LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

(Từ ngày: 14/3/2022 đến ngày 20/3/2022)

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

14/3

(Sáng)

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

08h30: Dự Hội đồng luận án TS cấp cơ sở

 

08h30: Họp cải tiến CTTTĐ tăng cường hiệu quả công tác thông tin tuyển sinh 2022

Phòng A.207

 

 

08h30: Họp cải tiến CTTTĐ tăng cường hiệu quả công tác thông tin tuyển sinh 2022

Phòng A.207

 

08h30: Chủ trì họp cải tiến CTTTĐ tăng cường hiệu quả công tác thông tin tuyển sinh 2022

Phòng A.207

 

 

08h30: Họp cải tiến CTTTĐ tăng cường hiệu quả công tác thông tin tuyển sinh 2022.

TP: lãnh đạo, chuyên viên phụ trách của TTCNTT, Phòng ĐTĐH, ĐTSĐH, CTSV, đơn vị hỗ trợ cổng TTĐT, đại diện lãnh đạo Phân hiệu (các đơn vị chuẩn bị yêu cầu cải tiến cổng TTĐT)

Phòng A.207

CHIỀU

14h00:Chủ trì họp Đảng ủy.

Phòng A.207

 

14h00: Họp Đảng ủy.

Phòng A.207

 

14h00: Họp Đảng ủy.

Phòng A.207

 

14h00: Họp Đảng ủy.

Phòng A.207

 

14h00: Họp Đảng ủy.

Phòng A.207

 

14h00: Họp Đảng ủy.

TP: các Đảng ủy viên, các ủy viên UB kiểm tra.

Phòng A.207

Thứ Ba

15/3

(Sáng)

Làm việc tại Trường

08h30: Hiệu trưởng tiếp viên chức.

Phòng A.205

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

08h30: Chủ trì Họp xây dựng yêu cầu Phần mềm tổ chức cán bộ.

Phòng A.207

 

 

08h30: Họp xây dựng yêu cầu Phần mềm tổ chức cán bộ.

TP: Lãnh đạo, chuyên viên Trung tâm CNTT, Phòng TCCB; lãnh đạo Phòng HCTH, Phòng Thanh tra, Trung tâm ĐBCLDT&KT, Phòng ĐTĐH, Phòng ĐTSĐH; Tổ thư ký CĐS. (Các đơn vị chuẩn bị yêu cầu các trường thông tin đối với giảng viên cơ hữu, giảng viên thỉnh giảng, chuyên viên liên quan đến lĩnh vực phụ trách)

Phòng A.207

CHIỀU

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

15h00: Làm việc với đại diện Đại sứ quán Pháp về hoạt động hợp tác năm 2022 TP: đại diện Vụ Hợp tác quốc tế, BTP; Trưởng Phòng HTQT; PGS TS Trần Anh Tuấn; TS. Bùi Minh Hồng (Khoa PLDS); ThS Nguyễn Trường Giang (bộ môn tiếng Pháp).

Trực tuyến

Làm việc tại Trường

14h00: Chủ trì họp triển khai công tác truyền thông cho Diễn đàn Luật học và phát triển 2022

Phòng A402 và trực tuyến

 

15h00: Chủ trì tập huấn triển khai đề tài nghiên cứu khoa học năm 2021 và Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2022

Phòng A402 và trực tuyến

 

14h00: Họp triển khai công tác truyền thông cho Diễn đàn Luật học và phát triển 2022

TP: HCTH: Trưởng phòng và chuyên viên chuyên quản; QLKH&TSTC: lãnh đạo Phòng, chuyên viên theo phân công; TCNTT: Giám đốc; Đoàn thanh niên: Bí thư, đ/c Phan Thị Phương Thanh; Phòng CTSV.

Phòng A402 và trực tuyến

 

15h00: Tập huấn triển khai đề tài nghiên cứu khoa học năm 2021 và Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2022

TP: Chủ nhiệm đề tài, lãnh đạo các đơn vị, Phòng Tài chính - Kế toán (Trưởng Phòng, Phó trưởng Phòng và các chuyên viên chuyên quản); Phòng QLKH&TSTC (Lãnh đạo Phòng và tất cả chuyên viên)

Phòng A402 và trực tuyến

Thứ Tư

16/3

(Sáng)

Làm việc tại Trường

[hoãn] 08h30: Chủ trì Họp Ban xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO.

Phòng A.207

[hoãn] 08h30: Chủ trì Họp Ban xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO.

Phòng A.207

 

[hoãn] 08h300: Chủ trì Họp Ban xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO.

Phòng A.207

08h00: Đi công tác TP.HCM

 

[hoãn] 08h30: Chủ trì Họp Ban xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

CHIỀU

 

Làm việc tại Trường

 

14h00: Dự Hội nghị trực tuyến tuyển sinh ĐH,

Phòng A.207 và trực tuyến

 

 

14h00: Dự Hội nghị trực tuyến tuyển sinh ĐH,

Phòng A.207 và trực tuyến

 

 

14h00: Dự Hội nghị trực tuyến tuyển sinh ĐH,

Phòng A.207 và trực tuyến

Công tác TP.HCM

14h00: Dự Hội nghị trực tuyến tuyển sinh ĐH,

Phòng A.207 và trực tuyến

 

 

14h00: Hội nghị trực tuyến tuyển sinh ĐH,

TP: Lãnh đạo các đơn vị Phòng Đào tạo đại học, Phòng Thanh tra, chuyên viên phụ trách TS của Phòng ĐTĐH.

Phòng A.207 và trực tuyến

Thứ Năm

17/3

(Sáng)

Làm việc tại Trường

[hoãn] 08h30: Chủ trì Họp triển khai chỉnh lý tài liệu.

Phòng A.402

0800: Dự Hội thảo về Hợp tác xã và Luật  Hợp tác xã

Bộ Kế hoạch Đầu tư

08h30: Chủ trì  Kiện toàn chức danh Phó trưởng Bộ môn Luật HS, Phó trưởng bộ môn Tội phạm học.

Phòng A.402

[hoãn] 08h30: Họp triển khai chỉnh lý tài liệu.

Phòng A.402

Công tác TP.HCM

08h30:  Kiện toàn chức danh Phó trưởng Bộ môn Luật HS, Phó trưởng bộ môn Tội phạm học.

TP: Lãnh đạo Phòng TCCB, chi ủy Khoa PLHS, Lãnh đạo Khoa,; toàn thể giảng viên bộ môn Luật Hình sự và Bộ môn Tội phạm học

Phòng A.402

[hoãn] 08h30: Họp triển khai chỉnh lý tài liệu.

TP: Trưởng các đơn vị thuộc Trường 

Phòng A.402

CHIỀU

15h00: Góp ý cho thiết kế Dự án cơ sở 2 giai đoạn 2.

Phòng A.207

[hoãn] 15h00: Chủ trì góp ý cho thiết kế Dự án cơ sở 2 giai đoạn 2.

Phòng A.207

 

[hoãn]15h00: Góp ý cho thiết kế Dự án cơ sở 2 giai đoạn 2.

Phòng A.207

14h00: Chủ trì họp Hội đồng xét chuyển chức danh nghề nghiệp giảng viên.

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

[hoãn]15h00: Góp ý cho thiết kế Dự án cơ sở 2 giai đoạn 2.

Phòng A.207

Công tác TP.HCM

14h00: Họp Hội đồng xét chuyển chức danh nghề nghiệp giảng viên.

TP: theo Quyết định

Phòng A.402

[hoãn] 15h00: Góp ý cho thiết kế Dự án cơ sở 2 giai đoạn 2.

TP: Chủ tịch HĐ Trường, các Phó hiệu trưởng đại diện Cục Kế hoạch Tài chính; Trưởng phòng Quản trị, đại diện tư vấn quản lý Dự án; đại diện tư vấn thiết kế, các kỹ sư phòng QT thực hiện dự án.

Phòng A.207

Thứ Sáu

18/3

(Sáng)

 

08h30: Chủ trì Họp HĐ xét tốt nghiệp các lớp VLVH.

Phòng: A.207 và trực tuyến

08h30: Dự Hội đồng luận án TS cấp Trường

Phòng: A.402

 

12h30: Dự Hội thảo “Kinh nghiệm quốc tế về phát triển HTX và Luật HTX của một số quốc gia trên Thế giới”

Liên minh HTX

08h30: Họp HĐ xét tốt nghiệp các lớp VLVH.

Phòng: A.207 và trực tuyến

0800:  Họp Ban tổ chức Ngày hội sách và văn hóa đọc 2022.

Phòng A.401

 

08h30: Họp HĐ xét tốt nghiệp các lớp VLVH.

Phòng: A.207 và trực tuyến

08h45:  Họp Ban tổ chức Cuộc thi đại sứ văn hóa đọc

Phòng A.401

09h30: Họp về công tác tổ chức thư viện.

 Phòng A.401

 

11h00: Chủ trì thực hiện thủ tục bổ nhiệm lại viên chức lãnh đạo, quản lý Phòng Thanh tra.

Phòng A.207.

 

 

 

0800:  Họp Ban tổ chức Ngày hội sách và văn hóa đọc 2022.

TP: Theo quyết định.

Phòng A.401

08h45:  Họp Ban tổ chức Cuộc thi đại sứ văn hóa đọc

TP: Theo quyết định.

Phòng A.401

08h30: Chủ trì Họp HĐ xét tốt nghiệp các lớp VLVH.

TP: theo Quyết định

Phòng: A.207 và trực tuyến

 

09h30: Họp về công tác tổ chức thư viện. TP: Lãnh đạo Phòng TCCB; cấp ủy, lãnh đạo Trung tâm TTTV.

Phòng A.401

 

11h00: Chủ trì thực hiện thủ tục bổ nhiệm lại viên chức lãnh đạo, quản lý Phòng Thanh tra.

TP: Toàn thể viên chức Phòng Thanh tra.

Phòng A.207.

 

CHIỀU

Làm việc tại Trường

 

14h00: Tiếp Tùy viên văn hóa Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội để thảo luận về khả năng hợp tác giữa hai Bên

Phòng A.207

Làm việc tại Trường

14h00: Họp chốt mô tả yêu cầu cải tiến CTTDT phục vụ quảng bá tuyển sinh. 

 Phòng A.402

 

14h00: Tiếp Tùy viên văn hóa Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội để thảo luận về khả năng hợp tác giữa hai Bên

TP: Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, chuyên viên phòng HTQT phụ trách hợp tác với Hoa Kỳvà phụ trách Chương trình liên kết đào tạo với ĐH Arizona, Hoa Kỳ.

Phòng A.207

14h00: Họp chốt mô tả yêu cầu cải tiến CTTDT phục vụ quảng bá tuyển sinh.

TP: lãnh đạo, chuyên viên phụ trách của TTCNTT, Phòng ĐTĐH, ĐTSĐH, đơn vị hỗ trợ cổng TTĐT, đại diện lãnh đạo Phân hiệu.

Phòng A.402

Thứ Bảy

19/3

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

20/3

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU