LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

(Từ ngày: 27/12/2021 đến ngày 02/01/2022)

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

27/12

(Sáng)

 

 

 

10h00: Rà soát  công tác chuẩn bị Tọa đàm

“Việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin trên các trang  thông tin điện tử, mạng xã hội và các dịch vụ nội dung thông tin, truyền thông khác trên mạng Internet”

Phòng: A207

11h00:Chủ trì  Họp rà soát công tác chuẩn bị Chương trình Đối thoại Hiệu trưởng với học viên, sinh viên năm học 2021-2022.

TP: Lãnh đạo Phòng ĐTĐH, CTSV, ĐTSĐH, QLKH&TSTC, TCKT, TTTTTV, TTCNTT, Trạm Y tế, QT, Đoàn TN.

Phòng: A207

 

 

10h00: Rà soát  công tác chuẩn bị Tọa đàm

“Việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin trên các trang  thông tin điện tử, mạng xã hội và các dịch vụ nội dung thông tin, truyền thông khác trên mạng Internet”

TP: Theo Quyết định

Phòng: A207

 

11h00:Chủ trì  Họp rà soát công tác chuẩn bị Chương trình Đối thoại Hiệu trưởng với học viên, sinh viên năm học 2021-2022.

TP: Lãnh đạo Phòng ĐTĐH, CTSV, ĐTSĐH, QLKH&TSTC, TCKT, TTTTTV, TTCNTT, Trạm Y tế, QT, Đoàn TN.

Phòng: A207

 

CHIỀU

 

 

14h00: Chủ trì  Hội đồng nâng bậc lương thường xuyên tháng 01/2022

Trực tuyến

15h30: Hội thảo đánh giá kết quả phối hợp thực hiện công tác pháp chế giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư pháp năm 2021.

Hội trường A, Trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo

13h30 : Chủ trì  Làm việc với Trung tâm Thông tin Thư viện thông báo kết luận của Hiệu trưởng về tổ chức cán bộ.

TP: Toàn thể Trung tâm TTTV, đại diện lãnh đạo, chuyên viên Phòng TCCB. Trung tâm thông tin thư viện.

 

15h00: Hội nghị trực tuyến với Viện NN&PL, Học Viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

14h00: Chủ trì  Hội đồng nâng bậc lương thường xuyên tháng 01/2022

TP: Theo quyết định

Trực tuyến

Thứ Ba

28/12

(Sáng)

08h00: Dự Hội nghị Ban Chấp hành TW Hội Luật gia Việt Nam

 

08h00: Họp về phân bổ dự toán Ngân sách nhà nước năm 2022.

TP: Trưởng phòng TCKT và đ/c Lê Thị Thu Hiền, Phó trưởng Phòng TCKT

Phòng A.207

 

10h30: Chủ trì họp rà soát tổ chức một số sự kiện trong tuần

TP: Trưởng Phòng HCTH. TCKT, ĐTSĐH, Trạm Y tế, CTSV

Phòng A.207

 

 

 

08h00: Chủ trì Họp Ban điều hành chất lượng cao.

Phòng A.401

 

10h30: Chủ trì  làm việc với  Phòng CTSV

TP: toàn thể cán bộ viên chức của Phòng

Phòng: A401

 

10h30: Họp rà soát tổ chức một số sự kiện trong tuần

Phòng A.207

 

 

 

08h30: Họp trao đổi về nội dung hợp tác giữa Trường Đại học Luật Hà Nội và Viện nghiên cứu lập pháp, Ủy ban thường vụ Quốc hội.

TP: Đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách của Phòng HC-TH, Phòng QLKH&TSTC, đại diện Viện nghiên cứu lập pháp, đại diện lãnh đạo trung tâm thông tin thư viện

Phòng: A211

08h00: Chủ trì Họp Ban điều hành chất lượng cao.

TP: Theo QĐ

Phòng A.401

 

 

 

 

CHIỀU

18h00: Đối thoại giữa Hiệu trưởng đối với học viên, sinh viên năm học 2021 – 2022

Trực tuyến và trực tiếp tại Hội trường A402.

14h00: Tiếp đoàn GS của Ủy ban Văn hóa, giáo dục - Quốc hội Khóa XV.

Phòng A.211

 

18h00: Đối thoại giữa Hiệu trưởng đối với học viên, sinh viên năm học 2021 – 2022

Trực tuyến và trực tiếp tại Hội trường A402.

 

18h00: Đối thoại giữa Hiệu trưởng đối với học viên, sinh viên năm học 2021 – 2022

Trực tuyến và trực tiếp tại Hội trường A402.

14h00: Tiếp đoàn GS của Ủy ban Văn hóa, giáo dục - Quốc hội Khóa XV.

Phòng A.211

14h30: Chủ trì Tọa đàm “Việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin trên các trang  thông tin điện tử, mạng xã hội và các dịch vụ nội dung thông tin, truyền thông khác trên mạng Internet”.

  Phòng: A207

 

18h00: Đối thoại giữa Hiệu trưởng đối với học viên, sinh viên năm học 2021 – 2022

Trực tuyến và trực tiếp tại Hội trường A402.

 

14h00: Tiếp đoàn GS của Ủy ban Văn hóa, giáo dục - Quốc hội Khóa XV.

Phòng A.211

14h30: Tọa đàm

“Việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin trên các trang  thông tin điện tử, mạng xã hội và các dịch vụ nội dung thông tin, truyền thông khác trên mạng Internet”

Phòng: A207

18h00: Đối thoại giữa Hiệu trưởng đối với học viên, sinh viên năm học 2021 – 2022

Trực tuyến và trực tiếp tại Hội trường A402.

 

14h00: Tọa đàm

“Việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin trên các trang  thông tin điện tử, mạng xã hội và các dịch vụ nội dung thông tin, truyền thông khác trên mạng Internet”

TP: Dự trực tiếp: Lãnh đạo: Phòng HCTH, Phòng ĐTĐH, Phòng ĐTSĐH, Phòng TCCB, Phòng CTSV, Phòng Thanh tra, Phòng QLKH&TSTC, Phòng Quản trị.

Dự online: Trưởng các khoa chuyên môn, Viện Luật so sánh, Phòng ĐBCLĐT&KT, TTTT Thư viện, Phân hiệu, 2 đ/c Phó Bí thư Đoàn TN, Hội sinh viên.

Phòng: A207

18h00: Đối thoại giữa Hiệu trưởng đối với học viên, sinh viên năm học 2021 – 2022

TP: Đảng ủy, Ban giám hiệu, Hội đồng trường; Đại diện lãnh đạo các Khoa, Phòng, Bộ môn, Trung tâm, Phân hiệu thuộc Trường; Đại diện Ban chấp hành Đoàn thanh niên, Hội sinh viên Nhà trường. - Chuyên viên của Phòng Công tác sinh viên, Phòng Đào tạo đại học, Phòng Đào tạo sau đại học. - Đại biểu học viên, sinh viên được triệu tập.   Trực tuyến và trực tiếp tại Hội trường A402.

 

Thứ Tư

29/12

(Sáng)

 

08h30: Trao Quyết định hưu trí 06 tháng cuối năm.

Phòng A.207

10h00: Họp kế hoạch sử dụng vốn năm 2022

Phòng A.207

 

10h00: Họp kế hoạch sử dụng vốn năm 2022

Phòng A.207

 

08h00: Chủ trì  làm việc với  Phòng Đào tạo đại học

TP: toàn thể cán bộ viên chức của Phòng

Phòng: A401

 

10h00: Họp kế hoạch sử dụng vốn năm 2022

Phòng A.207

 

10h00: Họp kế hoạch sử dụng vốn năm 2022

Phòng A.207

 

08h30: Trao Quyết định hưu trí 06 tháng cuối năm.

-  Tham dự trực tiếp (19 người): Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Phòng Tổ chức cán bộ, 08 viên chức nghỉ chế độ hưu (ông Trần Ngọc Dũng, ông Vũ Hà Bắc, bà Trần Thị Huệ, bà Nguyễn Hồng Bắc, ông Nguyễn Viết Tý, ông Lê Thanh Thập, ông Chu Đình Phong, bà Nguyễn Hồng Nhung), đại diện lãnh đạo các đơn vị có viên chức nghỉ hưu.

-  Tham dự trực tuyến: Đảng ủy, Các Phó Hiệu trưởng, Đại diện các tổ chức chính trị - xã hội: BCH Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Ban Nữ công.

Phòng A.207

10h00: Họp kế hoạch sử dụng vốn năm 2022.

TP: Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế toán, QT, CNTT, Hành chính - Tổng hợp, Phân hiệu Trực tuyến

Phòng A.207

 

CHIỀU

 

14h00:  Chủ trì Tiếp nhận tài trợ và khánh thành Phòng Diễn án.

Phòng A.402

 

14h00: Dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp với Ban Nội chính Trung ương 

Hội trường A Bộ Tư pháp

 

14h00: Tiếp nhận tài trợ và khánh thành Phòng Diễn án.

Phòng A.402

16h00: Hop Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ tại Bộ GDDT

 

14h00: Tiếp nhận tài trợ và khánh thành Phòng Diễn án.

Phòng A.402

 

14h00: Tiếp nhận tài trợ và khánh thành Phòng Diễn án.

Phòng A.402

 

14h00: Tiếp nhận tài trợ và khánh thành Phòng Diễn án.

TP: Theo Giấy mời

Phòng A.402

 

 

Thứ Năm

30/12

(Sáng)

08h00:  Chủ trì  Hội thảo khoa học “Cơ sở khoa học về phân cấp, phân quyền” thuộc đề tài nghiên cứu khoa học cấp Thành phố “ Nghiên cứu đề xuất phân cấp, phân quyền ở TP Hà Nội”

  Phòng A.402

 

08h30: Dự Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022.

Hội trường Tầng 3, nhà 2C, cơ quan Đảng ủy Khối

 

10h30: Chủ trì họp hội đồng tuyển sinh cao học bổ sung.

Phòng A.207

08h00:  Chủ trì   Nghe báo cáo về Đề án thành lập Khoa Ngoại ngữ

TP: Lãnh đạo Bộ môn Ngoại ngữ

Phòng A.211

 

09h30:  Chủ trì   Nghe báo cáo về Đề án đổi mới hoạt động TTTVPL

TP: Lãnh đạo TTTVPL.

Phòng A.211

 

10h30: Họp hội đồng tuyển sinh cao học bổ sung.

Phòng A.207

[HOÃN] 08h00: Chủ trì  làm việc với  Phòng ĐBCLĐT&KT

TP: toàn thể cán bộ viên chức của Phòng

Phòng: 207

 

[HOÃN] 09h30: Chủ trì  làm việc với  Phòng HC-TH

TP: toàn thể cán bộ viên chức của Phòng

Phòng: A207

 

08h00:  Chủ trì  Hội thảo khoa học “Cơ sở khoa học về phân cấp, phân quyền” thuộc đề tài nghiên cứu khoa học cấp Thành phố “ Nghiên cứu đề xuất phân cấp, phân quyền ở TP Hà Nội”

  Phòng A.402

 

08h00:  Hội thảo khoa học” Cơ sở khoa học về phân cấp, phân quyền” thuộc đề tài nghiên cứu khoa học cấp Thành phố “ Nghiên cứu đề xuất phân cấp, phân quyền ở TP Hà Nội”

TP: Ban chủ nhiệm đề tài, các thành viên thực hiện để tài và theo Giấy mời

  Phòng A.402

08h00: Họp ban chấp hành Công đoàn trường về việc tổng kết Bình xét thi đua năm 2021

Chủ trì : Chủ tịch CĐ Trường

TP:Ban chấp hành Công đoàn trường

 Phòng A.401 và trực tuyến

09h30 Họp Ban chấp hành Công đoàn trường mở rộng về việc tổng kết Bình xét thi đua năm 2021

Chủ trì : Chủ tịch CĐ Trường

TP:: Ban chấp hành công đoàn trường, Ban chấp hành công đoàn bộ phận.

 Phòng A.401 và trực tuyến

10h30: Chủ trì họp hội đồng tuyển sinh cao học bổ sung.

TP: theo quyết định

Phòng A.207

CHIỀU

14h00: Tọa đàm với Quỹ Hòa Bình và Phát Triển

Phòng A.402

14h00: Chủ trì  tọa đàm với Quỹ Hòa Bình và Phát Triển

Phòng A.402

 

16h00: Chủ trì họp Ban Giám hiệu

Phòng A.207

16h00: Họp Ban Giám hiệu

Phòng A.207

16h00: Họp Ban Giám hiệu

Phòng A.207

14h00: Tọa đàm với Quỹ Hòa Bình và Phát Triển.

Phòng A.402

 

16h00: Họp Ban Giám hiệu

Phòng A.207

14h00: Tọa đàm với Quỹ Hòa Bình và Phát Triển.

TP: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Tô Văn Hòa; Đảng ủy: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; Thường trực Đảng ủy: Đ/c Nguyễn Quang Tuyến, Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban kiểm tra; Lãnh đạo các đơn vị: TCCB, HCTH, Thanh tra, ĐTĐH, ĐTSĐH; Lãnh đạo các khoa chuyên môn: PLHCNN, PLHS, PLKT, KLLCT, PLTMQT, PLQT, PLDS.

TP dự online: Giảng viên có quan tâm.

Phòng A.402

14h00: Họp Ban Nữ công về việc tổng kết Bình xét thi đua Nữ công năm 2021.

Chủ trì: Trưởng Ban nữ công

 TP: Tổ trưởng tổ nữ công các đơn vị.

Phòng A.401 và trực tuyến

 

16h00: Họp Ban Giám hiệu

Phòng A.207

Thứ Sáu

31/12

(Sáng)

08h00:  Chủ trì  Họp tổng kết công tác tổ chức Hội nghị thường niên năm 2021 của mạng lưới các cơ sở đào tạo Luật ở Việt Nam (VLSN) TP: Theo quyết định

Phòng A.402

 

08h00: Dự Hội nghị trực tuyến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Bộ Tư pháp

Trực tuyến 

08h00: Dự Hội nghị trực tuyến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Bộ Tư pháp

Trực tuyến Phòng A.207

 

 

 

08h00:  Chủ trì  Họp tổng kết công tác tổ chức Hội nghị thường niên năm 2021 của mạng lưới các cơ sở đào tạo Luật ở Việt Nam (VLSN) TP: Theo quyết định

Phòng A.402

 

CHIỀU

 

 

14h00: Họp báo cáo Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc về hợp tác với Cămpuchia

Bộ Tư pháp

 

 

 

Thứ Bảy

01/01

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

02/01

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU