LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 14/02 ĐẾN NGÀY 20/02/2022

 

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

14/02

(Sáng)

08h30: Họp cho ý kiến về Đề án chuyển đổi số của Trường.

  Phòng: A.402

 

 

 

08h30: Chủ trì họp cho ý kiến về Đề án chuyển đổi số của Trường.

  Phòng: A.402

 

 

 

 

 

08h30: Họp cho ý kiến vầ Đề án chuyển đổi số của Trường.

  Phòng: A.402

 

10h30: Chủ trì họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

Trực tiếp và trực tuyến

Phòng: A.401

 

 

 

 

 

 

 

08h30: Họp cho ý kiến về Đề án chuyển đổi số của Trường.

  Phòng: A.402

 

 

 

08h30: Họp cho ý kiến về Đề án chuyển đổi số của Trường.

  Phòng: A.402

 

 

 

08h30: Họp cho ý kiến về Đề án chuyển đổi số của Trường.

TP: Đảng ủy, Thường trực HĐ Trường Trưởng các đơn vị, Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị chuyển đổi số

  Phòng: A.402

 

 

 

CHIỀU

14h00: Họp Ban soạn thảo Đề án 549.

Phòng: A.207

 

14h00: Chủ trì họp Ban soạn thảo Đề án 549.

Phòng: A.207

 

14h00: Họp Ban soạn thảo Đề án 549.

Phòng: A.207

 

15h30: Chủ trì làm việc với toàn thể phòng Hợp tác Quốc tế về KHCT năm 2022.

Phòng: A.207

 

 

 

1400: Họp Ban soạn thảo Đề án 549.

Phòng: A.207

 

15h30: Chủ trì làm việc với toàn thể phòng Đào tạo Đại học về KHCT năm 2022 ( mời Trưởng phòng HCTH, TCCB cùng dự)

Phòng: A.402

 

 

1400: Họp Ban soạn thảo Đề án 549.

Phòng: A.207

 

 

14h30: Họp Ban soạn thảo Đề án 549.

TP: Ban soạn thảo đề án.

Phòng: A.207

 

Thứ Ba

15/02

(Sáng)

10h00: Dự Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Luật Hà Nội liên kết với Trường Đại học Arizona, Hoa Kỳ và Công ty Luật TNHH Quốc tế BMVN.

Phòng: A.402

 

8h30: Chủ trì làm việc với toàn thể phòng Tài chính -Kế toán về KHCT năm 2022 (mời Trưởng phòng HCTH, TCCB, Quản trị cùng dự)

Phòng: A.207

 

10h00: Chủ trì làm việc với cấp ủy, lãnh đạo và bộ phận xây dựng cơ bản của phòng Quản trị về KHCT năm 2022 (mời Trưởng phòng HCTH, TCCB,TCKT cùng dự)

Phòng: A.207

 

 

10h00: Chủ trì Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Luật Hà Nội liên kết với Trường Đại học Arizona, Hoa Kỳ và Công ty Luật TNHH Quốc tế BMVN.

Phòng: A.402

 

8h30: Dự Buổi làm việc của Hiệu trưởng với toàn thể phòng Tài chính -Kế toán về KHCT năm 2022 (mời Trưởng phòng HCTH, TCCB, Quản trị cùng dự)

Phòng: A.207

 

 

 

8h00: Chủ trì họp duyệt và triển khai kế hoạch công tác năm 2022 Trung tâm TTTV. Thành phần: Lãnh đạo, cấp ủy, tổ trưởng chuyên môn Trung tâm TTTV; đại diện Lãnh đạo Phòng TCKT.

Phòng: A.402

 

10h00: Dự Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Luật Hà Nội liên kết với Trường Đại học Arizona, Hoa Kỳ và Công ty Luật TNHH Quốc tế BMVN.

TP:  các thành viên Ban điều hành Chương trình liên kết đào tạo giữa Trường Đại học Luật Hà Nội liên kết với Trường Đại học Arizona, Hoa Kỳ; đại diện Phòng Công tác sinh viên, Phòng Đào tạo Đại học , Phòng Hợp tác quốc tế, TTTVPL ; đại diện sinh viên các lớp chương trình liên kết đào tạo giữa Trường Đại học Luật Hà Nội liên kết với Trường Đại học Arizona, Hoa Kỳ.   

Phòng: A.402

 

CHIỀU

Làm việc tại Trường

14h00: Chủ trì Họp Hội đồng Khoa học và đào tạo về việc cho ý kiến đối với Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2022.

TP: theo Quyết định

Phòng: A.207

 

14h00: Họp Hội đồng Khoa học và đào tạo về việc cho ý kiến đối với Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2022.

TP: theo Quyết định

Phòng: A.207

 

14h00: Chủ trì Họp Hội đồng Khoa học và đào tạo về việc cho ý kiến đối với Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2022.

TP: theo Quyết định

Phòng: A.207

 

15h30: Chủ trì làm việc với lãnh đạo, cấp Ủy Khoa PL. Dân sự về KHCT năm 2022.

Phòng: A.207

 

 

 

14h00: Chủ trì Họp Hội đồng Khoa học và đào tạo về việc cho ý kiến đối với Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2022.

TP: theo Quyết định

Phòng: A.207

 

 

 

Thứ Tư

16/02

(Sáng)

Làm việc tại Trường

08h30: Chủ trì làm việc với lãnh đạo, cấp Ủy Khoa PL. Kinh tế. về KHCT năm 2022

Phòng: A.207

09h45 : Họp rà soát cômg việc chuẩn bị cho buổi làm việc với các nhà thầu dự án cơ sở 2.

Phòng A. 207

 

 

8h00: Chủ trì làm việc với toàn thể Phòng Đào tạo Sau đại hoc về KHCT năm 2022.

Phòng: A.401

 

9h30: Chủ trì làm việc với lãnh đạo, trưởng các Bộ môn, chủ tịch Công đoàn Khoa PL. Quốc tế về KHCT năm 2022.

Phòng: A.401

 

08h30: Dự buổi làm việc của Hiệu trưởng với lãnh đạo, cấp Ủy Khoa PL. Kinh tế. về KHCT năm 2022

Phòng: A.207

 

09h30: Chủ trì làm việc với lãnh đạo, cấp Ủy Khoa Lý luận Chính trị về KHCT năm 2022.

Phòng: A.402

 

10h30: Chủ trì làm việc với Đoàn TN về KHCT năm 2022.

Phòng: A.402

 

 

08h00: Chủ trì họp phê duyệt và triển khai kế hoạch công tác năm 2022 Phòng QLKH&TSTC.

TP: Lãnh đạo, cấp ủy Phòng QLKH&TSTC; Đại diện Lãnh đạo Phòng TCKT.

Phòng: A.211

 

09h30: Chủ trì họp phê duyệt và triển khai kế hoạch công tác năm 2022 Viện Luật so sánh.

TP: Lãnh đạo, cấp ủy Viện, lãnh đạo các trung tâm của Viện LSS; Đại diện Lãnh đạo Phòng TCKT

Phòng: A.211

 

 

08h30: Hiệu trưởng làm việc với lãnh đạo, cấp Ủy Khoa PL. Kinh tế. về KHCT năm 2022

TP: mời PHT Lê Đình Nghị, Trưởng phòng HCTH, TCCB, ĐTĐH, ĐTSĐH, QLKH&TSTC, Lãnh đạo các bộ môn thuộc Khoa Pháp luật kinh tế.

Phòng: A.207

09h45: Họp rà soát cômg việc chuẩn bị cho buổi làm việc với các nhà thầu dự án cơ sở 2.

TP: Trưởng phòng: TCCB, TCKT, QT, đ/c Hiền - PTP TCKT, Tư vấn QLDA, đ/c Định và Sơn- kỹ sư Phòng Quản trị. 

Phòng A207

 

CHIỀU

 

14h00: Chủ trì họp nội dung 2 đề tài nghiên cứu khoa học: xây dựng mô hình chính quyền đô thị và đề xuất phân cấp, phân quyền tại Thành phố Hà Nội.

Phòng: A.401

 

Làm việc tại Trường

14h00: Chủ trì làm việc với toàn thể Trung tâm TVPL về KHCT năm 2022.

Phòng: A.207

 

15h00: Chủ trì làm việc với lãnh đạo, trưởng các Bộ môn, chủ tịch Công đoàn Khoa PL. Thương mại Quốc tế về KHCT năm 2022.

Phòng: A.207

 

16h00: Chủ trì làm việc với lãnh đạo, trưởng các Bộ môn, chủ tịch Công đoàn Bộ môn NN về KHCT năm 2022.

Phòng: A.207

 

14h00: Chủ trì làm việc với toàn thể phòng Hành chính Tổng hợp về KHCT 2022

Phòng: A.402

 

15h30: Chủ trì làm việc với lãnh đạo, cấp Ủy Khoa PL. Hình sự về KHCT năm 2022.

Phòng: A.402

 

14h00: Họp nội dung 2 đề tài nghiên cứu khoa học: xây dựng mô hình chính quyền đô thị và đề xuất phân cấp, phân quyền tại Thành phố Hà Nội.

Phòng: A.401

 

14h00: Họp nội dung 2 đề tài nghiên cứu khoa học: xây dựng mô hình chính quyền đô thị và đề xuất phân cấp, phân quyền tại Thành phố Hà Nội.

TP: nhóm xây dựng đề tài, mời TS. Ngọ Văn Nhân dự.

Phòng: A.401

Thứ Năm

17/02 (Sáng)

Làm việc tại Trường

08h30: Chủ trì họp Giao ban nhà thầu dự án cơ sở 2.

cơ sở 2 Bắc Ninh

 

08h30: Chủ trì làm việc với lãnh đạo, trưởng các Bộ môn, chủ tịch Công đoàn Bộ môn GDTC về KHCT năm 2022.

Phòng: A.401

 

09h30: Chủ trì làm việc với toàn thể Trạm Y tế.

Phòng: A.401

 

10h30: Chủ trì làm việc với toàn thể lãnh đạo, chuyên viên làm công tác tập chí về KHCT năm 2022

 (mời Trưởng phòng QLKH&TSTC dự cùng).

Phòng: A.401

 

8h00: Chủ trì làm việc với toàn thể phòng ĐBCLĐT&KT  về KHCT năm 2022

Phòng: A.211

 

10h00: Chủ trì làm việc với toàn thể phòng Công tác Sinh viên về KHCT năm 2022

Phòng: A.211

 

08h00: Chủ trì họp phê duyệt và triển khai kế hoạch công tác  năm 2022 Khoa PLHCNN. TP: Lãnh đạo, cấp ủy khoa, tổ trưởng các bộ môn thuộc khoa; đại diện Lãnh đạo Phòng TCKT

Phòng: A.402

 

08h30: Họp Giao ban nhà thầu dự án cơ sở 2.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: trưởng phòng: Quản trị, TCKT, TCCB, đ/c Hiền - PTP TCKT, đ/c Nguyễn Quang Tuyến - PCT Hội đồng Trường, đ/c Định và đ/c Sơn - kỹ sư Phòng QT, Tư vấn QLDA, các nhà thầu

Cơ sở 2 Bắc Ninh

 

CHIỀU

Làm việc tại Trường

15h00: Làm việc với toàn thể viên chức Phòng Tổ chức cán bộ (mời TP HCTH dự cùng)

Phòng A.207

14h00: Họp với Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc về công tác hợp tác quốc tế của Trường

   Bộ Tư pháp

Làm việc tại Trường

14h00: Làm việc với lãnh đạo Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông về kinh nghiệm CĐS trong công tác tuyển sinh và khả năng hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Thành phần: đại diện lãnh đạo, chuyên viên phụ trách của Trung tâm CNTT; đại diện lãnh đạo Phòng ĐTĐH, Phòng ĐTSĐH, Phòng QLKH&TSTC.

Học viện CNBCVT.

 

14h00: Họp với Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc về công tác hợp tác quốc tế của Trường

TP: trưởng phòng HTQT, chuyên viên điều phối chương trình liên kết đào tạo dự cùng.

       Bộ Tư pháp

Thứ Sáu

18/02

(Sáng)

Làm việc tại Trường

 

 

 

08h00: Chủ trì làm việc với lãnh đạo, cấp Ủy Khoa PL. Dân sự về KHCT năm 2022.

Phòng: A.402

08h00: Chủ trì họp phê duyệt và triển khai kế hoạch công tác  năm 2022 Trung tâm CNTT.

TP: Lãnh đạo, cấp ủy, toàn bộ viên chức Trung tâm CNTT; đại diện Lãnh đạo Phòng TCKT

Phòng: A.401

 

09h30: Họp phê duyệt và triển khai kế hoạch công tác năm 2022 Phòng Thanh tra.

TP: Lãnh đạo, cấp ủy, chuyên viên của Phòng Thanh tra; đại diện lãnh đạo Phòng TCKT.

Phòng: A.401

 

 

 

CHIỀU

Làm việc tại Trường

14h00: Tiếp viên chức, người lao động

Phòng: A.205

15h30: Chủ trì Họp Ban GIám hiệu.

Phòng: A.207

14h00: Chủ trì họp Hội đồng nghiệm thu đề tài.

TP: theo Quyết định

Phòng: A.207

15h30: Dự Họp Ban GIám hiệu.

Phòng: A.207

15h30: Dự Họp Ban GIám hiệu.

Phòng: A.207

15h30: Dự Họp Ban GIám hiệu.

Phòng: A.207

15h30: Họp Ban GIám hiệu.

Trung tâm CNTT báo cáo Ban Giám hiệu về dự thảo báo cáo tư vấn chuyển đổi số, kế hoạch chuyển đổi số. TP: lãnh đạo TTCNTT, đơn vị tư vấn CĐS.

Phòng: A.207

Thứ Bảy

19/02

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

20/02

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU