LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 07/02 ĐẾN 13/02/2022

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

0702

(Sáng)

9h00: Dự Gặp mặt đầu xuân Nhâm Dần 2022

Phòng: A.403

9h00: Chủ trì Gặp mặt đầu xuân Nhâm Dần 2022

Phòng: A.403

9h00: Dự Gặp mặt đầu xuân Nhâm Dần 2022

Phòng: A.403

9h00: Dự Gặp mặt đầu xuân Nhâm Dần 2022

Phòng: A.403

9h00: Dự Gặp mặt đầu xuân Nhâm Dần 2022

Phòng: A.403

9h00: Gặp mặt đầu xuân Nhâm Dần 2022

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Đảng uỷ, Ban giám hiệu, cán bộ chủ chốt, trưởng các tổ chức chính trị - xã hội, Lãnh đạo các bộ môn thuộc Khoa. (Phân hiệu dự trực tuyến)

Phòng: A.403

CHIỀU

Làm việc tại trường

Làm việc tại trường

Làm việc tại trường

Làm việc tại trường

Làm việc tại trường

 

Thứ ba

08/02

(Sáng)

8h30: Tham dự Tập huấn công tác Tự đánh giá và chuẩn bị đánh giá ngoài chương trình đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phòng: A.403

8h30: Chủ trì Tập huấn công tác Tự đánh giá và chuẩn bị đánh giá ngoài chương trình đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phòng: A.403

8h30: Tham dự Tập huấn công tác Tự đánh giá và chuẩn bị đánh giá ngoài chương trình đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phòng: A.403

8h30: Tham dự Tập huấn công tác Tự đánh giá và chuẩn bị đánh giá ngoài chương trình đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phòng: A.403

8h30: Tham dự Tập huấn công tác Tự đánh giá và chuẩn bị đánh giá ngoài chương trình đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phòng: A.403

8h30: Tập huấn công tác Tự đánh giá và chuẩn bị đánh giá ngoài chương trình đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: thành viên HĐ tự đánh giá chương trình đào tạo, thư ký các nhóm, Ban thư ký HĐ Tự đánh giá chương trình đào tạo, thư ký các nhóm, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường, Lãnh đạo các bộ môn chuyên môn, Phân hiệu dự trực tuyến

Phòng: A.403

CHIỀU

 

14h00: Chủ trì họp về nghiệm thu, thanh lý hợp đồng tư vấn chuyển đổi số

Phòng: A.207

14h00: Tập huấn công tác Tự đánh giá và chuẩn bị đánh giá ngoài chương trình đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phòng: A.403

14h00: Chủ trì Tập huấn công tác Tự đánh giá và chuẩn bị đánh giá ngoài chương trình đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phòng: A.403

14h00: Họp về nghiệm thu, thanh lý hợp đồng tư vấn chuyển đổi số

Phòng: A.207

14h00: Tập huấn công tác Tự đánh giá và chuẩn bị đánh giá ngoài chương trình đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP: thành viên HĐ tự đánh giá chương trình đào tạo, thư ký các nhóm, Ban thư ký HĐ Tự đánh giá chương trình đào tạo, thư ký các nhóm, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường, Lãnh đạo các bộ môn chuyên môn, Phân hiệu dự trực tuyến

Phòng: A.403

 

14h00: Họp về nghiệm thu, thanh lý hợp đồng tư vấn chuyển đổi số

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Lãnh đạo: Phòng Quản trị, Trung tâm CNTT, Trưởng phòng TCKT, Công ty tư vấn CĐS

Phòng: A.207

Thứ tư

09/02

(Sáng)

Làm việc tại trường

8h30: Tham dự Tập huấn công tác Tự đánh giá và chuẩn bị đánh giá ngoài chương trình đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phòng: A.403

8h30: Tập huấn công tác Tự đánh giá và chuẩn bị đánh giá ngoài chương trình đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phòng: A.403

8h30: Chủ trì Tập huấn công tác Tự đánh giá và chuẩn bị đánh giá ngoài chương trình đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phòng: A.403

8h30: Tập huấn công tác Tự đánh giá và chuẩn bị đánh giá ngoài chương trình đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP: thành viên HĐ tự đánh giá chương trình đào tạo, thư ký các nhóm, Ban thư ký HĐ Tự đánh giá chương trình đào tạo, thư ký các nhóm, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường, Lãnh đạo các bộ môn chuyên môn, Phân hiệu dự trực tuyến

Phòng: A.403

CHIỀU

 

14h00: Tập huấn công tác Tự đánh giá và chuẩn bị đánh giá ngoài chương trình đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phòng: A.403

14h00: Tập huấn công tác Tự đánh giá và chuẩn bị đánh giá ngoài chương trình đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phòng: A.403

14h00: Tập huấn công tác Tự đánh giá và chuẩn bị đánh giá ngoài chương trình đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phòng: A.403

14h00: Chủ trì Tập huấn công tác Tự đánh giá và chuẩn bị đánh giá ngoài chương trình đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phòng: A.403

14h00: Tập huấn công tác Tự đánh giá và chuẩn bị đánh giá ngoài chương trình đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP: thành viên HĐ tự đánh giá chương trình đào tạo, thư ký các nhóm, Ban thư ký HĐ Tự đánh giá chương trình đào tạo, thư ký các nhóm, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường, Lãnh đạo các bộ môn chuyên môn, Phân hiệu dự trực tuyến

Phòng: A.403

Thứ năm

10/02

(Sáng)

Làm việc tại trường

8h30: Tập huấn công tác Tự đánh giá và chuẩn bị đánh giá ngoài chương trình đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phòng: A.403

 

8h30: Tập huấn công tác Tự đánh giá và chuẩn bị đánh giá ngoài chương trình đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phòng: A.403

8h30: Chủ trì Tập huấn công tác Tự đánh giá và chuẩn bị đánh giá ngoài chương trình đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phòng: A.403

8h30: Tập huấn công tác Tự đánh giá và chuẩn bị đánh giá ngoài chương trình đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phòng: A.403

8h30: Tập huấn công tác Tự đánh giá và chuẩn bị đánh giá ngoài chương trình đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP: thành viên HĐ tự đánh giá chương trình đào tạo, thư ký các nhóm, Ban thư ký HĐ Tự đánh giá chương trình đào tạo, thư ký các nhóm, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường, Lãnh đạo các bộ môn chuyên môn, Phân hiệu dự trực tuyến

Phòng: A.403

CHIỀU

14h00: Đi công tác Phân hiệu của Trường tại Buôn Ma Thuột

 

14h00: Đi công tác Phân hiệu của Trường tại Buôn Ma Thuột

 

14h00: Tập huấn công tác Tự đánh giá và chuẩn bị đánh giá ngoài chương trình đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phòng: A.403

14h00: Chủ trì Tập huấn công tác Tự đánh giá và chuẩn bị đánh giá ngoài chương trình đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phòng: A.403

14h00: Tập huấn công tác Tự đánh giá và chuẩn bị đánh giá ngoài chương trình đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phòng: A.403

14h00: Hiệu trưởng đi công tác Phân hiệu của Trường tại Buôn Ma Thuột

TP: mời Chủ tịch HĐT, các thành phần khác theo Quyết định

 

 

14h00: Tập huấn công tác Tự đánh giá và chuẩn bị đánh giá ngoài chương trình đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP: thành viên HĐ tự đánh giá chương trình đào tạo, thư ký các nhóm, Ban thư ký HĐ Tự đánh giá chương trình đào tạo, thư ký các nhóm, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường, Lãnh đạo các bộ môn chuyên môn, Phân hiệu dự trực tuyến

Phòng: A.403

Thứ sáu

11/02

(Sáng)

8h30: Dự Buổi Làm việc với Phân hiệu về nhiệm vụ công tác năm 2022

Phân hiệu tại Đắk Lắk

8h30: Chủ trì làm việc với Phân hiệu về nhiệm vụ công tác năm 2022

Phân hiệu tại Đắk Lắk

8h30: Tập huấn công tác Tự đánh giá và chuẩn bị đánh giá ngoài chương trình đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phòng: A.403

8h30: Chủ trì Tập huấn công tác Tự đánh giá và chuẩn bị đánh giá ngoài chương trình đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phòng: A.403

8h30: Tập huấn công tác Tự đánh giá và chuẩn bị đánh giá ngoài chương trình đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phòng: A.403

8h30: Hiệu trưởng làm việc với Phân hiệu về nhiệm vụ công tác năm 2022

TP: mời Chủ tịch HĐT, theo Kế hoạch

Phân hiệu tại Đắk Lắk

 

8h30: Tập huấn công tác Tự đánh giá và chuẩn bị đánh giá ngoài chương trình đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP: thành viên HĐ tự đánh giá chương trình đào tạo, thư ký các nhóm, Ban thư ký HĐ Tự đánh giá chương trình đào tạo, thư ký các nhóm, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường, Lãnh đạo các bộ môn chuyên môn, Phân hiệu dự trực tuyến

Phòng: A.403

CHIỀU

Công tác từ Đắk Lắk về Hà Nội

Công tác từ Đắk Lắk về Hà Nội

14h00: Tập huấn công tác Tự đánh giá và chuẩn bị đánh giá ngoài chương trình đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phòng: A.403

14h00: Chủ trì Tập huấn công tác Tự đánh giá và chuẩn bị đánh giá ngoài chương trình đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phòng: A.403

14h00: Tập huấn công tác Tự đánh giá và chuẩn bị đánh giá ngoài chương trình đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phòng: A.403

14h00: Tập huấn công tác Tự đánh giá và chuẩn bị đánh giá ngoài chương trình đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP: thành viên HĐ tự đánh giá chương trình đào tạo, thư ký các nhóm, Ban thư ký HĐ Tự đánh giá chương trình đào tạo, thư ký các nhóm, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường, Lãnh đạo các bộ môn chuyên môn, Phân hiệu dự trực tuyến

Phòng: A.403

Thứ bảy

12/02

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

13/02

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

CHIỀU