LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

20/12

(Sáng)

09h30: Họp cho ý kiến về việc xây dựng Đề án 549/QĐ-TTg.

Phòng A.207

Hiệu trưởng tiếp viên chức.

Phòng A.205

 

09h30: Họp cho ý kiến về việc xây dựng Đề án 549/QĐ-TTg

Phòng A.207

 

 

09h30: Họp cho ý kiến về việc xây dựng Đề án 549/QĐ-TTg.

Phòng A.207

09h30: Họp cho ý kiến về việc xây dựng Đề án 549/QĐ-TTg.

Phòng A.207

10h30: Chủ trì họp Thực hiện chính sách pháp luật trong quản lý CNTT trên trang thông tin điện tử.

TP: Trưởng đơn vị HCTH, TTCNTT,; lãnh đạo Phòng CTSV, ĐTĐH, ĐTSĐH.

Phòng A.207

08h00: Chủ trì Họp chuẩn bị triển khai xây dựng kế hoạch NCKH của Trường 2022 và rà soát, hoàn thiện dự thảo quy chế QLKH.

Phòng: A207

 

09h30: Họp cho ý kiến về việc xây dựng Đề án 549/QĐ-TTg.

Phòng A.207

08h00:  Chủ trì Họp chuẩn bị triển khai xây dựng kế hoạch NCKH của Trường 2022 và rà soát, hoàn thiện dự thảo quy chế QLKH

TP: Lãnh đạo phòng QLKH&TSTC.

Phòng: A207

 

 

09h30: Họp cho ý kiến về việc xây dựng Đề án 549/QĐ-TTg.

TP: Tổ biên tâp xây dựng Đề án

Phòng A.207

 

10h30: Họp Thực hiện chính sách pháp luật trong quản lý CNTT trên trang thông tin điện tử.

TP: Trưởng đơn vị HCTH, TTCNTT,; lãnh đạo Phòng CTSV, ĐTĐH, ĐTSĐH.

Phòng A.207

CHIỀU

Làm việc tại Trường

14h00: Làm việc với lãnh đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng và MSTT, Bộ Tư pháp.

Phòng A.207

13h00:  Chủ trì Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học do ThS. Nguyễn Ngọc Quyên làm chủ nhiệm

Trực tuyến

 

14h00: Chủ trì Hội đồng nghiệm thu đề tài

TP: theo quyết định

Trực tuyến

 

15h00: Chủ trì họp Ban tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Pháp luật trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế”

TP: Lãnh đạo và chuyên viên trong Ban tổ chức Hội thảo của Phòng Quản lý khoa học và trí sự Tạp chí, Phòng Đào tạo sau đại học, Phòng Hợp tác quốc tế, Trung tâm Công nghệ thông tin.

Phòng A.402

Làm việc tại Trường

14h00: Chủ trì họp về bảo vệ bảo vệ quyền SHTT đối với tài liệu số của Trường.

Phòng: A401

14h00: Chủ trì họp về bảo vệ quyền SHTT đối với tài liệu số của Trường.

TP: Lãnh đạo chuyên viên liên quan QLKH&TCTC, lãnh đạo TTTTTV.

Phòng: A401

 

14h00: Làm việc với lãnh đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng và MSTT, Bộ Tư pháp.

TP: Trưởng phòng QT, kỹ sư Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Tiến Định và đại diện tư vấn QLDA Coninco.

Phòng A.207

Thứ Ba

21/12

(Sáng)

07h30: Dự Hội nghị triển khai công tác tư pháp.

Phòng A.207

07h30: Dự Hội nghị triển khai công tác tư pháp.

Phòng A.207

07h30: Dự Hội nghị triển khai công tác tư pháp.

Phòng A.207

07h30: Dự Hội nghị triển khai công tác tư pháp.

Phòng A.402

07h30: Dự Hội nghị triển khai công tác tư pháp.

Phòng A.207

07h30: Hội nghị triển khai công tác tư pháp.

TP:  - Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu, TTHĐT (Phòng A.207)

- Thủ trưởng các đơn vị, Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Trưởng (Phòng A.402).

- Lãnh đạo phân hiệu; lãnh đạo các đơn vị phân hiệu đầu cầu phân hiệu.

CHIỀU

13h30: chủ trì họp Ban Thường vụ Đảng uỷ.

Phòng A.207

15h00: Chủ trì họp Đảng uỷ

Phòng A.207

 

13h30: Họp Ban Thường vụ Đảng uỷ.

Phòng A.207

 

15h00: Họp Đảng uỷ

Phòng A.207

 

16h30: Họp Ban Giám hiệu về công tác cán bộ

Phòng A.207

14h00: Làm việc với Giám đốc VN của ĐH Arizona. TP: Trưởng phòng HTQT, chuyên viên chuyên quản CT LKĐT

Phòng A.401

15h00: họp Đảng uỷ

Phòng A.207

 

 

16h30: Họp Ban Giám hiệu về công tác cán bộ

Phòng A.207

15h00: Họp Ban Thường vụ Đảng uỷ.

Phòng A.207

 

14h30: Họp Đảng uỷ

Phòng A.207

 

16h30: Họp Ban Giám hiệu về công tác cán bộ

Phòng A.207

13h30: Họp Ban Thường vụ Đảng uỷ.

Phòng A.207

 

15h00: Họp Đảng uỷ

Phòng A.207

 

16h30: Họp Ban Giám hiệu về công tác cán bộ

Phòng A.207

 

 

 

14h00: Làm việc với Giám đốc VN của ĐH Arizona.

TP: Trưởng phòng HTQT, chuyên viên chuyên quản CT LKĐT

Phòng A.401

Thứ Tư

22/12

(Sáng)

08h30: Chủ trì họp đề tài nghiên cứu khoa học cấp TP.

TP: nhóm thực hiện đề tài mời TS. Ngọ Văn Nhân

Phòng A.401

09h00: Dự Lễ kỷ niệm 77 năm ngày thành lập QĐNDVN (22/12/1944-22/12/2021) và Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Hội CCB năm 2021

Phòng A.402

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

09h30: (chuyển) Họp UBKT về công tác kiểm tra năm 2021.

Phòng: A211

08h30: (chuyển) Họp UBKT về công tác kiểm tra năm 2021.

TP: Ủy Ban kiểm tra

Phòng: A211

 

08h30: Chủ trì họp đề tài nghiên cứu khoa học cấp TP.

TP: nhóm thực hiện đề tài mời TS. Ngọ Văn Nhân

Phòng A.207

 

08h45: Lễ kỷ niệm 77 năm ngày thành lập QĐNDVN (22/12/1944-22/12/2021) và Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Hội CCB năm 2021

Chủ trì: GS.TS Nguyễn Minh Đoan

TP: Ban chấp hành Hội, các chi Hội trưởng và theo Giấy mời

Phòng A.402 Trực tuyến

CHIỀU

14h00: Dự Hội nghị tại Ban Tổ chức Trung ương.

16h00:Làm việc BTV Công đoàn.

Phòng A.207

14h00:  Chủ trì tập huấn 03 quy chế mới của Trường trong đào tạo sau đại học

Phòng A.402 Trực tuyến

Làm việc tại Trường

14h00: Tọa đàm nhóm chuyên gia thực hiện Chuyên đề xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN.

Địa điểm: UBTW MTTQVN 46 Tràng Thi.

15h00: Họp UBKT về công tác kiểm tra năm 2021.

Phòng: A207

14h00: Tập huấn 03 quy chế mới của Trường trong đào tạo sau đại học

TP: Toàn bộ giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng tham gia đào tạo SĐH dự trực tuyến; Lãnh đạo P. ĐTSĐH, các Trưởng Khoa họp trực tiếp. mời BGH, đại diện Đảng ủy, HĐT.

Phòng A.402 Trực tuyến

 

15h00: Họp UBKT về công tác kiểm tra năm 2021.

TP: Ủy Ban kiểm tra

Phòng: A207

 

16h00:Làm việc BTV Công đoàn/

TP: mời PHT Tô Văn Hoà và đ/c Hường, đ/c Liễu, đ/c Định dự/

Phòng A.207

Thứ Năm

23/12

(Sáng)

 

09h00: Làm việc với BV Giao thông vận tải về tiêm Vaccine.

Phòng A.207

08h00:  Tham dự hội thảo góp ý báo cáo " Đánh giá qui định và hoàn thiện Pháp luật về tình trạng khẩn cấp trong bối cảnh dịch bệnh"

TTPN&PT, 20 Thụy Khuê, Tây Hồ

 

 

 

14h00: (chuyển) Họp rà soát tiến độ triển khai XD KH CĐS.

TP: Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách Trung tâm CNTT, đơn vị tư vấn CĐS.

Trực tuyến.

 

09h00: Làm việc với BV Giao thông vận tải về tiêm Vaccine.

TP: mời PHT Vũ Thị Lan Anh,đ/c Phúc và đ/c Dương dự cùng.

Phòng A.207

 

CHIỀU

 

Làm việc tại Trường

14h00:  Chủ trì Hội thảo khoa học quốc tế “Pháp luật trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế”

Phòng A.402 Trực tuyến

14h00: Chủ trì Tập huấn cố vấn học tập Khóa 46 hình thức đào tạo chính quy.

Phòng: A.207

Làm việc tại Trường

14h00:  Chủ trì Hội thảo khoa học quốc tế “Pháp luật trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế”

Phòng A.402 Trực tuyến

 

14h00: Chủ trì Tập huấn cố vấn học tập Khóa 46 hình thức đào tạo chính quy.

TP: Lãnh đạo các đơn vị: ĐTĐH, CTSV, TTCNTT, TCCB, các Khoa chuyên môn; cố vấn học tập K46, cán bộ quản lý K46 của Phòng ĐTĐH, CTSV, trợ lý quản lý K46 của các khoa, Bộ môn, Viện; chuyên viên kế hoạch của phòng ĐTĐH. 

Phòng: A.207 và trực tuyến

 

Thứ Sáu

24/12

(Sáng)

 

08h30: Họp Hội đồng tốt nghiệp lớp cao học Tây Bắc Khóa 6 và Tây Nguyên Khóa 2.

Phòng A.207

09h30: Họp Hội đồng tuyển sinh các  lớp VLVH .

Phòng A.207

10h00: Chủ trì Họp Ban Giám hiệu

Phòng A.207

08h30: Họp Hội đồng tốt nghiệp lớp cao học Tây Bắc Khóa 6 và Tây Nguyên Khóa 2.

Phòng A.207

 

10h00: Họp Ban Giám hiệu

Phòng A.207

10h00: Họp Ban Giám hiệu

Phòng A.207

8h00: Họp rà soát tiến độ triển khai XD KH CĐS.

TP: Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách Trung tâm CNTT, đơn vị tư vấn CĐS.

Trực tuyến.

 

10h00: Họp Ban Giám hiệu

Phòng A.207

08h30: Họp Hội đồng tốt nghiệp lớp cao học Tây Bắc Khóa 6 và Tây Nguyên Khóa 2.

TP: TQĐ

Phòng A.207

09h30: Họp Hội đồng tuyển sinh các  lớp VLVH

TP: theo Quyết định.

Phòng A.207

 

10h00: Họp Ban Giám hiệu

Phòng A.207

 

CHIỀU

 

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

14h00: Họp Hội đồng kiểm tra sát hạch để thẩm định hồ sơ xét tiếp nhận giảng viên Khoa Pháp luật kinh tế.

TP: Phó CTHĐT Nguyễn Quang Tuyến

TP: Theo  Quyết định (mời Phòng Thanh tra dự)

 Phòng A.1203

14h30: Họp Hội đồng sát hạch, xét tiếp nhận giảng viên Khoa Pháp luật kinh tế.

Thứ Bảy

25/12

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

14h00: Tập huấn công tác coi thi tuyển sinh đầu vào môn tiếng Anh, 

TP: theo Quyết định

Phòng A.402

Chủ nhật

26/12

(Sáng)

 

07h30: Dự Đại hội Đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ III.

Hội trường lớn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

12h00: Đi công tác Sơn La đến 28/12

 

 

 

06h45: Tập trung cán bộ trông thi tuyển sinh đầu vào môn tiếng Anh,

TP: theo Quyết định

Phòng B.201

 

CHIỀU