LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 13/12 ĐẾN 19/12/2021

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

13/12

(Sáng)

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

08h00:  Chủ trì  cuộc họp kiểm điểm theo KL của A09 tại Phòng HCTH

Phòng: A401 và trực tuyến

(thành phần theo Kế hoạch)

 

10h00: Chủ trì  Hội nghị tập thể viên chức, người lao động Phòng HCTH về quy trình bổ nhiệm lại cán bộ (đại diện Phòng TCCB tham dự)

Phòng: A401 và trực tuyến

 

08h00:  Chủ trì  Hội nghị tập thể viên chức Trung tâm CNTT về quy trình bổ nhiệm lại cán bộ (đại diện Phòng TCCB tham dự)

Phòng: A207 và trực tuyến

 

10h00:  Chủ trì  Hội nghị tập thể viên chức Trung tâm TTTV về quy trình bổ nhiệm lại cán bộ (đại diện Phòng TCCB tham dự)

Phòng: A207 và trực tuyến

 

 

CHIỀU

Làm việc tại Trường

14h00: Dự trực tuyến tổng kết công tác thi đua cụm 2 (TP. HCTH chuẩn bị tài liệu và cùng dự)

Phòng: A.207

 

14h00: Chủ trì  Hội nghị tập thể viên chức Trung tâm TVPL về quy trình bổ nhiệm lại cán bộ (đại diện Phòng TCCB tham dự)

Phòng: A402 và Trực tuyến

 

15h30: Chủ trì  Hội nghị tập thể viên chức  Phòng ĐT Sau đại học về quy trình bổ nhiệm lại cán bộ (đại diện Phòng TCCB tham dự)

Phòng: A402 và Trực tuyến

14h00: Chủ trì  cuộc họp kiểm điểm theo KL của A09 tại Phòng ĐTĐH

Phòng: A401 và Trực tuyến

(thành phần theo Kế hoạch)

 

 

14h00: Hội thảo hoàn thiện CĐ của MTTQ VN về xây dựng NNPQXHCN VN. Địa điểm: MTTQVN,

 46 Tràng Thi.

 

Thứ Ba

14/12

(Sáng)

8h00: Dự Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Họp trực tuyến

9h00: Chủ trì Họp tổ công tác tiếp nhận nhiệm vụ chủ đầu tư Dự án cơ sở 2

Phòng: A.205

Làm việc tại Trường

8h00: Dự Hội nghị đối ngoại toàn quốc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Họp trực tuyến

8h00: Chủ trì  cuộc họp kiểm điểm theo KL của A09 tại Phòng Thanh tra

Phòng: A207 và Trực tuyến

(thành phần theo Kế hoạch)

 

10h00:  Chủ trì  Hội nghị tập thể viên chức Phòng Thanh tra về quy trình bổ nhiệm lại cán bộ (đại diện Phòng TCCB tham dự)

Phòng: A207 và Trực tuyến

8h00: Hội nghị đối ngoại toàn quốc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

TP: Thường vụ Đảng ủy

Họp trực tuyến

9h00: Họp tổ công tác tiếp nhận nhiệm vụ chủ đầu tư Dự án cơ sở 2

TP: theo QĐ

Họp trực tuyến

CHIỀU

19h00: Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học do TS. Trịnh Thị Phương Oanh làm chủ nhiệm

TP: theo quyết định

Trực tuyến

Làm việc tại Trường

 

 

Làm việc tại Trường

14h00:Chủ trì họp chuẩn bị triển khai xây dựng kế hoạch NCKH của Trường 2022. họp rà soát, hoàn thiện dự thảo quy chế QLKH

Phòng: A207 và Trực tuyến

14h00: (hoãn) Họp góp ý đề cương 21 môn học trong chương trình đào tạo của Trường Đại học Luật Hà Nội trong khuôn khổ Dự án EU JULE năm 2021

TP: đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng HTQT, Phòng ĐTĐH Phòng Đảm bảo CLĐT&KT, Phòng QLKH&TSTC, Khoa Pháp luật Dân sự, Khoa Pháp luật Kinh tế, Khoa Pháp luật Hình sự, Khoa Pháp luật Hành chính Nhà nước và lãnh đạo 21 bộ môn thuộc Khoa

 

Phòng: A.402 và Trực tuyến

 

Thứ Tư

15/12

(Sáng)

8h30: Họp Đảng uỷ  kiểm điểm tập thể ĐU và đánh giá đảng viên năm 2021

08h30: Họp Đảng uỷ  kiểm điểm tập thể ĐU và đánh giá đảng viên năm 2021

 

08h30: Họp Đảng uỷ  kiểm điểm tập thể ĐU và đánh giá đảng viên năm 2021

08h30: Họp Đảng uỷ  kiểm điểm tập thể ĐU và đánh giá đảng viên năm 2021

 

08h30: Họp Đảng uỷ  kiểm điểm tập thể ĐU và đánh giá đảng viên năm 2021

08h30: Họp Đảng uỷ  kiểm điểm tập thể ĐU và đánh giá đảng viên năm 2021

CHIỀU

 

13h30: Chủ tịch Hội đồng Trường Chu Mạnh Hùng tham gia Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học do ThS. Dương Văn Quý làm chủ nhiệm

Phòng: A.401 và Trực tuyến

 

15h00: Tham gia Hội đồng nghiệm thu chương trình đào tạo

Trường Đại học Thương Mại

 

 

 

 

 

Làm việc tại Trường

14h00:  Chủ trì   Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học do TS. Nguyễn Thị Yến làm chủ nhiệm

 

Họp trực tuyến

 

15h30: (hoãn) Chủ trì  Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học do ThS. Nguyễn Ngọc Quyên làm chủ nhiệm

Trực tuyến

Họp trực tuyến

14h00: Chủ trì  Họp Hội đồng xét chuyển chức danh nghề nghiệp Giảng viên đối với viên chức Phân hiệu

Phòng: A.207 và Trực tuyến

 

14h00: Chủ trì họp rà soát tiến độ triển khai XD KH CĐS. Thành phần: Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách Trung tâm CNTT, đơn vị tư vấn CĐS.

Trực tuyến

14h00: Chủ trì  Họp Hội đồng xét chuyển chức danh nghề nghiệp Giảng viên đối với viên chức Phân hiệu

TP:  Theo Quyết định, mời Lãnh đạo Phòng Thanh tra cùng dự.

Phòng: A.207 và Trực tuyến

 

Thứ Năm

16/12

(Sáng)

08h30: Họp kiểm điểm theo KL của A09 ở cấp Ban Giám hiệu

Phòng: A207

08h30: Chủ trì họp kiểm điểm theo KL của A09 ở cấp Ban Giám hiệu

Phòng: A207

08h30: Họp kiểm điểm theo KL của A09 ở cấp Ban Giám hiệu

Họp trực tuyến

 

09h00: Họp góp ý đề cương 21 môn học trong chương trình đào tạo của Trường Đại học Luật Hà Nội trong khuôn khổ Dự án EU JULE năm 2021

Phòng: A.402 và Trực tuyến

08h30: Họp kiểm điểm theo KL của A09 ở cấp Ban Giám hiệu

Họp trực tuyến

08h30: Họp kiểm điểm theo KL của A09 ở cấp Ban Giám hiệu

Họp trực tuyến

08h30: Họp kiểm điểm theo KL của A09 ở cấp Ban Giám hiệu

TP:Ban Thường vụ Đảng uỷ; Thường trực Hội đồng trường; Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng; các đồng chí là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trường có trách nhiệm phải kiểm điểm đối với những sai phạm, thiếu sót theo Công văn số 295/ANĐT-P4 (trừ một số đồng chí thuộc diện Trung ương quản lý); Đại diện lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ cùng tham dự cuộc họp. 

Phòng: A207 và trực tuyến

 

09h00: Họp góp ý đề cương 21 môn học trong chương trình đào tạo của Trường Đại học Luật Hà Nội trong khuôn khổ Dự án EU JULE năm 2021

TP: đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng HTQT, Phòng ĐTĐH Phòng Đảm bảo CLĐT&KT, Phòng QLKH&TSTC, Khoa Pháp luật Dân sự, Khoa Pháp luật Kinh tế, Khoa Pháp luật Hình sự, Khoa Pháp luật Hành chính Nhà nước và lãnh đạo 21 bộ môn thuộc Khoa

 

Phòng: A.402 và Trực tuyến

CHIỀU

19h00: Chủ tịch  Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học do TS. Nguyễn Đắc Tuân làm chủ nhiệm

TP: theo quyết định

Trực tuyến

 

 

14h00: Chủ trì họp giao ban các nhà thầu thi công Dự án cơ sở 2

Phòng: A.207 và trực tuyến

 14h00: Chủ trì  Họp về xây dựng phần mềm Tạp chí Luật học

Trực tuyến

 

14h00: Chủ trì  Tập huấn PCCC và CNCH

Phòng: A.402 và Trực tuyến

 

14h00: Tọa đàm chuyên gia về xây dựng NNPQ XHCN VN tại Quỹ HBPT.

14h00: Tập huấn PCCC và CNCH

TP:  Ban chỉ đạo phòng chống bão lụt và phòng cháy chữa cháy, Đội phòng chống bão lụt và phòng cháy chữa cháy

 

Phòng: A.402 Trực tuyến

 

14h00: Chủ trì họp giao ban các nhà thầu thi công Dự án cơ sở 2

TP: Trưởng phòng Quản trị, TCKT, tư vấn quản lý dự án, đại diện các nhà thầu

Họp trực tuyến

 

14h00: Họp về xây dựng phần mềm Tạp chí Luật học

TP: Lãnh đạo Tạp chí, Trưởng Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí, Thư ký Toà soạn Tạp chí. Mời Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin dự họp

Trực tuyến

 

 

Thứ Sáu

17/12

(Sáng)

8h00: Chủ trì họp triển khai đề tài khoa học cấp thành phố

Phòng: A.402 và Trực tuyến

08h30: Chủ trì  Họp kiểm điểm theo KL của A09 ở cấp Trường

Phòng: A207 và Trực tuyến

Làm việc tại Trường

8h00: Họp triển khai đề tài khoa học cấp thành phố

Phòng: A.402 và Trực tuyến

08h30: Họp kiểm điểm theo KL của A09 ở cấp Trường

TP: Đảng ủy, Thường trực Hội đồng trường, Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, trưởng các đơn vị thuộc Trường, trực thuộc Trường, trưởng các tổ chức chính trị - xã hội trong Trường; lãnh đạo các đơn vị và các cá nhân là đối tượng kiểm điểm. Đại diện lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ cùng tham dự cuộc họp.

Phòng: A207 và Trực tuyến

 

8h00: Họp triển khai đề tài khoa học cấp thành phố

TP: nhóm giúp việc thực hiện đề tài

Phòng: A.402 và Trực tuyến

 

 

 

CHIỀU

Làm việc tại Trường

 14h00: Chủ trì họp BGH để báo cáo về  công tác cán bộ .

Phòng: A207 và Trực tuyến

16h00: Chủ trì làm việc với lãnh đạo Phòng Hành chính-Tổng hợp.

Phòng: A207

14h00: Họp BGH để báo cáo về công tác cán bộ .

Phòng: A207 và Trực tuyến

 

16h00: Chủ trì   Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học do TS. Nguyễn Ngọc Bích làm chủ nhiệm

Trực tuyến

 

 

14h00: Họp BGH để báo cáo về công tác cán bộ .

Phòng: A207 và Trực tuyến

 

16h00: Chủ trì làm việc với lãnh đạo Phòng Hành chính-Tổng hợp.

Phòng: A207

 

14h00: Họp BGH để báo cáo về công tác cán bộ .

Phòng: A207 và Trực tuyến

 

16h00: Chủ trì  Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học do ThS. Trần Thị Hoa làm chủ nhiệm

A 402/Trực tuyến

 

14h00: Họp BGH để báo cáo về công tác cán bộ .

Phòng: A207 và Trực tuyến

 

16h00: Chủ trì làm việc với lãnh đạo Phòng Hành chính-Tổng hợp.

Phòng: A207

 

Thứ Bảy

18/12

(Sáng)

 

 

 

09h00: Chủ trì Họp Hội đồng xét miễn - giảm học phí cho sinh viên các Khóa 46; Họp Hội đồng xét Hỗ trợ chi phí học tập, Trợ cấp xã hội cho sinh viên các khóa 43,44,45 và 46; Họp Hội đồng xét học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên các khóa 43,44,45

Họp Trực tuyến 

 

09h00: Họp Hội đồng xét miễn - giảm học phí cho sinh viên các Khóa 46; Họp Hội đồng xét Hỗ trợ chi phí học tập, Trợ cấp xã hội cho sinh viên các khóa 43,44,45 và 46; Họp Hội đồng xét học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên các khóa 43,44,45

TP: Đại diện lãnh đạo: Các đơn vị quản lý sinh viên, Phòng ĐTĐH, TCKT, Thanh tra ĐT; Giám đốc TTCNTT, Bí thư Đoàn trường; Cán bộ quản lý các khóa của Phòng ĐT, Phòng CTSV; Trợ lý các đơn vị quản lý sinh viên.

Họp Trực tuyến 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

19/12

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU