LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

21/02

(Sáng)

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

08h30: Chủ trì Nghe Phòng QLKHTSTC báo cáo về dự thảo Kế hoạch tổ chức Diễn đàn LH&PT 2022.

TP: Lãnh đạo, chuyên viên Phòng QLKH&TSTC

Phòng: A.207

 

10h00: Chủ trì họp triển khai hợp đồng đề tài năm 2021.

Phòng: A.207

10h00: Họp triển khai hợp đồng đề tài năm 2021.

TP: Q. Trưởng phòng QLKH&TSTC, Phó trưởng phòng Trần Vũ Hải; Trưởng

các phòng: TCKT, HCTH; chuyên viên Nguyễn Thị Thu Huyền.

Phòng: A.207

 

CHIỀU

 

14h00: Chủ trì họp Ban Giám hiệu

Phòng A.207

 

14h00: Họp Ban Giám hiệu

Phòng A.207

 

15h30: Chủ trì họp triển khai xây dựng phần mềm Tạp chí Luật học

Phòng: A.207

 

 

 

 

14h00: Họp Ban Giám hiệu

Phòng A.207

 

14h00: Họp Ban Giám hiệu

Phòng A.207

 

 

 

 

14h00: Họp Ban Giám hiệu về một số nội dung liên quan đến công tác tuyển sinh, đào tạo

TP: Lãnh đạo các đơn vị: phòng ĐTĐH, ĐTSĐH, CTSV, (phòng ĐTĐH chuẩn bị báo cáo)

Phòng: A.207

 

15h30: Họp triển khai xây dựng phần mềm Tạp chí Luật học

TP: Lãnh đạo Tạp chí Luật học, Lãnh đạo phòngQLKH&TSTC, Giám đốc Trung

tâm Công nghệ thông tin, biên tập viên Nguyễn Thị Thu.

Phòng: A.207

Thứ Ba

22/02

(Sáng)

08h00: Chủ trì Họp thường vụ Đảng ủy.

Phòng A.207

 

08h00: Họp thường vụ Đảng ủy.

Phòng A.207

 

10h00: Chủ trì  Họp trực tuyến bàn về việc hợp tác với ĐH Tashken (Uzbekistan)

Phòng A.402

 

08h00: Họp thường vụ Đảng ủy.

Phòng A.207

 

08h00: Họp thường vụ Đảng ủy.

Phòng A.207

 

09h00: Chủ trì Họp về đặc tả phần mềm quản lý.

TP: Lãnh đạo Trung tâm CNTT, đại diện lãnh đạo Phòng HCTH, đơn vị tư vấn CĐS.

Phòng A.401

 

08h00: Họp thường vụ Đảng ủy.

TP: các đ/c Thường vụ Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy mời Chủ tịch Hội CCB tham dự)

Phòng A.207

 

10h00: Họp trực tuyến bàn về việc hợp tác với ĐH Tashken (Uzbekistan)

TP: lãnh đạo Phòng HTQT

Phòng A.402

 

CHIỀU

14h00: Họp tại Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội.

 

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

14h00:  Chủ trì họp về triển khai một số hoạt động trong tháng Thanh niên.

Phòng A.207

 

14h00: Chủ trì Họp xây dựng triển khai kế hoạch chi tiết Kế hoạch chuyển đổi số năm 2022.

TP: Trung tâm CNTT và nhà thầy CĐS.

Phòng A.402

14h00: Họp về triển khai một số hoạt động trong tháng Thanh niên.

TP: BCH đoàn TN, Chủ tịch Hội SV, lãnh đạo Phòng CTSV dự trực tiếp , Phân hiệu dự trực tuyến

Phòng A.207

Thứ Tư

23/02

(Sáng)

 

 

Làm việc tại Trường

08h30: Làm việc với cấp ủy - lãnh đạo - Chủ tịch công đoàn Khoa Pháp luật quốc tế về công tác nhân sự (Trưởng Phòng TCCB dự cùng).

Phòng A.207

8h00: Chủ trì Họp về công tác xây dựng ngân hàng đề thi

Phòng A.402

8h30: Làm việc tại Đảng Ủy  Khối.

08h00: Họp về công tác xây dựng ngân hàng đề thi

TP: Lãnh đạo các khoa chuyên môn, bộ môn thuộc Trường; đại diện lãnh đạo Phòng Đào tạo đại học; Trưởng các bộ môn, Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo và Khảo thí.

Phòng A.402

CHIỀU

 

14h00: Chủ trì họp hoàn thiện mẫu phiếu điều tra khảo sát 2 đề tài nghiên cứu khoa học: xây dựng mô hình chính quyền đô thị và đề xuất phân cấp, phân quyền tại Thành phố Hà Nội.

Phòng: A.401

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

14h00: Chủ trì họp Hội đồng hủy phôi bằng và cho ý kiến về quy chế quản lý văn bằng, chứng chỉ của Trường ĐHLHN.

Phòng A.207

15h00: Đi công tác TPHCM

14h00: Họp Hội đồng hủy phôi bằng và cho ý kiến về quy chế quản lý văn bằng, chứng chỉ của Trường ĐHLHN.

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

 

14h00: Họp hoàn thiện mẫu phiếu diều tra khảo sát 2 đề tài nghiên cứu khoa học: xây dựng mô hình chính quyền đô thị và đề xuất phân cấp, phân quyền tại Thành phố Hà Nội.

TP:  nhóm xây dựng đề tài mời TS. Ngọ Văn Nhân.

Phòng: A.401

Thứ Năm

24/02 (Sáng)

Làm việc tại Trường

08h30: Chủ tịch Hội đồng LATS cấp cơ sở.

Phòng A.207

 

8h00: Chủ trì họp Hội đồng lương thường xuyên

Phòng A.401

[hoãn] 08h30: Dự phiên họp của Hội đồng tư vấn dánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ "Nghiên cứu, đề xuất giải pháp và mô hình tổ chức thực hiện nhằm vận dụng chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục"

Trực tuyến

8h00: Chủ trì tập huấn Quy chế tổ chức thi kết thúc học phần

Hội trường A. 403

Công tác tại TP HCM

8h00: Họp Hội đồng lương thường xuyên

Chủ trì: PHT Vũ Thị Lan Anh

TP: Theo QĐ

Phòng A.401

 

8h00: Tập huấn Quy chế tổ chức thi kết thúc học phần

TP: - Trực tiếp: Lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường; lãnh đạo các Bộ môn thuộc Khoa.

- Trực tuyến:

Toàn thể giảng viên, trợ giảng, chuyên viên các đơn vị thuộc Trường, Phân hiệu.

Hội trường A. 403

CHIỀU

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

13h30: Họp Ban điều hành Chương trình liên kết đào tạo.

TP: Theo Quyết định

Trực tuyến

14h30: Chủ trì họp về xây dựng và triển khai kế hoạch khảo sát các bên liên quan.

Phòng: A.402

 

Công tác tại TP HCM

14h30: Họp về xây dựng và triển khai kế hoạch khảo sát các bên liên quan.

TP: Thường trực và thư ký HĐ Tự đánh giá, Trưởng các nhóm của HĐ tự đánh giá CTĐT, lãnh đạo phòng CTSV, Trưởng Khoa LLCT dự trực tiếp, đ/c Nguyễn Mạnh Hùng đại diện phân hiệu dự trực tuyến (Phòng ĐBCLĐT &KT chủ trì, phối hợp với Phòng CTSV chuẩn bị nội dung)

Phòng A.402

Thứ Sáu

25/02

(Sáng)

8h00: Dự Gặp mặt Chào mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Phòng: A.402

8h00: Dự Gặp mặt Chào mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Phòng: A.402

08h30: Dự họp về rà soát và hoàn thiện minh chứng kiểm định chất lượng cơ sở GDĐH, tự đánh giá, đánh giá ngoài CTĐT và rà soát phân công hoàn thiện Quy trình ISO

Phòng A.403

 

8h00: Dự Gặp mặt Chào mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Phòng: A.402

08h30: Họp về rà soát và hoàn thiện minh chứng kiểm định chất lượng cơ sở GDĐH, tự đánh giá, đánh giá ngoài CTĐT và rà soát phân công hoàn thiện Quy trình ISO

Phòng A.403

08h30: Họp với Lãnh đạo Đại học Arizona 

TP: Ban điều hành CTLKĐT, chuyên viên hỗ trợ của P. ĐTĐH và P. HTQT.

Phòng A.207

8h00: Dự Gặp mặt Chào mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Phòng: A.402

08h30: Chủ trì Họp về rà soát và hoàn thiện minh chứng kiểm định chất lượng cơ sở GDĐH, tự đánh giá, đánh giá ngoài CTĐT và rà soát phân công hoàn thiện Quy trình ISO

Phòng A.403

 

8h00: Dự Gặp mặt Chào mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Phòng: A.402

08h30: Họp về rà soát và hoàn thiện minh chứng kiểm định chất lượng cơ sở GDĐH, tự đánh giá, đánh giá ngoài CTĐT và rà soát phân công hoàn thiện Quy trình ISO

Phòng A.403

 

8h00: Gặp mặt Chào mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam

TP: Trưởng phòng: HCTH, TCCB, TCKT, Quản trị, Chủ tịch Công đoàn Trường, toàn thể viên chức, người lao động Trạm Y tế

Phòng: A.402

08h30: Họp về rà soát và hoàn thiện minh chứng kiểm định chất lượng cơ sở GDĐH, tự đánh giá, đánh giá ngoài CTĐT và rà soát phân công hoàn thiện Quy trình ISO.

TP: Lãnh đạo các đơn vị, lãnh đạo các bộ môn chuyên môn dự trực tiếp, Phân hiệu dự trực tuyến

(Phòng HCTH, ĐBCLĐT&KT chuẩn bị báo cáo liên quan đến các nội dung mà đơn vị chịu trách nhiệm về chuyên môn)

Phòng A.403

 

CHIỀU

Làm việc tại Trường

14h00: Chủ trì họp ban giám hiệu về công tác cán bộ

Phòng A.207

14h00: Họp ban giám hiệu về công tác cán bộ

Phòng A.207

14h00: Họp ban giám hiệu về công tác cán bộ

Phòng A.207

14h00: Họp ban giám hiệu về công tác cán bộ

Phòng A.207

14h00: Họp ban giám hiệu về công tác cán bộ (Phòng Tổ chức cán bộ chuẩn bị tài liệu)

Phòng A.207

Thứ Bảy

26/02

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

27/02

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU