sát thực trạng chuyển đổi số của trường.

Phòng: A.401

 

08h00: Khảo sát thực trạng chuyển đổi số của trường.

TP: Lãnh đạo Trung tâm CNTT (thường trực), đơn vị tư vấn CĐS, đại diện các đơn vị được triệu tập (theo Thông báo).

Phòng: A.401 (từ ngày 29/11 đến hết ngày 03/12)

8h00: Khảo sát thực trạng chuyển đổi số của trường (từ ngày 29/11 đến hết ngày 03/12)

07h30: Họp Thường trực Hội đồng TĐ-KT

Phòng: A.207

 

09h00: Họp Hội đồng TĐ-KT

TP: theo QĐ

Phòng: A.207

 

08h30: Buổi làm việc của Vụ TCCB với đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục Đào tạo

TP: đại diện  lãnh đạo Bộ môn Ngoại ngữ, Phòng TCCB, TCKT.

Phòng: A.402

10h30: Họp Hội đồng nâng thường xuyên tháng 12/2021

TP:  theo Quyết định

Phòng: A.211

 

CHIỀU

16h30: Chủ trì họp Ban tổ chức, tổ giúp việc Hội nghị mạng lưới các cơ sở đào tạo luật

Phòng: A.402

14h30: Họp rà soát triển các hoạt động sau Hội thảo "Chính sách, pháp luật về BDDS du lịch - những vấn đề đặt ra cho Việt Nam"

Phòng: A.207

 

15h30: Chủ trì Họp rà soát công tác tổ chức Tọa đàm chuyên đề với Quỹ HBPT.

Phòng: A.207

 

 

 

14h00:  Tham dự buổi làm việc của Vụ TCCB với đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục Đào tạo

Phòng: A.402

 

14h00: Chủ trì họp về thanh toán tiền chấm bài, chấm thi, quản lý thi .

Phòng: A.211

15h30: Chủ trì họp bàn công tác chuẩn bị cho khai giảng K46 và K20 chính quy .

TP: Lãnh đạo Phòng ĐTĐH, CTSV, HCTH; đại diện lãnh đạo Phòng TCCB, TTCNTT, TCKT, QT, Trạm Y tế. Đoàn TN, hội SV.

Phòng: A.211

 

 

14h00: Dự khảo sát thực trạng chuyển đổi số của trường.

Phòng: A.401

 

14h30: Họp rà soát triển các hoạt động sau Hội thảo "Chính sách, pháp luật về BDDS du lịch - những vấn đề đặt ra cho Việt Nam"

 Phòng: A.207

 

15h30: Chủ trì Họp rà soát công tác tổ chức Tọa đàm chuyên đề với Quỹ HBPT.

Phòng: A.207

 

14h00: Họp về thanh toán tiền chấm bài, chấm thi, quản lý thi .

TP: Lãnh đạo phòng TCCB, ĐTĐH, ĐBCLĐT&KT, TCKT và các chuyên viên phụ trách.

Phòng: A.211

 

14h00: Khảo sát thực trạng chuyển đổi số của trường.

TP: Lãnh đạo Trung tâm CNTT (thường trực), đơn vị tư vấn CĐS, đại diện các đơn vị được triệu tập (theo Thông báo).

Phòng: A.401

 

14h30: Họp rà soát triển các hoạt động sau Hội thảo "Chính sách, pháp luật về BDDS du lịch - những vấn đề đặt ra cho Việt Nam"

TP: Đại diện lãnh đạo và chuyên viên có liên quan của Phòng QLKH&TSTC, Trưởng khoa PLKT, đại diện lãnh đạo Phòng HCTH, Phòng TCKT, Phòng HTQT.

Phòng: A.207

15h30: Họp bàn công tác chuẩn bị cho khai giảng K46 và K20 chính quy .

TP: Lãnh đạo Phòng ĐTĐH, CTSV, HCTH; đại diện lãnh đạo Phòng TCCB, TTCNTT, TCKT, QT, Trạm Y tế. Đoàn TN, hội SV.

Phòng: A.211

15h30: Họp rà soát công tác tổ chức Tọa đàm chuyên đề với Quỹ HBPT.

TP: Lãnh đạo và chuyên viên có liên quan của Phòng HCTH, đại diện lãnh đạo Phòng QLKH&TSTC, Phòng Quản trị, Khoa PLQT, Trưởng bộ môn Công pháp quốc tế, Trung tâm CNTT

Phòng: A.207

 

15h30: Chủ trì họp bàn công tác chuẩn bị cho khai giảng K46 và K20 chính quy .

Phòng: A.211

 

Thứ Tư

01/12

(Sáng)

08h00: Chủ trì họp nhóm đề tài NCKH cấp Thành phố.

Phòng: A.211

08h00: Chủ trì Hội đồng tuyển sinh Sau đại học.

Phòng: A.207

08h00: Họp Hội đồng tuyển sinh Sau đại học.

Phòng: A.207

09h30: Chủ trì gặp mặt người lao động ký hợp đồng làm công tác trợ giảng tại các đơn vị chuyên môn.

  Phòng: A.207

 

08h00: Họp Hội đồng tuyển sinh Sau đại học.

Phòng: A.207

 

08h00: Họp nhóm đề tài NCKH cấp Thành phố.

Phòng: A.211

09h30: Chủ trì họp tổ kiểm tra số 1 của Ủy ban kiểm tra

TP: thành viên tổ KT số 1.

Phòng: A.211

 

08h00: Khảo sát thực trạng chuyển đổi số của trường.

TP: Lãnh đạo Trung tâm CNTT (thường trực), đơn vị tư vấn CĐS, đại diện các đơn vị được triệu tập (theo Thông báo).

Phòng: A.401 (từ ngày 29/11 đến hết ngày 03/12)

08h00: Chủ trì Hội đồng tuyển sinh Sau đại học.

Phòng: A.207

 

08h00: họp nhóm đề tài NCKH cấp Thành phố.

TP: nhóm xây dựng đề tài

Phòng: A.211

 

09h30: Gặp mặt người lao động ký hợp đồng làm công tác trợ giảng tại các đơn vị chuyên môn.

TP: đại diện lãnh đạo Khoa, Bộ môn có người trợ giảng; đại diện phòng TCCB, Công đoàn, Đoàn TN, 08 trợ giảng.

Họp trực tiếp và trực tuyến.

  Phòng: A.207

 

09h30: Chủ trì họp tổ kiểm tra số 1 của Ủy ban kiểm tra

TP: thành viên tổ KT số 1.

Phòng: A.211

CHIỀU

 

14h00: Dự Lễ khai giảng K46 hệ đại học chính quy và K20 VB2 chính quy.

Hội trường A.403

 

14h00: Chủ trì Lễ khai giảng K46 hệ đại học chính quy và K20 VB2 chính quy.

Hội trường A.403

14h00: Dự Lễ khai giảng K46 hệ đại học chính quy và K20 VB2 chính quy.

Hội trường A.403

14h00: Tham dự Hội thảo trực tuyến góp ý dự thảo Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phòng A.207 và trực tuyến            

14h00: Dự Lễ khai giảng K46 hệ đại học chính quy và K20 VB2 chính quy.

Hội trường A.403

 

14h00: Dự Lễ khai giảng K46 hệ đại học chính quy và K20 VB2 chính quy.

Hội trường A.403

 

14h00: Khai giảng K46

TP: theo Kế hoạch và Giấy mời

trực tiếp và trực tuyến.

Hội trường A.403

 

14h00: Tham dự Hội thảo trực tuyến góp ý dự thảo Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

TP: Đại diện Lãnh đạo: Phòng ĐT Đại học, Phòng ĐT Sau đại học, Phòng QLKH, HTQT, ĐBCLĐT&KT, Thanh tra.

Phòng A.207 và trực tuyến

Thứ Năm

02/12

(Sáng)

08h00: Họp Giao Ban cán bộ chủ chốt.

-Kiểm điểm tập thể lãnh đạo.

- Kê khai tài sản.

- Giao Ban công tác tháng 11/2021.

Phòng: A.402

 

10h30: Chủ trì họp Đảng uỷ

Phòng: A402

 

08h00: Chủ trì họp Giao Ban cán bộ chủ chốt.

-Kiểm điểm tập thể lãnh đạo.

- Kê khai tài sản.

- Giao Ban công tác tháng 11/2021.

Phòng: A.402

 

10h30: Họp Đảng uỷ

Phòng: A402

 

08h00: Họp Giao Ban cán bộ chủ chốt.

-Kiểm điểm tập thể lãnh đạo.

- Kê khai tài sản.

- Giao Ban công tác tháng 11/2021.

Phòng: A.402

 

10h30: Họp Đảng uỷ

Phòng: A402

 

08h00: Họp Giao Ban cán bộ chủ chốt.

-Kiểm điểm tập thể lãnh đạo.

- Kê khai tài sản.

- Giao Ban công tác tháng 11/2021.

Phòng: A.402

 

10h30: Họp Đảng uỷ

Phòng: A402

 

08h00: Họp Giao Ban cán bộ chủ chốt.

-Kiểm điểm tập thể lãnh đạo.

- Kê khai tài sản.

- Giao Ban công tác tháng 11/2021.

Phòng: A.402

 

10h30: Họp Đảng uỷ

Phòng: A402

 

08h00: Khảo sát thực trạng chuyển đổi số của trường.

TP: Lãnh đạo Trung tâm CNTT (thường trực), đơn vị tư vấn CĐS, đại diện các đơn vị được triệu tập (theo Thông báo).

Phòng: A.401 (từ ngày 29/11 đến hết ngày 03/12)

08h00: [HOÃN] Họp Giao Ban cán bộ chủ chốt.

Phòng: A.402

 

10h30: Họp Đảng uỷ

Phòng: A402

CHIỀU

14h00: Chủ trì họp Hội đồng trường

Phòng: A.207

14h00: Họp Hội đồng trường

Phòng: A.207

14h00: Họp Hội đồng trường

Phòng: A.207

14h00: Họp Hội đồng trường

Phòng: A.207

14h00: Họp Hội đồng trường

Phòng: A.207

 

 

 

14h00: Họp Hội đồng trường: đánh giá, xếp loại viên chức lãnh đạo, quản lý cấp trường

Phòng: A.207

17h00: Gặp mặt Đội thi tranh biện VMOOT.

Chủ trì: PGS.TS Nguyễn Quang Tuyến - Phó Chủ tịch HĐ trường

TP: Ban giám khảo và những người tham dự Đội thi.

Phòng: A.207

Thứ Sáu

03/12

(Sáng)

09h00: Chủ trì Hội nghị mạng lưới các cơ sở đào tạo luật.

FLC Hạ Long- Quảng Ninh

8h00: Dự họp giao ban thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Hội trường đa năng

 

 

 

09h00: Hội nghị mạng lưới các cơ sở đào tạo luật.

FLC Hạ Long- Quảng Ninh

09h00: Hội nghị mạng lưới các cơ sở đào tạo luật.

FLC Hạ Long- Quảng Ninh

09h00: Hội nghị mạng lưới các cơ sở đào tạo luật.

FLC Hạ Long- Quảng Ninh

08h00: Khảo sát thực trạng chuyển đổi số của trường.

TP: Lãnh đạo Trung tâm CNTT (thường trực), đơn vị tư vấn CĐS, đại diện các đơn vị được triệu tập (theo Thông báo).

Phòng: A.401 (từ ngày 29/11 đến hết ngày 03/12)

09h00: Hội nghị mạng lưới các cơ sở đào tạo luật.

TP: Đảng ủy, BGH, Hội đồng Trường; Ban Tổ chức,Tổ giúp việc và các đ/c được triệu tập

FLC Hạ Long- Quảng Ninh

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

04/11

(Sáng)

 

 

 

 

 

07h30:  Hội thi tranh biện VMOOT.

TP: Ban tổ chức, Ban giám khảo và những người tham dự Đội thi.

(cả ngày)

Phòng: A.207

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

05/11

(Sáng)

 

 

 

 

 

07h30:  Hội thi tranh biện VMOOT.

TP: Ban tổ chức, Ban giám khảo và những người tham dự Đội thi.

(Cả ngay)

Phòng: A.207

 

CHIỀU