LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày: 03/01/2022 đến ngày 09/01/2022)

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

03/01

(Sáng)

Nghỉ bù tết DL

Nghỉ bù tết DL

Nghỉ bù tết DL

Nghỉ bù tết DL

Nghỉ bù tết DL

Nghỉ bù tết DL

CHIỀU

Nghỉ bù tết DL

Nghỉ bù tết DL

Nghỉ bù tết DL

Nghỉ bù tết DL

Nghỉ bù tết DL

Nghỉ bù tết DL

Thứ Ba

04/01

(Sáng)

09h30: Giao ban thủ trưởng các đơn vị thuộc Trường

Phòng A.402

 

09h30: Chủ trì Giao ban thủ trưởng các đơn vị thuộc Trường

Phòng A.402

 

09h30: Giao ban thủ trưởng các đơn vị thuộc Trường

Phòng A.402

 

09h30: Giao ban thủ trưởng các đơn vị thuộc Trường

Phòng A.402

 

09h30: Giao ban thủ trưởng các đơn vị thuộc Trường

Phòng A.402

 

09h30: Giao ban thủ trưởng các đơn vị thuộc Trường (trực tiếp)

- Trao các quyết định về công tác cán bộ; thông báo các quy định mới được ban hành, có hiệu lực kể từ 01/01/2022 (QC CTNB, QC QLKH, QC tiền lương đối với lao động hợp đồng);

 - Triển khai một số công việc trọng tâm trong tháng 1/2021 

TP: Trưởng các đơn vị thuộc Trường.

Phòng A.402

CHIỀU

 

14h00: Hiệu trưởng làm việc với Lãnh đạo các Khoa, Viện, Trung tâm TVPL và Phân hiệu.

Phòng A.402

 

14h00: Làm việc với Lãnh đạo các Khoa, Viện, Trung tâm TVPL và Phân hiệu.

Phòng A.402

14h00: Làm việc với Lãnh đạo các Khoa, Viện, Trung tâm TVPL và Phân hiệu.

Phòng A.402

14h00: Làm việc với Lãnh đạo các Khoa, Viện, Trung tâm TVPL và Phân hiệu.

Phòng A.402

14h00: Hiệu trưởng làm việc với Lãnh đạo các Khoa, Viện, Trung tâm TVPL,  Phân hiệu (trực tiếp kết hợp với trực tuyến).

TP: Trực tiếp: Lãnh đạo các Khoa, Viện, Bộ môn thuộc Trường, Trung tâm TVPL; Trưởng các đơn vị: Phòng HCTH, TCCB, TCKT, Quản trị, TT TT Thư viện, ĐTĐH, ĐTSĐH, QLKHTSTC, CTSV, ĐBCLĐT KT, Trung tâm CNTT,  Thanh tra, Trạm Y tế (Phòng A.402)

Trực tuyến: Lãnh đạo các bộ môn thuộc Khoa và tương đương; Lãnh đạo Phân hiệu; lãnh đạo Khoa, Bộ môn thuộc Phân hiệu.

Thứ Tư

05/01

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08h00: họp Hội đồng Khoa học của Bộ Tư pháp.

 

 

 

 

CHIỀU

 

14h00: Chủ trì Họp Thường trực Hội đồng trường

Phòng A.207

14h00: Họp Thường trực Hội đồng trường

Phòng A.207

 

15h30: Họp chuẩn bị các nội dung trình báo cáo Hội đồng trường

Phòng: A207

 

14h00: Chủ trì  họp Quy chế văn bằng chứng chỉ

Phòng A.211

 

 

14h00: Chủ trì Họp về dự kiến kế hoạch NCKH 2022 của Trường.

TP: Lãnh đạo, chuyên viên có liên quan Phòng QLKH &TSTC, lãnh đạo Phòng HTQT.

Phòng: A401

16h30: Họp Ban tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2021

Phòng: A401

14h00: Họp Thường trực Hội đồng trường

TP: thường trực HĐ Trường

Phòng A.207

 

15h30: Họp chuẩn bị các nội dung trình/báo cáo Hội đồng trường

TP: Trưởng các đơn vị: TCCB, HCTH, QLKH TSTC, ĐTĐH, ĐTSĐH, ĐBCLĐT và KT; Quản trị, TCKT; Bộ môn Ngoại ngữ, Viện Luật so sánh.

Phòng: A207

16h30: Họp Ban tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2021

TP: theo Quyết định

Phòng: A401

Thứ Năm

06/01

(Sáng)

 

09h00: Gặp mặt lãnh đạo Ban Liên lạc hưu trí

Phòng: A207

 

 

 

09h00: Gặp mặt lãnh đạo Ban Liên lạc hưu trí

Phòng: A207

10h30 họp với các chủ biên Giáo trình tiếng Anh pháp lý.

08h00: Chủ trì  làm việc với  Phòng ĐBCLĐT&KT

TP: toàn thể cán bộ viên chức của Phòng

Phòng: 401

 

 

08h30: Gặp PTIT học hỏi kinh nghiệm CĐS (PGS. Đặng Hoài Bắc). Thành phần TT CNTT, đại diện lãnh đạo ĐTĐH, ĐT SĐH, QLKH.

Tại PTIT

09h00: Gặp mặt lãnh đạo Ban Liên lạc hưu trí

Thành phần: Ban LL Hưu trí; Lãnh đạo: Phòng TCCB, HCTH, TCCB, các TCCTXH; đại diện BTV Công đoàn. 

Phòng: A207

CHIỀU

14h00: Hội nghị tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2021.

Phòng A.402

14h00: Chủ trì Hội nghị tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2021.

Phòng A.402

14h00: Chủ trì họp về liên kết đào tạo

TP: Đại diện Arizona, Trưởng phòng HTQT, quản lý CT

Phòng A.211

14h00: Chủ trì  họp buổi ban xây dựng quy chế thi kiểm tra

Phòng A.207

 

14h00: Hội nghị tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2021.

Phòng A.402

14h00: Hội nghị tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2021.

TP: theo kế hoạch và Giấy mời

Phòng A.402

Thứ Sáu

07/01

(Sáng)

08h00:  Chủ trì  Hội thảo khoa học” Cơ sở khoa học xây dựng chính quyền đô thị và những vấn đề đặt ra về việc xây dựng mô hình chính quyền đô thị thành phố Hà Nội” thuộc đề tài nghiên cứu khoa học cấp Thành phố “ Nghiên cứu xây dựng mô hình chính quyền đô thị thành phố Hà Nội”

  Phòng A.402

 

08h00:  Dự Hội thảo khoa học "Cơ sở khoa học xây dựng chính quyền đô thị và những vấn đề đặt ra về việc xây dựng mô hình chính quyền đô thị thành phố Hà Nội” thuộc đề tài nghiên cứu khoa học cấp Thành phố "Nghiên cứu xây dựng mô hình chính quyền đô thị thành phố Hà Nội”

  Phòng A.402

 

08h30: Họp hội đồng nâng bậc lương trước thời hạn

TP: Theo quyết định

Phòng: A207

 

 

08h30: Chủ trì  làm việc với  Phòng HC-TH

TP: toàn thể cán bộ viên chức của Phòng

Phòng: A401

08h00:  Dự Hội thảo khoa học "Cơ sở khoa học xây dựng chính quyền đô thị và những vấn đề đặt ra về việc xây dựng mô hình chính quyền đô thị thành phố Hà Nội” thuộc đề tài nghiên cứu khoa học cấp Thành phố “Nghiên cứu xây dựng mô hình chính quyền đô thị thành phố Hà Nội”

  Phòng A.402

 

08h00:  Dự Hội thảo khoa học "Cơ sở khoa học xây dựng chính quyền đô thị và những vấn đề đặt ra về việc xây dựng mô hình chính quyền đô thị thành phố Hà Nội” thuộc đề tài nghiên cứu khoa học cấp Thành phố “Nghiên cứu xây dựng mô hình chính quyền đô thị thành phố Hà Nội”

TP: Ban Chủ nhiệm đề tài, các thành viên thực hiện đề tài và theo Giấy mời.

  Phòng A.402

 

08h30: Họp hội đồng nâng bậc lương trước thời hạn

TP: Theo quyết định

Phòng: A207

 

CHIỀU

 

14h00: Chủ trì họp Hội đòng tuyển sinh trình độ đại học.

Phòng A.402

14h00: Họp Hội đòng tuyển sinh trình độ đại học.

Phòng A.402

14h00: Họp Hội đòng tuyển sinh trình độ đại học.

Phòng A.402

14h00: Họp Hội đòng tuyển sinh trình độ đại học.

Phòng A.402

15h00: Chủ trì họp rà soát tiến độ triển khai XD KH CĐS. Thành phần: Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách Trung tâm

Phòng A.207

14h00: Họp Hội đòng tuyển sinh trình độ đại học.

TP: theo Quyết định

Phòng A.402

 

 

Thứ Bảy

08/01

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

09/01

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU