LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

17/01

(Sáng)

08h00: Họp Hội đồng chấm đề cương nghiên cứu sinh.

Phòng A.207

 

 

 

Công tác tại đà nẵng đến hết ngày 17/01/2022

 

CHIỀU

14h00: Chủ trì Họp Đảng ủy.

Phòng A.207

 

14h30: Họp rà soát các công việc chuẩn bị cho Hội nghị viên chức, người lao động năm 2021 và triển khai công tác năm 2022.

Phòng A.207

14h00: Họp Đảng ủy.

Phòng A.207

14h30: Chủ trì Họp rà soát các công việc chuẩn bị cho Hội nghị viên chức, người lao động năm 2021 và triển khai công tác năm 2022.

Phòng A.207

[HOÃN] 15h30: Chủ trì Họp Hội đồng hủy văn bẳng

Phòng A.207

14h00: Họp Đảng ủy.

Phòng A.207

14h30: Họp rà soát các công việc chuẩn bị cho Hội nghị viên chức, người lao động năm 2021 và triển khai công tác năm 2022.

Phòng A.207

14h00: Họp Đảng ủy.

Phòng A.207

14h30: Họp rà soát các công việc chuẩn bị cho Hội nghị viên chức, người lao động năm 2021 và triển khai công tác năm 2022.

Phòng A.207

[HOÃN] 15h30: Chủ trì Họp Hội đồng hủy văn bẳng

Phòng A.207

 

14h00: Chủ trì Họp Đảng ủy về 1 số nội dung của Hội nghị viên chức năm 2021 (lưu nhiệm ban thanh tra nhân dân)

TP: Đảng ủy viên

Phòng A.207

14h30: Họp rà soát các công việc chuẩn bị cho Hội nghị viên chức, người lao động năm 2021 và triển khai công tác năm 2022.

TP: Trưởng phòng: HCTH, TCCB, QT, TCKT, Y tế, CNTT, mời đồng chí Nguyễn Quang Tuyến. 

Phòng A.207

[HOÃN] 15h30: Chủ trì Họp Hội đồng hủy văn bẳng.

TP:Theo Quyết định

Phòng A.207

 

Thứ Ba

18/01

(Sáng)

07h30: Dâng hương tại Phòng truyền thống

 

08h00: Hội nghị viên chức, người lao động năm 2021 và triển khai công tác năm 2022.

Phòng A.403

07h30: Dâng hương tại Phòng truyền thống

 

08h00: Hội nghị viên chức, người lao động năm 2021 và triển khai công tác năm 2022.

Phòng A.403

07h30: Dâng hương tại Phòng truyền thống

 

08h00: Hội nghị viên chức, người lao động năm 2021 và triển khai công tác năm 2022.

Phòng A.403

07h30: Dâng hương tại Phòng truyền thống

 

08h00: Hội nghị viên chức, người lao động năm 2021 và triển khai công tác năm 2022.

Phòng A.403

07h30: Dâng hương tại Phòng truyền thống

 

08h00: Hội nghị viên chức, người lao động năm 2021 và triển khai công tác năm 2022.

Phòng A.403

07h30: Dâng hương tại Phòng truyền thống

TP: Cán bộ chủ chốt các đơn vị thuộc Trường

 

08h00: Hội nghị viên chức, người lao động năm 2021 và triển khai công tác năm 2022.

TP:Theo thông báo triệu tập

Phòng A.403, 402 và Phân hiệu

CHIỀU

14h00: Dự họp tại thành ủy Hà Nội.

 

14h00: Họp Hội đồng nâng bậc lương thường xuyên tháng 2/2022.

Phòng A.207

 

14h00:  Họp về công tác 2022 của Phòng QLKH&TSTC.

TP: Lãnh đạo, viên chức phòng QLKH&TSTC. Phòng A.401

14h00: Họp Hội đồng nâng bậc lương thường xuyên tháng 2/2022.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

Thứ Tư

19/01

(Sáng)

08h00: Chủ trì Họp Đảng ủy.

Phòng A.207

08h00: Họp Đảng ủy.

Phòng A.207

08h00: Họp Đảng ủy.

Phòng A.207

08h00: Họp Đảng ủy.

Phòng A.207

08h00: Họp Đảng ủy.

Phòng A.207

08h00: Họp Đảng ủy.

TP: Đảng ủy viên

Phòng A.207

CHIỀU

 

 

 

16h00: Họp hoàn thiện Dự thảo CTĐT thạc sĩ, tiến sĩ. 

Phòng  A207

 

 

16h00: Họp hoàn thiện Dự thảo CTĐT thạc sĩ, tiến sĩ. TP: Lãnh đạo Phòng ĐTSĐH, trưởng Khoa CM, trưởng BMNN, Trưởng phòng ĐBCLĐT&KT.

Phòng  A207

Thứ Năm

20/01

(Sáng)

 

09h15: Chủ trì Họp giao ban Ban Giám hiệu

Phòng A.207

09h15: Họp giao ban Ban Giám hiệu

Phòng A.207

[HOÃN] 09h30: Tập huấn quy chế chi tiêu nội bộ mới.

Phòng A.402

 

09h15: Họp giao ban Ban Giám hiệu

Phòng A.207

08h00:  Họp về Chuyển đổi số

TP: Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách Trung tâm CNTT, đơn vị tư vấn CĐS.

Phòng A.207

 

09h15: Họp giao ban Ban Giám hiệu

Phòng A.207

[HOÃN] 09h30: Tập huấn quy chế chi tiêu nội bộ mới.

TP: Theo Kế hoạch

Phòng A.402

 

09h15: Họp giao ban Ban Giám hiệu

- Chuẩn bị một số nội dung Họp Hội đồng trường

-Báo cáo một số nội dung liên quan đến công tác cán bộ và nội dung khác (nếu có)

- Phòng ĐTĐH báo cáo về Kế hoạch  cho sinh viên học tập trung tại Trường

Phòng A.207

CHIỀU

14h00: Dự Hội nghị triển khai công tác nghiên cứu khoa học pháp lý năm 2022 

Hội trường đa năng

 

 

 

Thứ Sáu

21/01

(Sáng)

07h30: Trao quà Tết Nhâm Dần 2022.

Sảnh tầng 4

08h00: Chủ trì Họp Hội đồng Trường

Phòng A.402

07h30: Trao quà Tết Nhâm Dần 2022.

Sảnh tầng 4

08h00: Họp Hội đồng Trường

Phòng A.402

07h30: Trao quà Tết Nhâm Dần 2022.

Sảnh tầng 4

08h30: Họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ.

Phòng A.207

07h30: Trao quà Tết Nhâm Dần 2022.

Sảnh tầng 4

08h00:  Họp Hội đồng Trường

Phòng A.402

07h30: Trao quà Tết Nhâm Dần 2022.

Sảnh tầng 4

08h00:  Họp Hội đồng Trường

Phòng A.402

[HOÃN] 08h00: Chủ trì làm việc với công ty IGROUP về việc khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu Westlaw.

Phòng A.207

07h30: Trao quà Tết Nhâm Dần 2022.

TP: Đảng ủy, Hội đồng Trường, đại diện các đơn vị; đại diện lưu học sinh Lào, Campuchia.

Sảnh tầng 4

 

08h00: Họp Hội đồng Trường

TP: Thành viên Hội đồng Trường

Phòng A.402

08h00: Chủ trì làm việc với công ty IGROUP về việc khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu Westlaw.

TP:Lãnh đạo Trung tâm Thông tin thư viện

Phòng A.207

 

CHIỀU

14h00: Họp Giao ban cấp vụ các đơn vị thuộc Bộ 

Hội trường đa năng, BTP

14h00: Họp Giao ban cấp vụ các đơn vị thuộc Bộ 

Hội trường đa năng, BTP

14h00: Họp Giao ban cấp vụ các đơn vị thuộc Bộ 

Họp trực tuyến, Phòng A.207

14h00: Họp Giao ban cấp vụ các đơn vị thuộc Bộ 

Họp trực tuyến, Phòng A.207

14h00: Họp Giao ban cấp vụ các đơn vị thuộc Bộ 

Họp trực tuyến, Phòng A.207

 

Thứ Bảy

22/01

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

23/01

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU