LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày: 10/01/2022 đến ngày 16/01/2022)

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

10/01

(Sáng)

08h30: Họp triển khai thực hiện đề tài cấp Bộ về kiểm soát, nâng cao chất lượng đào tạo.

Phòng A.207

08h30: Chủ trì Họp triển khai thực hiện đề tài cấp Bộ về kiểm soát, nâng cao chất lượng đào tạo.

Phòng A.207

08h30: Họp triển khai thực hiện đề tài cấp Bộ về kiểm soát, nâng cao chất lượng đào tạo.

Phòng A.207

 

09h30: Họp Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19.

TP: Theo QĐ

Phòng A.207

08h30: Họp triển khai thực hiện đề tài cấp Bộ về kiểm soát, nâng cao chất lượng đào tạo.

Phòng A.207

08h30: Họp triển khai thực hiện đề tài cấp Bộ về kiểm soát, nâng cao chất lượng đào tạo.

Phòng A.207

 

09h30: Dự họp viên chức Trung tâm thông tin thư viện.

Phòng A .402

08h30: Họp triển khai thực hiện đề tài cấp Bộ về kiểm soát, nâng cao chất lượng đào tạo.

TP: Theo quyết định

Phòng A.207

CHIỀU

14h00: Chủ trì họp triển khai mẫu điều tra, khảo sát đề tài NCKH cấp Thành phố

Phòng A.207

 

 

16h15: Chủ trì làm việc với sinh viên lớp tiếng Đức khóa 46

Làm việc trực tuyến

 

14h00: Họp triển khai mẫu điều tra, khảo sát đề tài NCKH cấp Thành phố

Phòng A.207

 

16h00: Họp tại TANDTC

48 Lý Thường Kiệt.

14h00: Họp triển khai mẫu điều tra, khảo sat đề tài NCKH câp Thành phố

TP: TS. Ngọ Văn Nhân, nhóm xây dựng đề tài và các đ/c được triệu tập.

Phòng: A401

 

16h15: Chủ trì làm việc với sinh viên lớp tiếng Đức khóa 46.

TP: Trưởng phòng HTQT, Điều phối viên Trung tâm Pháp luật Đức, Dương Văn Hậu, Giáo sư Juergen Simon, 21 sinh viên lớp tiếng Đức khóa 46

Làm việc trực tuyến

Thứ Ba

11/01

(Sáng)

[HOÃN] 08h00: Dự họp Giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc bộ.

Trực tuyến A207

 

[HOÃN] 08h00: Dự họp Giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc bộ.

Trực tuyến A207

 

 

 

 

08h30: Họp với lãnh đạo phòng ĐTSĐH về công tác năm 2022.

Phòng A.211

 

08h00: Dự hội thảo "Cải cách tư pháp tại TAND đến năm 2030, định hướng đến năm 2045".

Trụ sở TANDTC, 48 Lý Thường Kiệt

 

 

CHIỀU

 

16h00: Họp Ban Giám hiệu và Ban thường vụ Công đoàn 

Phòng A.207

14h00: Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021, triển khai công tác năm 2022 của các Trường Cao đẳng luật MB, CĐLMT, CĐLMN.

Hội trường A, Bộ Tư pháp

14h00: Chủ trì Họp Hội đồng xét Miễn giảm học phí, Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên các Khoá 46 bổ sung.

Phòng A .402

 

16h00: Họp Ban Giám hiệu và Ban thường vụ Công đoàn 

Phòng A.207

13h30: Họp kế hoạch công tác 2022 của Viện Luật SS.

TP: Lãnh đạo, cán bộ chủ chốt Viện LSS.

Phòng A .401

16h00: Họp Ban Giám hiệu và Ban thường vụ Công đoàn 

Phòng A.207

14h00: Chủ trì Họp Hội đồng xét Miễn giảm học phí, Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên các Khoá 46 bổ sung.

TP: Đại diện lãnh đạo: Các đơn vị quản lý sinh viên, Phòng ĐTĐH, TCKT.

Trưởng phòng Thanh tra; Giám đốc TTCNTT, Bí thư Đoàn trường;

Phân hiệu dự họp trực tuyến.

(Phòng CTSV chuẩn bị)

Phòng:A .402

 

16h00: Họp Ban Giám hiệu và Ban thường vụ Công đoàn.

TP: Ban Thường vụ Công đoàn, Trưởng Phòng TCCB, HCTH và TCKT (Phòng TCKT chuẩn bị tài liệu)

Phòng A.207

Thứ Tư

12/01

(Sáng)

08h00: Chủ trì Họp liên tịch Đảng ủy và các tổ chức đoàn thể

Phòng A.207

 

09h00: Chủ trì Họp Ban thường Vụ Đảng uỷ

Phòng A.207

 

 

 

08h00: Họp liên tịch Đảng ủy và các tổ chức đoàn thể

Phòng A.207

 

09h00: Họp Ban thường Vụ Đảng uỷ

Phòng A.207

 

09h30: Họp giao ban Ban Giám hiệu.

Phòng A.207

 

 

 

09h30: Họp giao ban Ban Giám hiệu.

Phòng A.207

 

08h00:  Họp liên tịch Đảng ủy và các tổ chức đoàn thể

Phòng A.207

 

09h00: Họp Ban thường Vụ Đảng uỷ

Phòng A.207

09h30: Họp giao ban Ban Giám hiệu.

Phòng A.207

08h00: Họp liên tịch Đảng ủy và các tổ chức đoàn thể

Phòng A.207

 

09h00: Họp Ban thường Vụ Đảng uỷ

Phòng A.207

09h30: Họp giao ban Ban Giám hiệu.

Phòng A.207

11h30: Họp về Kế hoạch công tác năm 2022 của Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí

TP: mời PHT Vũ Thị Lan Anh; lãnh đạo Phòng QLKH&TSTC

Phòng A.207

 

 

 

08h00: Họp liên tịch Đảng ủy và các tổ chức đoàn thể.

TP: Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Hội CCB, Ban thường vụ Công đoàn và Ban thường vụ Đoàn TNCSHCM. 

Phòng A.207

 

09h30: Họp giao ban Ban Giám hiệu.

- Đề án thành lập Khoa Ngoại ngữ pháp lý

- Đề án phát triển Viện Luật so sánh.

TP: Lãnh đạo Bộ môn ngoại ngữ và Viện Luật so sánh; Trưởng các bộ môn thuộc Bộ môn Ngoại ngữ; Trưởng Phòng: TCCB, HCTH, Thanh tra, QLKH&TSTC, ĐTĐH, ĐTSĐH 

Phòng A.207

CHIỀU

 

14h00: Dự Hội nghị tổng kết công tác Đảng của Đảng ủy Bộ Tư pháp.

 

14h00: Chủ trì họp tổng kết tổ chức Hội thảo quốc tế cho NCS, HVCH.

Phòng A.207

 

15h00: Họp kế hoạch công tác 2022 của Phòng Công tác sinh viên

 TP: Toàn thể viên chức Phòng Công tác sinh viên.

Phòng A.211

13h30: Họp về kế hoạch công tác 2022 của Trung tâm CNTT

TP: Toàn thể Trung tâm CNTT.

Phòng A .401

16h00: Họp chuẩn bị cho phiên Họp Hội đồng chức danh giáo sư ngành Luật.

 Thành phần: lãnh đạo, chuyên viên phụ trách của Phòng HCTH, đại diện lãnh đạo Phòng TCCB, Phòng Quản trị, Trung tâm Y tế, GS. Nguyễn Ngọc Hòa.

Phòng A.207

 

14h00: Chủ trì họp tổng kết tổ chức Hội thảo quốc tế cho NCS, HVCH.

TP: Ban Tổ chức, lãnh đạo Phòng: QLKH&TSTC, ĐTSĐH, HTQT và chuyên viên phụ trách

Phòng A.207

 

Thứ Năm

13/01

(Sáng)

 

08h00: Chủ trì họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học

Phòng A207

08h00:  Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học

Phòng A207

 

08h00:  Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học

Phòng A207

08h30: Dự Hội nghị viên chức Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí 

Phòng A303

09h30: Chủ trì phổ biến quán triệt quy chế QLKH mới.

Phòng A401 và trực tuyến

08h00: Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học

TP: theo Quyết định

Phòng A207

 

09h30: Phổ

biến quán triệt quy chế QLKH mới.

TP:Theo Kế hoạch

Phòng A401 và trực tuyến

CHIỀU

14h00: Chủ trì Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021

Phòng: A402

 

14h00: Dự Hội nghị triển khai công tác Tư pháp tỉnh Bắc Giang

 

14h00: Dự Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021

Phòng: A402

 

14h00: Dự Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021

Phòng: A402

 

14h00: Dự Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021

Phòng: A402

 

14h00: Dự Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021

TP: Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối, đại diện lãnh đạo cấp ủy một số trường Đại học; Đảng ủy, Ban Giám hiệu, cấp ủy chi bộ, lãnh đạo các đơn vị và đại diện các tổ chức đoàn thể của Trường.

Phòng: A402

Thứ Sáu

14/01

(Sáng)

08h00: Dự họp tại thành ủy Hà Nội.

09h30: Họp rà soát tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động năm 2021.

Phòng A.207

0930: Chủ trì Họp rà soát tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động năm 2021.

Phòng A.207

08h00: Dự Hội nghị triển khai công tác và phát động phong trào thi đua năm 2022.

Trực tuyến A401

 

09h30: Họp rà soát tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động năm 2021.

Phòng A.207

08h00: Dự Hội thảo khoa học: "Quan điểm, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045".

 Cơ quan Hội đồng lý luận TW

09h30: Họp rà soát tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động năm 2021.

TP: Ban Giám hiệu, bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng các đơn vị: Phòng HCTH, Phòng TCCB, CNTT, QT, Y tế, TCKT; Phân hiệu (trực tuyến)

Phòng A.207

 

CHIỀU

 

Dự hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ

Phòng A.207

 

 

14h00: Dự buổi làm việc với Đoàn Khảo sát của Ban Chỉ đạo đề án TW 6.

Phòng họp số 2, Bộ Tư pháp

 

Thứ Bảy

15/01

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

16/01

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU