LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 06/12 ĐẾN 12/12/2021

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

06/12

(Sáng)

9h00: Dự họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207

9h00: Chủ trì họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207

08 h00: Chủ họp bàn về công việc quản lý hoạt động hợp tác với Đại học Arizona của Phòng HTQT.

Phòng: A.207

9h00: Họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207

 

9h00: Họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207

9h00: Họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207

08 h00: Chủ họp bàn về công việc quản lý hoạt động hợp tác với Đại học Arizona của Phòng HTQT.

TP: Trưởng Phòng HTQT, mời cô Nguyễn Thị Việt Anh; thầy Nguyễn Tài Tuấn Anh, chuyên viên Đặng Ngọc Phương Thảo.

Phòng: A.207

9h00: Họp Ban giám hiệu về công tác cán bộ

Phòng: A.207

CHIỀU

Làm việc tại Trường

14h00: Chủ trì họp xét công nhận  tốt nghiệp các hình thức đào tạo đại học.

Phòng: A.207

 

14h00: Họp xét công nhận  tốt nghiệp các hình thức đào tạo đại học.

Phòng: A.207

 

14h00: Họp xét công nhận  tốt nghiệp các hình thức đào tạo đại học.

Phòng: A.207

 

14h00: Họp xét công nhận  tốt nghiệp các hình thức đào tạo đại học.

Phòng: A.207

 

14h00: Họp xét công nhận  tốt nghiệp các hình thức đào tạo đại học.

TP; theo Quyết định

Phòng: A.207

 

Thứ Ba

07/12

(Sáng)

Làm việc tại Trường

9h00: Chủ trì họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207

08h00: Chủ trì Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học

Phòng: A.402

 

9h00: Họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207

 

 

 

8h00: Chủ trì họp về thanh toán tiền chấm bài, chấm thi, quản lý thi .

TP: Lãnh đạo phòng TCCB, ĐTĐH, ĐBCLĐT&KT, TCKT; đại  diện lãnh đạo các Khoa chuyên môn và các chuyên viên phụ trách.

Phòng: A.211

 

9h00: Họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207

 

9h00: Họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207

8h00: Họp về thanh toán tiền chấm bài, chấm thi, quản lý thi .

TP: Lãnh đạo phòng TCCB, ĐTĐH, ĐBCLĐT&KT, TCKT và các chuyên viên phụ trách.

Phòng: A.211

 

9h00: Họp Ban giám hiệu

- nghe báo cáo Dự thả quy chế chi tiêu nội bộ

- nghe báo cáo về Dự thảo Quy chế quản lý nghiên cứu khoa học (Phòng QLKH&TSTC chuẩn bị)

08h00: Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học

TP: theo quyết định

Phòng: A.402

 

 

CHIỀU

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

 

14h00:  Chủ trì  Họp nghe báo cáo kết quả khảo sát Chuyển đổi số

Phòng: A207

14h00: [HOÃN] Họp giao ban trưởng đơn vị tháng 12

Phòng: A.402

 

14h00:  Họp nghe báo cáo kết quả khảo sát Chuyển đổi số

TP: lãnh đạo, chuyên viên phụ trách TTCNTT, đơn vị tư vấn CĐS.

Phòng: A207

Thứ Tư

08/12

(Sáng)

8h00: Dự họp giao ban thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Trực tuyến tại A207

8h00: Dự họp giao ban thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Trực tuyến tại A207

8h00: Chủ trì Họp rà soát Hội thảo khoa học quốc tế “Pháp luật trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế”

TP: Thành viên Ban tổ chức của Phòng Quản lý khoa học, Phòng Đào tạo Sau đại học

Phòng: A.401

 

Làm việc tại Trường

 

8h00: Họp rà soát Hội thảo khoa học quốc tế “Pháp luật trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế”

TP: Thành viên Ban tổ chức của Phòng Quản lý khoa học, Phòng Đào tạo Sau đại học

Phòng: A.401

08h30: (hoãn) Tọa đàm " tình hình thế giới, khu vực và công tác đối ngoại của Việt Nam trong những năm qua"

Diễn giả: đ/c Đoàn Xuân Hưng - Phó CT Quỹ Hòa bình và phát triển VN.

TP: Đảng ủy, BGH; Giảng viên Khoa PL Quốc tế, Thương mại QT và theo Giấy mời

Phòng: A.402

08h30: Hội nghị tập huấn công tác công đoàn các trường Đại học, Cao đẳng

TP: Chủ tịch, Phó Chủ tịch ủy viên ủy Ban kiểm tra, Ban thanh tra nhân dân công đoàn  các Trường Đại học, Cao đẳng

  Trực tuyến

 

CHIỀU

 

 

14h00: (Hoãn) Chủ trì họp giao ban trưởng đơn vị tháng 12

Phòng: A.402

14h00: Họp giao ban trưởng đơn vị tháng 12

Phòng: A.402

 

14h00: Dự họp giao ban thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Trực tuyến tại A207

14h00: Họp giao ban trưởng đơn vị tháng 12

Phòng: A.402

14h00: Họp giao ban trưởng đơn vị tháng 12

Phòng: A.402

 

14h00: Họp giao ban trưởng đơn vị tháng 12

Phòng: A.402

 

Thứ Năm

09/12

(Sáng)

 

 

 

 

8h00: Dự Hội nghị trực tuyến kết nối với Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện kết luận và quy định về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Hội trường A - BTP

 

 

Làm việc tại Trường

08h00: Dự tọa đàm góp ý báo cáo về xây dựng hoàn thiện NNPQXHCN của học viện CTQGHCM.

Học viện CTQGHCM

 

 

CHIỀU

14h00: Chủ trì Hội đồng nghiệm thu chương trình Ngành luật của Trường Đại học Thương mại

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

 

 

14h00: Báo cáo tại Hội thảo chuyên đề của Uỷ ban BTWMTTQVN

46 Tràng Thi

 

Thứ Sáu

10/12

(Sáng)

 

 

08h00: Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thi đua Cụm II

Hội trường đa năng 

 

 

 

11h00: Chủ trì họp về công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên. . TP: Lãnh đạo Phòng QLKH&TSTC, đại diện Đoàn Thanh niên, Ban chủ nhiệm CLB Sinh viên NCKH. 

Phòng: A401

 

 

11h00: Họp về công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên. . TP: Lãnh đạo Phòng QLKH&TSTC, đại diện Đoàn Thanh niên, Ban chủ nhiệm CLB Sinh viên NCKH. 

Phòng: A401

 

CHIỀU

 

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

14h00: Chủ trì Họp Hội đồng xét Miễn giảm học phí cho sinh viên các khóa 43,44 và 45 học kỳ 2 năm học 2020-2021

(họp trực tuyến)

Phòng: A.402

15h30: Chủ trì Họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 1 năm học 2021-2022 cho sinh viên khóa 43,44,45

(họp trực tuyến)

Phòng: A.402

 

 

14h00: Báo cáo tại Hội thảo chuyên đề của Uỷ ban BTWMTTQVN

46 Tràng Thi

14h00: Chủ trì Họp Hội đồng xét Miễn giảm học phí cho sinh viên các khóa 43,44 và 45 học kỳ 2năm học 2020-2021

TP: Đại diện lãnh đạo: Các đơn vị quản lý sinh viên, Phòng Đào tạo đại học, Phòng Thanh tra; Giám đốc TTCNTT, Tài chính Kế toán Bí thư Đoàn trường; Cán bộ quản lý khóa 43, 44, 45 của Phòng Đào tạo đại học, Phòng CTSV; Trợ lý các đơn vị quản lý sinh viên.

(họp trực tuyến)

Phòng: A.402

15h30: Chủ trì Họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 1 năm học 2021-2022 cho sinh viên khóa 43,44,45

TP: Đại diện lãnh đạo: Các đơn vị quản lý sinh viên, Phòng Đào tạo đại học, Phòng Thanh tra; Giám đốc TTCNTT, Bí thư Đoàn trường; Cán bộ quản lý khóa 43, 44, 45 của Phòng Đào tạo đại học, Phòng CTSV; Trợ lý các đơn vị quản lý sinh viên.

(họp trực tuyến)

 

 

Thứ Bảy

11/11

(Sáng)

 

 

 

 

08h00: Dự hội thảo tại Ban Nội chính Trung ương.

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

12/11

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU