Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

21/3

(Sáng)

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

 

CHIỀU

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

14h00: Dự Hội thảo “Kinh nghiệm tự chủ đại học”.

Đại học Giao thông Vận tải

14h00: Chủ trì nghe báo cáo về hoạt động đánh giá giảng viên

Phòng A.207

 

Làm việc tại Trường

14h00: Báo cáo về hoạt động đánh giá giảng viên.

TP: toàn bộ viên chức Phòng ĐBCLĐT&KT,

Mời đ/c Nguyễn Sơn Tùng dự.

Phòng A.207

Thứ Ba

22/3

(Sáng)

08h30: Bí Thư đảng ủy, Ngân thường vụ Đảng ủy và Phó Ban Tổ chức Đảng ủy làm việc với cấp ủy hai chi Bộ sinh viên.

Phòng A.401

Làm việc tại Trường

08h00: Chủ tịch Hội đồng luận án TS cơ sở.

Phòng A.402

 

08h00: Dự Tọa đàm trực tuyến đánh giá tình hình triển khai thực hiện Bảng Tiêu chí chấm điểm thi đua khối các đơn vị thuộc Bộ 

Trực tuyến Phòng A.207

08h30: Chủ trì họp về kế hoạch thanh tra 2022 của Trường và triển khai kế hoạch 2022 của Phòng Thanh tra.

Phòng A.401

08h00: Dự Tọa đàm trực tuyến đánh giá tình hình triển khai thực hiện Bảng Tiêu chí chấm điểm thi đua khối các đơn vị thuộc Bộ 

TP: Trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp và chuyên viên phụ trách thi đua - khen thưởng

Trực tuyến Phòng A.207

 

08h00: Họp về kế hoạch thanh tra 2022 của Trường và triển khai kế hoạch 2022 của Phòng Thanh tra. TP: Toàn thể viên chức Phòng Thanh tra.

Phòng A.401

CHIỀU

14h00: Góp ý cho thiết kế Dự án cơ sở 2 giai đoạn 2.

Phòng A.207

 

14h00: Chủ trì góp ý cho thiết kế Dự án cơ sở 2 giai đoạn 2.

Phòng A.207

 

14h00: Góp ý cho thiết kế Dự án cơ sở 2 giai đoạn 2.

Phòng A.207

 

14h00: Góp ý cho thiết kế Dự án cơ sở 2 giai đoạn 2.

Phòng A.207

 

 

 

14h00: Góp ý cho thiết kế Dự án cơ sở 2 giai đoạn 2.

Phòng A.207

 

14h00: Góp ý cho thiết kế Dự án cơ sở 2 giai đoạn 2.

TP: Chủ tịch HĐ Trường, các Phó hiệu trưởng đại diện Cục Kế hoạch Tài chính; Trưởng phòng Quản trị, đại diện tư vấn quản lý Dự án; đại diện tư vấn thiết kế, các kỹ sư phòng QT thực hiện dự án.

Phòng A.207

Thứ Tư

23/3

(Sáng)

Dự Hội nghị tập huấn tại Vĩnh Phúc đến hết 24/3

08h00: Chủ trì Họp triển khai chỉnh lý tài liệu.

Phòng A.402

 

09h45: Chủ trì Họp Ban xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO.

Phòng A.402

 

 

08h00: Họp triển khai chỉnh lý tài liệu.

Phòng A.402

 

09h45: Họp Ban xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO.

Phòng A.402

 

08h00: Họp triển khai chỉnh lý tài liệu.

Phòng A.402

 

09h45: Họp Ban xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO.

Phòng A.402

 

 

08h00: Họp triển khai chỉnh lý tài liệu.

Phòng A.402

 

09h45: Họp Ban xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO.

Phòng A.402

 

Dự Hội nghị tập huấn tại Vĩnh Phúc đến hết 24/3

08h00: Họp triển khai chỉnh lý tài liệu.

TP: Trưởng các đơn vị thuộc Trường.

Phòng A.402

 

09h45: Họp Ban xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO.

TP: theo Quyết định

Phòng A.402

CHIỀU

 

Dự Hội nghị tập huấn tại Vĩnh Phúc đến hết 24/3

 

Đi công tác hết ngày 27/3

14h00: Họp Hội đồng nâng bậc lương thường xuyên tháng 4 năm 2022

Phòng A.401

14h00: Chủ trì Họp Hội đồng xét chuyển chức danh nghề nghiệp chuyên viên

Phòng A.402

 

Dự Hội nghị tập huấn tại Vĩnh Phúc đến hết 24/3

 

09h00: Họp Hội đồng nâng bậc lương thường xuyên tháng 4 năm 2022

TP: Theo Quyết định

Phòng A401

 

14h00: Họp Hội đồng xét chuyển chức danh nghề nghiệp chuyên viên.

Thành phần: Theo Quyết định, Lãnh đạo Phân hiệu họp trực tuyến.

Phòng A.402

 

15h30: Họp Hội đồng xét tiếp nhận viên chức chuyển công tác về Khoa Pháp luật kinh tế

Chủ trì: Phó Chủ tịch HĐT Nguyễn Quang Tuyến

Thành phần: Theo Quyết định

Phòng A.402

Thứ Năm

24/3

(Sáng)

 

 

08h30: Chủ trì Khoá tập huấn giảng viên nguồn về lồng ghép giới trong luật pháp và chính sách

Khách sạn Sông Hồng Thủ Đô , Vĩnh Phúc

08h30: Chủ trì Tập huấn về Quảng bá tuyển sinh

Phòng A.207

 

08h30: Tập huấn về Quảng bá tuyển sinh.

TP: Lãnh đạo và chuyên viên Phòng ĐTĐH, CTSV; chuyên viên phụ trách của Phòng HCTH

Phòng A.207

 

08h30: Chủ trì Khoá tập huấn giảng viên nguồn về lồng ghép giới trong luật pháp và chính sách

TP: Theo Giấy mời

Khách sạn Sông Hồng Thủ Đô , Vĩnh Phúc

CHIỀU

Dự Hội nghị tập huấn tại Vĩnh Phúc đến hết 24/3

 

 

14h00: Chủ trì Khoá tập huấn giảng viên nguồn về lồng ghép giới trong luật pháp và chính sách

Khách sạn Sông Hồng Thủ Đô , Vĩnh Phúc

 

Dự Hội nghị tập huấn tại Vĩnh Phúc đến hết 24/3

 

 

Thứ Sáu

25/3

(Sáng)

08h00: Dự Hội nghị của BCH Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng HN.

Trường Đại học Thương mại

 

08h30: Chủ trì Khoá tập huấn giảng viên nguồn về lồng ghép giới trong luật pháp và chính sách

Khách sạn Sông Hồng Thủ Đô , Vĩnh Phúc

Làm việc tại Trường

08h30: Chủ trì họp về bảo vệ tài sản sở hữu trí tuệ của Trường.

Phòng A.207

08h00: Đại hội Hội cựu chiến binh Trường Đại học Luật Hà Nội;

Chủ trì: GS, TS. Nguyễn Minh Đoan. Chủ tịch Hội CCB Trường

TP: Toàn thể hội viên Hội cựu chiến binh Trường Đại học Luật Hà Nội và theo Giấy  mời; Chi hội và Lãnh đạo mời ở Phân hiệu Đắk Lắk (Dự trực tuyến)

Phòng A.402

 

08h30: Chủ trì họp về bảo vệ tài sản sở hữu trí tuệ của Trường. TP. Đại diện lãnh đạo, chuyên viên có liên quan Phòng QLKH&TSTC, Trưởng phòng HCTH, PGS. TS. Vũ Thị Hải Yến.

Phòng A.207

 

CHIỀU

 

 

14h00: Chủ trì Khoá tập huấn giảng viên nguồn về lồng ghép giới trong luật pháp và chính sách

Khách sạn Sông Hồng Thủ Đô , Vĩnh Phúc

 

14h00: Chủ trì họp về kế hoạch triển khai các công trình của Trường kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Trường.

Phòng A.207

 

14h00: Chủ trì họp về kế hoạch triển khai các công trình của Trường kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Trường.

TP: Lãnh đạo, chuyên viên có liên quan Phòng QLKH&TSTC, PGS. TS. Nguyễn Văn Quang.

Phòng A.207

Thứ Bảy

26/3

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

27/3

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU