Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

07/3

(Sáng)

 

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

08h00: Họp triển khai một số công việc trong tháng 3 của Phòng Đào tạo đại học, Phòng CTSV, Phòng HCTH

Phòng A207 và trực tuyến

 

Đi công tác tại TPHCM.

08h00: Họp triển khai một số công việc trong tháng 3 của Phòng Đào tạo đại học, Phòng CTSV, Phòng HCTH

Thành phần: Lãnh đạo các đơn vị Phòng Đào tạo đại học, Phòng CTSV, Phòng HCTH (các đơn vị cử thư ký ghi biên bản).

- 08h30:  Phòng Đào tạo đại học bắt đầu từ - 09h30: Phòng CTSV

- 10h30:  Phòng HCTH

Phòng A207 và trực tuyến

 

CHIỀU

 

14h00: Họp với đơn vị kiểm định chất lượng giáo dục Thăng Long.

Phòng A.207

14h00: Họp với đơn vị kiểm định chất lượng giáo dục Thăng Long.

Phòng A.207

14h00: Họp với đơn vị kiểm định chất lượng giáo dục Thăng Long.

Phòng A.207

Công tác tại TPHCM.

14h00: Họp với đơn vị kiểm định chất lượng giáo dục Thăng Long.

TP: Lãnh đạo và chuyên viên Phòng ĐBCLĐT&KT

Phòng A.207

Thứ Ba

08/3

(Sáng)

08h00: Dự Lễ chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và chúc mừng sinh nhật tháng 3, 4

Phòng A.402

 

09h30: Họp giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Trường.

Phòng A.402

 

 

08h00: Dự Lễ chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và chúc mừng sinh nhật tháng 3, 4

Phòng A.402

 

09h30: Họp giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Trường.

Phòng A.402

 

08h00: Dự Lễ chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và chúc mừng sinh nhật tháng 3, 4

Phòng A.402

 

09h30: Họp giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Trường.

Phòng A.402

 

08h00: Dự Lễ chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và chúc mừng sinh nhật tháng 3, 4

Phòng A.402

 

09h30: Họp giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Trường.

Phòng A.402

 

08h00: Dự Lễ chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và chúc mừng sinh nhật tháng 3, 4

Phòng A.402

 

09h30: Họp giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Trường.

Phòng A.402

 

08h00: Lễ chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và chúc mừng sinh nhật tháng 3, 4

TP: Ban giám hiệu, Đảng uỷ, Công đoàn, Ban nữ Công, Ban Vì sự tiến bộ của PHụ nữ, Trưởng, phó các đơn vị thuộc Trường, trưởng các tổ chức chính trị - xã hội,

Phòng A.402.

 

09h30: Họp giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Trường.

TP: trưởng các đơn vị và trưởng các tổ chức chính trị, xã hội,Trưởng các Bộ môn dự online

 

Phòng A.402

CHIỀU

 

 

14h00: Họp Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19.

TP: Theo Quyết định

Trực tuyến

14h00: Chủ trì họp Nhóm 2 và Nhóm 4 về viết BC tự đánh giá CTĐT.

TP: các thành viên nhóm 2, nhóm 4 và lãnh đạo phòng ĐBCLĐT&KT.

Phòng: A.207

15h30: Chủ trì Họp tiêu chí đánh giá viên chức thư viện.

TP: Toàn thể viên chức thư viện.

Phòng: A.402

 

Thứ Tư

09/3

(Sáng)

 

08h30:  Chủ trì Họp Ban chỉ đạo CĐS về kế hoạch triển khai CĐS năm 2022.

Phòng: A.207

 

10h00: Họp giao ban Ban Giám hiệu (Phòng TCCB chuẩn bị)

Phòng A.207

 

 

08h30:  Họp Ban chỉ đạo CĐS về kế hoạch triển khai CĐS năm 2022.

Phòng: A.207

10h00: Họp giao ban Ban Giám hiệu (Phòng TCCB chuẩn bị)

Phòng A.207

 

08h30:  Họp Ban chỉ đạo CĐS về kế hoạch triển khai CĐS năm 2022.

Phòng: A.207

 

10h00: Họp giao ban Ban Giám hiệu (Phòng TCCB chuẩn bị)

Phòng A.207

 

08h30:  Họp Ban chỉ đạo CĐS về kế hoạch triển khai CĐS năm 2022.

Phòng: A.207

 

10h00: Họp giao ban Ban Giám hiệu (Phòng TCCB chuẩn bị)

Phòng A.207

 

08h00:  Chủ trì  Họp Ban chỉ đạo CĐS về kế hoạch triển khai CĐS năm 2022.

TP: Ban chỉ đạo CĐS, Ban thư ký của Ban chỉ đạo.

Phòng: A.207

CHIỀU

 

14h00: Chủ trì Họp thường vụ Đảng uỷ (Phòng TCCB chuẩn bị)

Phòng A.207

14h00: Họp thường vụ Đảng uỷ (Phòng TCCB chuẩn bị)

Phòng A.207

Làm việc tại Trường

14h00: Họp thường vụ Đảng uỷ (Phòng TCCB chuẩn bị)

Phòng A.207

15h30: Họp về triển khai một số hoạt động về KH đảm bảo chất lượng của Phòng ĐBCLĐT&KT

Thành phần: Lãnh đạo và chuyên viên Phòng ĐBCLĐT&KT

Phòng A207 và trực tuyến

 

 

14h00: Họp thường vụ Đảng uỷ (Phòng TCCB chuẩn bị)

Phòng A.207

15h30: Chủ trì Họp Ban điều hành Diễn đàn Luật học và phát triển năm 2022

TP: Theo Quyết định

 (mời đồng chí Trưởng Trạm Y tế Nguyễn Thị Phúc, Phó trưởng Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí Nguyễn Hoàng Lan, Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế toán Bùi Hằng Vân, TS. Trần Minh Ngọc - Phó trưởng Khoa PLQT, đ/c Phan Thị Phương Thanh - ĐTN)

Phòng: A.402

và trực tuyến

14h00: Họp thường vụ Đảng uỷ (Phòng TCCB chuẩn bị)

TP: các đ/c thường vụ Đảng ủy

Phòng A.207

Thứ Năm 10/3

(Sáng)

 

 

 

08h00: Tiếp đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ.

Phòng A.402

 

Làm việc tại Trường

08h00: Chủ trì họp Nhóm 4 về viết BC tự đánh giá CTĐT.

TP: các thành viên nhóm 4 và lãnh đạo phòng ĐBCLĐT&KT.

Phòng A.401 

08h00: Tiếp đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ.

Phòng A.402

 

 

08h00: Tiếp đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ.

TP: Lãnh đạo Phòng TCCB, Trưởng Phòng: HCTH, QT và TCKT

Phòng A.402

 

CHIỀU

14h00: Chủ trì họp hoàn thiện mẫu phiếu điều tra khảo sát 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Thành phố Hà Nội.

Phòng: A.211

 

14h00:  Dự lễ trao học bổng của Bang Hessen (Đức) cho 14 sinh viên.

Phòng: A.207

 

14h00:  Dự lễ trao học bổng của Bang Hessen (Đức) cho 14 sinh viên.

Phòng: A.207

 

 

 

 

 

Làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ.

14h00:  Dự lễ trao học bổng của Bang Hessen (Đức) cho 14 sinh viên.

TP: Trưởng phòng: HTQT, CTSV; Điều phối viên TT Pháp luật Đức; chuyên viên phụ trách Phòng CTSV và HTQT, 14 sinh viên được học bổng

Phòng: A.207

 

14h00: Họp hoàn thiện mẫu phiếu điều tra khảo sát 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Thành phố Hà Nội.

TP:  nhóm xây dựng đề tài mời TS. Ngọ Văn Nhân.

Phòng: A.211

Thứ Sáu

11/3

(Sáng)

 

 

08h30: Chủ trì họp xét tốt nghiệp các lớp vừa làm vừa học.

Phòng A.207

 

08h30: Họp xét tốt nghiệp các lớp vừa làm vừa học.

Phòng A.207

 

08h30: Họp xét tốt nghiệp các lớp vừa làm vừa học.

Phòng A.207

 

 

08h30: Họp Ủy ban kiểm tra.

TP: UBKT Đảng ủy, đ/c Phạm Thị Thu Hiền - chuyên viên Đảng ủy.

Phòng A.401

08h30: Họp xét tốt nghiệp các lớp vừa làm vừa học.

TP: Theo quyết định

Phòng A.207

 

CHIỀU

14h00: Giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ 

Trực tuyến A207

14h00: Giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ 

Trực tuyến A207

 

 

 

 

 

[HOÃN] 15h30: Chủ trì tập huấn triển khai đề tài nghiên cứu khoa học năm 2021 và Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2022

Phòng A402 và trực tuyến

 

15h00: Họp cho ý kiến về kế hoạch phát hành chuyên san NCKH sinh viên.

Thành phần: Lãnh đạo Phòng QLKH&TSTC, Chủ nhiệm và một số thành viên CLB SV NCKH, chuyên viên Phòng QLKH&TSTC Đào Trà My.

Trực tuyến

 

 

 

[HOÃN] 15h30: Tập huấn triển khai đề tài nghiên cứu khoa học năm 2021 và Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2022

Thành phần: Chủ nhiệm đề tài, lãnh đạo các đơn vị, Phòng Tài chính - Kế toán (Trưởng Phòng, Phó trưởng Phòng và các chuyên viên chuyên quản); Phòng QLKH&TSTC (Lãnh đạo Phòng và tất cả chuyên viên)

Phòng A402 và trực tuyến

Thứ Bảy

12/3

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

13/3

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU